У дома

Консултантска услуга EIC Accelerator: Достъп до €2,5 милиона грантове и €15 милиона собствен капитал

Вземете шаблони. Вземете инструкции. Получавам подкрепа.

Финансиране на разрушителни иновации

Какво представлява EIC Accelerator?

EIC Accelerator е програма за финансиране от European Innovation Council (EIC) и част от Horizon Europe. То финансира иновативни компании които се възползват от технологични пробиви или научни открития (DeepTech) с 2,5 милиона евро безвъзмездна помощ и/или 15 милиона евро капиталово финансиране на проект.

Кои технологии се финансират?

Сред 400+ бенефициенти от 2021 г, компаниите обхващат много различни индустрии, включително капиталоемък хардуерен или чисто софтуерен бизнес с фокус върху DeepTech. Няма общи технологични ограничения за EIC Accelerator, стига технологиите да са в съответствие с политиките на ЕС (т.е. без военни приложения и т.н.), но има Технологични предизвикателства които подчертават определени технологии всяка година.

Колко зряла трябва да бъде една технология?

EIC Accelerator финансира технологии, които са достигнали поне Ниво на технологична готовност (TRL) 5, дефиниран като „технология, валидирана в съответната среда“. Като цяло EIC очаква a прототип или доказателство за концепцията на технологията да съществува. Също така е възможно да се кандидатства за безвъзмездни средства, ако технологията вече е достигнала TRL6 или 7 и за чист собствен капитал на TRL8.

Какъв тип финансиране е наличен?

EIC Accelerator финансира компании чрез Безвъзмездни средства (до 2,5 милиона евро), Собствен капитал (до 15 милиона евро) или Смесено финансиране (комбинация от грант и собствен капитал до 17,5 милиона евро). Безвъзмездните средства са финансиране без разреждане и еднократна сума, докато собственият капитал представлява инвестиция от фонда EIC или свързани лица в замяна на собственост върху компанията. Ан кандидатът може да реши вида и размера на финансирането желаят да кандидатстват за. В изключителни случаи могат да бъдат поискани по-големи суми за финансиране.

Профил на кандидата

Кой получава финансиране?

Кандидатите EIC Accelerator са фирми с печалба които са регистрирани в отговаряща на условията държава, но също така е възможно за физически лица или инвеститори да кандидатства за EIC Accelerator, стига да бъде основана компания преди подписването на Договора за безвъзмездна помощ. Компаниите трябва да се квалифицират като азнезависимо малко и средно предприятие (МСП) с брой на персонала <250, оборот ≤50 милиона евро и общ баланс ≤43 милиона евро.

Кои страни от ЕС могат да кандидатстват?

EIC Accelerator е достъпен за компании или физически лица във всички страни от ЕС-27 като Австрия, Белгия, България, Хърватия, Република Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия , Словения, Испания и Швеция, включително техните територии.

Могат ли други държави да кандидатстват?

Да, има споразумения за асоцииране с Хоризонт Европа на място, което позволи на компаниите или лица в следните държави, които да кандидатстват: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорски острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко и Обединеното кралство (Само грант).

EIC Accelerator за мен ли е?

Какви са процентите на успех?

The успеваемост не са изрично публикувани за всичките 3 стъпки за оценка, но може да се приеме, че общият процент на успех от Стъпка 1 до стъпка 3 са 5% или по-ниска. В зависимост от годишния бюджет на програмата EIC Accelerator и броя на кандидатите за прекъсване, както и от вида на поканата (т.е. отворена срещу предизвикателства), процентът на успех може да бъде по-висок или по-нисък.

Подходяща ли е моята компания?

EIC Accelerator обикновено предпочита изключително иновативни и разрушителни технологии които често имат DeepTech, научна или друга техническа база. Като цяло търси висок риск и висока печалба фирми, които планират да пуснат своите технологии на пазара. В миналото EIC Accelerator е финансирал много научни иновации, но и чисто софтуерни компании, SaaS решения или дори добре финансирани компании, които представят профили с по-нисък риск.

Трябва ли да кандидатствам?

Всяка компания решава дали желае да кандидатства за финансиране от 17,5 милиона евро EIC Accelerator. Важни съображения са рисков профил въз основа на процентите на успех на програмата, на време за кандидатстване и на способност да останеш упорит по време на процеса. EIC Accelerator е идеален за компании, които имат достатъчна писта от поне 6 месеца и не се нуждаят от незабавно финансиране, докато активно ангажират инвеститори и други източници на финансиране разнообразяват подхода си.

Как да кандидатствам

Как да кандидатствам?

EIC Accelerator използва a Оценка в 3 стъпки процес. Всички 3 стъпки трябва да бъдат изчистени последователно и всички компаниите, които са преминали стъпка 3, ще получат съответното си финансиране. Процесът на подаване се извършва на портала за финансиране и търгове на ЕС, където документите трябва да бъдат качени до съответните крайни срокове. Всяко подаване получава оценки и коментари като част от обобщения доклад за оценка (ESR) както и оценка GO или NO GO.

Колко време отнема?

Има няма стандартна времева линия за EIC Accelerator приложения. Някои компании могат да бъдат успешен за по-малко от 6 месеца докато други могат да кандидатстват за период от 2 или повече години ако получат откази и/или пропуснат крайни срокове поради времеви ограничения. Освен това EIC Accelerator често има  2-4 крайни срока годишно което може да повлияе на графика и планирането на съответните подавания.

Кога мога да кандидатствам?

Етап 1 на EIC Accelerator е непрекъснато отворен и компаниите могат кандидатствайте по всяко време. След като стъпка 1 бъде премината успешно, кандидатите могат да кандидатстват в Стъпка 2 което по принцип има 2-4 прекъсвания на година. След преминаване на Стъпка 2 компаниите се канят на a Стъпка 3 интервю лице в лице което обикновено се провежда чрез видеообаждане в рамките на седмици след прекъсването на стъпка 2.

Ами ако бъда отхвърлен?

EIC Accelerator следва „3 удара, аут сте” подход към отказите. Ако една компания е натрупала общо 3 отхвърляния във всички стъпки, тогава тя няма да отговаря на условията да кандидатства отново с този конкретен проект или много подобен до края на Horizon Europe. За разлика от това, това означава, че всеки кандидат има множество шансове да подобрят предложението си и да постигнат успех във времето. Обичайно е финансираните проекти да получават откази по пътя си.

Процесът на кандидатстване

Стъпка 1: Кратко приложение

The Етап 1 кратко приложение се състои от 12-странично писмено предложение, 3-минутно видео представяне и 10-странично представяне в допълнение към стандартните полета на онлайн формуляра. Като цяло отнема 2-4 седмици за нови кандидати да подготви всички документи. След подаването, 3 от 4 оценители трябва да предоставят GO рейтинг за проекта за преминаване към стъпка 2.

Стъпка 2: Бизнес план

The Стъпка 2 бизнес план се състои от дълго писмено предложение от 50 или повече страници, както и приложения като 3-минутно видео представяне, представяне, финансови документи, анализ на свободата на работа (FTO), план за управление на данни (DMP), писма от Намерение (LOI), автобиография (CV) и други в допълнение към стандартните полета на онлайн формуляра. Като цяло отнема 6-8 седмици за нови кандидати да подготви всички документи. След подаването, 3 от 3 оценители трябва да предоставят GO рейтинг за проекта за преминаване към стъпка 3.

Стъпка 3: Интервюто

The Стъпка 3 интервю се състои от интервю лице в лице чрез видео разговор или лично в Брюксел, Белгия. Тя включва a 10-минутно представяне от поканения кандидат, последван от a 35-минутна сесия с въпроси и отговори с членовете на журито на EIC. Представянето използва представения тест за представяне на стъпка 2, докато панелът обикновено се състои от 5 члена на журито в допълнение към представители на EIC и Европейската инвестиционна банка (EIB), както и програмни мениджъри на EIC. The подготовката за интервюто отнема 2 седмици и всички членове на журито трябва да предоставят GO за кандидатите да получат успешно финансиране от EIC Accelerator.

Какво се случва, след като получа финансиране?

В зависимост от исканото финансиране, започва дю дилиджънс за грантово и дялово финансиране. За безвъзмездната помощ, подготовка на договора за безвъзмездна помощ (GAC) се инициира, което изисква кандидатът да качи различни фирмени документи, включително финансови данни, краен бенефициент собственик (UBO) и други регистрационни документи. За собствения капитал, дю дилиджънс се извършва чрез ЕИБ който ще бъде в пряк контакт с кандидатите и съинвеститорите на кандидата. Капиталовото финансиране обикновено се предоставя като директна капиталова инжекция, конвертируема облигация или подобни режими, но в идеалния случай фондът EIC предпочита да инвестира със собствените инвеститори на кандидата в по-голям кръг на финансиране.

Какво включва обучението на кандидатите?

Всички необходими шаблони

Програмата за обучение на кандидата съдържа всички необходими шаблони за написване на Стъпка 1 и Стъпка 2 на EIC Accelerator. Шаблоните съдържат подробни инструкции под формата на текст и видео да направи писането a линеен и праволинеен процес. Шаблоните са важна част от всяко заявление за безвъзмездни средства, тъй като те значително улесняват процеса на писане и позволяват на кандидатите да се съсредоточат върху това, което е важно, без да се разсейват, опитвайки се да изградят свои собствени шаблони и структури.

Стъпка 1 Шаблони

Стъпка 1 включва 5 шаблона на GoogleDoc и GoogleSheets споделено чрез GoogleDrive за основния текст на предложението, видео скрипта, прегледа на проекта (акроним, заглавие, резюме и т.н.), справочни насоки и колекция от екипни таблици. Тези шаблони могат да се използват директно за процеса на писане, докато всички документи могат да се споделят с всички членове на екипа за делегиране и ускоряване на процеса.

Стъпка 2 Шаблони

Стъпка 2 включва 6 шаблона на GoogleDoc и GoogleSheets споделено чрез GoogleDrive за основния текст на предложението, писма за намерения (LOI), анализ на свободата на работа (FTO), план за управление на данни (DMP), общ преглед на компанията и сложен документ за планиране на бюджета, който използва формули за автоматично изчисляване на окончателния бюджетни и финансови показатели. Всички шаблони на документи използват опростен подход за дават приоритет на ефективността пред сложните структури и ефективно да минимизират натоварването.

Стъпка 3 Коучинг

Подготовката за Стъпка 3 представяне и интервю е практически чрез лични коучинг сесии да разработим най-въздействащия подход за обучение за всеки кандидат за EIC Accelerator. Тя включва писане на сценарий на представянето, както и задълбочени сесии с въпроси и отговори да подготви интервюирания за проверката, пред която е изправен в 45-минутното интервю. Въз основа на дългогодишен опит, коучингът ще обхване всички основни аспекти по отношение на технологията, иновациите, финансовото здраве, управлението и историята на компанията. Освен това включва 2 допълнителни шаблона за скриптове за представяне и окончателен контролен списък.

Подробни писмени и видео инструкции

Всички предоставени шаблони са подобрени чрез видео обучение, докато 90+ модула разбиват всеки основен аспект от процеса на писане. Тези модули се споменават в шаблоните Стъпка 1 и Стъпка 2, за да информират директно процеса на писане. Това позволява на кандидатите да се възползват от прекия опит и да придобият ясна представа за това как трябва да бъде написан всеки раздел или приложение, за да се увеличат шансовете за успех. То по-нататък позволява на кандидатите да делегират по-лесно тъй като по този начин множество членове на персонала могат да работят паралелно върху различни секции с предложения изпреварвайки всеки автор на консултантски услуги или безвъзмездни средства които обикновено работят с един отделен писател.

ChatEIC AI Assistant

За абонатите на OpenAI печелят всички участници в обучението EIC Accelerator достъп до ChatEIC, персонализиран GPT, използващ GPT функционалността на OpenAI. AI асистентът има достъп до цялото съдържание за обучение и е в състояние съвети, структура и дори раздели с проектопредложение за всеки кандидат. Въпреки че не се препоръчва да разчитате изцяло на него за процеса на писане, той е a мощен асистент, който може да превърне дългия процес на писане в съкратена и съвместна задача като резултатите се постигат значително по-бързо.

Използване на ChatEIC

ChatEIC има възможност за четене на качени документи като тестове, заявления за безвъзмездни средства, бизнес планове, бели книги и други файлове, които го позволяват извлечете полезна информация и структурирайте секции с предложения. Може по същия начин отговаряйте на въпроси относно процеса на писане което опростява цялостния подход за писане на субсидии и може да допълни или дори да замени използването на видео насоки. В зависимост от политиките на OpenAI може да се прилагат определени ограничения за използване по отношение на броя на подканите на час.

Защо да изберете обучението за кандидат?​

Кой познава вашата компания най-добре?

След като има работи с консултанти, много компании имат две основни оплаквания: (i) The качество на работата не беше според очакванията и (ii) те приключиха трябва да напишат голяма част от предложението сами така или иначе. Това се дължи на естеството на индустрията за писане на грантове, където дори големите консултантски компании възлагат по-голямата част от процеса на писане на фрийлансъри. Тези фрийлансъри често ще бъдат ниско платени, ще се чувстват малко отговорни и често се разменят по време на проекта. Това води до непоследователно качество на работа, което се отразява на кандидатите. Като резултат, кандидатите често трябва да поемат отговорност и да пишат раздели за писателите, така че те направи го както трябва. Факт е, че никой не познава вашия бизнес по-добре от вас и вашия екип.

Работете със собствено темпо

Основно предимство от използването на програмата за обучение EIC Accelerator е това кандидатите могат да работят със собствено темпо. Те могат да назначат произволен брой членове на екипа или да работят индивидуално, за да напишат предложението в рамките на графика, който работи най-добре за техния бизнес. Поради циклите на повторно подаване и промяната на крайните дати на EIC Accelerator, общата времева линия често е непредвидима. Използването на програма за обучение е идеално решение за съгласуване на графика със стандартните бизнес операции вместо да се обвързват с графиците на външни консултанти.

Експертни насоки и писане на AI

Програмата за обучение EIC Accelerator е проектиран от успешен консултант на EIC Accelerator, д-р Стефан Сеглер. Той директно е написал печели EIC Accelerator предложения и напътства кандидатите през целия процес на кандидатстване включително видео продукция, сценарий за представяне, подготовка за интервю и надлежна проверка. Със задълбочен поглед Програмата за обучение съдържа безпрецедентно количество нюанси. Освен това, AI Assistant ChatEIC може да осигури обратна връзка и поддръжка на живо за кандидати на база 24/7 за абонати на OpenAI.

Съвместно писане

Обучението EIC Accelerator е предназначени за сътрудничество. Чрез използване на GoogleDrive за хостване на документи и предоставяне на инструкции отделно за всеки отделен раздел на предложението, то позволява на всички членове на екипа да работят паралелно да подготви предложение много по-бързо, отколкото биха могли консултантите. от премахване на бариерата на знанието при договаряне на външен консултант и чрез разделяне на подхода на писане, процесът на кандидатстване е рационализиран. Всички членове на екипа могат да влизат в съответната платформа за видео обучение едновременно, както и да имат достъп до всички шаблони на GoogleDrive и ChatEIC.

Предишен успех

С предишни EIC Accelerator успехи вариращи от AI през технологията на батериите до рециклирането, на които се основава програмата за обучение разнообразен опит в ключови софтуерни и хардуерни областис който може да се приложи към всеки проект. Съдържа подробна информация за различни съображения за ниво на технологична готовност (TRL) за медицински или фармацевтични технологии, примери от различни индустрии и включва различни препратки към различни видове бизнес модели. В обобщение, обучението EIC Accelerator е подходящ за всякакъв вид проекти.

Кой има достъп до обучението на кандидатите?

Обучението EIC Accelerator е общодостъпни за всички отговарящи на условията кандидати, които отговарят на изискванията, посочени по-горе. Тъй като EIC Accelerator е програма с висок риск, всеки кандидат трябва да реши дали програмата за финансиране от 17,5 милиона евро си струва инвестицията във времето. За да получите достъп до обучението, това е необходимо за предоставяне на информация за кандидата EIC Accelerator като онлайн профил, данни на компанията и представители, за да се улесни процеса на проверка и да се гарантира, че компанията отговаря на общите изисквания за допустимост за EIC Accelerator. Програмата за обучение е достъпна само за кандидати с нестопанска цел, които желаят да кандидатстват за безвъзмездна помощ от 2,5 милиона евро и/или капиталово финансиране от 15 милиона евро, предоставено от EIC Accelerator за тяхната компания, но е в момента не е достъпен за консултанти или държавни институции.

Нови стартиращи фирми

Много бенефициенти, финансирани по EIC Accelerator, са нови компании, които са само на няколко години и предлагат нова технология на пазара.

Утвърдени компании

Тъй като дефиницията на МСП е широка, EIC Accelerator често финансира по-големи компании, включително такива, които вече са събрали значително финансиране и се стремят да разработят нова технология в допълнение към своите съществуващи продукти.

Разклонения

EIC Accelerator финансира различни компании, които са отделени от други бизнеси, университети или изследователски институти или се основават на уникалния технически опит на основателите.

Ценообразуване

Поискайте достъп до обучението EIC Accelerator

Изпратете вашите данни по-долу за начало скрининг за допустимост и да се присъедините към програмата за обучение EIC Accelerator. Ще се свържем с вас, ако отговаряте на изискванията, за да кандидатствате за програмата за финансиране EIC Accelerator от 17,5 милиона евро. Ако отговаряте на изискванията, ще получите договор за подпис, последван от достъп до всички материали за обучение, идентификационни данни за платформата за обучение и достъп до ChatEIC.

Още въпроси?

Свържете се със Stephan Segler, PhD

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    bg_BG