Hjem

EIC Accelerator Advisory Service: Adgang til 2,5 millioner €-tilskud og €15 millioner egenkapital

Hent skabeloner. Få instruktioner. Få hjælp.

Finansiering af disruptiv innovation

Hvad er EIC Accelerator?

EIC Accelerator er et finansieringsprogram fra European Innovation Council (EIC) og en del af Horizon Europe. Det finansierer innovative virksomheder som udnytter teknologiske gennembrud eller videnskabelige opdagelser (DeepTech) med €2,5 mio. i tilskud og/eller €15 mio. i egenkapitalfinansiering pr projekt.

Hvilke teknologier finansieres?

Blandt de 400+ modtagere siden 2021, virksomheder spænder over mange forskellige brancher, herunder kapitalintensive hardware- eller rene softwarevirksomheder med fokus på DeepTech. Der er ingen generelle teknologirestriktioner for EIC Accelerator, så længe teknologierne er tilpasset EU's politikker (dvs. ingen militære applikationer osv.), men der er Teknologiske udfordringer der fremhæver bestemte teknologier hvert år.

Hvor moden skal en teknologi være?

EIC Accelerator finansierer teknologier, der har nået mindst Teknologiberedskabsniveau (TRL) 5, defineret som "teknologi valideret i relevante omgivelser“. Generelt forventer EIC en prototype eller proof-of-concept af den teknologi, der eksisterer. Det er også muligt at søge om Grants, hvis teknologien allerede har nået TRL6 eller 7 og for ren Equity på TRL8.

Hvilken type finansiering er tilgængelig?

EIC Accelerator finansierer virksomheder gennem Tilskud (op til € 2,5 mio.), Egenkapital (op til €15 mio.) eller Blended Finance (en kombination af tilskud og egenkapital op til €17,5 mio.). Tilskud er ikke-udvandende og engangsbeløb, mens Equity præsenterer en investering fra EIC-fonden eller nærtstående parter i bytte for virksomhedsejerskab. An ansøger kan selv bestemme finansieringstype og størrelse de ønsker at ansøge om. I særlige tilfælde kan der anmodes om større støttebeløb.

Ansøgerprofil

Hvem modtager støtte?

EIC Accelerator-ansøgere er for-profit virksomheder der er registreret i et berettiget land, men det er det også muligt for enkeltpersoner eller investorer at ansøge om EIC Accelerator, så længe en virksomhed er stiftet før underskrivelse af tilskudsaftalekontrakten. Virksomhederne skal kvalificere sig som en jeguafhængige små og mellemstore virksomheder (SMV) med et personale på <250, en omsætning på ≤ 50 mio. € og en balancesum på ≤ 43 mio. €.

Hvilke EU-lande kan ansøge?

EIC Accelerator er tilgængelig for virksomheder eller enkeltpersoner i det hele taget EU-27 lande såsom Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republikken Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Tyskland , Slovenien, Spanien og Sverige, herunder deres territorier.

Kan andre lande ansøge?

Ja der er associeringsaftaler med Horizon Europe på plads, som tillade virksomheder eller enkeltpersoner i følgende lande for at ansøge: Albanien, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Marokko og Det Forenede Kongerige (Kun tilskud).

Er EIC Accelerator for mig?

Hvad er succesraterne?

Det succesrater er ikke eksplicit offentliggjort for alle 3 evalueringstrin, men det kan antages, at de samlede succesrater fra Trin 1 til Trin 3 er 5% eller derunder. Afhængigt af det årlige budget for EIC Accelerator-programmet og antallet af ansøgere pr. cut-off samt typen af indkaldelse (dvs. åbne vs. udfordringer), succesraten kan være højere eller lavere.

Passer mit firma?

EIC Accelerator foretrækker generelt yderst innovative og disruptive teknologier som ofte har en DeepTech, videnskabelig eller anden teknisk base. Det søger generelt høj risiko og høj belønning virksomheder, der planlægger at bringe deres teknologi til markedet. Tidligere har EIC Accelerator finansieret mange videnskabelige innovationer men også rene softwarevirksomheder, SaaS-løsninger eller endda velfinansierede virksomheder, der præsenterer lavere risikoprofiler.

Skal jeg ansøge?

Det er op til hver virksomhed at beslutte, om de ønsker at ansøge om 17,5 mio. EUR EIC Accelerator-finansiering. Vigtige overvejelser er risikoprofil baseret på programmets succesrater, det tid til at ansøge og evne til at forblive vedholdende under processen. EIC Accelerator er ideel til virksomheder, der har en tilstrækkelig landingsbane på mindst 6 måneder og har ikke behov for øjeblikkelig finansiering, mens de aktivt engagerer investorer og andre finansieringskilder til diversificere deres tilgang.

Hvordan man ansøger

Hvordan ansøger jeg?

EIC Accelerator bruger en 3-trins evaluering behandle. Alle 3 trin skal ryddes efter hinanden og det hele virksomheder, der har bestået trin 3, vil modtage deres respektive finansiering. Indsendelsesprocessen udføres på EU's Funding & Tenders Portal, hvor dokumenter skal uploades til de respektive cut-off deadlines. Hver indsendelse modtager evalueringer og kommentarer som en del af Evaluation Summary Report (ESR) samt en GO eller NO GO rating.

Hvor lang tid tager det?

Der er ingen standard tidslinje til EIC Accelerator-applikationer. Nogle virksomheder kan være succes på under 6 måneder mens andre kan søge i løbet af 2 år eller mere hvis de modtager afslag og/eller springer deadlines over på grund af tidsbegrænsning. Derudover har EIC Accelerator ofte  2-4 deadlines om året hvilket kan påvirke tidslinjen og planlægningen af de respektive indsendelser.

Hvornår kan jeg ansøge?

Trin 1 af EIC Accelerator er løbende åben og virksomheder kan ansøge til enhver tid. Efter trin 1 er bestået med succes, kan ansøgere ansøge om Trin 2 som generelt har 2-4 afskæringer om året. Efter trin 2 er bestået inviteres virksomheder til en Trin 3 ansigt til ansigt interview som normalt udføres via et videoopkald inden for uger efter trin 2-afbrydelsen.

Hvad hvis jeg bliver afvist?

EIC Accelerator følger en "3 strejker, du er ude” tilgang til afslag. Hvis en virksomhed har akkumuleret i alt 3 afslag på tværs af alle trinene, vil de ikke være berettiget til at ansøge igen med det specifikke projekt eller et meget lignende projekt, før slutningen af Horizon Europe. Det betyder derimod det hver ansøger har flere chancer at forbedre deres forslag og få succes over tid. Det er almindeligt, at finansierede projekter får afslag undervejs.

Ansøgningsprocessen

Trin 1: Den korte ansøgning

Det Trin 1 kort ansøgning består af et 12-siders skriftligt forslag, en 3-minutters videopitch og en 10-siders pitch-deck foruden standard online formularfelter. Det tager generelt 2-4 uger for nye ansøgere at udarbejde alle dokumenter. Efter indsendelsen, 3 ud af 4 evaluatorer skal give en GO vurdering for, at projektet bevæger sig mod trin 2.

Trin 2: Forretningsplanen

Det Trin 2 forretningsplan består af et langt skriftligt forslag på 50 eller flere sider samt bilag såsom en 3-minutters videopitch, et pitch deck, finansielle dokumenter, en Freedom to Operate (FTO) analyse, en Data Management Plan (DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) og andre ud over standard online formularfelter. Det tager generelt 6-8 uger for nye ansøgere at udarbejde alle dokumenter. Efter indsendelsen, 3 ud af 3 evaluatorer skal give en GO vurdering for, at projektet bevæger sig mod trin 3.

Trin 3: Interviewet

Det Trin 3 interview består af et ansigt-til-ansigt interview via videoopkald eller personligt i Bruxelles, Belgien. Det omfatter en 10 minutters pitch af den inviterede ansøger efterfulgt af en 35-minutters Q&A session med EIC-juryens medlemmer. Pitchet bruger det indsendte trin 2-pitch-dæk, mens panelet generelt består af 5 jurymedlemmer foruden repræsentanter fra EIC og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) samt EIC-programledere. Det forberedelse til samtalen tager 2 uger og alle jurymedlemmer skal give en GO for at ansøgerne med succes kan modtage EIC Accelerator-midlerne.

Hvad sker der, efter jeg er blevet finansieret?

Afhængig af den anmodede finansiering due diligence for tilskuds- og egenkapitalfinansiering begynder. For bevillingen, den forberedelse af Grant Agreement Contract (GAC) påbegyndes, hvilket kræver, at ansøgeren uploader forskellige virksomhedsdokumenter, herunder økonomi, Ultimate Beneficiary Owner (UBO) og andre registreringsdokumenter. For egenkapitalen due diligence udføres gennem EIB som vil være i direkte kontakt med ansøgere og ansøgers medinvestorer. Aktiefinansieringen leveres generelt som en direkte aktieindsprøjtning, konvertible obligationer eller lignende former, men ideelt set foretrækker EIC-fonden at investere med ansøgerens egne investorer i en større finansieringsrunde.

Hvad omfatter ansøgeruddannelsen?

Alle nødvendige skabeloner

Ansøgerens Uddannelsesprogram indeholder alle de nødvendige skabeloner til at skrive trin 1 og trin 2 af EIC Accelerator. Skabelonerne indeholder detaljerede instruktioner i form af tekst og video at lave skriften til en lineær og ligetil proces. Skabeloner er en vigtig del af enhver tilskudsansøgning, da de i høj grad letter skriveprocessen og giver ansøgere mulighed for at fokusere på det, der er vigtigt uden at blive distraheret af at forsøge at konstruere deres egne skabeloner og strukturer.

Trin 1 skabeloner

Trin 1 inkluderer 5 GoogleDoc og GoogleSheets skabeloner delt via GoogleDrive for hovedforslagsteksten, videoscriptingen, projektoversigten (akronym, titel, abstract osv.), en referencevejledning og en teamtabelsamling. Disse skabeloner kan bruges direkte til skriveprocessen alle dokumenter kan deles med alle teammedlemmer at uddelegere og speedline processen.

Trin 2 skabeloner

Trin 2 inkluderer 6 GoogleDoc og GoogleSheets skabeloner delt gennem GoogleDrive for hovedforslagsteksten, Letters of Intent (LOI), Freedom to Operate (FTO) analysen, Data Management Plan (DMP), en virksomhedsoversigt og et omfattende budgetplanlægningsdokument, som bruger formler til automatisk at beregne den endelige budget og økonomiske målinger. Alle dokumentskabeloner bruger en forenklet tilgang til prioritere effektivitet frem for komplicerede strukturer og for effektivt at minimere arbejdsbyrden.

Trin 3 Coaching

Forberedelsen til Trin 3 pitch og interview er hands-on gennem personlige coaching sessioner at udvikle den mest virkningsfulde træningstilgang for hver EIC Accelerator-ansøger. Det omfatter scripting af pitch samt dybdegående Q&A sessioner at forberede interviewpersonen til den granskning, der stilles overfor i det 45 minutter lange interview. Baseret på mange års erfaring vil coachingen dække alle væsentlige aspekter vedrørende teknologi, innovation, finansiel sundhed, ledelse og virksomhedsbaggrund. Den indeholder yderligere 2 yderligere skabeloner til pitch-scripting og en endelig tjekliste.

Detaljerede skriftlige og videoinstruktioner

Alle medfølgende skabeloner er forbedret igennem videotræning, hvorimod 90+ moduler nedbryder alle væsentlige aspekter af skriveprocessen. Disse moduler henvises til gennem trin 1 og trin 2 skabelonerne for direkte at informere skriveprocessen. Dette giver ansøgere mulighed for at drage fordel af direkte erfaring og få en klar indsigt i, hvordan hvert afsnit eller bilag skal skrives for at øge chancerne for succes. Det videre giver ansøgere mulighed for at delegere lettere da flere medarbejdere kan arbejde parallelt på forskellige forslagssektioner, derved overgå enhver konsulent- eller bevillingsskribent som typisk opererer med en enkelt individuel forfatter.

ChatEIC AI-assistent

For OpenAI-abonnenter får alle EIC Accelerator Training-deltagere adgang til ChatEIC, en brugerdefineret GPT, der bruger OpenAI's GPTs funktionalitet. AI-assistenten har adgang til alt træningsindhold og er i stand til rådgive, strukturere og endda udarbejde forslagssektioner for hver ansøger. Selvom det ikke anbefales at stole fuldt ud på det til skriveprocessen, er det en kraftfuld assistent, der kan gøre en langvarig skriveproces til en forkortet og samarbejdsopgave med resultater, der opnås væsentligt hurtigere.

Bruger ChatEIC

ChatEIC har mulighed for at læse uploadede dokumenter såsom pitch decks, bevillingsansøgninger, forretningsplaner, hvidbøger og andre filer, som gør det muligt udtrække nyttig information og strukturforslagssektioner. Det kan det ligeledes besvare spørgsmål vedrørende skriveprocessen som forenkler den overordnede bevillingsskrivningstilgang og kan supplere eller endda erstatte brugen af videovejledning. Afhængigt af OpenAI-politikker kan visse brugsbegrænsninger gælde med hensyn til antallet af prompter i timen.

Hvorfor vælge ansøgeruddannelsen?

Hvem kender din virksomhed bedst?

Efter at have arbejdet med konsulentvirksomheder, har mange virksomheder to store klager: (i) Den kvaliteten af arbejdet var ikke som forventet, og (ii) de endte at skulle skrive meget af forslaget selv alligevel. Dette skyldes arten af tilskudsskrivningsindustrien, hvor selv store konsulentvirksomheder outsourcer det meste af skriveprocessen til freelancere. Disse freelancere vil ofte være underbetalt, føle lidt ansvar og udveksles ofte i løbet af projektet. Dette fører til inkonsekvent arbejdskvalitet, som påvirker ansøgere. Som resultat, ansøgere må ofte tage ansvar og skrive afsnit for forfatterne, så de gør det rigtigt. Det er et faktum, at ingen kender din virksomhed bedre end dig og dit team.

Arbejd i dit eget tempo

En stor fordel ved at bruge EIC Accelerator træningsprogrammet er det ansøgere kan arbejde i deres eget tempo. De kan tildele et hvilket som helst antal teammedlemmer eller arbejde individuelt for at skrive forslaget over den tidslinje, der fungerer bedst for deres virksomhed. På grund af genindsendelsescyklusser og ændrede EIC Accelerator-skæringsdatoer er den generelle tidslinje ofte uforudsigelig. Brug af et træningsprogram er ideel løsning til at tilpasse tidsplanen med standard forretningsdrift i stedet for at være bundet til tidsplanerne af eksterne konsulentvirksomheder.

Ekspertvejledning og AI-skrivning

EIC Accelerator træningsprogrammet er designet af en succesfuld EIC Accelerator-konsulent, Stephan Segler, ph.d. Han har direkte skrevet vinder EIC Accelerator-forslag og har vejledt ansøgere gennem hele ansøgningsprocessen herunder videoproduktion, pitch scripting, interviewforberedelse og due diligence. Med dybdegående indsigt indeholder Træningsprogrammet en hidtil uset mængde nuancer. Derudover AI-assistent ChatEIC kan give live feedback og support for ansøgere på 24/7 basis for OpenAI-abonnenter.

Samarbejdende skrivning

EIC Accelerator-uddannelsen er designet til samarbejde. Ved at bruge GoogleDrive til at hoste dokumenter og give instruktioner separat for hver enkelt forslagssektion, er det giver alle teammedlemmer mulighed for at arbejde parallelt at udarbejde et forslag meget hurtigere, end konsulenter kunne. Ved fjernelse af vidensbarrieren ved kontrahering af en ekstern konsulentvirksomhed og ved at opdele skrivetilgangen strømlines ansøgningsprocessen. Alle teammedlemmer kan logge ind på den respektive videotræningsplatform samtidigt samt få adgang til alle GoogleDrive-skabeloner og ChatEIC.

Tidligere succes

Med tidligere EIC Accelerator succeser lige fra kunstig intelligens over batteriteknologi til genbrug, er træningsprogrammet baseret på bred erfaring inden for nøglesoftware- og hardwareområdets som kan anvendes på ethvert projekt. Den indeholder detaljerede oplysninger om forskellige overvejelser om teknologiberedskabsniveau (TRL) for MedTech eller farmaceutiske teknologier, eksempler fra forskellige brancher og indeholder varierende referencer til forskellige typer forretningsmodeller. Sammenfattende er EIC Accelerator-uddannelsen velegnet til alle typer projekter.

Hvem kan få adgang til ansøgeruddannelsen?

EIC Accelerator-uddannelsen er generelt tilgængelig for alle berettigede ansøgere, der opfylder kravene skitseret ovenfor. Da EIC Accelerator er et højrisikoprogram, skal hver ansøger beslutte, om finansieringsprogrammet på 17,5 millioner euro er tidsinvesteringen værd. For at få adgang til Træningen er det nødvendigt for at give oplysninger om EIC Accelerator-ansøgeren såsom onlineprofilen, virksomhedsdata og repræsentanter for at lette screeningsprocessen og sikre, at virksomheden opfylder de generelle berettigelseskrav til EIC Accelerator. Uddannelsesprogrammet er kun tilgængeligt for profit-ansøgere, der ønsker at ansøge om 2,5 mio. EUR-tilskud og/eller 15 mio. EUR egenkapitalfinansiering fra EIC Accelerator til deres virksomhed, men er i øjeblikket ikke tilgængelig for konsulentvirksomheder eller offentlige institutioner.

Nye Startups

Mange støttemodtagere finansieret under EIC Accelerator er nye virksomheder, der kun er et par år gamle og bringer en ny teknologi til markedet.

Etablerede virksomheder

Da SMV-definitionen er bred, finansierer EIC Accelerator ofte større virksomheder, herunder dem, der allerede har rejst betydelig finansiering og søger at udvikle en ny teknologi ved siden af deres eksisterende produkter.

Spin-offs

EIC Accelerator finansierer en række virksomheder, der er spin-offs fra andre virksomheder, universiteter eller forskningsinstitutter eller er baseret på grundlæggernes unikke tekniske ekspertise.

Prissætning

Anmod om adgang til EIC Accelerator-uddannelsen

Indsend dine data nedenfor for det første berettigelsesscreening og for at deltage i EIC Accelerator Training Program. Du vil blive kontaktet af os, hvis du opfylder kravene for at ansøge om €17,5 mio. EIC Accelerator-finansieringsprogrammet. Hvis du opfylder kravene, vil du modtage en kontrakt til underskrift efterfulgt af adgang til alt træningsmateriale, legitimationsoplysninger til træningsplatformen og adgang til ChatEIC.

Flere spørgsmål?

Kontakt Stephan Segler, ph.d

    Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
    da_DK