EIC Accelerator-tietokilpailu

EIC Accelerator-tietokilpailussa liikkuminen: tärkeä työkalu pyrkiville hakijoille

European Innovation Council (EIC) Accelerator -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden startup-yrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) kaikkialla Euroopassa. Houkutteleva lupaus jopa 2,5 miljoonan euron apuraharahoituksesta ja 15 miljoonan euron lisäosakerahoituksen mahdollisuus avaa EIC Accelerator:n mahdollisuuksia innovatiivisille yrityksille. Hakemusprosessissa liikkuminen voi kuitenkin olla pelottavaa. Tässä tulee esiin EIC Accelerator Quiz – tärkeä seulontatyökalu, joka auttaa hakijoita arvioimaan kelpoisuuttaan ja valmiuttaan tähän arvostettuun EU:n apuraha- ja pääomarahoitusmahdollisuuteen.

Kaupallistamisen lähestymistavan ymmärtäminen

Tietokilpailu alkaa tutkimalla hakijan kaupallistamisstrategiaa. Se kattaa erilaisia malleja, kuten Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Business to Consumer (B2B2C), Business to Government (B2G) ja paljon muuta. Tämä kysymys on ratkaisevan tärkeä, koska se auttaa EIC:tä ymmärtämään ehdotetun innovaation markkinadynamiikkaa ja mahdollista ulottuvuutta.

Teknologiaspektri: oman markkinaraon tunnistaminen

Tietokilpailu sukeltaa syvälle teknologian maailmaan ja pyytää hakijoita luokittelemaan teknologiansa tietyille aloille, kuten energia, avaruus, biotekniikka/lääketieteellinen teknologia, CleanTech, tekoäly ja paljon muuta. Tämä luokittelu on olennainen, jotta ehdotus mukautetaan Euroopan unionin (EU) strategisten etujen kanssa ja määritetään EIC Accelerator:n edellyttämä teknologiavalmiustaso (TRL).

Yhdenmukaisuus EU:n politiikkojen ja teemojen kanssa

Yksi tietokilpailun kriittisistä näkökohdista on keskittyminen EU:n politiikkaan ja esiin nouseviin teemoihin, kuten ihmiskeskeiseen generatiiviseen tekoälyyn, teollisuus 5.0:aan, kvanttiteknologiaan ja muihin. Näiden teemojen ymmärtäminen ja niihin sopeutuminen voi parantaa merkittävästi mahdollisuuksia menestyä hakuprosessissa.

Kilpailukykyinen maisema ja tuotetyyppi

Hakijoilta kysytään myös toimialansa kilpailukykyä ja tuotteen luonteesta (laitteisto, ohjelmisto tai yhdistelmä). Näillä kysymyksillä pyritään arvioimaan innovaation markkinapotentiaalia ja ainutlaatuisuutta.

Immateriaaliomaisuus, tiimin kokoonpano ja online-läsnäolo

Tietokilpailu kattaa immateriaalioikeuksien näkökulman ja kysyy patenteista Yhdysvalloissa tai EU:ssa. Siinä tarkastellaan myös tiimin rakennetta, mukaan lukien kokoaikaisten työntekijöiden (FTE) ja laajennettujen tiimien jäsenten lukumäärää sekä avaintehtäviä, kuten toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja. Lisäksi se mittaa yrityksen online-läsnäoloa verkkosivustonsa, verkkotunnuksen sähköpostin käytön ja toiminnan kautta LinkedInin kaltaisilla alustoilla.

Taloudellinen terveys ja verkostoituminen

Kysymykset kerätystä kokonaisrahoituksesta, sitoutumisesta sijoittajien kanssa sekä pääoman jakautumiseen perustajien ja tiimin jäsenten kesken antavat näkemyksiä yrityksen taloudellisesta tilasta ja investointivalmiudesta. Lisäksi asiakassuhteita koskevat kyselyt ja aktiivinen osallistuminen verkostoitumistapahtumiin paljastavat yrityksen markkinasitoutumistason.

Omavaraisuus ja T&K-potentiaali

Lopuksi tietokilpailussa kysytään, voiko yritys menestyä ilman EIC:tä ja onko se tällä hetkellä kannattava vai onko sillä merkittäviä tuloja T&K-toiminnasta. Nämä kysymykset auttavat ymmärtämään yrityksen omavaraisuutta ja sen mahdollisuuksia hyödyntää EIC Accelerator:n tukea tehokkaasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että EIC Accelerator-tietovisa on olennainen alustava askel startup- ja pk-yrityksille, jotka haluavat hakea EIC:n apurahaa ja pääomaa. Se ei ainoastaan auta itsearvioinnissa, vaan myös ohjaa sovelluksen hienosäätöä European Innovation Council:n kriteerien mukaiseksi. Vastaamalla huolellisesti näihin kysymyksiin yritykset voivat parantaa merkittävästi mahdollisuuksiaan menestyä tässä erittäin kilpailukykyisessä mutta palkitsevassa ohjelmassa.


Sivulta löytyneet artikkelit Rasph.com heijastaa Rasphin tai sen vastaavien tekijöiden mielipiteitä eivätkä millään tavalla heijasta Euroopan komission (EY) tai European Innovation Council:n (EIC) mielipiteitä. Annettujen tietojen tarkoituksena on jakaa näkökulmia, jotka ovat arvokkaita ja voivat mahdollisesti kertoa hakijoille apurahoitusjärjestelmistä, kuten EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition tai niihin liittyvistä ohjelmista, kuten Innovate UK Iso-Britanniassa tai Small Business Innovation and Research -apuraha (SBIR) Yhdysvallat.

Artikkelit voivat olla hyödyllisiä resursseja myös muille konsultit myös apurahatilassa ammattiapurahojen kirjoittajat jotka on palkattu freelancereita tai ovat osa pientä ja keskisuuria yritystä (SME). EIC Accelerator on osa Horisontti Eurooppaa (2021–2027), joka on hiljattain korvannut edellisen Horisontti 2020 -puiteohjelman.

Tämän artikkelin on kirjoittanut ChatEIC. ChatEIC on EIC Accelerator-assistentti, joka voi neuvoa ehdotusten kirjoittamisessa, keskustella ajankohtaisista suuntauksista ja luoda oivaltavia artikkeleita erilaisista aiheista. ChatEIC:n kirjoittamat artikkelit voivat sisältää epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.

Oletko kiinnostunut palkkaamaan kirjailijan hakemaan apurahoja EU:sta?

Ota rohkeasti yhteyttä täältä: Ottaa yhteyttä

Etsitkö koulutusohjelmaa oppiaksesi hakemaan EIC Accelerator:tä?

Löydä se täältä: Koulutus

EIC Accelerator TL;DR

RAHOITUS
2,5 miljoonan euron apuraha + 15 miljoonaa euroa pääomaa 
 
TARKOITUS
Rahoitetaan voittoa tavoittelevia DeepTech-innovaatioita
 
MENESTYSPROSESSIT
≤5%
 
EHDOT
Teknologian prototyyppi + Varhainen asiakkaan veto
 
MÄÄRÄAJAT
2-4 / vuosi
 
SOVELLUS
3 askelta (lyhyet/pitkät ehdotukset + haastattelu)
 
KÄYTETTY AIKA
3 kuukautta kirjoittamista + odotus/viivästykset/uudelleenlähetykset
 
TYYPILLISET KONSULTANTIMAKSUT
25 000 € asti + menestysmaksu
 
NEUVONTA TARJOUKSEMME
3500 € + menestysmaksu

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi