EIC Accelerator kvíz

Navigácia v kvíze EIC Accelerator: Rozhodujúci nástroj pre začínajúcich uchádzačov

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator predstavuje príležitosť pre startupy a malé a stredné podniky (SME) v celej Európe. So svojím lákavým prísľubom až 2,5 milióna eur v grantovom financovaní a dodatočnou možnosťou 15 miliónov eur v kapitálovom financovaní otvára EIC Accelerator svet možností pre inovatívne spoločnosti. Navigácia v procese aplikácie však môže byť skľučujúca. Tu vstupuje do hry kvíz EIC Accelerator – dôležitý skríningový nástroj, ktorý pomáha žiadateľom zmerať ich oprávnenosť a pripravenosť na túto prestížnu príležitosť získať grant a kapitálové financovanie EÚ.

Pochopenie prístupu komercializácie

Kvíz začína skúmaním stratégie komercializácie žiadateľa. Zahŕňa rôzne modely, ako sú Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Business to Consumer (B2B2C), Business to Government (B2G) a ďalšie. Táto otázka je kľúčová, pretože pomáha EIC pochopiť dynamiku trhu a potenciálny dosah navrhovanej inovácie.

Technologické spektrum: Identifikácia vášho výklenku

Kvíz sa ponorí hlboko do technologickej sféry a žiada žiadateľov, aby kategorizovali svoje technológie do konkrétnych sektorov, ako sú energetika, vesmír, biotechnológia/medtech, čisté technológie, umelá inteligencia a ďalšie. Táto kategorizácia je nevyhnutná pre zosúladenie návrhu so strategickými záujmami Európskej únie (EÚ) a identifikáciu úrovne pripravenosti technológie (TRL) požadovanej pre EIC Accelerator.

Zosúladenie s politikami a témami EÚ

Jedným z kritických aspektov kvízu je jeho zameranie na politiky EÚ a vznikajúce témy, ako sú Human Centric Generative AI, Industry 5.0, Quantum Technology a ďalšie. Pochopenie a prispôsobenie sa týmto témam môže výrazne zvýšiť šance na úspech v procese podávania žiadostí.

Konkurenčná krajina a typ produktu

Žiadatelia sa tiež pýtajú na konkurencieschopnosť ich odvetvia a povahu ich produktu (hardvér, softvér alebo kombinácia). Cieľom týchto otázok je posúdiť potenciál trhu a jedinečnosť inovácie.

Duševné vlastníctvo, zloženie tímu a online prítomnosť

Kvíz sa týka aspektu duševného vlastníctva a pýta sa na patenty v USA alebo EÚ. Zaoberá sa aj štruktúrou tímu vrátane počtu zamestnancov na plný úväzok (FTE) a rozšírených členov tímu, ako aj prítomnosťou kľúčových pozícií, ako sú generálny riaditeľ a technický riaditeľ. Okrem toho meria online prítomnosť spoločnosti prostredníctvom jej webovej stránky, používania e-mailu domény a aktivity na platformách, ako je LinkedIn.

Finančné zdravie a sieťové úsilie

Otázky týkajúce sa celkového získaného financovania, spolupráce s investormi a rozdelenia vlastného imania medzi zakladateľov a členov tímu poskytujú pohľad na finančné zdravie a investičnú pripravenosť spoločnosti. Okrem toho, otázky týkajúce sa vzťahov so zákazníkmi a aktívnej účasti na networkingových podujatiach odhaľujú úroveň zapojenia spoločnosti na trhu.

Sebestačnosť a potenciál výskumu a vývoja

Nakoniec sa kvíz pýta, či môže spoločnosť uspieť bez EIC a či je v súčasnosti zisková alebo má značné príjmy z výskumu a vývoja. Tieto otázky pomáhajú pochopiť sebestačnosť spoločnosti a jej potenciál efektívne využiť podporu EIC Accelerator.

Na záver, kvíz EIC Accelerator slúži ako základný predbežný krok pre začínajúce podniky a MSP, ktoré chcú požiadať o grant a vlastný kapitál EIC. Pomáha nielen pri sebahodnotení, ale tiež vedie pri dolaďovaní aplikácie tak, aby bola v súlade s kritériami European Innovation Council. Starostlivým zodpovedaním týchto otázok môžu spoločnosti výrazne zvýšiť svoje šance na úspech v tomto vysoko konkurenčnom, no zároveň odmeňujúcom programe.


Články nájdené na Rasph.com odrážajú názory Rasph alebo jeho príslušných autorov av žiadnom prípade neodrážajú názory Európskej komisie (EC) alebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informácie majú za cieľ zdieľať perspektívy, ktoré sú cenné a môžu potenciálne informovať žiadateľov o grantových schémach financovania, ako sú EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition alebo súvisiacich programoch, ako je Innovate UK v Spojenom kráľovstve alebo grant pre inovácie a výskum pre malé podniky (SBIR) v Spojené štáty.

Články môžu byť užitočným zdrojom aj pre iných poradenské spoločnosti aj v grantovom priestore profesionálni autori grantov ktorí sú prijatí ako freelancerov alebo sú súčasťou malého a stredného podniku (SME). EIC Accelerator je súčasťou programu Horizont Európa (2021-2027), ktorý nedávno nahradil predchádzajúci rámcový program Horizont 2020.

Tento článok napísal ChatEIC. ChatEIC je EIC Accelerator asistent, ktorý dokáže poradiť pri písaní návrhov, diskutovať o aktuálnych trendoch a vytvárať zaujímavé články na rôzne témy. Články napísané ChatEIC môžu obsahovať nepresné alebo zastarané informácie.

Máte záujem zamestnať spisovateľa, ktorý by žiadal o granty v EÚ?

Neváhajte nás kontaktovať tu: Kontakt

Hľadáte tréningový program, aby ste sa naučili, ako požiadať o EIC Accelerator?

Nájdete ho tu: Školenie

EIC Accelerator TL;DR

FINANCOVANIE
Grant 2,5 milióna EUR + 15 miliónov EUR vlastný kapitál 
 
ÚČEL
Financovanie ziskových inovácií DeepTech
 
MIERY ÚSPEŠNOSTI
≤5%
 
PODMIENKY
Prototyp technológie + Skoré prilákanie zákazníkov
 
TERMÍNY
2-4/rok
 
APLIKÁCIA
3 kroky (krátke/dlhé ponuky + pohovor)
 
STRÁVENÝ ČAS
3 mesiace písania + čakanie/oneskorenie/opätovné odoslanie
 
TYPICKÉ POPLATKY ZA PORADENSTVO
do 25 000 € + poplatok za úspech
 
NAŠA PORADENSKÁ PONUKA
3500 € + poplatok za úspech

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK