Σπίτι

Συμβουλευτική υπηρεσία EIC Accelerator: Πρόσβαση σε επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και μετοχικό κεφάλαιο 15 εκατομμυρίων ευρώ

Λήψη προτύπων. Λάβετε οδηγίες. Λάβετε υποστήριξη.

Χρηματοδότηση αποτρεπτικής καινοτομίας

Τι είναι το EIC Accelerator;

Το EIC Accelerator είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης από το European Innovation Council (EIC) και μέρος του Horizon Europe. Το χρηματοδοτεί καινοτόμες εταιρείες που αξιοποιούν τεχνολογικές καινοτομίες ή επιστημονικές ανακαλύψεις (DeepTech) με 2,5 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις ή/και 15 εκατ. ευρώ σε χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ανά έργο.

Ποιες Τεχνολογίες Χρηματοδοτούνται;

Μεταξύ των 400+ δικαιούχοι από το 2021, οι εταιρείες κυμαίνονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεις υλικού ή καθαρού λογισμικού έντασης κεφαλαίου με έμφαση στο DeepTech. Δεν υπάρχουν γενικοί τεχνολογικοί περιορισμοί για το EIC Accelerator εφόσον οι τεχνολογίες είναι ευθυγραμμισμένες με τις πολιτικές της ΕΕ (δηλ. δεν υπάρχουν στρατιωτικές εφαρμογές κ.λπ.), αλλά υπάρχουν Τεχνολογικές Προκλήσεις που αναδεικνύουν ορισμένες τεχνολογίες κάθε χρόνο.

Πόσο ώριμη πρέπει να είναι μια τεχνολογία;

Το EIC Accelerator χρηματοδοτεί τεχνολογίες που έχουν φτάσει τουλάχιστον Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) 5, οριζεται ως "τεχνολογία επικυρωμένη σε σχετικό περιβάλλον". Γενικά, το EIC αναμένει α πρωτότυπο ή απόδειξη της ιδέας της τεχνολογίας που υπάρχει. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή αίτησης για επιχορηγήσεις εάν η τεχνολογία έχει ήδη φτάσει το TRL6 ή το 7 και για καθαρά ίδια κεφάλαια στο TRL8.

Τι είδους χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη;

Το EIC Accelerator χρηματοδοτεί εταιρείες μέσω Επιχορηγήσεις (έως 2,5 εκατ. ευρώ), Ίδια κεφάλαια (έως 15 εκατ. ευρώ) ή Μικτά Χρηματοοικονομικά (συνδυασμός επιχορήγησης και ιδίων κεφαλαίων έως 17,5 εκατ. ευρώ). Οι επιχορηγήσεις είναι μη περιοριστικές και χρηματοδοτούνται εφάπαξ, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζουν μια επένδυση από το Ταμείο EIC ή συνδεδεμένα μέρη σε αντάλλαγμα για την ιδιοκτησία της εταιρείας. Ενα Ο αιτών μπορεί να αποφασίσει το είδος και το ύψος της χρηματοδότησης επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης.

Προφίλ αιτούντος

Ποιος λαμβάνει χρηματοδότηση;

Οι αιτούντες EIC Accelerator είναι κερδοσκοπικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένα σε επιλέξιμη χώρα, αλλά είναι επίσης είναι δυνατό για ιδιώτες ή επενδυτές να υποβάλει αίτηση στο EIC Accelerator εφόσον έχει ιδρυθεί μια εταιρεία πριν από την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης. Οι εταιρείες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ΕγώΑνεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με απασχολούμενο προσωπικό <250, κύκλο εργασιών ≤50 εκατ. ευρώ και σύνολο ισολογισμού ≤43 εκατ. ευρώ.

Ποιες χώρες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Το EIC Accelerator είναι προσβάσιμο σε όλες τις εταιρείες ή ιδιώτες χώρες της ΕΕ-27 όπως Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Κύπρου, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία , Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών τους.

Μπορούν άλλες χώρες να υποβάλουν αίτηση;

Ναι υπάρχουν συμφωνίες σύνδεσης με το Horizon Europe στη θέση του το οποίο επιτρέπουν στις εταιρείες ή άτομα στις ακόλουθες χώρες να υποβάλουν αίτηση: Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Νήσοι Φερόε, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Μαρόκο και το Ηνωμένο Βασίλειο (Μόνο επιχορήγηση).

Είναι το EIC Accelerator για μένα;

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας;

ο ποσοστά επιτυχίας δεν δημοσιεύονται ρητά και για τα 3 βήματα αξιολόγησης, αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι τα συνολικά ποσοστά επιτυχίας από Το βήμα 1 έως το βήμα 3 είναι 5% ή κάτω. Ανάλογα με τον ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος EIC Accelerator και τον αριθμό των αιτούντων ανά αποκοπή καθώς και τον τύπο της πρόσκλησης (δηλαδή Open vs. Challenges), το το ποσοστό επιτυχίας μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο.

Ταιριάζει η εταιρεία μου;

Το EIC Accelerator γενικά προτιμά εξαιρετικά καινοτόμες και ενοχλητικές τεχνολογίες που συχνά διαθέτουν DeepTech, επιστημονική ή άλλη τεχνική βάση. Γενικά επιδιώκει υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να φέρουν την τεχνολογία τους στην αγορά. Στο παρελθόν, το EIC Accelerator έχει χρηματοδοτήσει πολλούς επιστημονικές καινοτομίες αλλά και αμιγείς εταιρείες λογισμικού, λύσεις SaaS ή ακόμα και καλά χρηματοδοτούμενες εταιρείες που παρουσιάζουν προφίλ χαμηλότερου κινδύνου.

Πρέπει να κάνω αίτηση;

Εναπόκειται σε κάθε εταιρεία να αποφασίσει εάν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τη χρηματοδότηση EIC Accelerator ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικές εκτιμήσεις είναι οι προφίλ κινδύνου με βάση τα ποσοστά επιτυχίας του προγράμματος, ο ώρα υποβολής αίτησης και το ικανότητα να παραμείνετε επίμονοι κατά τη διαδικασία. Το EIC Accelerator είναι ιδανικό για εταιρείες που έχουν α επαρκής διάδρομος τουλάχιστον 6 μηνών και δεν χρειάζονται άμεση χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα δεσμεύουν ενεργά τους επενδυτές και άλλες πηγές χρηματοδότησης διαφοροποιήσουν την προσέγγισή τους.

Πώς να εφαρμόσει

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;

Το EIC Accelerator χρησιμοποιεί α Αξιολόγηση 3 βημάτων επεξεργάζομαι, διαδικασία. Και τα 3 βήματα πρέπει να διαγραφούν διαδοχικά και όλα εταιρείες που έχουν περάσει το Βήμα 3 θα λάβουν την αντίστοιχη χρηματοδότησή τους. Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται στην πύλη χρηματοδότησης και προσφορών της ΕΕ όπου τα έγγραφα πρέπει να αναρτηθούν στις αντίστοιχες καταληκτικές προθεσμίες. Κάθε υποβολή λαμβάνει αξιολογήσεις και σχόλια ως μέρος της Συνοπτικής Έκθεσης Αξιολόγησης (ESR) καθώς και μια βαθμολογία GO ή NO GO.

Πόση ώρα θα πάρει?

Υπάρχει χωρίς τυπικό χρονοδιάγραμμα για εφαρμογές EIC Accelerator. Μερικές εταιρείες μπορεί να είναι επιτυχής σε λιγότερο από 6 μήνες ενώ άλλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε διάστημα 2 ετών ή περισσότερο εάν λάβουν απορρίψεις ή/και παραλείψουν προθεσμίες λόγω χρονικών περιορισμών. Επιπλέον, το EIC Accelerator έχει συχνά  2-4 προθεσμίες το χρόνο που μπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα και τον προγραμματισμό των αντίστοιχων υποβολών.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση;

Βήμα 1 του EIC Accelerator είναι συνεχώς ανοιχτό και οι εταιρείες μπορούν ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Αφού περάσει με επιτυχία το Βήμα 1, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση Βήμα 2 που έχει γενικά 2-4 αποκοπές το χρόνο. Αφού περάσει το Βήμα 2, οι εταιρείες καλούνται να α Βήμα 3 πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη που συνήθως διεξάγεται μέσω βιντεοκλήσης εντός εβδομάδων από την αποκοπή του Βήματος 2.

Τι γίνεται αν με απορρίψουν;

Το EIC Accelerator ακολουθεί ένα "3 χτυπήματα, είσαι εκτός» προσέγγιση στις απορρίψεις. Εάν μια εταιρεία έχει συγκεντρώσει συνολικά 3 απορρίψεις σε όλα τα Βήματα, τότε δεν θα είναι επιλέξιμη να υποβάλει εκ νέου αίτηση για το συγκεκριμένο έργο ή ένα πολύ παρόμοιο μέχρι το τέλος του Horizon Europe. Αντίθετα, αυτό σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος έχει πολλές πιθανότητες να βελτιώσουν την πρότασή τους και να είναι επιτυχείς με την πάροδο του χρόνου. Είναι σύνηθες φαινόμενο τα χρηματοδοτούμενα έργα να λαμβάνουν απορρίψεις στην πορεία.

Η Διαδικασία Αίτησης

Βήμα 1: Η σύντομη εφαρμογή

ο Βήμα 1 σύντομη εφαρμογή αποτελείται από μια γραπτή πρόταση 12 σελίδων, ένα βίντεο 3 λεπτών και ένα pitch deck 10 σελίδων επιπλέον των τυπικών πεδίων ηλεκτρονικής φόρμας. Γενικά παίρνει 2-4 εβδομάδες για νέους αιτούντες για την προετοιμασία όλων των εγγράφων. Μετά την υποβολή, 3 στους 4 αξιολογητές πρέπει να παρέχουν GO βαθμολογία για το έργο για να προχωρήσει προς το Βήμα 2.

Βήμα 2: Το Επιχειρηματικό Σχέδιο

ο Βήμα 2 επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από μια μακροσκελή γραπτή πρόταση 50 ή περισσότερων σελίδων καθώς και παραρτήματα, όπως ένα βίντεο διάρκειας 3 λεπτών, ένα pitch deck, οικονομικά έγγραφα, μια ανάλυση Freedom to Operate (FTO), ένα σχέδιο διαχείρισης δεδομένων (DMP), επιστολές Intent (LOI), Βιογραφικό Σημείωμα (CV) και άλλα εκτός από τα τυπικά πεδία ηλεκτρονικής φόρμας. Γενικά παίρνει 6-8 εβδομάδες για νέους αιτούντες για την προετοιμασία όλων των εγγράφων. Μετά την υποβολή, 3 στους 3 αξιολογητές πρέπει να παρέχουν GO βαθμολογία για το έργο για να προχωρήσει προς το Βήμα 3.

Βήμα 3: Η συνέντευξη

ο Βήμα 3 συνέντευξη αποτελείται από μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο μέσω βιντεοκλήσης ή αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Περιλαμβάνει α Γήπεδο 10 λεπτών από τον προσκεκλημένο αιτούντα ακολουθούμενο από α Συνεδρία Q&A διάρκειας 35 λεπτών με τα μέλη της κριτικής επιτροπής του EIC. Το pitch χρησιμοποιεί το υποβληθέν βήμα 2, ενώ το πάνελ αποτελείται γενικά από 5 μέλη της κριτικής επιτροπής, εκτός από τους εκπροσώπους του EIC και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς και τους διαχειριστές προγραμμάτων EIC. ο Η προετοιμασία για τη συνέντευξη διαρκεί 2 εβδομάδες και όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να προσκομίσουν GO ώστε οι αιτούντες να λάβουν επιτυχώς τη χρηματοδότηση EIC Accelerator.

Τι συμβαίνει αφού χρηματοδοτηθώ;

Ανάλογα με τη ζητούμενη χρηματοδότηση, η αρχίζει η δέουσα επιμέλεια για τη χρηματοδότηση με επιχορηγήσεις και μετοχές. Για την επιχορήγηση, το προετοιμασία της σύμβασης επιχορήγησης (GAC) ξεκινά το οποίο απαιτεί από τον αιτούντα να ανεβάσει διάφορα εταιρικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στοιχείων, του Τελικού Δικαιούχου Ιδιοκτήτη (UBO) και άλλων εγγράφων εγγραφής. Για το Μετοχικό Κεφάλαιο, το Η δέουσα επιμέλεια διενεργείται μέσω της ΕΤΕπ το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αιτούντες και τους συνεπενδυτές του αιτούντος. Η χρηματοδότηση με μετοχικό κεφάλαιο παρέχεται γενικά ως άμεση εισφορά μετοχικού κεφαλαίου, μετατρέψιμο γραμμάτιο ή παρόμοιοι τρόποι, αλλά, ιδανικά, το Ταμείο EIC προτιμά να επενδύει με τους ίδιους τους επενδυτές του αιτούντος σε μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση των αιτούντων;

Όλα τα απαραίτητα πρότυπα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του αιτούντος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα πρότυπα για να γράψετε το Βήμα 1 και το Βήμα 2 του EIC Accelerator. Τα πρότυπα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες σε μορφή κειμένου και βίντεο να γίνει η γραφή α γραμμική και απλή διαδικασία. Τα πρότυπα αποτελούν σημαντικό μέρος κάθε αίτησης επιχορήγησης, καθώς διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία σύνταξης και επιτρέπουν στους αιτούντες να επικεντρωθούν σε ό,τι είναι σημαντικό χωρίς να αποσπώνται προσπαθώντας να δημιουργήσουν τα δικά τους πρότυπα και δομές.

Βήμα 1 Πρότυπα

Το βήμα 1 περιλαμβάνει 5 Πρότυπα GoogleDoc και Google Sheets κοινή χρήση μέσω του GoogleDrive για το κείμενο της κύριας πρότασης, το σενάριο βίντεο, την επισκόπηση του έργου (ακρωνύμιο, τίτλος, περίληψη, κ.λπ.), μια καθοδήγηση αναφοράς και μια συλλογή πινάκων ομάδας. Αυτά τα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για τη διαδικασία γραφής ενώ όλα τα έγγραφα μπορούν να κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη της ομάδας για την ανάθεση και την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Βήμα 2 Πρότυπα

Το βήμα 2 περιλαμβάνει 6 Πρότυπα GoogleDoc και Google Sheets κοινοποιούνται μέσω του GoogleDrive για το κείμενο της κύριας πρότασης, Επιστολές Πρόθεσης (LOI), ανάλυση Freedom to Operate (FTO), Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων (DMP), επισκόπηση εταιρείας και περίπλοκο έγγραφο προγραμματισμού προϋπολογισμού που χρησιμοποιεί τύπους για να υπολογίζει αυτόματα το τελικό προϋπολογισμού και χρηματοοικονομικών μετρήσεων. Όλα τα πρότυπα εγγράφων χρησιμοποιούν μια απλοποιημένη προσέγγιση δίνουν προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα έναντι των περίπλοκων κατασκευών και στην αποτελεσματική ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας.

Βήμα 3 Προπόνηση

Η προετοιμασία για το βήμα 3 και τη συνέντευξη είναι πρακτικά μέσα από προσωπικές συνεδρίες καθοδήγησης να αναπτύξει την πιο αποτελεσματική προσέγγιση εκπαίδευσης για κάθε υποψήφιο EIC Accelerator. Περιλαμβάνει το scripting του pitch καθώς και σε βάθος συνεδρίες Q&A να προετοιμάσει τον συνεντευξιαζόμενο για τον έλεγχο που αντιμετώπισε η 45λεπτη συνέντευξη. Με βάση την πολυετή εμπειρία, η καθοδήγηση θα καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές σχετικά με την τεχνολογία, την καινοτομία, την οικονομική υγεία, τη διακυβέρνηση και το εταιρικό υπόβαθρο. Περιλαμβάνει επιπλέον 2 πρόσθετα πρότυπα για το pitch scripting και μια τελική λίστα ελέγχου.

Αναλυτικές γραπτές και βίντεο οδηγίες

Όλα τα παρεχόμενα πρότυπα βελτιώνονται μέσω εκπαίδευση βίντεο, ενώ 90+ ενότητες αναλύουν κάθε ουσιαστική πτυχή της διαδικασίας γραφής. Αυτές οι ενότητες αναφέρονται σε όλα τα πρότυπα Βήματος 1 και Βήματος 2 για άμεση ενημέρωση της διαδικασίας γραφής. Αυτό επιτρέπει στους αιτούντες να επωφεληθούν από την άμεση εμπειρία και να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για το πώς πρέπει να γραφτεί κάθε τμήμα ή παράρτημα για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας. Είναι περαιτέρω επιτρέπει στους αιτούντες να αναθέτουν πιο εύκολα δεδομένου ότι πολλά μέλη του προσωπικού μπορούν να εργάζονται παράλληλα σε διαφορετικά τμήματα προτάσεων, έτσι ξεπερνώντας κάθε σύμβουλο ή συντάκτη επιχορηγήσεων που συνήθως λειτουργούν με έναν και μόνο μεμονωμένο συγγραφέα.

ChatEIC AI Assistant

Για τους συνδρομητές OpenAI, κερδίζουν όλοι οι συμμετέχοντες στο EIC Accelerator Training πρόσβαση στο ChatEIC, ένα προσαρμοσμένο GPT που χρησιμοποιεί τη λειτουργικότητα GPT του OpenAI. Ο βοηθός AI έχει πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι σε θέση συμβουλές, δομή και ακόμη και σχέδια προτάσεων για κάθε αιτούντα. Αν και δεν συνιστάται να βασίζεστε πλήρως σε αυτό για τη διαδικασία γραφής, είναι α ισχυρός βοηθός που μπορεί να μετατρέψει μια μακρά διαδικασία γραφής σε μια συντομευμένη και συνεργατική εργασία με τα αποτελέσματα να επιτυγχάνονται σημαντικά πιο γρήγορα.

Χρησιμοποιώντας ChatEIC

Το ChatEIC έχει τη δυνατότητα να διαβάζει τα μεταφορτωμένα έγγραφα όπως pitch decks, αιτήσεις επιχορήγησης, επιχειρηματικά σχέδια, λευκές βίβλοι και άλλα αρχεία που του επιτρέπουν εξάγετε χρήσιμες πληροφορίες και ενότητες προτάσεων δομής. Μπορεί επίσης απαντήστε σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία γραφής που απλοποιεί τη συνολική προσέγγιση συγγραφής επιχορηγήσεων και μπορεί να συμπληρώσει ή ακόμα και να αντικαταστήσει τη χρήση καθοδήγησης βίντεο. Ανάλογα με τις πολιτικές OpenAI, ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί χρήσης όσον αφορά τον αριθμό των μηνυμάτων ανά ώρα.

Γιατί να επιλέξετε την Εκπαίδευση Υποψηφίων;​

Ποιος γνωρίζει καλύτερα την εταιρεία σας;

Αφού έχει συνεργάστηκε με συμβούλους, πολλές εταιρείες έχουν δύο μεγάλες καταγγελίες: (i) Το ποιότητα της εργασίας δεν ήταν το αναμενόμενο και (ii) κατέληξαν πρέπει να γράψουν πολλά από την πρόταση μόνοι τους ΤΕΛΟΣ παντων. Αυτό οφείλεται στη φύση του κλάδου συγγραφής επιχορηγήσεων όπου ακόμη και μεγάλες εταιρείες συμβούλων αναθέτουν το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας συγγραφής σε ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αμείβονται συχνά, θα αισθάνονται λίγη ευθύνη και θα ανταλλάσσονται συχνά κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτό οδηγεί σε ασυνεπή ποιότητα εργασίας που επηρεάζει τους αιτούντες. Σαν άποτέλεσμα, Οι υποψήφιοι συχνά πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να γράψουν ενότητες για τους συγγραφείς ώστε αυτοί Κάντο σωστά. Είναι γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει την επιχείρησή σας καλύτερα από εσάς και την ομάδα σας.

Εργαστείτε με τον δικό σας ρυθμό

Ένα σημαντικό όφελος από τη χρήση του Προγράμματος Εκπαίδευσης EIC Accelerator είναι ότι οι υποψήφιοι μπορούν να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό. Μπορούν να αναθέσουν οποιονδήποτε αριθμό μελών της ομάδας ή να εργαστούν μεμονωμένα για να γράψουν την πρόταση σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα λειτουργεί καλύτερα για την επιχείρησή τους. Λόγω των κύκλων εκ νέου υποβολής και της αλλαγής των ημερομηνιών αποκοπής EIC Accelerator, το γενικό χρονοδιάγραμμα είναι συχνά απρόβλεπτο. Η χρήση ενός προγράμματος εκπαίδευσης είναι η ιδανική λύση για την ευθυγράμμιση του χρονοδιαγράμματος με τις τυπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αντί να δεσμεύονται με τα χρονοδιαγράμματα εξωτερικών συμβούλων.

Καθοδήγηση ειδικών και γραφή τεχνητής νοημοσύνης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EIC Accelerator είναι σχεδιάστηκε από έναν επιτυχημένο σύμβουλο EIC Accelerator, Stephan Segler, PhD. Έχει γράψει απευθείας κερδίζοντας προτάσεις EIC Accelerator και έχει καθοδηγήσει τους αιτούντες σε όλη τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βίντεο, του σεναρίου, της προετοιμασίας συνεντεύξεων και της δέουσας επιμέλειας. Με εις βάθος γνώση, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιέχει μια άνευ προηγουμένου ποσότητα αποχρώσεων. Επιπλέον, το Ο βοηθός AI ChatEIC μπορεί να παρέχει ζωντανή ανατροφοδότηση και υποστήριξη για αιτούντες σε βάση 24/7 για συνδρομητές OpenAI.

Συνεργατική Γραφή

Το EIC Accelerator Training είναι σχεδιασμένο για συνεργασία. Χρησιμοποιώντας το GoogleDrive για τη φιλοξενία εγγράφων και παρέχοντας οδηγίες ξεχωριστά για κάθε μεμονωμένη ενότητα πρότασης επιτρέπει σε όλα τα μέλη της ομάδας να εργάζονται παράλληλα να προετοιμάσει μια πρόταση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαν οι σύμβουλοι. Με άρση του φραγμού της γνώσης κατά τη σύναψη συμβάσεων με μια εξωτερική συμβουλευτική εταιρεία και με τη στεγανοποίηση της προσέγγισης του γραπτού λόγου, η διαδικασία υποβολής αίτησης απλοποιείται. Όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να συνδεθούν στην αντίστοιχη πλατφόρμα εκπαίδευσης βίντεο ταυτόχρονα καθώς και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα πρότυπα GoogleDrive και το ChatEIC.

Προηγούμενη Επιτυχία

Με το προηγούμενο EIC Accelerator επιτυχίες Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασίζεται σε αυτό, που ποικίλλει από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και μπαταρίας έως την ανακύκλωση ποικίλη εμπειρία σε βασικούς τομείς λογισμικού και υλικούμικρό που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε έργο. Περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για διαφορετικές εκτιμήσεις για το επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας (TRL) για MedTech ή φαρμακευτικές τεχνολογίες, παραδείγματα από διαφορετικούς κλάδους και περιλαμβάνει διάφορες αναφορές σε διαφορετικών τύπων επιχειρηματικών μοντέλων. Συνοπτικά, το EIC Accelerator Training είναι κατάλληλο για κάθε είδους έργα.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση των αιτούντων;

Το EIC Accelerator Training είναι γενικά διαθέσιμο σε όλους τους επιλέξιμους αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω. Δεδομένου ότι το EIC Accelerator είναι ένα πρόγραμμα υψηλού κινδύνου, κάθε υποψήφιος πρέπει να αποφασίσει εάν το πρόγραμμα χρηματοδότησης των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ αξίζει τον χρόνο επένδυσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Εκπαίδευση, είναι απαραίτητες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αιτούντα EIC Accelerator όπως το διαδικτυακό προφίλ, τα δεδομένα της εταιρείας και οι εκπρόσωποι για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου και τη διασφάλιση ότι η εταιρεία πληροί τις γενικές απαιτήσεις καταλληλότητας για το EIC Accelerator. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης είναι διαθέσιμο μόνο σε αιτούντες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ή/και χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου 15 εκατομμυρίων ευρώ που παρέχεται από το EIC Accelerator για την εταιρεία τους, αλλά είναι επί του παρόντος δεν είναι προσβάσιμα σε συμβούλους ή κυβερνητικούς οργανισμούς.

Νέες Startups

Πολλοί δικαιούχοι που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του EIC Accelerator είναι νέες εταιρείες που είναι μόλις λίγων ετών και φέρνουν μια νέα τεχνολογία στην αγορά.

Ιδρυμένες Εταιρείες

Δεδομένου ότι ο ορισμός των ΜΜΕ είναι ευρύς, το EIC Accelerator συχνά χρηματοδοτεί μεγαλύτερες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντική χρηματοδότηση και επιδιώκουν να αναπτύξουν μια νέα τεχνολογία δίπλα στα υπάρχοντα προϊόντα τους.

Spin-Off

Το EIC Accelerator χρηματοδοτεί μια ποικιλία εταιρειών που είναι spin-off από άλλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα ή βασίζονται στη μοναδική τεχνική τεχνογνωσία των ιδρυτών.

Τιμολόγηση

Ζητήστε πρόσβαση στην εκπαίδευση EIC Accelerator

Υποβάλετε τα στοιχεία σας παρακάτω για τον πρώτο έλεγχος καταλληλότητας και συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EIC Accelerator. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης EIC Accelerator €17,5 εκατομμυρίων. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα λάβετε μια σύμβαση για υπογραφή ακολουθούμενη από την πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, τα διαπιστευτήρια για την πλατφόρμα εκπαίδευσης και την πρόσβαση στο ChatEIC.

Περισσότερες ερωτήσεις?

Επικοινωνήστε με τον Stephan Segler, PhD

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    el