EIC Accelerator Quiz

Navigering i EIC Accelerator Quiz: Et afgørende værktøj for håbefulde ansøgere

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet står som en mulighed for startups og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i hele Europa. Med sit lokkende løfte om op til €2,5 millioner i tilskudsfinansiering og en yderligere mulighed på €15 millioner i egenkapitalfinansiering, åbner EIC Accelerator en verden af muligheder for innovative virksomheder. Det kan dog være skræmmende at navigere i ansøgningsprocessen. Det er her, EIC Accelerator-quizzen kommer i spil – et vigtigt screeningsværktøj, der hjælper ansøgere med at vurdere deres berettigelse og parathed til denne prestigefyldte EU-tilskuds- og egenkapitalfinansieringsmulighed.

Forståelse af kommercialiseringstilgangen

Quizzen begynder med at undersøge ansøgerens kommercialiseringsstrategi. Det dækker forskellige modeller som Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Business to Consumer (B2B2C), Business to Government (B2G) og mere. Dette spørgsmål er afgørende, da det hjælper EIC med at forstå markedsdynamikken og den potentielle rækkevidde af den foreslåede innovation.

Teknologispektrum: Identifikation af din niche

Quizzen dykker dybt ned i det teknologiske område og beder ansøgere om at kategorisere deres teknologi i specifikke sektorer såsom energi, rumfart, bioteknologi/medicenteknologi, cleantech, kunstig intelligens og mere. Denne kategorisering er afgørende for at tilpasse forslaget til Den Europæiske Unions (EU) strategiske interesser og identificere det teknologiske beredskabsniveau (TRL), der kræves for EIC Accelerator.

Tilpasning til EU's politikker og temaer

Et af de kritiske aspekter af quizzen er dens fokus på EU-politikker og nye temaer som Human Centric Generative AI, Industry 5.0, Quantum Technology og mere. Forståelse og tilpasning til disse temaer kan markant øge chancerne for succes i ansøgningsprocessen.

Konkurrencedygtigt landskab og produkttype

Ansøgere bliver også spurgt om deres industris konkurrenceevne og arten af deres produkt (hardware, software eller en kombination). Disse spørgsmål har til formål at vurdere markedspotentialet og innovationens unikke karakter.

Intellektuel ejendomsret, teamsammensætning og online tilstedeværelse

Quizzen dækker det intellektuelle ejendomsaspekt og spørger om patenter i USA eller EU. Det dykker også ned i teamets struktur, herunder antallet af fuldtidsansatte (FTE'er) og udvidede teammedlemmer, samt tilstedeværelsen af nøglestillinger som CEO og CTO. Desuden måler den virksomhedens online tilstedeværelse gennem sin hjemmeside, domæne-e-mailbrug og aktivitet på platforme som LinkedIn.

Økonomisk sundheds- og netværksindsats

Spørgsmål vedrørende samlet rejst finansiering, engagement med investorer og fordeling af egenkapital blandt stiftere og teammedlemmer giver indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed og investeringsberedskab. Derudover afslører forespørgsler om kunderelationer og aktiv deltagelse i netværksarrangementer virksomhedens niveau for markedsengagement.

Selvforsyning og F&U-potentiale

Til sidst spørger quizzen, om virksomheden kan få succes uden EIC, og om den i øjeblikket er rentabel eller har betydelige indtægter til F&U. Disse spørgsmål hjælper med at forstå virksomhedens selvforsyning og dens potentiale til at udnytte EIC Accelerator's support effektivt.

Som konklusion tjener EIC Accelerator-quizzen som et væsentligt indledende skridt for startups og SMV'er, der ønsker at ansøge om EIC-tilskud og egenkapital. Det hjælper ikke kun med selvevaluering, men hjælper også med at finjustere ansøgningen, så den stemmer overens med European Innovation Council's kriterier. Ved omhyggeligt at besvare disse spørgsmål, kan virksomheder markant øge deres chancer for succes i dette yderst konkurrencedygtige, men alligevel givende program.


Artiklerne fundet på Rasph.com afspejler Rasphs eller dets respektive forfatteres meninger og afspejler på ingen måde udtalelser fra Europa-Kommissionen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den leverede information har til formål at dele perspektiver, der er værdifulde og potentielt kan informere ansøgere om tilskudsfinansieringsordninger såsom EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterede programmer såsom Innovate UK i Det Forenede Kongerige eller Small Business Innovation and Research grant (SBIR) i De Forenede Stater.

Artiklerne kan også være en nyttig ressource for andre konsulentvirksomheder i bevillingsrummet samt professionelle bevillingsskribenter der er ansat som freelancere eller er en del af en lille og mellemstor virksomhed (SMV). EIC Accelerator er en del af Horizon Europe (2021-2027), som for nylig har erstattet det tidligere rammeprogram Horizon 2020.

Denne artikel er skrevet af ChatEIC. ChatEIC er en EIC Accelerator-assistent, der kan rådgive om skrivning af forslag, diskutere aktuelle tendenser og skabe indsigtsfulde artikler om en række forskellige emner. Artiklerne skrevet af ChatEIC kan indeholde unøjagtige eller forældede oplysninger.

Er du interesseret i at hyre en forfatter til at søge om tilskud i EU?

Du er velkommen til at kontakte her: Kontakt

Leder du efter et træningsprogram for at lære at ansøge om EIC Accelerator?

Find den her: Uddannelse

EIC Accelerator TL;DR

FINANSIERING
€2,5 mio. tilskud + €15 mio. egenkapital 
 
FORMÅL
Finansiering for-profit DeepTech-innovationer
 
SUCCESPRISER
≤5%
 
BETINGELSER
Teknologiprototype + Tidlig kundetrækkraft
 
DEADLINES
2-4 / år
 
ANSØGNING
3 trin (korte/lange forslag + interview)
 
TID BRUGT
3 måneders skrivning + ventetid/forsinkelser/genafleveringer
 
TYPISKE RÅDGIVNINGSSATSER
op til €25000 + succesgebyr
 
VORES RÅDGIVENDE TILBUD
€3500 + succesgebyr

 

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK