Ροή εργασιών για τη δημιουργία βίντεο EIC Accelerator Pitch (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) έχει αποκτήσει υποχρεωτικό βήμα βίντεο το 2021 και πολλοί υποψήφιοι δεν είναι σίγουροι για το πώς θα πρέπει να φαίνεται ή να προετοιμαστεί ένα τέτοιο βίντεο. Ενώ τα επίσημα πρότυπα προτάσεων και οι οδηγίες του European Innovation Council (EIC) δεν δίνουν απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, το ακόλουθο άρθρο έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια απλή ροή εργασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψήφιους αιτούντες, επαγγελματίες συγγραφείς ή συμβούλους.

Δεδομένου ότι πολλές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν κάποια εμπειρία με τη δημιουργία ή την επεξεργασία βίντεο λόγω πλατφορμών κοινωνικών μέσων όπως το YouTube, το Facebook ή το Twitter, αυτό το άρθρο θα παραλείψει εργαλεία όπως Adobe Spark ή Αργαλειός που χρησιμοποιούνται για την απλή εγγραφή ενός ηχείου πάνω από μια παρουσίαση.

Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί σε εργαλεία κοπής βίντεο και εφέ, καθώς και σε μια απλή ροή εργασίας για να συνδυάσετε όλα τα βασικά μέρη με αποτελεσματικό τρόπο. Το λογισμικό που συζητείται είναι ανταλλάξιμα ως επί το πλείστον, αλλά, λόγω της συμβατότητάς τους, εστιάζουμε Adobe Premiere Pro, Συνέπειες και Εικονογράφος.

Σημείωση: Υπάρχουν εξαιρετικοί οδηγοί στο YouTube για καθένα από αυτά τα βήματα και το παρακάτω άρθρο στοχεύει να δώσει μια επισκόπηση της ροής εργασιών χωρίς να αναφέρει λεπτομερώς τους ακριβείς μηχανισμούς της επεξεργασίας βίντεο στο Adobe CC.

1. Adobe Premiere Pro (PP)

Το Premiere Pro (PP) χρησιμοποιείται ως το κύριο ταμπλό δημιουργίας βίντεο και εργαλείο κοπής. Εδώ όλα ετοιμάζονται, συγκεντρώνονται και θα οριστικοποιηθούν για εξαγωγή. Οι πιο σημαντικές εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:

Σημείωση: Μια απλοποιημένη έκδοση αυτού του λογισμικού είναι διαθέσιμη με το όνομα Adobe Rush.

1.1 Εισαγωγή του πλάνα βίντεο

Μόλις εγγραφεί το βίντεο, θα πρέπει να εισαχθεί στο PP. Αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι κάθε βίντεο μπορεί να έχει διαφορετικές αναλύσεις και ρυθμούς καρέ που θα εμφανίζονται διαφορετικοί στο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

Με τον τρόπο που λειτουργεί το PP, δημιουργείται ένα χρονοδιάγραμμα που έχει καθορισμένο ρυθμό καρέ και ανάλυση. Ο ρυθμός καρέ ή τα καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS) καθορίζει πόσα καρέ (ή εικόνες) υπάρχουν σε κάθε δευτερόλεπτο του βίντεο. Τα τυπικά FPS είναι 23.976, 24 ή 30. Τα δύο πρώτα FPS αποδίδουν περισσότερο φυσικό θάμπωμα κίνησης ενώ το δεύτερο (ή υψηλότερο FPS) θα εμφανίζεται πιο ευκρινές κατά τη διάρκεια της κίνησης.

Για ένα βίντεο EIC Accelerator, αρκεί η χρήση 23.976 ή 24.

Για την ανάλυση, το βίντεο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Full HD που μεταφράζεται σε διαστάσεις 1920×1080. Εάν δεν έχουν καθοριστεί FPS ή αναλύσεις πριν από την εισαγωγή των κλιπ, η ακολουθία θα προσαρμοστεί αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις του κλιπ μόλις συρθεί στη γραμμή χρόνου.

Συνιστάται να έχετε ήδη αποφασίσει για το FPS και την ανάλυση πριν από τη λήψη.

1.2 Συγχρονισμός του βίντεο με τον εξωτερικό ήχο (προαιρετικό)

Εάν το βίντεο έχει εγγραφεί χωριστά από τον ήχο (δηλαδή με εξωτερικό μικρόφωνο που δεν ήταν συνδεδεμένο με την κάμερα κατά την εγγραφή), τότε ο ήχος πρέπει να αντιστοιχιστεί με το βίντεο στο post-production. Αυτό είναι προαιρετικό και δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπου είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο μικρόφωνο κυνηγετικού όπλου στην κάμερα ή χρησιμοποιείται ασύρματο πυκνωτικό μικρόφωνο.

Για να συγχρονίσετε τα εξωτερικά κλιπ ήχου με τον ενσωματωμένο ήχο του βίντεο, πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια γραμμή χρόνου στο PP και τα δύο μπορούν να αντιστοιχιστούν με τη δυνατότητα συγχρονισμού. Αυτό συνήθως λειτουργεί καλά, αλλά, ειδικά για μικρότερα κλιπ, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη θέση.

Για αυτό, συνιστάται πάντα να υπάρχει ένα σημείο προσανατολισμού στο βίντεο και στον ήχο για να απλοποιηθεί η αντιστοίχιση. Αυτό μπορεί απλώς να είναι με τη μορφή χειροκροτήματος στην αρχή της εγγραφής, έτσι ώστε το ενσωματωμένο μικρόφωνο και το εξωτερικό μικρόφωνο να πάρουν τον ίδιο ήχο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αντιστοίχισης στο post-production.

Για να οριστικοποιηθεί η σύνδεση του εξωτερικού ήχου με το βίντεο κλιπ, τα δύο μπορούν να συνδεθούν (όχι να ομαδοποιηθούν) έτσι ώστε όλη η κοπή και η μετακίνηση να εφαρμόζονται πάντα στον ήχο και το βίντεο ως ενωμένη μονάδα.

1.3 Κοπή σε 3 λεπτά

Το επόμενο βήμα μετά την προετοιμασία του βίντεο και του χρονοδιαγράμματος είναι η περικοπή σε 3 λεπτά συνολικά, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα βίντεο πρέπει να περικοπούν σε αυτόν τον χρόνο. Αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία να σχεδιάσετε ήδη πού μπορούν να εισαχθούν ορισμένα βίντεο κλιπ για την επίδειξη του προϊόντος, την προβολή του γραφείου ή σχετικών εξαρτημάτων.

Η μείωση του πλάνα είναι μια πρόκληση από μόνη της, αλλά σκέψεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ: Γιατί ένας επεξεργαστής βίντεο EIC Accelerator πρέπει να είναι συγγραφέας προτάσεων ή αφηγητής

Για να παρακάμψετε τη δυσκολία αυτού του βήματος, είναι επίσης δυνατή η εγγραφή μόνο 3 λεπτών πλάνας, αλλά αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο από την ίδια τη διαδικασία κοπής.

1.4 Διαβάθμιση χρώματος του πλάνα

Αφού προετοιμαστεί και κοπεί το υλικό, θα πρέπει να διαβαθμιστεί χρωματικά χρησιμοποιώντας το χρώμα Lumetri ή παρόμοιο εφέ. Ο γενικός στόχος είναι να κάνετε τον φωτισμό και τις σκιές να φαίνονται καλά σε αντίθεση και να έχετε επαρκή κορεσμό και ισορροπημένους τόνους δέρματος στο τελικό βίντεο.

Καθώς υπάρχουν πολλά σεμινάρια υψηλής ποιότητας εκεί έξω σχετικά με την ταξινόμηση χρωμάτων, έτσι δεν θα αναλυθούν εδώ.

Σημείωση: Adobe Photoshop μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πινάκων αναζήτησης (LUT) με βάση ένα στιγμιότυπο οθόνης βίντεο που μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο χρώμα Lumetri μέσα στο PP. Το LUT λειτουργεί ως φίλτρο για το βίντεο μέσα στο PP, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα των λειτουργιών επεξεργασίας εικόνας εγγενή μόνο στο Photoshop.

Σημείωση 2: Εάν πολλά κλιπ απαιτούν πανομοιότυπη ταξινόμηση χρωμάτων, μπορεί να τοποθετηθεί ένα "στρώμα προσαρμογής" πάνω από τα αντίστοιχα κλιπ. Στη συνέχεια, το εφέ μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο επίπεδο προσαρμογής, το οποίο θα το εφαρμόσει σε όλα τα κλιπ παρακάτω στη γραμμή χρόνου.

1.5 Βελτίωση ήχου

Ανάλογα με την πηγή του ήχου και τις ρυθμίσεις του μικροφώνου, συνήθως συνιστάται να κάνετε μια βελτίωση φωνής. Υπάρχουν διάφορα σεμινάρια και οδηγίες στο YouTube, αλλά παραδείγματα γενικών βελτιώσεων είναι:

  • Κέρδος ήχου: Χρησιμοποιείται για την αύξηση της έντασης ή/και την κανονικοποίηση των κορυφών σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο dB.
  • DeNoiser: Αφαίρεση θορύβου περιβάλλοντος (π.χ. λευκό θόρυβο ή αέρα).
  • Παραμετρικός ισοσταθμιστής: Μεγάλες βελτιώσεις φωνής είναι δυνατές με συγκεκριμένο έλεγχο συχνότητας.
  • Δυναμική Επεξεργασία: Γενική βελτίωση που βασίζεται σε γραμμικό γράφημα.

Σημείωση: Εάν πολλά κλιπ απαιτούν ταυτόσημες βελτιώσεις ήχου, τότε η "Ένθεση" των κλιπ σε ένα μόνο κλιπ μπορεί να απλοποιήσει την εφαρμογή του ίδιου εφέ σε πολλά κλιπ.

1.6 Προσθήκη μεταβάσεων, εφέ και οθονών τίτλων (προαιρετικό)

Μπορούν να προστεθούν μεταβάσεις και εφέ μέσα στο PP, αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν φανταχτερά εφέ σε ένα βίντεο EIC Accelerator pitch. Οι γενικές συστάσεις θα ήταν:

  • Τα ονόματα και οι τίτλοι των ομιλητών (μπορούν επίσης να γίνουν σε Adobe After Effects)
  • Μουσική φόντου σε μειωμένη ένταση

1.7 Προσθήκη εικόνων και κλιπ

Το PP επιτρέπει την απλή προσθήκη λογότυπων ή εικόνων που μπορεί να είναι χρήσιμα για το βίντεο EIC Accelerator. Μια καλή ροή εργασίας μπορεί να είναι σε συνδυασμό με Adobe Illustrator (AI) όπου μπορούν να δημιουργηθούν διανυσματικά γραφικά και άλλα πλάνα.

Ωστόσο, οι απλές εικόνες μπορούν να συρθούν στη γραμμή χρόνου και να χρονομετρηθούν σύμφωνα με την επιθυμητή θέση, μέγεθος και αδιαφάνεια. Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν απλά εφέ κινούμενων εικόνων μέσω των "Keyframes".

Επιπλέον, υπάρχει μια ποικιλία επιλογών για να συμπεριλάβετε στιγμιότυπα στο βίντεο που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην εισαγωγή όπου επισημαίνεται το όραμα του έργου για το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Οι πηγές για το στιγμιότυπο είναι:

1.8 Προσθήκη σύνθεσης After Effects για εφέ

Το After Effects (εξηγείται παρακάτω) επιτρέπει την ενσωμάτωση της σύνθεσής του στο PP. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα εφέ και τα κλιπ που δημιουργούνται στο AE είναι άμεσα ορατά μέσα στο PP χωρίς να απαιτείται ενημέρωση κάθε αρχείου. Στην πραγματικότητα, μπορεί κανείς να έχει ανοιχτά και τα δύο AE και PP και να τα συν-επεξεργάζεται ενώ όλες οι αλλαγές AE εμφανίζονται αμέσως στο έργο PP.

Σημείωση: Στο AE, η γραμμή χρόνου ονομάζεται "σύνθεση" ενώ οι χρονογραμμές ονομάζονται "sequence" στο PP.

2. Adobe After Effects (AE)

Το AE είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για εφέ και κινούμενα σχέδια, ενώ το PP χρησιμοποιείται για τη συλλογή και τη σύνδεση/κόψιμο κλιπ καθώς και την εφαρμογή εφέ όπως η ταξινόμηση χρωμάτων και η βελτίωση της φωνής. Τόσο το PP όσο και το AE μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, αλλά το PP είναι το κύριο έγγραφο επεξεργασίας, ενώ το AE λειτουργεί ως υποστήριξη για τους σκοπούς του βίντεο προώθησης EIC Accelerator.

Οι κύριες χρήσεις του είναι η προσθήκη ονομάτων, τίτλων, κινούμενων εικόνων και πιο «φανταχτερών» εφέ που δεν είναι δυνατά στο PP. Ειδικά τα κινούμενα σχέδια για την εμφάνιση (και την εξαφάνιση) του ονόματος και του τίτλου των ομιλητών είναι πολύ χρήσιμα, ενώ η ύπαρξη επισημάνσεων λέξεων στην οθόνη που ακολουθούν το κείμενο μπορεί να είναι μια χρήσιμη προσθήκη.

Μια άλλη δημοφιλής χρήση μπορεί να είναι το animation του λογότυπου της εταιρείας που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής βίντεο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για αυτό, είναι απλούστερο να κάνετε λήψη αποκλειστικών προτύπων εφέ AE που μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε AE χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσετε ο ίδιος κινούμενες εικόνες. Επιλογές για αυτό είναι VideezyMotionarray και Mixkit.

3. Adobe Illustrator (AI) και Photoshop (PS)

Το AI είναι ένα λογισμικό διανυσματικών γραφικών που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικόνων 2D (ή 3D). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία "διαφανειών" χαρτοφυλακίου λογότυπων και την εισαγωγή τους ως εικόνες στο PP. Μέσα στο PP, τα εφέ αδιαφάνειας και κίνησης μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν μέσω Keyframes.

Άλλες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι με τη μορφή δημιουργίας σχηματικών επισκοπήσεων σύνθετου τεχνολογικού στοιχείου για την υποστήριξη των προφορικών επεξηγήσεων ή τη δημιουργία ορισμένων λογότυπων και γραφικών (π.χ. οικονομικά, διαχείριση έργου).

Το Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων που μπορεί να είναι χρήσιμο για τη δημιουργία LUT που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση χρωμάτων (δείτε χρώμα Lumetri) και επίσης για την επεξεργασία εικόνων όπως αφαίρεση φόντου, αλλαγή του σχήματος των αντικειμένων (το «εργαλείο Liquify» είναι πολύ δημοφιλές στο Instagram) και αλλαγή της μορφής εικόνας.

4. Adobe Media Encoder (ME – προαιρετικό)

Τέλος, το ME μπορεί να θεωρηθεί ένα εργαλείο εξαγωγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του PP για την εξαγωγή της τελικής ακολουθίας PP. Το ME εκτελείται συνήθως πιο ομαλά από την ίδια την εξαγωγή μέσα στο PP και είναι επίσης πολύ χρήσιμο όταν το υλικό έχει προ-απόδοση εντός του PP, καθώς το ME προσφέρει την επιλογή "Χρήση προεπισκοπήσεων" πριν από την εξαγωγή.

Αυτό θα μου πει να μην αποδώσω αυτό που έχει ήδη προ-απόδοση στο PP και μπορεί να κάνει την εξαγωγή εξαιρετικά γρήγορη. Ό,τι έχει ήδη αποδοθεί μέσα στο PP υποδεικνύεται από μια χρωματική κωδικοποιημένη γραμμή πάνω από την ίδια τη γραμμή χρόνου, ενώ το πράσινο υποδηλώνει "απόδοση" και το κόκκινο "δεν έχει αποδοθεί" (το πορτοκαλί και το κίτρινο είναι "εν μέρει απόδοση").


Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα άρθρα μπορούν επίσης να είναι μια χρήσιμη πηγή για άλλους συμβούλων στον χώρο επιχορήγησης καθώς και επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθερους επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027) το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


Ενδιαφέρεστε να προσλάβετε έναν συγγραφέα για να υποβάλετε αίτηση για υποτροφίες στην ΕΕ;

Μη διστάσετε να απευθυνθείτε εδώ: Επικοινωνία

Ψάχνετε για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθετε πώς να κάνετε αίτηση για το EIC Accelerator;

Βρείτε το εδώ: Εκπαίδευση

EIC Accelerator TL;DR

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Επιχορήγηση 2,5 εκατ. € + Ίδια Κεφάλαια 15 εκατ. € 
 
ΣΚΟΠΟΣ
Χρηματοδότηση κερδοσκοπικών καινοτομιών DeepTech
 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
≤5%
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Πρωτότυπο τεχνολογίας + Πρόωρη έλξη πελατών
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2-4 / έτος
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
3 βήματα (σύντομες/μακρές προτάσεις + συνέντευξη)
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΤΗΚΕ
3 μήνες συγγραφής + αναμονή/καθυστερήσεις/εκ νέου υποβολή
 
ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
έως 25000€ + Αμοιβή επιτυχίας
 
Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ
3500 € + Αμοιβή επιτυχίας

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el