EIC Accelerator Quiz

Navigering i EIC Accelerator Quiz: Et avgjørende verktøy for aspirerende søkere

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet står som en mulighet for startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) over hele Europa. Med sitt fristende løfte om opptil €2,5 millioner i tilskuddsfinansiering og en ekstra mulighet på €15 millioner i egenkapitalfinansiering, åpner EIC Accelerator en verden av muligheter for innovative selskaper. Det kan imidlertid være skremmende å navigere i søknadsprosessen. Det er her EIC Accelerator Quiz kommer inn i bildet – et viktig screeningsverktøy som hjelper søkere å måle deres kvalifisering og beredskap for denne prestisjetunge muligheten for EU-stipend og egenkapitalfinansiering.

Forstå kommersialiseringsmetoden

Quizen starter med å undersøke kommersialiseringsstrategien til søkeren. Den dekker ulike modeller som Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Business to Consumer (B2B2C), Business to Government (B2G) og mer. Dette spørsmålet er avgjørende siden det hjelper EIC å forstå markedsdynamikken og potensielle rekkevidden til den foreslåtte innovasjonen.

Teknologispektrum: Identifiser din nisje

Quizen dykker dypt inn i det teknologiske området, og ber søkere om å kategorisere teknologien sin i spesifikke sektorer som energi, romfart, bioteknologi/medisinteknologi, renteknologi, kunstig intelligens og mer. Denne kategoriseringen er avgjørende for å tilpasse forslaget til EUs (EU) strategiske interesser og identifisere teknologiberedskapsnivået (TRL) som kreves for EIC Accelerator.

Tilpasning til EUs retningslinjer og temaer

En av de kritiske aspektene ved quizen er dens fokus på EUs retningslinjer og nye temaer som Human Centric Generative AI, Industry 5.0, Quantum Technology og mer. Å forstå og passe inn i disse temaene kan øke sjansene for suksess i søknadsprosessen betydelig.

Konkurransedyktig landskap og produkttype

Søkere blir også spurt om konkurranseevnen til deres bransje og arten av deres produkt (maskinvare, programvare eller en kombinasjon). Disse spørsmålene tar sikte på å vurdere markedspotensialet og det unike ved innovasjonen.

Immaterielle rettigheter, teamsammensetning og online tilstedeværelse

Quizen dekker det intellektuelle eiendomsaspektet, og spør om patenter i USA eller EU. Den fordyper også teamets struktur, inkludert antall heltidsansatte (FTE) og utvidede teammedlemmer, samt tilstedeværelsen av nøkkelstillinger som administrerende direktør og CTO. Dessuten måler den selskapets tilstedeværelse på nettet gjennom nettstedet, e-postbruken for domene og aktiviteten på plattformer som LinkedIn.

Økonomisk helse- og nettverksinnsats

Spørsmål om samlet innsamlet finansiering, engasjement med investorer og fordeling av egenkapital blant grunnleggere og teammedlemmer gir innsikt i den økonomiske helsen og investeringsberedskapen til selskapet. I tillegg avslører spørsmål om kunderelasjoner og aktiv deltakelse i nettverksarrangementer selskapets markedsengasjement.

Selvforsyning og FoU-potensial

Til slutt spør quizen om selskapet kan lykkes uten EIC og om det for øyeblikket er lønnsomt eller har betydelige inntekter for FoU. Disse spørsmålene hjelper til med å forstå selskapets selvforsyning og dets potensial til å utnytte støtten til EIC Accelerator effektivt.

Avslutningsvis fungerer EIC Accelerator Quiz som et viktig foreløpig skritt for startups og små og mellomstore bedrifter som ønsker å søke om EIC-tilskuddet og egenkapitalen. Det hjelper ikke bare med selvevaluering, men veileder også i finjustering av applikasjonen slik at den samsvarer med European Innovation Councils kriterier. Ved å svare omhyggelig på disse spørsmålene kan bedrifter øke sjansene for å lykkes betydelig i dette svært konkurransedyktige, men likevel givende programmet.


Artiklene funnet på Rasph.com reflekterer meningene til Rasph eller dets respektive forfattere og reflekterer på ingen måte meningene fra EU-kommisjonen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den oppgitte informasjonen tar sikte på å dele perspektiver som er verdifulle og potensielt kan informere søkere om tilskuddsordninger som EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterte programmer som Innovate UK i Storbritannia eller Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) i de forente stater.

Artiklene kan også være en nyttig ressurs for andre konsulentvirksomhet i tilskuddsplassen samt profesjonelle stipendforfattere som er ansatt som frilansere eller er en del av en liten og mellomstor bedrift (SME). EIC Accelerator er en del av Horizon Europe (2021-2027) som nylig har erstattet det tidligere rammeprogrammet Horizon 2020.

Denne artikkelen er skrevet av ChatEIC. ChatEIC er en EIC Accelerator-assistent som kan gi råd om skriving av forslag, diskutere aktuelle trender og lage innsiktsfulle artikler om en rekke emner. Artiklene skrevet av ChatEIC kan inneholde unøyaktig eller utdatert informasjon.

Er du interessert i å ansette en forfatter til å søke om stipend i EU?

Ta gjerne kontakt her: Kontakt

Ser du etter et treningsprogram for å lære hvordan du søker på EIC Accelerator?

Finn den her: Opplæring

EIC Accelerator TL;DR

FINANSIERING
€ 2,5 millioner tilskudd + € 15 millioner egenkapital 
 
HENSIKT
Finansiering for-profit DeepTech-innovasjoner
 
SUKSESSPRISER
≤5%
 
FORHOLD
Teknologiprototype + Tidlig kundetrekk
 
FRIST
2-4 / år
 
APPLIKASJON
3 trinn (korte/lange forslag + intervju)
 
TID BRUKT
3 måneders skriving + venting/forsinkelser/gjeninnleveringer
 
TYPISKE KONSULTANVISNINGER
opptil €25000 + suksessavgift
 
VÅRT RÅDGIVENDE TILBUD
€3500 + suksessavgift

 

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO