EIC Accelerator kvíz

Navigace v kvízu EIC Accelerator: zásadní nástroj pro začínající žadatele

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator představuje příležitost pro startupy a malé a střední podniky (SME) v celé Evropě. Se svým lákavým příslibem až 2,5 milionu EUR v grantovém financování a další možností 15 milionů EUR v kapitálovém financování otevírá EIC Accelerator svět možností pro inovativní společnosti. Orientace v procesu aplikace však může být skličující. Zde vstupuje do hry kvíz EIC Accelerator – životně důležitý nástroj pro screening, který pomáhá žadatelům změřit jejich způsobilost a připravenost na tuto prestižní příležitost grantového a kapitálového financování EU.

Pochopení přístupu komercializace

Kvíz začíná zkoumáním strategie komercializace žadatele. Pokrývá různé modely, jako je Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Business to Consumer (B2B2C), Business to Government (B2G) a další. Tato otázka je zásadní, protože pomáhá EIC porozumět dynamice trhu a potenciálnímu dosahu navrhované inovace.

Technologické spektrum: Identifikace vašeho výklenku

Kvíz se ponoří hluboko do technologické sféry a žádá žadatele, aby kategorizovali své technologie do konkrétních sektorů, jako je energetika, vesmír, BioTech/MedTech, CleanTech, Umělá inteligence a další. Tato kategorizace je nezbytná pro sladění návrhu se strategickými zájmy Evropské unie (EU) a pro identifikaci úrovně technologické připravenosti (TRL) požadované pro EIC Accelerator.

Soulad s politikami a tématy EU

Jedním z kritických aspektů kvízu je jeho zaměření na politiky EU a nově vznikající témata, jako je Human Centric Generative AI, Průmysl 5.0, Quantum Technology a další. Pochopení a zapadnutí do těchto témat může výrazně zvýšit šance na úspěch v procesu podávání žádostí.

Konkurenční krajina a typ produktu

Žadatelé jsou také dotázáni na konkurenceschopnost jejich odvětví a povahu jejich produktu (hardware, software nebo kombinace). Tyto otázky mají za cíl posoudit tržní potenciál a jedinečnost inovace.

Duševní vlastnictví, složení týmu a online přítomnost

Kvíz pokrývá aspekt duševního vlastnictví a ptá se na patenty v USA nebo EU. Zabývá se také strukturou týmu, včetně počtu zaměstnanců na plný úvazek (FTE) a rozšířených členů týmu, stejně jako přítomností klíčových pozic, jako je CEO a CTO. Kromě toho měří online přítomnost společnosti prostřednictvím jejích webových stránek, používání e-mailu domény a aktivity na platformách, jako je LinkedIn.

Finanční zdraví a síťové úsilí

Otázky týkající se celkových získaných finančních prostředků, spolupráce s investory a rozdělení vlastního kapitálu mezi zakladatele a členy týmu poskytují pohled na finanční zdraví a investiční připravenost společnosti. Dotazy na vztahy se zákazníky a aktivní účast na networkingových akcích navíc odhalují úroveň zapojení společnosti na trhu.

Soběstačnost a potenciál výzkumu a vývoje

Nakonec se kvíz ptá, zda může společnost uspět bez EIC a zda je v současné době zisková nebo má značné příjmy z výzkumu a vývoje. Tyto otázky pomáhají pochopit soběstačnost společnosti a její potenciál efektivně využít podporu EIC Accelerator.

Závěrem lze říci, že kvíz EIC Accelerator slouží jako nezbytný předběžný krok pro začínající podniky a malé a střední podniky, které chtějí požádat o grant a vlastní kapitál EIC. Pomáhá nejen při sebehodnocení, ale také vede při dolaďování aplikace tak, aby odpovídala kritériím European Innovation Council. Pečlivým zodpovězením těchto otázek mohou společnosti výrazně zvýšit své šance na úspěch v tomto vysoce konkurenčním, ale zároveň obohacujícím programu.

O

Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro další poradenské firmy v grantovém prostoru i pro profesionální autory grantů, kteří jsou najímáni jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.

Tento článek napsal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, který dokáže poradit s psaním návrhů, diskutovat o aktuálních trendech a vytvářet zasvěcené články na různá témata. Články napsané ChatEIC mohou obsahovat nepřesné nebo zastaralé informace.

- Kontaktujte nás -

 

EIC Accelerator články

Všechny způsobilé země EIC Accelerator (včetně Spojeného království, Švýcarska a Ukrajiny)

Vysvětlení procesu opětovného odeslání pro EIC Accelerator

Krátké, ale vyčerpávající vysvětlení EIC Accelerator

Rámec financování EIC One-Stop Shop (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Rozhodování mezi EIC Pathfinder, Transition a Accelerator

Vítězný kandidát na EIC Accelerator

Výzva s EIC Accelerator Open Calls: MedTech Innovations Dominují

Jděte financovat sami: Jsou kapitálové investice EIC Accelerator nutné? (Představujeme Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Analýza odvětví, zemí a typů financování vítězů EIC Accelerator (2021–2024)

Hluboké kopání: Nové zaměření DeepTech EIC Accelerator a jeho slabá místa ve financování

Zombie Innovation: EIC Accelerator Funding for the Living Dead

Smack My Pitch Up: Změna zaměření hodnocení EIC Accelerator

Jak hluboká je vaše technologie? Zpráva o dopadu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analýza uniklého seznamu rozhovorů EIC Accelerator (míra úspěšnosti, odvětví, přímá podání)

Řízení EIC Accelerator: Poučení z pilotního programu

Kdo by se neměl ucházet o EIC Accelerator a proč

Riziko prezentace všech rizik v programu High-Risk EIC Accelerator

Jak připravit opětovné odeslání EIC Accelerator

Jak připravit dobrou aplikaci EIC Accelerator: Obecné rady k projektu

Jak vytvořit vyvrácení EIC Accelerator: Vysvětlení opětovného předložení návrhů na grant

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ