Domov

Poradenská služba EIC Accelerator: Přístup k grantům ve výši 2,5 milionu EUR a 15 milionů EUR vlastního kapitálu

Získejte šablony. Získejte pokyny. Dostat podporu.

Financování ničivých inovací

Co je EIC Accelerator?

EIC Accelerator je program financování European Innovation Council (EIC) a součástí Horizon Europe. To financuje inovativní společnosti které využívají technologické průlomy nebo vědecké objevy (DeepTech) s 2,5 milionu EUR v grantech a/nebo 15 milionů EUR v akciovém financování na projekt.

Které technologie jsou financovány?

Mezi 400+ příjemců od roku 2021, společnosti se pohybují v mnoha různých odvětvích, včetně kapitálově náročné hardwarové nebo čistě softwarové podniky se zaměřením na DeepTech. Neexistují žádná obecná technologická omezení pro EIC Accelerator, pokud jsou technologie v souladu s politikami EU (tj. žádné vojenské aplikace atd.), ale existují Technologické výzvy které každoročně zdůrazňují určité technologie.

Jak vyspělá musí být technologie?

EIC Accelerator financuje technologie, které dosáhly min Úroveň technologické připravenosti (TRL) 5, definováno jako "technologie ověřená v příslušném prostředí“. Obecně EIC očekává a prototyp nebo proof-of-concept technologie existovat. Je také možné žádat o Granty, pokud technologie již dosáhla TRL6 nebo 7 a o čistý Equity na TRL8.

Jaký typ financování je k dispozici?

EIC Accelerator financuje společnosti prostřednictvím Granty (až 2,5 milionu EUR), Vlastní kapitál (až 15 milionů EUR) nebo Blended Finance (kombinace grantu a vlastního kapitálu až do výše 17,5 milionu EUR). Granty jsou neředící a jednorázové financování, zatímco Equity představuje investici fondu EIC nebo spřízněných stran výměnou za vlastnictví společnosti. An žadatel může rozhodnout o typu a výši financování chtějí žádat. Ve výjimečných případech lze požádat o vyšší finanční částky.

Profil žadatele

Kdo obdrží finanční prostředky?

1 TP3T žadatelé jsou ziskové společnosti které jsou registrovány ve způsobilé zemi, ale také je možné pro jednotlivce nebo investory uplatnit na EIC Accelerator, pokud je společnost založena před podpisem smlouvy o grantu. Společnosti se musí kvalifikovat jako inezávislý malý a střední podnik (SME) s počtem zaměstnanců < 250, obratem ≤ 50 milionů EUR a bilanční sumou ≤ 43 milionů EUR.

Které země EU se mohou přihlásit?

EIC Accelerator je přístupný všem společnostem nebo jednotlivcům země EU-27 jako Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko , Slovinsko, Španělsko a Švédskovčetně jejich území.

Mohou se přihlásit i jiné země?

Ano jsou asociační dohody s Horizon Europe na místě, které povolit společnostem nebo jednotlivci v následujících zemích, které se mají přihlásit: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Maroko a Spojené království (Pouze grant).

Je EIC Accelerator pro mě?

Jaké jsou míry úspěšnosti?

The úspěšnosti nejsou explicitně zveřejněny pro všechny 3 hodnotící kroky, ale lze předpokládat, že celková úspěšnost od Krok 1 až krok 3 jsou 5% nebo nižší. V závislosti na ročním rozpočtu programu EIC Accelerator a počtu žadatelů na cut-off i typu výzvy (tj. Otevřené vs. Výzvy) úspěšnost může být vyšší nebo nižší.

Hodí se moje společnost?

Obecně preferuje EIC Accelerator vysoce inovativní a převratné technologie které mají často DeepTech, vědeckou nebo jinak technickou základnu. Obecně se hledá s vysokým rizikem a vysokou odměnou podniky, které plánují uvést své technologie na trh. V minulosti EIC Accelerator financoval mnoho vědecké inovace, ale také čistě softwarové společnosti, SaaS řešení nebo dokonce dobře financované společnosti, které představují nižší rizikové profily.

Mám se přihlásit?

Je na každé společnosti, aby se rozhodla, zda chce požádat o financování EIC Accelerator ve výši 17,5 milionů EUR. Důležitými úvahami jsou rizikový profil založený na míře úspěšnosti programu, čas na podání žádosti a schopnost zůstat vytrvalý během procesu. EIC Accelerator je ideální pro společnosti, které mají a dostatečná dráha alespoň 6 měsíců a nepotřebují okamžité financování a přitom aktivně zapojují investory a další zdroje financování diverzifikovat svůj přístup.

Jak se přihlásit

Jak mohu požádat?

EIC Accelerator používá a Hodnocení ve 3 krocích proces. Všechny 3 kroky musí být provedeny postupně a všechny společnosti, které projdou krokem 3, obdrží příslušné finanční prostředky. Proces předkládání se provádí na portálu EU pro financování a výběrová řízení, kam je nutné nahrát dokumenty do příslušných uzávěrek. Každé podání obdrží hodnocení a komentáře jako součást souhrnné zprávy o hodnocení (ESR) stejně jako hodnocení GO nebo NO GO.

Jak dlouho to trvá?

Tady je žádná standardní časová osa pro aplikace EIC Accelerator. Některé společnosti mohou být úspěšný za méně než 6 měsíců zatímco ostatní se mohou přihlásit po dobu 2 a více let pokud obdrží odmítnutí a/nebo přeskočí termíny z důvodu časové tísně. Navíc EIC Accelerator často má  2-4 uzávěrky ročně což může ovlivnit časovou osu a plánování příslušných podání.

Kdy se mohu přihlásit?

Krok 1 EIC Accelerator je nepřetržitě otevřená a společnosti mohou uplatnit kdykoli. Po úspěšném absolvování kroku 1 se mohou žadatelé přihlásit Krok 2 který obecně má 2-4 přerušení za rok. Po absolvování kroku 2 jsou společnosti pozvány na a Krok 3 rozhovor tváří v tvář který se obvykle provádí prostřednictvím videohovoru během týdnů po ukončení kroku 2.

Co když budu odmítnut?

EIC Accelerator následuje „3 údery, jste mimo“ přístup k odmítnutí. Pokud společnost nashromáždila celkem 3 zamítnutí ve všech krocích, nebude mít nárok znovu se přihlásit s tímto konkrétním projektem nebo velmi podobným projektem až do konce programu Horizon Europe. Na rozdíl od toho to znamená každý žadatel má více šancí zlepšit svůj návrh a být v průběhu času úspěšní. Je běžné, že financované projekty dostávají zamítnutí.

Proces aplikace

Krok 1: Krátká aplikace

The Krok 1 krátká aplikace sestává z 12stránkového písemného návrhu, 3minutového video prezentace a 10stránkového prezentačního balíčku kromě standardních polí online formuláře. Obecně to trvá 2-4 týdny pro nové zájemce připravit všechny dokumenty. po odeslání, 3 ze 4 hodnotitelů musí poskytnout GO hodnocení projektu, aby se posunul ke kroku 2.

Krok 2: Podnikatelský plán

The Krok 2 podnikatelský plán sestává z dlouhého písemného návrhu o 50 nebo více stranách a také příloh, jako je 3minutová video prezentace, prezentace, finanční dokumenty, analýza svobody provozu (FTO), plán správy dat (DMP), dopisy z Záměr (LOI), Curriculum Vitaes (CV) a další kromě standardních polí online formuláře. Obecně to trvá 6-8 týdnů pro nové zájemce připravit všechny dokumenty. po odeslání, 3 ze 3 hodnotitelů musí poskytnout GO hodnocení projektu, aby se posunul ke kroku 3.

Krok 3: Rozhovor

The Krok 3 rozhovor sestává z osobního rozhovoru prostřednictvím videohovoru nebo osobně v Bruselu v Belgii. Zahrnuje a 10minutové hřiště pozvaným žadatelem následovaným a 35minutová relace otázek a odpovědí se členy poroty EIC. Výběrové řízení využívá předložený prezentační balíček Step 2, zatímco panel se obvykle skládá z 5 členů poroty kromě zástupců EIC a Evropské investiční banky (EIB) a také programových manažerů EIC. The příprava na pohovor trvá 2 týdny a všichni členové poroty musí poskytnout GO aby žadatelé úspěšně získali dotaci EIC Accelerator.

Co se stane poté, co dostanu finance?

V závislosti na požadovaném financování začíná due diligence pro grantové a kapitálové financování. Pro grant, příprava smlouvy o grantu (GAC) je zahájeno, což vyžaduje, aby žadatel nahrál různé firemní dokumenty, včetně financí, konečného vlastníka příjemce (UBO) a dalších registračních dokumentů. Pro Equity, due diligence se provádí prostřednictvím EIB která bude v přímém kontaktu s žadateli a spoluinvestory žadatele. Akciové financování je obecně poskytováno jako přímá kapitálová injekce, konvertibilní směnka nebo podobné způsoby, ale v ideálním případě fond EIC preferuje investování s vlastními investory žadatele ve větším kole financování.

Co zahrnuje školení uchazečů?

Všechny potřebné šablony

Program školení žadatele obsahuje všechny potřebné šablony k napsání kroku 1 a kroku 2 z EIC Accelerator. Šablony obsahují podrobné pokyny ve formě textu a videa aby psaní a lineární a přímočarý proces. Šablony jsou důležitou součástí každé žádosti o grant, protože značně usnadňují proces psaní a umožňují žadatelům soustředit se na to, co je důležité, aniž by je rozptylovali pokusy o vytváření vlastních šablon a struktur.

Krok 1 Šablony

Krok 1 zahrnuje 5 šablon GoogleDoc a GoogleSheets sdílené prostřednictvím GoogleDrive pro hlavní text návrhu, skriptování videa, přehled projektu (akronym, název, abstrakt atd.), referenční pokyny a kolekci týmových tabulek. Tyto šablony lze přímo použít pro proces psaní všechny dokumenty lze sdílet se všemi členy týmu delegovat a urychlit proces.

Krok 2 Šablony

Krok 2 zahrnuje 6 Šablony GoogleDoc a GoogleSheets sdílené prostřednictvím GoogleDrive pro hlavní text návrhu, Letters of Intent (LOI), analýzu svobody provozu (FTO), plán správy dat (DMP), přehled společnosti a propracovaný dokument plánování rozpočtu, který používá vzorce k automatickému výpočtu konečného rozpočet a finanční metriky. Všechny šablony dokumentů používají zjednodušený přístup upřednostňovat efektivitu před komplikovanými strukturami a efektivně minimalizovat pracovní zátěž.

Krok 3 Koučování

Příprava na krok 3 a pohovor je praktické prostřednictvím osobních koučovacích sezení vyvinout nejefektivnější přístup ke školení pro každého žadatele o EIC Accelerator. Zahrnuje skriptování hřiště a také hloubkové relace otázek a odpovědí připravit dotazovaného na kontrolu, které bude čelit během 45minutového rozhovoru. Na základě dlouholetých zkušeností koučink pokryje všechny podstatné aspekty týkající se technologie, inovací, finančního zdraví, správy a zázemí společnosti. Dále obsahuje 2 další šablony pro skriptování pitch a konečný kontrolní seznam.

Podrobné psané a video instrukce

Všechny poskytnuté šablony jsou vylepšeny video školení, zatímco více než 90 modulů rozebírá každý podstatný aspekt procesu psaní. Na tyto moduly se odkazuje v šablonách Krok 1 a Krok 2, aby přímo informovaly proces psaní. To umožňuje žadatelům těžit z přímých zkušeností a získat jasný přehled o tom, jak musí být každá část nebo příloha napsána, aby se zvýšila šance na úspěch. To dále umožňuje žadatelům snadněji delegovat protože více zaměstnanců může pracovat paralelně na různých sekcích návrhu předstihuje jakoukoli poradenskou službu nebo autor grantů kteří obvykle pracují s jedním samostatným spisovatelem.

ChatEIC AI Assistant

Pro předplatitele OpenAI získávají všichni účastníci školení EIC Accelerator přístup k ChatEIC, vlastní GPT využívající funkce GPTs OpenAI. Asistent AI má přístup k veškerému obsahu školení a je schopen poradenství, struktura a dokonce i návrhy sekcí pro každého žadatele. I když se nedoporučuje plně se na něj spoléhat při procesu psaní, je to a výkonný asistent, který dokáže zdlouhavý proces psaní proměnit ve zkrácený úkol založený na spolupráci s výrazně rychlejším dosahováním výsledků.

Použití ChatEIC

ChatEIC má schopnost číst nahrané dokumenty jako jsou pitch decks, grantové žádosti, obchodní plány, bílé knihy a další soubory, které to umožňují extrahujte užitečné informace a sekce návrhu struktury. Stejně tak může odpovídat na otázky týkající se procesu psaní což zjednodušuje celkový přístup k psaní grantů a může doplnit nebo dokonce nahradit použití videonavádění. V závislosti na zásadách OpenAI mohou platit určitá omezení používání, pokud jde o počet výzev za hodinu.

Proč si vybrat školení pro uchazeče?

Kdo zná vaši společnost nejlépe?

Poté, co měl spolupracoval s poradnami, má mnoho společností dvě hlavní stížnosti: (i) The kvalitu práce nebylo podle očekávání a (ii) skončily museli napsat velkou část návrhu sami tak jako tak. To je způsobeno povahou odvětví psaní grantů, kde i velké poradenské společnosti zadávají většinu procesu psaní externím pracovníkům. Tito nezávislí pracovníci budou často nedostatečně placeni, pociťují malou odpovědnost a během projektu jsou často vyměňováni. To vede k nekonzistentní kvalitě práce, která má dopad na uchazeče. Jako výsledek, žadatelé často musí převzít odpovědnost a psát sekce pro spisovatele, aby oni chápat to správně. Je fakt, že nikdo nezná vaši firmu lépe než vy a váš tým.

Pracujte svým vlastním tempem

Hlavní výhodou využití tréninkového programu EIC Accelerator je to žadatelé mohou pracovat svým vlastním tempem. Mohou přidělit libovolný počet členů týmu nebo pracovat individuálně na sepsání návrhu v jakékoli časové ose, která nejlépe vyhovuje jejich podnikání. Kvůli cyklům opětovného předkládání a měnícím se termínům uzávěrky EIC Accelerator je obecný časový plán často nepředvídatelný. Použití tréninkového programu je ideální řešení pro sladění harmonogramu se standardními obchodními operacemi místo vázání na rozvrhy externích poradců.

Odborné pokyny a AI psaní

Školicí program EIC Accelerator je navržený úspěšným konzultantem EIC Accelerator, Štěpán Segler, PhD. Napsal přímo vítězné návrhy EIC Accelerator a vedl žadatele celým procesem podávání žádostí včetně video produkce, scénáře prezentace, přípravy pohovoru a due diligence. Díky hloubkovému náhledu obsahuje školicí program nebývalé množství nuancí. Kromě toho, Asistent AI ChatEIC může poskytovat živou zpětnou vazbu a podporu pro žadatele na bázi 24/7 pro předplatitele OpenAI.

Společné psaní

Školení EIC Accelerator je navržený pro spolupráci. Tím, že používáte GoogleDrive k hostování dokumentů a poskytujete pokyny samostatně pro každou jednotlivou sekci návrhu, to umožňuje všem členům týmu pracovat paralelně připravit návrh mnohem rychleji, než by to dokázaly poradenské firmy. Podle odstranění znalostní bariéry při uzavírání smluv s externím poradenstvím a rozdělením přístupu k psaní se proces podávání žádostí zjednoduší. Všichni členové týmu se mohou současně přihlásit k příslušné videoškolicí platformě a také přistupovat ke všem šablonám GoogleDrive a ChatEIC.

Předchozí úspěch

S předchozím 1 TP3T úspěchy Školicí program je založen na principu AI přes technologii baterií až po recyklaci různorodé zkušenosti v klíčové oblasti softwaru a hardwarus které lze aplikovat na jakýkoli projekt. Obsahuje podrobné informace o různé aspekty technologické připravenosti (TRL) pro MedTech nebo farmaceutické technologie, příklady z různých odvětví a obsahuje různé odkazy na různé typy obchodních modelů. Stručně řečeno, školení EIC Accelerator je vhodné pro všechny typy projektů.

Kdo má přístup ke školení uchazečů?

Školení EIC Accelerator je obecně dostupné všem oprávněným žadatelům, kteří splňují výše uvedené požadavky. Vzhledem k tomu, že EIC Accelerator je vysoce rizikový program, musí se každý žadatel rozhodnout, zda program financování ve výši 17,5 milionů EUR stojí za časovou investici. Chcete-li získat přístup ke školení, je to tak nezbytné k poskytnutí informací o žadateli EIC Accelerator jako je online profil, údaje o společnosti a zástupci, aby se usnadnil proces prověřování a zajistilo se, že společnost splní obecné požadavky na způsobilost pro EIC Accelerator. Školicí program je dostupný pouze pro ziskové žadatele, kteří chtějí požádat o grant ve výši 2,5 milionu EUR a/nebo kapitálové financování ve výši 15 milionů EUR, které pro jejich společnost poskytuje EIC Accelerator, ale v současné době není přístupný poradenským společnostem ani vládním institucím.

Nové startupy

Mnoho příjemců financovaných v rámci EIC Accelerator jsou nové společnosti, které jsou staré jen několik let a přinášejí na trh novou technologii.

Zavedené společnosti

Vzhledem k tomu, že definice malých a středních podniků je široká, EIC Accelerator často financuje větší společnosti, včetně těch, které již získaly značné finanční prostředky a snaží se vyvinout novou technologii vedle svých stávajících produktů.

Spin-Off

EIC Accelerator financuje různé společnosti, které vznikly odštěpením od jiných podniků, univerzit nebo výzkumných ústavů nebo jsou založeny na jedinečné technické odbornosti zakladatelů.

Ceny

Požádejte o přístup ke školení EIC Accelerator

Níže odešlete své údaje pro prvního prověřování způsobilosti a zapojit se do školícího programu EIC Accelerator. Pokud splníte požadavky pro žádost o program financování EIC Accelerator ve výši 17,5 milionů EUR, budeme vás kontaktovat. Pokud splníte požadavky, obdržíte smlouvu k podpisu a následně přístup ke všem školicím materiálům, přihlašovací údaje ke školicí platformě a přístup k ChatEIC.

Více otázek?

Kontaktujte Stephana Seglera, PhD

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    cs_CZ