Dom

Potrzebujesz finansowania na start?

- Obsługa EIC Accelerator -

EIC Accelerator zapewnia finansowanie innowacji, DeepTech i przełomowych start-upów

Dotacja nierozwadniająca
0
Finansowanie kapitałowe
0

Finansowanie przełomowych innowacji

Co to jest EIC Accelerator?

EIC Accelerator to program finansowy European Innovation Council (EIC) będący częścią programu „Horyzont Europa”. Finansuje innowacyjne firmy, które wykorzystują przełomy technologiczne lub odkrycia naukowe (DeepTech) z 2,5 mln euro w postaci dotacji i/lub 15 mln euro w ramach finansowania kapitałowego na projekt.

Jakie technologie są finansowane?

Wśród ponad 400 beneficjentów od 2021 r. znajdują się firmy z wielu różnych branż, w tym kapitałochłonne firmy zajmujące się sprzętem lub wyłącznie oprogramowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem DeepTech. Nie ma ogólnych ograniczeń technologicznych dla EIC Accelerator, o ile technologie są zgodne z polityką UE (tj. nie ma zastosowań wojskowych itp.), ale istnieją wyzwania technologiczne, które co roku podkreślają niektóre technologie.

Jak dojrzała musi być technologia?

Fundusz EIC Accelerator finansuje technologie, które osiągnęły co najmniej poziom gotowości technologicznej (TRL) 5, zdefiniowany jako „technologia sprawdzona w odpowiednim środowisku„. Ogólnie rzecz biorąc, EIC oczekuje, że istnieje prototyp lub dowód koncepcji technologii. Możliwe jest również ubieganie się o Dotacje, jeżeli technologia osiągnęła już poziom TRL6 lub 7, a w przypadku czystego kapitału własnego – poziom TRL8.

Jaki rodzaj finansowania jest dostępny?

EIC Accelerator finansuje przedsiębiorstwa poprzez dotacje (do 2,5 mln euro), kapitał własny (do 15 mln euro) lub finansowanie mieszane (połączenie dotacji i kapitału własnego do 17,5 mln euro). Dotacje mają charakter nierozwadniający i stanowią finansowanie w formie płatności ryczałtowej, natomiast Equity przedstawia inwestycję Funduszu EIC lub podmiotów powiązanych w zamian za własność spółki. Wnioskodawca może zdecydować o rodzaju i wysokości dofinansowania, o które chce się ubiegać. W wyjątkowych przypadkach można wnioskować o większe kwoty dofinansowania.

Profil wnioskodawcy

Kto otrzymuje dofinansowanie?

Wnioskodawcy w ramach programu EIC Accelerator to przedsiębiorstwa nastawione na zysk zarejestrowane w kwalifikującym się kraju, ale do programu EIC Accelerator mogą również zgłaszać się osoby fizyczne lub inwestorzy, pod warunkiem że spółka zostanie założona przed podpisaniem umowy o dotację. Przedsiębiorstwa muszą kwalifikować się jako niezależne małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) zatrudniające <250 pracowników, obrót ≤50 mln EUR i suma bilansowa ≤43 mln EUR.

Które kraje UE mogą składać wnioski?

EIC Accelerator jest dostępny dla firm lub osób prywatnych we wszystkich krajach UE-27, takich jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypryjska, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa , Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja, łącznie z ich terytoriami.

Czy inne kraje mogą składać wnioski?

Tak, istnieją umowy stowarzyszeniowe z programem „Horyzont Europa”, które umożliwiają składanie wniosków firmom lub osobom fizycznym z następujących krajów: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Gruzja, Islandia, Izrael, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia , Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Maroko i Wielka Brytania (tylko dotacja).

Czy EIC Accelerator jest dla mnie?

Jakie są wskaźniki sukcesu?

Wskaźniki powodzenia nie są jawnie publikowane dla wszystkich 3 etapów oceny, ale można założyć, że całkowite wskaźniki powodzenia od etapu 1 do etapu 3 wynoszą 5% lub mniej. W zależności od rocznego budżetu programu EIC Accelerator i liczby kandydatów przypadających na dany termin, a także rodzaju zaproszenia (tj. otwarte vs. wyzwania), wskaźnik powodzenia może być wyższy lub niższy.

Czy moja firma pasuje?

EIC Accelerator generalnie preferuje wysoce innowacyjne i przełomowe technologie, które często mają bazę DeepTech, naukową lub inną techniczną. Generalnie poszukuje przedsiębiorstw wysokiego ryzyka i przynoszących duże zyski, które planują wprowadzić swoją technologię na rynek. W przeszłości EIC Accelerator sfinansował wiele innowacji naukowych, ale także firmy zajmujące się wyłącznie oprogramowaniem, rozwiązaniami SaaS, a nawet dobrze finansowane firmy, które charakteryzują się niższym profilem ryzyka.

Czy powinienem złożyć wniosek?

Każde przedsiębiorstwo podejmuje decyzję, czy chce ubiegać się o finansowanie EIC Accelerator w wysokości 17,5 mln euro. Do ważnych kwestii należy profil ryzyka oparty na wskaźnikach powodzenia programu, czasie składania wniosku i zdolności do wytrwałości w trakcie procesu. Model EIC Accelerator jest idealny dla firm, które mają pas startowy wystarczający na co najmniej 6 miesięcy i nie potrzebują natychmiastowego finansowania, jednocześnie aktywnie angażując inwestorów i inne źródła finansowania w celu dywersyfikacji swojego podejścia.

Jak złożyć wniosek

W jaki sposób mogę się zgłosić?

EIC Accelerator wykorzystuje 3-etapowy proces oceny. Wszystkie 3 kroki muszą zostać zatwierdzone po kolei, a wszystkie firmy, które przeszły etap 3, otrzymają odpowiednie finansowanie. Proces składania wniosków odbywa się na unijnym portalu Funding & Tenders, gdzie dokumenty należy przesłać w odpowiednich ostatecznych terminach. Każde zgłoszenie otrzymuje ocenę i komentarze w ramach raportu podsumowującego ocenę (ESR), a także ocenę GO lub NO GO.

Jak dużo czasu to zajmuje?

Nie ma standardowego harmonogramu dla zastosowań EIC Accelerator. Niektóre firmy mogą odnieść sukces w czasie krótszym niż 6 miesięcy, podczas gdy inne mogą składać wnioski w ciągu 2 lat lub dłużej, jeśli otrzymają odmowę i/lub pominą terminy ze względu na ograniczenia czasowe. Ponadto EIC Accelerator często ma 2–4 terminy rocznie, co może mieć wpływ na harmonogram i planowanie odpowiednich zgłoszeń.

Kiedy mogę złożyć wniosek?

Etap 1 wniosku EIC Accelerator jest otwarty w sposób ciągły i firmy mogą składać wnioski w dowolnym momencie. Po pomyślnym przejściu etapu 1 kandydaci mogą ubiegać się o przejście do etapu 2, który zazwyczaj obejmuje 2–4 terminy składania wniosków rocznie. Po przejściu Etapu 2 firmy są zapraszane na rozmowę twarzą w twarz w ramach Etapu 3, która zwykle przeprowadzana jest w formie rozmowy wideo w ciągu kilku tygodni od zakończenia Etapu 2.

Co się stanie, jeśli zostanę odrzucony?

EIC Accelerator podąża za „3 uderzenia i wypadaszpodejście do odmów. Jeśli przedsiębiorstwo zgromadzi łącznie 3 odrzucenia na wszystkich etapach, nie będzie uprawnione do ponownego złożenia wniosku w ramach tego konkretnego projektu lub bardzo podobnego do zakończenia programu „Horyzont Europa”. Oznacza to natomiast, że każdy wnioskodawca ma wiele szans na ulepszenie swojej propozycji i z czasem odniesie sukces. Często zdarza się, że finansowane projekty spotykają się z odmową.

Proces aplikacyjny

Krok 1: Krótka aplikacja

Krótka aplikacja Kroku 1 składa się z 12-stronicowej pisemnej propozycji, 3-minutowej prezentacji wideo i 10-stronicowej prezentacji, a także standardowych pól formularza online. Przygotowanie wszystkich dokumentów nowym kandydatom zajmuje zazwyczaj 2–4 tygodnie. Po złożeniu wniosku 3 z 4 oceniających musi przedstawić ocenę GO, aby projekt mógł przejść do Etapu 2.

Krok 2: Biznesplan

Biznesplan kroku 2 składa się z długiej pisemnej propozycji liczącej 50 lub więcej stron oraz załączników, takich jak 3-minutowa prezentacja wideo, prezentacja, dokumenty finansowe, analiza swobody działania (FTO), plan zarządzania danymi ( DMP), listy intencyjne (LOI), życiorysy (CV) i inne oprócz standardowych pól formularzy online. Przygotowanie wszystkich dokumentów nowym kandydatom zajmuje zazwyczaj 6–8 tygodni. Po złożeniu wniosku 3 z 3 oceniających musi przedstawić ocenę GO, aby projekt mógł przejść do Kroku 3.

Krok 3: Wywiad

Rozmowa kwalifikacyjna w ramach Etapu 3 obejmuje rozmowę twarzą w twarz za pośrednictwem rozmowy wideo lub osobiście w Brukseli w Belgii. Obejmuje 10-minutowe wystąpienie zaproszonego wnioskodawcy, po którym następuje 35-minutowa sesja pytań i odpowiedzi z członkami jury EIC. W prezentacji wykorzystano prezentację przedstawioną w ramach kroku 2, natomiast panel składa się zazwyczaj z 5 członków jury, a także przedstawicieli EIC i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a także menedżerów programów EIC. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej trwa 2 tygodnie i wszyscy członkowie jury muszą przedstawić GO, aby kandydaci pomyślnie otrzymali dofinansowanie w ramach EIC Accelerator.

Co się stanie po otrzymaniu środków?

W zależności od wnioskowanego finansowania rozpoczyna się badanie due diligence w przypadku finansowania w ramach dotacji i kapitału własnego. W przypadku dotacji rozpoczyna się przygotowanie umowy o dotację (GAC), która wymaga od wnioskodawcy przesłania różnych dokumentów firmowych, w tym danych finansowych, ostatecznego właściciela beneficjenta (UBO) i innych dokumentów rejestracyjnych. W przypadku Eqity badanie due diligence przeprowadzane jest za pośrednictwem EBI, który będzie w bezpośrednim kontakcie z wnioskodawcami i współinwestorami wnioskodawcy. Finansowanie kapitałowe jest zazwyczaj zapewniane w formie bezpośredniego zastrzyku kapitałowego, weksla zamiennego lub podobnych sposobów, ale w idealnym przypadku Fundusz EIC woli inwestować z własnymi inwestorami wnioskodawcy w ramach większej rundy finansowania.

Klienci odnoszący sukcesy

Inżynieria elektroniczna

Identyfikator umowy o dotację: 190173163

Zwiększanie wydajności, trwałości i cykli życia systemów akumulatorowych dzięki zaawansowanej elektronice mocy na poziomie modułu

Sztuczna inteligencja i oprogramowanie

Identyfikator umowy o dotację: 190120980

Członek zespołu ds. cyfrowych badań i rozwoju, automatyzujący przetwarzanie wiedzy naukowej, umożliwiający europejskim badaniom i rozwojowi zwiększenie szybkości wprowadzania innowacji

Robotyka i sztuczna inteligencja

Identyfikator umowy o dotację: 190116067

Zautomatyzowany proces recyklingu akumulatorów litowo-jonowych z wykorzystaniem robotyki i wizji komputerowej w celu zapewnienia zrównoważonego magazynowania energii na dużą skalę

Chemia i energia

Identyfikator umowy o dotację: 190155898

Zautomatyzowany proces produkcji stosów i modułów akumulatorów redoks następnego poziomu, zgodny z rewolucyjnym, odmiennym i zoptymalizowanym pod względem kosztów podejściem do produkcji

Potrzebujesz finansowania?

Skontaktuj się z doktorem Stephan Segler, aby omówić EIC Accelerator i proces składania wniosków.

    Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
    pl_PL