EIC Accelerator ვიქტორინა

ნავიგაცია EIC Accelerator ვიქტორინაში: გადამწყვეტი ინსტრუმენტი დამწყები აპლიკანტებისთვის

European Innovation Council (EIC) ამაჩქარებლის პროგრამა წარმოადგენს შესაძლებლობას სტარტაპებისთვის და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (SMEs) მთელს ევროპაში. 2.5 მილიონ ევრომდე საგრანტო დაფინანსების მიმზიდველი დაპირებით და 15 მილიონი ევროს კაპიტალის დაფინანსების დამატებითი შესაძლებლობით, EIC Accelerator ხსნის შესაძლებლობების სამყაროს ინოვაციური კომპანიებისთვის. თუმცა, განაცხადის პროცესის ნავიგაცია შეიძლება შემაძრწუნებელი იყოს. სწორედ აქ მოქმედებს EIC Accelerator ვიქტორინა - სასიცოცხლო სკრინინგის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება განმცხადებლებს შეაფასონ თავიანთი უფლებამოსილება და მზადყოფნა ევროკავშირის ამ პრესტიჟული გრანტისა და კაპიტალის დაფინანსების შესაძლებლობისთვის.

კომერციალიზაციის მიდგომის გაგება

ვიქტორინა იწყება განმცხადებლის კომერციალიზაციის სტრატეგიის შესწავლით. ის მოიცავს სხვადასხვა მოდელებს, როგორიცაა Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Business to Consumer (B2B2C), Business to Government (B2G) და სხვა. ეს კითხვა გადამწყვეტია, რადგან ის ეხმარება EIC-ს გააცნობიეროს ბაზრის დინამიკა და შემოთავაზებული ინოვაციის პოტენციური მიღწევები.

ტექნოლოგიური სპექტრი: თქვენი ნიშის იდენტიფიცირება

ვიქტორინა ღრმად ჩაყვება ტექნოლოგიურ სფეროს და სთხოვს განმცხადებლებს თავიანთი ტექნოლოგიების კატეგორიზაციას კონკრეტულ სექტორებად, როგორიცაა ენერგია, კოსმოსი, ბიოტექნიკა/მედTech, სუფთა ტექნიკა, ხელოვნური ინტელექტი და სხვა. ეს კატეგორიზაცია აუცილებელია წინადადების ევროკავშირის (EU) სტრატეგიულ ინტერესებთან შესაბამისობისთვის და EIC Accelerator-სთვის საჭირო ტექნოლოგიური მზადყოფნის დონის (TRL) დასადგენად.

ევროკავშირის პოლიტიკასა და თემებთან შესაბამისობა

ვიქტორინის ერთ-ერთი კრიტიკული ასპექტია მისი ფოკუსირება ევროკავშირის პოლიტიკაზე და განვითარებად თემებზე, როგორიცაა Human Centric Generative AI, Industry 5.0, Quantum Technology და სხვა. ამ თემების გაგება და მორგება შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს განაცხადის პროცესში წარმატების შანსები.

კონკურენტული ლანდშაფტი და პროდუქტის ტიპი

განმცხადებლებს ასევე ეკითხებიან მათი ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობასა და მათი პროდუქტის ბუნებაზე (ტექნიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა ან კომბინაცია). ეს კითხვები მიზნად ისახავს შეაფასოს ბაზრის პოტენციალი და ინოვაციის უნიკალურობა.

ინტელექტუალური საკუთრება, გუნდის შემადგენლობა და ონლაინ ყოფნა

ვიქტორინა მოიცავს ინტელექტუალური საკუთრების ასპექტს, იკითხება პატენტების შესახებ აშშ-ში ან ევროკავშირში. ის ასევე იკვლევს გუნდის სტრუქტურას, მათ შორის სრულ განაკვეთზე თანამშრომლების რაოდენობას (FTEs) და გუნდის გაფართოებულ წევრებს, ისევე როგორც ძირითადი პოზიციების არსებობას, როგორიცაა აღმასრულებელი დირექტორი და CTO. უფრო მეტიც, ის აფასებს კომპანიის ონლაინ ყოფნას მისი ვებსაიტის, დომენის ელ.ფოსტის გამოყენებისა და აქტივობის პლატფორმებზე, როგორიცაა LinkedIn.

ფინანსური ჯანმრთელობა და ქსელური ძალისხმევა

კითხვები მთლიან მოზიდულ დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ინვესტორებთან ჩართულობასა და კაპიტალის განაწილებას შორის დამფუძნებლებსა და გუნდის წევრებს შორის, გვაწვდის ინფორმაციას კომპანიის ფინანსურ ჯანმრთელობასა და საინვესტიციო მზაობაზე. გარდა ამისა, მომხმარებელთან ურთიერთობისა და ქსელურ ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობის შესახებ შეკითხვები ცხადყოფს კომპანიის ბაზარზე ჩართულობის დონეს.

თვითკმარი და R&D პოტენციალი

და ბოლოს, ვიქტორინა სვამს კითხვას, შეუძლია თუ არა კომპანიას წარმატების მიღწევა EIC-ის გარეშე და არის თუ არა ის ამჟამად მომგებიანი ან აქვს მნიშვნელოვანი შემოსავალი R&D-ისთვის. ეს კითხვები გვეხმარება გააცნობიეროს კომპანიის თვითკმარი და მისი პოტენციალი ეფექტურად გამოიყენოს EIC Accelerator-ის მხარდაჭერა.

დასასრულს, EIC Accelerator ვიქტორინა ემსახურება, როგორც არსებითი წინასწარი ნაბიჯი სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომლებსაც სურთ განაცხადონ EIC გრანტისა და კაპიტალის მისაღებად. ის არა მხოლოდ ეხმარება თვითშეფასებაში, არამედ ხელმძღვანელობს აპლიკაციის სრულყოფილად რეგულირებაში European Innovation Council-ის კრიტერიუმებთან შესაბამისობაში. ამ კითხვებზე ზედმიწევნით პასუხის გაცემით, კომპანიებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად გაზარდონ წარმატების შანსები ამ უაღრესად კონკურენტუნარიან, მაგრამ ანაზღაურებად პროგრამაში.


სტატიები ნაპოვნი Rasph.com ასახავს Rasph-ის ან მისი შესაბამისი ავტორების მოსაზრებებს და არანაირად არ ასახავს ევროკომისიის (EC) ან European Innovation Council (EIC) მოსაზრებებს. მოწოდებული ინფორმაცია მიზნად ისახავს პერსპექტივების გაზიარებას, რომლებიც ღირებულია და შეუძლია პოტენციურად აცნობოს განმცხადებლებს საგრანტო დაფინანსების სქემების შესახებ, როგორიცაა EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ან მსგავსი პროგრამები, როგორიცაა Innovate UK გაერთიანებულ სამეფოში ან მცირე ბიზნესის ინოვაციისა და კვლევის გრანტი (SBIR) შეერთებული შტატები.

სტატიები ასევე შეიძლება იყოს სასარგებლო რესურსი სხვებისთვის კონსულტაციები საგრანტო სივრცეში ასევე პროფესიონალი გრანტის ავტორები რომლებიც დაქირავებულნი არიან როგორც ფრილანსერები ან არიან მცირე და საშუალო ზომის საწარმოს (SME) ნაწილი. EIC Accelerator არის ჰორიზონტ ევროპის ნაწილი (2021-2027), რომელმაც ახლახან შეცვალა წინა ჩარჩო პროგრამა Horizon 2020.

ეს სტატია დაიწერა ChatEIC. ChatEIC არის EIC Accelerator ასისტენტი, რომელსაც შეუძლია რჩევის გაცემა წინადადებების დაწერის შესახებ, განიხილოს მიმდინარე ტენდენციები და შექმნას გამჭრიახი სტატიები სხვადასხვა თემებზე. ChatEIC-ის მიერ დაწერილი სტატიები შეიძლება შეიცავდეს არაზუსტ ან მოძველებულ ინფორმაციას.

გაინტერესებთ მწერლის დაქირავება გრანტების მისაღებად ევროკავშირში?

გთხოვთ თავისუფლად დაუკავშირდით აქ: კონტაქტი

ეძებთ სასწავლო პროგრამას, რომ ისწავლოთ როგორ მიმართოთ EIC Accelerator-ს?

იპოვე აქ: ტრენინგი

EIC Accelerator TL;DR

დაფინანსება
2,5 მილიონი ევრო გრანტი + 15 მილიონი ევრო კაპიტალი 
 
მიზანი
DeepTech-ის ინოვაციების დაფინანსება
 
წარმატების მაჩვენებლები
≤5%
 
პირობები
ტექნოლოგიის პროტოტიპი + ადრეული მომხმარებლის მოზიდვა
 
ვადები
2-4 წელიწადში
 
აპლიკაცია
3 ნაბიჯი (მოკლე/გრძელი წინადადებები + ინტერვიუ)
 
გატარებული დრო
წერის 3 თვე + ლოდინი/დაყოვნება/ხელახალი გაგზავნა
 
ტიპიური კონსულტაციის საფასური
25000 ევრომდე + წარმატების საფასური
 
ჩვენი საკონსულტაციო შეთავაზება
€3500 + წარმატების საფასური

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
ka_GE