EIC Accelerator Beratung

Tildeling af økonomiske ressourcer til at katalysere banebrydende teknologiske innovationer gennem EIC Accelerator-programmet

Forståelse af European Innovation Council Accelerator: En omfattende oversigt over dens formål, funktioner og muligheder for visionære iværksættere

European Innovation Council (EIC) Accelerator repræsenterer en central komponent i Horizon Europes omfattende pakke af finansieringsinitiativer, omhyggeligt designet til at understøtte banebrydende virksomheder, der er på forkant med at udnytte radikale teknologiske fremskridt eller banebrydende videnskabelig indsigt, samlet kendt som Deep Technology (Deep Technology) DeepTech). Med en finansiel ramme, der omfatter op til €2,5 millioner i form af ikke-udvandende tilskudsfinansiering og potentiale for op til €15 millioner i egenkapitalinvesteringer pr. individuelt projekt, orkestrerer EIC Accelerator en robust mekanisme til fremdrift af højrisiko, høj- påvirke innovationer fra idé til markedsrealisering. Denne strategiske kapitaltilførsel har til formål at katalysere vækstbanerne for nystartede virksomheder og SMV'er, når de navigerer i de udfordrende faser af produktudvikling, opskalering og markedsimplementering.

Omfattende oversigt over målrettede teknologier, der er berettiget til finansiering gennem EIC Accelerator-programmet

Siden starten i 2021 har European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet støttet over 400 banebrydende virksomheder, der spænder over et bredt spektrum af sektorer. Dette omfatter ventures involveret i udvikling af kapitalintensive hardwareløsninger såvel som dem, der udelukkende er fokuseret på innovation og implementering af sofistikerede softwareprodukter, med særlig vægt på Deep Technology (DeepTech) domæner. EIC Accelerator opretholder en åben holdning til en bred vifte af teknologiske fremskridt og pålægger ikke overordnede teknologiske begrænsninger for sine ansøgere. For at forblive i overensstemmelse med EU-direktiverne er teknologier med potentielle militære anvendelser dog undtaget fra overvejelse. Ud over dette brede potentiale for innovation identificerer og fremmer EIC Accelerator-programmet et sæt teknologiske udfordringer på årsbasis. Disse udfordringer er designet til at sætte fokus på og tilskynde til fremskridt inden for specifikke teknologiske områder, som anses for strategisk vigtige og har et stort potentiale for samfundsmæssig indvirkning i EU.

Vurdering af det modenhedsniveau, der kræves for, at en teknologi kan kvalificere sig til EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet retter sig specifikt mod innovationer, der har opnået et minimum af Technology Readiness Level (TRL) 5, en fase karakteriseret ved validering af teknologien i et miljø, der nøje afspejler de virkelige forhold. På dette niveau forventes innovationen at være gået ud over teoretiske stadier, idet den inkorporerer en håndgribelig prototype eller et påviselig proof-of-concept, der underbygger dens effektivitet og potentiale.

Ansøgere, der søger økonomisk støtte fra EIC Accelerator, kan ansøge om Grant-finansiering, hvis deres teknologi er avanceret til TRL 6 eller TRL 7. Ved TRL 6 skal teknologien være demonstreret i et relevant miljø, hvilket viser dens evne til at fungere under forhold svarende til dens tilsigtede brug. Yderligere progression til TRL 7 indikerer, at prototypen har gennemgået systemprototypedemonstration i et operationelt miljø, hvilket tilbyder en mere omfattende validering af dens ydeevne og egnethed.

For teknologier, der har nået TRL 8, hvor selve systemet er gennemført og kvalificeret gennem test og demonstration, giver EIC Accelerator mulighed for at ansøge om ren Equity-investering. Denne finansieringsmulighed er designet til at understøtte de sidste stadier af teknologiudvikling og skalering, hvilket letter overgangen fra et innovativt koncept til et markedsklart produkt eller løsning.

Udforsk rækken af økonomisk støtte, der tilbydes gennem EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator giver robust økonomisk støtte skræddersyet til behovene hos virksomheder, der er klar til vækst og markedsekspansion. Kvalificerede virksomheder kan få adgang til betydelig finansiering gennem tre forskellige instrumenter:

1. Tilskudsfinansiering: EIC Accelerator tilbyder ikke-udvandende tilskudsfinansiering på op til €2,5 millioner, tildelt som et engangsbeløb til støtte for aktiviteter såsom proof of concept, prototyping, systemudvikling, pilotering, validering og test i virkelige miljøer , samt markedsreplikering.

2. Egenkapitalfinansiering: For ventures, der søger en mere omfattende finansieringsmekanisme, kan EIC Accelerator give egenkapitalinvesteringer på op til €15 mio. Denne egenkapitalkomponent faciliteres gennem EIC-fonden eller dens tilknyttede selskaber og involverer en beregnet udveksling af kapital til en strategisk ejerandel i ansøgerens virksomhed. Dette giver mulighed for en mere omfattende finansiel opbakning, hvilket muliggør skalering og betydelig vækst uden behov for at tilbagebetale investeringen som et traditionelt lån.

3. Blended Finance: Virksomheder, der kræver en synergi af tilskud og egenkapitalstøtte, kan drage fordel af Blended Finance, der byder på en kombination af begge typer finansiering, op til et samlet loft på €17,5 mio. Denne hybride finansieringsmodel er struktureret til at udnytte fordelene ved tilskudsfinansiering sammen med den betydelige kapitaltilførsel, som egenkapitalfinansiering tilbyder, og dermed give en omfattende finansiel pakke.

Ansøgere besidder fleksibiliteten til at bestemme den finansieringsmodel, der mest passende stemmer overens med deres strategiske mål og omfanget af deres innovationsprojekt. De kan skræddersy deres anmodning til at inkludere den ønskede finansieringstype (tilskud, egenkapital eller blended finance) og angive det beløb, der afspejler deres behov.

Under omstændigheder, hvor omfanget og ambitionen for innovationsprojektet berettiger til en større investering, er EIC Accelerator desuden åben for at overveje anmodninger, der overstiger standardfinansieringslofterne. Disse ekstraordinære tilfælde evalueres på deres individuelle fortjeneste, hvilket sikrer, at de mest banebrydende og disruptive virksomheder har adgang til den kapital, der kræves for at nå deres fulde markedspotentiale.

Detaljeret oversigt over EIC Accelerator-ansøgers forretnings- og innovationsbaggrund

Berettigelseskriterier og typer af enheder, der kvalificerer sig til EIC Accelerator-finansiering

Enheder, der søger finansiering gennem European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet, skal primært være for-profit små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der er lovligt inkorporeret i en medlemsstat eller et associeret land, der anses for at være berettiget til deltagelse. Rammen imødekommer dog også ansøgninger fra individuelle iværksættere og investorer med det krav, at der skal etableres en kvalificeret virksomhed forud for den formelle udførelse af Tilskudsaftalekontrakten.

For at kvalificere sig som SMV i henhold til EIC Accelerator's retningslinjer skal virksomheden være selvstændig, ikke knyttet til eller indgået i partnerskab med større virksomheder, der falder uden for SMV-kategorien. SMV'en bør have en arbejdsstyrke på mindre end 250 personer, og den skal enten have en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en balancesum, der ikke overstiger 43 mio. EUR. Disse finansielle tærskler sikrer, at finansieringen er målrettet mod ægte uafhængige og mellemstore enheder, der ønsker at innovere og skalere op på markedet.

Kvalifikationskriterier: Liste over EU-medlemsstater, der er kvalificeret til at deltage i EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet er strategisk designet til at være inkluderende og er bredt tilgængeligt for en bred vifte af innovative enheder, herunder både virksomheder og individuelle iværksættere bosat i hele EU. Dette omfatter alle 27 medlemslande, nemlig Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republikken Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige. Derudover udvider programmet sin rækkevidde til at omfatte regioner og territorier i den yderste periferi, der er under disse medlemslandes jurisdiktion, og sikrer, at EIC Accelerator's støtte, finansieringsmuligheder og ressourcer er grundigt tilgængelige for innovatører i hele EU's ekspansive geopolitiske landskab.

Berettigelseskriterier for ikke-EU-lande til at deltage i EIC Accelerator-programmet

Inden for rammerne af EIC Accelerator er der omhyggeligt etableret et omfattende netværk af associeringsaftaler med Horizon Europe-programmet. Dette indviklede netværk letter deltagelse af en bred vifte af enheder, herunder virksomheder og individuelle innovatører, fra en omfattende liste over ikke-EU-lande. Specifikt er enheder baseret i Albanien, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Marokko og Det Forenede Kongerige berettiget til at gælder, hvor sidstnævnte kun er berettiget til tilskud. Disse aftaler udvider disse landes mulighed for at være aktivt involveret i banebrydende forsknings- og innovationsaktiviteter, tæt på linje med de overordnede mål for EIC Accelerator for at fremme banebrydende innovation på globalt plan.

Vurdering af din pasform: Forstå, om dit innovative foretagende stemmer overens med EIC Accelerator-programkriterierne

Udforskning af de detaljerede succesrater for ansøgninger til European Innovation Council (EIC) Accelerator Program

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet opretholder en streng evalueringsproces, der omfatter tre adskilte faser, men detaljerede succesrater svarende til hver fase er ikke offentliggjort. En omfattende analyse af programmets konkurrencelandskab tyder dog på, at den kumulative succesrate fra den første indsendelse i trin 1 til den endelige beslutning i trin 3 sandsynligvis vil være på eller under 5%. Den præcise andel af vellykkede ansøgninger påvirkes af forskellige faktorer, herunder EIC Accelerator's tildelte årlige budget, mængden af indsendelser modtaget for hver skæringsdato og finansieringsindkaldelsens specifikke karakter – uanset om den falder ind under kategorien Åben, designet til at støtte banebrydende innovationer på tværs af ethvert teknologi- eller industriområde, eller under kategorien Udfordringer, målrettet mod løsninger på specifikke samfundsproblemer.

Som følge heraf kan succesraten svinge, stige eller falde som reaktion på disse variabler.

Vurdering af din virksomheds berettigelse til EIC Accelerator-programmet: Kriterier og egnethed

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet er særligt orienteret mod virksomheder, der er på forkant med innovation, som kæmper for teknologier, der bryder ny vej og potentielt forstyrrer eksisterende markeder eller skaber helt nye. EIC Accelerator prioriterer ansøgere med et fundament i DeepTech, der repræsenterer avanceret videnskabelig viden, eller dem, der stammer fra en robust teknologisk sammenhæng. Et kendetegn ved initiativet er dets fokus på ventures, der på trods af deres iboende højrisikokarakter lover betydelige afkast gennem introduktionen af banebrydende teknologiske løsninger på markedet.

Gennem hele sin operationelle historie har EIC Accelerator kastet et bredt net med hensyn til de typer af innovation, den understøtter. Dette inkluderer et spektrum af videnskabelige og teknologiske resultater lige fra banebrydende videnskabelige forskningsbaserede innovationer til rene softwarevirksomheder. Software as a Service (SaaS)-platforme har også været blandt modtagerne, hvilket viser programmets alsidighed til at genkende forskellige former for innovative digitale løsninger. Derudover, mens EIC Accelerator er kendt for at styrke spirende virksomheder med en højere risikoprofil, har den ikke viget tilbage fra at engagere sig med velkapitaliserede virksomheder, der fremviser forholdsvis lavere risiko, men stadig opfylder programmets strenge kriterier for innovation og potentiel markedspåvirkning.

Evaluering af din berettigelse: Er EIC Accelerator det rigtige til dit innovative projekt?

Hver virksomhed skal foretage en strategisk vurdering for at afgøre, om de vil forfølge muligheden for at sikre en del af de €17,5 millioner, der er allokeret til European Innovation Council (EIC) Accelerator-finansiering. Dette indebærer en grundig analyse af virksomhedens risikovillighed baseret på de succesrater, der historisk er forbundet med EIC Accelerator-programmet. Desuden bør potentielle ansøgere overveje den investering af tid, der kræves til ansøgningsprocessen, og bevare modstandskraften gennem den potentielt forlængede proceduremæssige tidslinje.

EIC Accelerator er særligt velegnet til ventures, der har sikret sig mindst seks måneders operationel økonomisk bane, og derved sikres, at disse enheder ikke udelukkende er afhængige af øjeblikkelig tilførsel af kapital fra denne særlige finansieringsmekanisme. Desuden er det fordelagtigt for ansøgervirksomheder aktivt at udøve due diligence ved at opdyrke relationer med investorer og udforske alternative finansielle ressourcer, og derved skabe en mangefacetteret finansieringsstrategi, der ikke afhænger af en enkelt kilde. En sådan diversificeret tilgang til finansiel planlægning understreger vigtigheden af strategisk ressourcestyring, som er central for EIC Accelerator-programmets etos.

Trin-for-trin guide til ansøgningsprocessen for EIC Accelerator-programmet

Trin-for-trin guide til at navigere i ansøgningsprocessen for EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator implementerer en streng og omfattende tre-trins evalueringsmetode til at vurdere fordelene ved ansøgninger om finansiering. Denne sekventielle proces kræver, at ansøgere med succes navigerer gennem hver fase, før de går videre til den næste. Først efter en vellykket gennemførelse af tredje og sidste fase vil virksomheder blive tildelt den finansiering, de har ansøgt om.

Fase et af evalueringsprocessen involverer indsendelse af en kort ansøgning, der skal give et kortfattet overblik over det foreslåede innovationsprojekt og ansøgerens virksomhed. I fase to, hvis forslaget vurderes at være af interesse baseret på den oprindelige ansøgning, opfordres ansøgere til at indsende en fuldstændig ansøgning, som inkluderer en mere detaljeret forretningsplan og et pitch-dæk. Den fulde ansøgning gennemgår en dybdegående gennemgang af et panel af uafhængige eksperter. Endelig består trin tre af en personlig eller fjernsamtale, hvor ansøgere har mulighed for at præsentere deres forslag direkte for en jury af specialister og besvare eventuelle opfølgende spørgsmål.

Hele denne proces foregår gennem EU's Funding & Tenders Portal, et centraliseret online system, hvor al nødvendig dokumentation skal indsendes i overensstemmelse med foreskrevne skæringsdatoer for hver evalueringsrunde. Hver indsendelse evalueres omhyggeligt, og ansøgere får en evalueringssammendragsrapport (ESR) ved afslutningen af processen. Dette dokument indeholder den detaljerede feedback og vurderinger fra ekspertevaluatorerne sammen med en endelig anbefaling fra enten GO'—der angiver, at ansøgningen har opfyldt de nødvendige kriterier og er godkendt til finansiering, eller NO GO'—der angiver, at ansøgningen ikke er kvalificeret til finansiering inden for denne runde.

Ansøgere forventes at overholde portalens deadlines nøje og sikre, at al dokumentation uploades korrekt og fuldstændigt, da manglende overholdelse af disse krav kan påvirke berettigelsen og succesen af deres ansøgning inden for det konkurrencedygtige EIC Accelerator-finansieringslandskab.

Forståelse af tidslinjen: Varigheden af EIC Accelerator-ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen for EIC Accelerator er kendetegnet ved dens fleksibilitet uden nogen foruddefineret tidsplan for færdiggørelse. Varigheden fra første indsendelse til potentiel succes varierer betydeligt mellem ansøgere. En undergruppe af virksomheder kan navigere i processen og opnå et gunstigt resultat på mindre end seks måneder, hvilket viser en fremskyndet progression gennem de nødvendige faser. I modsætning hertil kan andre ansøgere opleve en mere langvarig tidslinje, der potentielt strækker sig ud over to år. Denne forlængelse kan skyldes flere faktorer, herunder modtagelsen af indledende afslag eller behovet for at ansøge igen, samt muligheden for at mangle indsendelsesfrister på grund af eksisterende tidsbegrænsninger i virksomheden.

Det er vigtigt at bemærke, at EIC Accelerator-programmet typisk udpeger mellem to til fire skæringsdatoer hvert kalenderår for indsendelse af ansøgninger. Disse frister er afgørende for ansøgere at overveje, når de udarbejder deres strategiske planer for indsendelse af forslag. Intervallerne mellem disse skæringsdatoer kan påvirke den overordnede planlægning og timing af ansøgninger, og tjene som kritiske waypoints for virksomheder på deres rejse gennem EIC Accelerator's konkurrencedygtige udvælgelsesproces. Derfor skal ansøgere omhyggeligt tage højde for disse deadlines som en del af deres omfattende planlægning for at optimere deres chancer for succes.

Tidslinje og indsendelsesfrister for EIC Accelerator-ansøgningsprocessen

Trin 1 af European Innovation Council (EIC) Accelerator er designet som en åben, rullende fase, der giver potentielle ansøgere mulighed for at indsende deres innovative forretningskoncepter, når det passer dem, uden at være begrænset af specifikke deadlines. Efter en vellykket evaluering i trin 1 er kandidater derefter berettiget til at gå videre til trin 2, cut-off-fasen, som er tydeligt planlagt og finder sted i gennemsnit mellem 2 og 4 gange inden for et givet kalenderår. Skulle ansøgere klare den strenge udvælgelsesproces i trin 2, inviteres de efterfølgende til at deltage i den tredje og sidste vurderingsfase — trin 3. Dette indebærer en mere personlig og dybdegående evaluering, som traditionelt udføres gennem en videokonferenceplatform. Dette interview er rettidigt orkestreret til at finde sted inden for et par uger efter fastlæggelsen af trin 2-resultaterne, hvilket sikrer en problemfri og effektiv fremgang gennem EIC Accelerator's omfattende evalueringsproces.

Skridt at tage og muligheder for feedback efter en mislykket EIC Accelerator-ansøgning

European Innovation Council (EIC) Accelerator vedtager en omfattende og struktureret evalueringsmekanisme, som inkluderer en klar politik for håndtering af tilbagevendende afvisninger, kendt som de 3 strejker, du er ude-reglen. I henhold til dette direktiv, hvis en virksomheds forslag afvises ved tre separate lejligheder på tværs af en af evalueringsfaserne af EIC Accelerator-programmet, vil de blive gjort ude af stand til at genindsende det samme projekt, eller et projekt med lignende mål og indhold, indtil afslutningen af rammeprogrammet Horisont Europa. Denne politik understreger vigtigheden af at forfine og forbedre forslag baseret på modtaget feedback.

Denne regel tjener dog også til at understrege den indbyggede opmuntring til iterativ forbedring, der er iboende i EIC Accelerator-processen. Hver ansøger får flere muligheder for at forfine deres innovationsprojektforslag gennem successive genindsendelser, der trækker på feedback fra tidligere runder for at styrke deres ansøgnings styrke og overensstemmelse med programmets mål. Det er bemærkelsesværdigt, at en række projekter, der i sidste ende opnår finansiering fra EIC Accelerator, tidligere kan have været udsat for et eller flere afslag, før de opnåede succes. Denne iterative proces demonstrerer EIC's forpligtelse til at fremme innovation og give mulighed for ansøgerudvikling, idet den anerkender, at vejen til banebrydende innovation ofte er brolagt med indledende tilbageslag og efterfølgende justeringer.

Trin-for-trin guide til EIC Accelerator-ansøgningsproceduren

Trin 1: Indsendelse af den foreløbige ansøgningsformular til EIC Accelerator-programmet

Den indledende fase af ansøgningsprocessen for EIC Accelerator, kendt som trin 1, kræver, at ansøgere omhyggeligt forbereder og indsender en omfattende pakke af materialer. Dette inkluderer et detaljeret 12-siders skriftligt forslag, der skitserer innovationsprojektet, dets mål, teamets ekspertise og den potentielle markedspåvirkning. Derudover skal ansøgere lave en overbevisende 3-minutters videopitch, som fungerer som en dynamisk og visuel repræsentation af deres forslag, hvilket giver dem mulighed for effektivt at kommunikere essensen af deres innovation og forretningsplan. Som supplement til disse komponenter er et kortfattet 10-siders pitch-deck, der visuelt opsummerer projektet og understreger dets unikke værdiforslag og kommercielle potentiale.

Ansøgere skal også udfylde standardfelterne i onlineansøgningsformularen for at sikre, at alle nødvendige oplysninger gives på en klar og struktureret måde. For nye deltagere til EIC Accelerator-programmet kræver samlingen af disse ansøgningsdokumenter typisk en dedikeret indsats, der strækker sig over 2 til 4 uger, da det er afgørende, at de indsendte materialer nøjagtigt afspejler innovationens fordele og markedslevedygtighed.

Ved indsendelse går forslaget ind i en streng evalueringsfase, hvor det vurderes af et panel af ekspertevaluatorer. For at komme videre til trin 2 af EIC Accelerator skal ansøgningen sikre en GO-rating fra mindst tre fjerdedele af evaluatorerne, hvilket signalerer, at projektet opfylder de høje standarder, der er sat for innovationspotentiale, teamkapacitet og potentiel effekt. At opnå konsensus fra minimum tre ud af fire evaluatorer er således afgørende for ansøgere, der håber at komme videre i den stærkt konkurrenceprægede EIC Accelerator-proces.

Trin 2: Lav din omfattende forretningsplan for EIC Accelerator

Anden fase af EIC Accelerator-ansøgningsprocessen indebærer udviklingen af en dybdegående forretningsplan, som typisk strækker sig over 50 sider i længden, med omhyggelig detaljering af den strategiske retning, markedsanalyse, innovationspotentiale, implementerings-køreplan og den forventede effekt af den foreslåede virksomhed. . Dette omfattende dokument er suppleret med en række vigtige bilag, herunder, men ikke begrænset til:

 • En kortfattet, overbevisende 3-minutters videopitch, der indkapsler essensen af forretningsforslaget og dets unikke værdiforslag.
 • Et pitch-dæk, professionelt designet til kortfattet at formidle nøglepunkter i forretningsplanen til interessenter og evaluatorer.
 • Et grundigt sæt finansielle dokumenter, der giver et gennemsigtigt overblik over virksomhedens nuværende økonomiske helbred og fremtidige økonomiske fremskrivninger.
 • En detaljeret Freedom to Operate-analyse (FTO), der sikrer, at de intellektuelle ejendomsrettigheder er klart identificeret, og at potentielle juridiske barrierer bliver løst.
 • En Data Management Plan (DMP), der skitserer metoderne til indsamling, opbevaring, beskyttelse og deling af data genereret inden for projektet.
 • Letter of Intent (LOI), der viser markedsinteresse og validering fra potentielle kunder eller partnere.
 • Curricula Vitae (CV) for kerneteammedlemmerne, der viser den ekspertise og erfaring, som hver især bringer til projektet.

Derudover er ansøgere forpligtet til at udfylde standardfelterne i onlineansøgningsformularen for at sikre, at alle nødvendige oplysninger er nøjagtigt fanget.

Den omhyggelige udarbejdelse af disse dokumenter er en opgave, som ansøgere typisk afsætter mellem 6 til 8 uger til at fuldføre, for at sikre, at alle aspekter af forslaget er poleret og stemmer overens med de høje standarder, der forventes af EIC Accelerator-evaluatorerne.

Efter indsendelsen får et panel bestående af tre uafhængige evaluatorer til opgave at foretage en omfattende gennemgang af ansøgningen. Det er bydende nødvendigt for projektet at modtage en enstemmig GO-vurdering fra alle tre evaluatorer for at komme videre til trin 3 i EIC Accelerator-ordningen. Denne enstemmige påtegning tjener som et vidnesbyrd om den enestående kvalitet og potentiale af det undersøgte projekt.

Trin 3: Dybdegående kandidatpræsentation gennem interviewprocessen med EIC Accelerator-panelet

Trin 3-interviewprocessen i EIC Accelerator er en omhyggelig og omfattende evalueringsfase, der kræver, at kandidater indgår i en direkte dialog enten gennem en videokonferenceplatform eller ved at deltage personligt på et udpeget sted i Bruxelles, Belgien. Denne kritiske fase begynder med, at ansøgeren leverer en kortfattet, men alligevel virkningsfuld præsentation af deres innovations- og forretningscase, der ikke varer mere end 10 minutter, ved at bruge pitch-dækket, der er forberedt og indsendt under trin 2 i ansøgningsprocessen.

Efter dette pitch bliver ansøgeren udsat for en streng 35-minutters spørgsmål-og-svar-afhøring af EIC-juryen - et panel bevidst sammensat af eksperter med en række forskellige baggrunde for at sikre en mangfoldig og holistisk vurdering. Dette panel omfatter typisk fem fornemme jurymedlemmer, men tilstedeværelsen er ikke begrænset til disse eksperter alene. Gruppen er forstærket af repræsentanter fra Europa-Kommissionens European Innovation Council (EIC) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) samt EIC-programledere, som alle bringer deres specialiserede perspektiver til evalueringsprocessen.

Ansøgere rådes til at afsætte hele to uger til grundig forberedelse forud for denne samtale, da indsatsen er høj, og kontrollen er intens. I denne periode raffinerer potentielle prismodtagere omhyggeligt deres pitch, forudser mulige spørgsmål og strategier for, hvordan de effektivt kommunikerer værdien af deres innovation. Det er bydende nødvendigt, at ethvert medlem af EIC-juryen signalerer deres godkendelse – betegnet som en GO – for at kandidaten kan anses for succesfuld og for at sikre den eftertragtede EIC Accelerator-finansiering, som er medvirkende til at drive banebrydende innovationer fra konceptstadiet til markedet.

Næste trin og vejledning til vellykkede ansøgere: Navigering af efterfinansieringsprocedurer med EIC Accelerator

Efter bekræftelse af det finansieringsbeløb, som ansøgeren har ansøgt om, indleder EIC Accelerator en grundig due diligence-proces, der er skræddersyet til enten tilskudskomponenten eller egenkapitalkomponenten. For ansøgere, der forfølger tilskudsfinansiering, involverer denne fase den omhyggelige samling af tilskudsaftalekontrakten (GAC). Det er en kritisk fase, hvor ansøgere er forpligtet til at levere omfattende dokumentation til gennemgang. Denne dokumentation omfatter et detaljeret økonomisk overblik over virksomheden, identifikation og verifikation af den ultimative fordelagtige ejer (UBO), sammen med den nødvendige virksomhedsregistrering og grundlæggende dokumenter, som alle kan uploades via den dedikerede EIC Accelerator-portal.

Samtidig ledes due diligence for egenkapitalkomponenten af Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Denne procedure indebærer en systematisk og interaktiv evaluering, hvorunder EIB etablerer en direkte kommunikationslinje med ansøgerne samt eventuelle medinvestorer tilknyttet ansøgeren. Målet er at opnå en dyb forståelse af virksomheden og dens interessenter og derved facilitere en sund investeringsbeslutning.

Aktiefinansieringen udføres typisk gennem strategiske finansielle instrumenter, der kan omfatte, men ikke er begrænset til, direkte aktieinvesteringer, konvertible obligationer eller andre sammenlignelige finansielle instrumenter. Det er dog værd at bemærke, at EIC-fonden udviser en præference for at deltage i større finansieringsrunder sammen med en ansøgers eksisterende investorer. Denne co-investeringsstrategi tjener til at udnytte den kollektive finansielle styrke og tillid i den kombinerede investorbase og derved øge vækstpotentialet for den banebrydende virksomhed.

Omfattende oversigt over de træningskomponenter, der leveres til ansøgere i EIC Accelerator-programmet

Omfattende samling af nødvendige skabeloner til EIC Accelerator ansøgningsprocessen
EIC Accelerator-ansøgeruddannelsesprogrammet tilbyder en udtømmende pakke af omhyggeligt udformede skabeloner designet til at strømline forberedelsen af både trin 1 og trin 2 indsendelser til EIC Accelerator. Disse skabeloner er beriget med omfattende instruktioner, leveret gennem både tekstmæssige retningslinjer og instruktionsvideoer. Denne tilgang sikrer en systematisk og klar progression gennem ansøgningsprocessen, så ansøgeren kan bevæge sig effektivt fra det ene trin til det næste.

Disse skabeloner understreger betydningen af en velstruktureret ramme og tjener som et uundværligt værktøj i enhver ansøgning om tilskud, hvilket effektivt forenkler skrivefasen. De giver et solidt grundlag, som eliminerer behovet for, at ansøgere skal bruge tid og ressourcer på at udvikle deres eget format. Følgelig giver dette håbefulde innovatører mulighed for at rette deres opmærksomhed og indsats mod kerneindholdet i deres applikation – artikulere innovation, potentielle virkninger og forretningsstrategi – mens de forbliver sikre på, at den strukturelle integritet af deres indsendelse stemmer overens med EIC Accelerator's høje standarder og krav.

Trin 1: Detaljerede ansøgningsskabeloner til EIC Accelerator-programmet

Den indledende fase af EIC Accelerator-ansøgningsprocessen, trin 1, omfatter en omfattende pakke af fem omhyggeligt udformede skabeloner, specielt designet til Google Docs og Google Sheets, og let tilgængelige via Google Drev. Disse skabeloner er skræddersyet til at adressere forskellige komponenter i applikationen, herunder:

 1. Hovedforslagets tekstskabelon: Udformet til at vejlede ansøgere i at formulere kernefortællingen i deres forslag, med strukturerede sektioner for at sikre, at alle kritiske aspekter af projektet er grundigt dækket.
 2. Video Scripting skabelonen: Udviklet til at hjælpe teams med at skrive en overbevisende og kortfattet pitch video, som er en integreret del af applikationen, ved at give en klar ramme for præsentation af deres innovative koncepter.
 3. Projektoversigtsskabelonen: Denne skabelon er designet til at fange væsentlige projektoplysninger med et øjeblik, inklusive projektets akronym, titel og et engagerende abstrakt for kort og præcist at formidle projektets essens.
 4. Et referencevejledningsdokument: Dette giver brugerne en detaljeret vejledning i, hvordan man bruger skabelonerne effektivt og overholder EIC Accelerator's indsendelsesstandarder, hvilket sikrer, at alle nødvendige oplysninger er inkluderet og godt præsenteret.
 5. Teamtabelindsamlingsskabelonen: For at lette organiseringen af teammedlemsinformation, roller og bidrag, hvilket muliggør en klar repræsentation af projektets menneskelige ressourcer.

Disse skabeloner er omhyggeligt udviklet for at strømline skrive- og forberedelsesprocessen for ansøgningen. Ved at anvende disse værktøjer kan ansøgere opretholde en sammenhængende struktur og tone gennem hele deres dokumenter. Desuden giver den kollaborative karakter af disse skabeloner på Google Drev mulighed for problemfri deling mellem teammedlemmer, hvilket muliggør effektiv delegering og fremskynder forberedelsesprocessen. Med disse ressourcer til deres rådighed kan EIC Accelerator-ansøgere forbedre kvaliteten og sammenhængen i deres indsendelser, hvilket markant øger deres potentiale for en vellykket ansøgning.

Trin 2 Ansøgningsdokumentationsskabeloner til EIC Accelerator-kandidater

Trin 2 i EIC Accelerator-ansøgningsprocessen giver ansøgere en sammenhængende pakke med seks omhyggeligt designede skabeloner, som gøres tilgængelige via Google Drev for nem adgang og samarbejde. Disse skabeloner er specifikt skræddersyet til væsentlige komponenter i applikationen, herunder hovedforslagsfortællingen, Letters of Intent (LOI), den omfattende Freedom to Operate-analyse (FTO), den detaljerede Data Management Plan (DMP), en kortfattet, men omfattende virksomhedsprofil og et avanceret regneark til budgetplanlægning.

Hver skabelon, hvad enten det er et Google Doc eller Google Sheet, er udformet med fokus på brugervenlighed, hvilket sikrer, at kompleksiteten af indholdet ikke kompromitterer effektiviteten af ansøgningsprocessen. Budgetplanlægningsdokumentet er særligt bemærkelsesværdigt for dets indlejrede formler, som muliggør automatiske beregninger af de endelige budgettal og tilknyttede økonomiske målinger, og derved strømliner det økonomiske planlægningsaspekt for ansøgere. Disse skabeloner rummer en strategisk balance, der undgår alt for indviklede strukturer til fordel for et ligetil format, der letter en effektiv og strømlinet forberedelse af forslaget og derved reducerer den administrative byrde for ansøgere.

Trin 3: Skræddersyet Business Coaching for EIC Accelerator-kandidater

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet klargør omhyggeligt kandidater til trin 3 pitch og interview gennem et omfattende og skræddersyet coachingprogram. Hvert EIC Accelerator-emne får personlig opmærksomhed, hvilket sikrer, at deres forberedelse er finjusteret for at skabe den mest overbevisende og overbevisende præsentation som muligt. Dette involverer en omhyggelig udformning af pitch-fortællingen under hensyntagen til den unikke værdiproposition og styrkerne ved hver ansøgers innovation.

I forventning om den formidable evaluering under den 45-minutters interviewproces, gennemføres dybdegående spørgsmål og svar-sessioner for at udstyre kandidaten med evnen til trygt at adressere og navigere gennem alle forespørgsler, der måtte opstå, relateret til deres projekt eller forretning. Træk på et væld af indsigt opnået fra adskillige år i feltet, omfatter coachingen centrale emner såsom forviklingerne ved den foreslåede teknologi eller innovation, robustheden af de finansielle strukturer og virksomhedens strategiske ledelsespraksis.

Desuden er ansøgere forsynet med to yderligere skabeloner, der er specielt designet til at hjælpe med at strukturere og forfine deres tonehøjde. Disse skabeloner tjener som uvurderlige værktøjer til at organisere indhold effektivt og kommunikere nøglepunkter med klarhed og gennemslagskraft. Som prikken over i'et på den omfattende forberedelsespakke stilles en omhyggeligt sammensat tjekliste til rådighed. Denne tjekliste tjener som et kritisk afsluttende gennemgangsværktøj til at sikre, at alle afgørende elementer i pitchet og de forventede spørgsmål er blevet tilstrækkeligt behandlet, hvilket ikke efterlader stenen uvendt, da kandidaten træder selvsikkert ind i interviewfasen af EIC Accelerator-vurderingen.

Omfattende skriftlige retningslinjer og dybdegående videotutorials til EIC Accelerator ansøgningsprocessen

EIC Accelerator-skabelonerne er omhyggeligt udformet til at inkludere en beriget læringsoplevelse via en omfattende suite af videotræningsmaterialer. Det omfattende bibliotek omfatter over 90 moduler, der omhyggeligt dissekerer hver kritisk facet af forslagsudviklingsrejsen. Disse instruktionsenheder er problemfrit integreret som referencer i trin 1- og trin 2-skabelonerne, hvilket sikrer, at de fungerer som en praktisk guide til den narrative udformningsprocessen.

Ansøgere kan udnytte denne avancerede struktur til at trække på den destillerede erfaring og rådgivning fra erfarne fagfolk og derved opnå en krystalklar forståelse af forventningerne og standarderne for hver særskilt sektion eller bilag i deres forslag. Denne strategiske tilgang er designet til at øge sandsynligheden for at indsende en vellykket ansøgning væsentligt.

Desuden giver det modulære design af vores ressourcer ansøgerteams mulighed for at fordele forslagsarbejdsbyrden effektivt. Ved at give flere teammedlemmer mulighed for samtidig at tackle forskellige segmenter af forslaget, fremmes et samarbejdende og agilt forslagsudviklingsmiljø. Denne fordel er en strategisk afvigelse fra den traditionelle rådgivningstilgang eller afhængighed af en enkelt ekstern bevillingsskribent, hvilket ofte resulterer i en mere strømlinet og hurtig forslagsgenereringsproces. Denne teambaserede tilgang styrker ikke kun intern ekspertise, men etablerer også et formidabelt tempo, der overgår konventionelle metoder, og sætter ansøgere på en hurtig vej mod EIC Accelerator-succes.

ChatEIC: Din avancerede AI-drevne assistent til at navigere i EIC Accelerator-programmet

Eksklusivt for OpenAI-abonnenter er hver deltager, der er tilmeldt EIC Accelerator Training-programmet, privilegeret til at låse op for mulighederne i ChatEIC, en avanceret AI-drevet platform, der er skræddersyet til at udnytte de innovative funktioner, der er iboende i OpenAI's Generative Pre-trained Transformers (GPT). ChatEIC er indviklet programmeret til at interagere med det omfattende lager af træningsmaterialer, hvilket sikrer, at det kan uddele klog rådgivning, omhyggeligt organisere forslagsrammer og dygtigt udarbejde foreløbige udkast til forslagssektioner, der er skræddersyet til hver ansøgers unikke projektvision.

Selvom det ikke er tilrådeligt at bruge denne AI-assistent som den eneste ressource til forslagssammensætning – at bevare ansøgerens autentiske stemme og vision er altafgørende – står ChatEIC som en formidabel digital allieret. Det forvandler problemfrit det traditionelt besværlige forslagsskrivningsarbejde til en yderst effektiv, synergistisk aktivitet. Ved at harmonisere det menneskelige intellekts talenter med effektiviteten af AI, accelererer ChatEIC tidslinjen for forslagsudvikling, hvilket i sidste ende driver deltagerne mod deres mål med større hastighed og effektivitet.

Maksimering af effektiviteten med ChatEIC: Din omfattende guide til at navigere og bruge EIC Accelerator's interaktive kommunikationsplatform

ChatEIC er udstyret med avancerede dokumentforståelsesfunktioner, der gør den i stand til minutiøst at analysere en bred vifte af uploadede materialer, herunder men ikke begrænset til pitch-decks, bevillingsansøgninger, omfattende forretningsplaner og indviklede hvidbøger. Ved at dykke ned i indholdet af disse dokumenter udtrækker ChatEIC dygtigt pivotal information, som den bruger til systematisk at organisere og forbedre de forskellige sektioner af et forslag. Desuden er dette intelligente værktøj dygtig til at stille spørgsmål relateret til forviklingerne af bevillingsskrivningsprocessen, og derved strømline opgaven for ansøgere og potentielt undgå behovet for videotutorials og andre former for instruktionshjælp.

I et forsøg på at tilpasse sig det dynamiske regulatoriske miljø på OpenAIs platform, er ChatEIC designet med fleksibilitet i tankerne. Som sådan fungerer den under visse parametre, der kan pålægge begrænsninger for brugen, især med hensyn til mængden af prompter, den kan behandle inden for en given time. Disse begrænsninger er betinget af de fremherskende politikker fremsat af OpenAI og er designet til at sikre både overholdelse af regulatoriske standarder og optimal funktionalitet inden for EIC Accelerator's supportramme.

Vigtigste fordele ved at deltage i EIC Accelerator's omfattende ansøgeruddannelsesprogram

Identifikation af nøglepersoner med indgående kendskab til din virksomheds indre virke

Efter at have ansat professionelle rådgivningsfirmaer, har en lang række virksomheder givet udtryk for to overvejende klager: For det første stemte kvaliteten af leverancerne ikke overens med deres forventninger, og for det andet vendte byrden med at sammensætte væsentlige dele af tilskudsforslaget tilbage til deres egen. hold. Dette scenarie stammer fra en udbredt praksis inden for tilskudskonsulentlandskabet, hvor betydelige konsulentvirksomheder ofte uddelegerer kernen i manuskriptudviklingen til eksternt freelancepersonale. Disse uafhængige entreprenører, der ofte aflønnes til priser, der ikke står i forhold til opgavens forviklinger, kan mangle det nødvendige incitament til fuldt ud at forpligte sig til projektets succes og kan blive udsat for rotation gennem hele projektets livscyklus. En sådan dynamik fremkalder en udsving i arbejdsstandarden, hvilket påvirker kvaliteten af de forslag, der indsendes af ansøgere, negativt. For at sikre formidlingen af deres forretningsfortælling med den fornødne nøjagtighed og dybde, ser ansøgere sig derfor nødsaget til at gribe ind og forfatte dele af ansøgningen. Denne supplering bliver nødvendig på grund af den uomtvistelige indsigt i, at den mest autentiske og omfattende forståelse af en virksomhed i sagens natur er i besiddelse af dens interne team.

Fremskridt gennem EIC Accelerator i et tempo, der er skræddersyet til din individuelle tidsplan

EIC Accelerator-uddannelsesprogrammet tilbyder en uvurderlig fordel ved at give ansøgere fleksibiliteten til at skræddersy forslagsudviklingsprocessen til deres unikke krav. Deltagerne har selvstændighed til at bestemme sammensætningen af deres team og vælge enten at fordele arbejdsbyrden mellem flere teammedlemmer eller fortsætte individuelt i henhold til deres strategiske præferencer. Denne brugerdefinerbare tilgang sætter dem i stand til at tilpasse udviklingen af deres forslag omhyggeligt med den rytme, der passer til deres virksomheds operationelle dynamik.

Forståelse af, at køreplanen til indsendelse kan blive påvirket af variationen i genindsendelsesintervaller og udsving i EIC Accelerator-skæringsdatoer, er træningsprogrammet designet til at imødekomme disse usikkerheder. Denne tilpasningsevne sikrer, at ansøgere ikke er tvunget til at overholde de faste tidsplaner, der pålægges af eksterne konsulenttjenester. I stedet kan de integrere forslagsforberedelsen problemfrit i deres igangværende forretningsaktiviteter og sikre, at deltagelse i EIC Accelerator ikke forstyrrer deres standard operationelle kadence. Som følge heraf står uddannelsesprogrammet som en optimal løsning til at opretholde forretningskontinuitet og samtidig forfølge den bemærkelsesværdige mulighed, som EIC Accelerator giver.

Dybdegående ekspertkonsultation og avanceret kunstig intelligens-assisteret skrivesupport til EIC Accelerator-forslag

EIC Accelerator-træningsprogrammet er omhyggeligt konstrueret under ekspertledelse af Dr. Stephan Segler, en erfaren EIC Accelerator-konsulent, der er kendt for sin imponerende track record i at skrive sejrrige forslag til EIC Accelerator-programmet. Dr. Segler udvider sin store erfaring ved ikke kun at lave overbevisende applikationer, men også ved at tilbyde omfattende support, der omfatter alle faser af ansøgningsproceduren. Hans mentorskab spænder over forviklingerne med at skabe overbevisende videoer, skrive engagerende scripts og udføre grundige interviewforberedelser for at navigere i kompleksiteten af due diligence-processen.

Dette træningsprogram er kendetegnet ved dets detaljerede opmærksomhed på de finesser og nuancer, der er relevante for EIC Accelerator-ansøgningsrejsen, som informeret om Dr. Seglers dybtgående forståelse og personlige succeser inden for programmet. Det inkarnerer et rigt lager af viden, der fanger essensen af, hvad der skal til for at få succes på denne meget konkurrenceprægede arena.

Desuden er programmet suppleret af den innovative ChatEIC, en kunstig intelligens-drevet virtuel assistent, eksklusivt tilgængelig for OpenAI-abonnenter. ChatEIC står klar til at tilbyde øjeblikkelig feedback og assistance døgnet rundt og revolutionerer derved støttestrukturen for ansøgere. Med sin evne til at engagere sig i realtidsinteraktioner tjener ChatEIC som en uvurderlig ressource for kandidater, der søger øjeblikkelig rådgivning og vejledning på ethvert trin i deres ansøgningsproces.

Forbedrede teambaserede skrivestrategier inden for EIC Accelerator-rammen

EIC Accelerator Træningsmodulet er omhyggeligt udformet for at lette synergistisk samarbejde mellem teammedlemmer. Ved at udnytte de robuste funktioner i Google Drev som det centrale opbevaringssted for dokumenthåndtering sikrer uddannelsen, at alt relevant materiale er tilgængeligt i realtid, og derved muliggøres samtidige bidrag fra flere teammedlemmer på tværs af forskellige sektioner af forslaget. Denne metode fremskynder betydeligt forslagsforberedelsesprocessen og overgår traditionelle rådgivningsbaserede tilgange.

Uddannelsen er strategisk segmenteret med omfattende instruktioner, der er skræddersyet specifikt til hver enkelt del af forslaget. Dette modulære design fjerner effektivt de traditionelle vidensbarrierer, man ofte støder på, når man engagerer eksterne konsulenttjenester, hvilket giver mulighed for en mere selvforsynende og strømlinet ansøgningsproces.

For at forbedre samarbejdsoplevelsen yderligere, inkorporerer træningen en synkroniseret videotræningsplatform, som giver alle teammedlemmer mulighed for at engagere sig i læringsprocessen samtidigt. Dette delte læringsmiljø suppleres med den øjeblikkelige tilgængelighed af alle Google Drev-skabeloner og -ressourcer sammen med det integrerede kommunikationsværktøj, ChatEIC, som fremmer dialog og udveksling af ideer i realtid. Resultatet er en sammenhængende, effektiv og interaktiv forslagsudviklingsrejse, der giver teams mulighed for at producere afleveringer af høj kaliber med øget effektivitet og tilpasning.

Track Record af præstationer under EIC Accelerator-programmet

Træk på en rig historie af tidligere triumfer på tværs af en række sektorer, EIC Accelerator's træningsprogram er omhyggeligt udformet og inkorporerer omfattende indsigt fra banebrydende fremskridt inden for områder som kunstig intelligens, banebrydende batteriteknologi og innovative genbrugsprocesser. Vores pensum er baseret på et omfattende spektrum af ekspertise inden for både software- og hardwaredomæner, hvilket sikrer, at den formidlede viden er yderst overførbar og relevant på tværs af en lang række projekttyper. Programmet giver en dybdegående udforskning af de specifikke krav og milepæle forbundet med varierende teknologiberedskabsniveauer (TRL), især med fokus på de nuancerede krav inden for medicinteknologi og farmaceutiske områder. Det tilbyder et væld af casestudier hentet fra forskellige industrier, som tjener til at illustrere den praktiske anvendelse af teoretiske begreber. Desuden omfatter uddannelsen en bred vifte af forretningsmodelrammer, der demonstrerer deres anvendelighed og potentielle tilpasning til særskilte iværksætterprojekter. I sidste ende er EIC Accelerator-uddannelsesprogrammet omhyggeligt designet til at være universelt anvendeligt, og udstyrer innovatører og iværksættere med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at udmærke sig i ethvert projekt, de påtager sig.


Artiklerne fundet på Rasph.com afspejler Rasphs eller dets respektive forfatteres meninger og afspejler på ingen måde udtalelser fra Europa-Kommissionen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den leverede information har til formål at dele perspektiver, der er værdifulde og potentielt kan informere ansøgere om tilskudsfinansieringsordninger såsom EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterede programmer såsom Innovate UK i Det Forenede Kongerige eller Small Business Innovation and Research grant (SBIR) i De Forenede Stater.

Artiklerne kan også være en nyttig ressource for andre konsulentvirksomheder i bevillingsrummet samt professionelle bevillingsskribenter der er ansat som freelancere eller er en del af en lille og mellemstor virksomhed (SMV). EIC Accelerator er en del af Horizon Europe (2021-2027), som for nylig har erstattet det tidligere rammeprogram Horizon 2020.


Denne artikel er skrevet af ChatEIC. ChatEIC er en EIC Accelerator-assistent, der kan rådgive om skrivning af forslag, diskutere aktuelle tendenser og skabe indsigtsfulde artikler om en række forskellige emner. Artiklerne skrevet af ChatEIC kan indeholde unøjagtige eller forældede oplysninger.


Er du interesseret i at hyre en forfatter til at søge om tilskud i EU?

Du er velkommen til at kontakte her: Kontakt

Leder du efter et træningsprogram for at lære at ansøge om EIC Accelerator?

Find den her: Uddannelse

 

 

EIC Accelerator-opdateringer

Deadlines / EIC Accelerator skæringsdatoer 2024

 • Trin 1
  • åben nu
 • Trin 2 (lukker kl. 17.00 Bruxelles-tid)
  • 1st skære af: -
  • 2nd skære af: -
  • 3rd skære af: -
  • 4th skære af: 3. oktoberrd 2024
 • Trin 3
  • 1st skære af: -
  • 2nd skære af: 10. junith til 14th 2024
  • 3rd skære af: -
  • 4th cut-off 2024: 13. januarth til 17th 2025

Deadlines / EIC Transition skæringsdatoer 2024

 • EIC Transition Åben
  • 1st skære af: 18. septemberth 2024

Deadlines / EIC Pathfinder skæringsdatoer 2024

 • EIC Pathfinder Åben
  • 1st skære af: -
 • EIC Pathfinder udfordringer
  • 2nd skære af: 16. oktoberth 2024

EIC arbejdsprogram

EIC Accelerator udfordringer

 • Alle udfordringer
  • Human Centric Generative AI lavet i Europa
  • Muliggør virtuelle verdener og øget interaktion i applikationer med stor effekt for at understøtte realiseringen af Industry 5.0
  • Aktivering af smart edge og kvanteteknologikomponenter
  • Fødevarer fra præcisionsgæring og alger
  • Monoklonale antistofbaserede terapier til nye varianter af nye vira
  • Vedvarende energikilder og hele deres værdikæde inklusive materialeudvikling og genanvendelse af komponenter

EIC Fund Guidelines (Equity)

EIC Accelerator-opkaldsside, forslagsskabeloner og indsendelseslinks

EIC Accelerator Jurymedlemmer

Liste over berettigede EIC Accelerator-lande

 • Alle berettigede EIC Accelerator-lande
 • EU-27 medlemsstater
  1. Østrig
  2. Belgien
  3. Bulgarien
  4. Kroatien
  5. Republikken Cypern
  6. Tjekkiet
  7. Danmark
  8. Estland
  9. Finland
  10. Frankrig
  11. Tyskland
  12. Grækenland
  13. Ungarn
  14. Irland
  15. Italien
  16. Letland
  17. Litauen
  18. Luxembourg
  19. Malta
  20. Holland
  21. Polen
  22. Portugal
  23. Rumænien
  24. Slovakiet
  25. Slovenien
  26. Spanien
  27. Sverige
 • Associeringsaftaler med retsvirkning
  1. Albanien
  2. Armenien
  3. Bosnien-Hercegovina
  4. Færøerne
  5. Georgien
  6. Island
  7. Israel
  8. Kosovo
  9. Moldova
  10. Montenegro
  11. Nordmakedonien
  12. Norge
  13. Serbien
  14. Tunesien
  15. Kalkun
  16. Ukraine
 • Overgangsforeningsordninger
  1. Marokko
  2. Storbritannien (tilskud, men ingen egenkapital)
 • Oversøiske lande og territorier (OLT) knyttet til medlemsstater
  1. Aruba (Holland)
  2. Bonaire (Holland)
  3. Curação (Holland)
  4. Fransk Polynesien (Frankrig)
  5. Franske sydlige og antarktiske områder (Frankrig)
  6. Grønland (Danmark)
  7. Ny Kaledonien (Frankrig)
  8. Saba (Holland)
  9. Saint Barthélemy (Frankrig)
  10. Sint Eustatius (Holland)
  11. Sint Maarten (Holland)
  12. St. Pierre og Miquelon (Frankrig)
  13. Wallis og Futuna-øerne (Frankrig)

Status for små og mellemstore virksomheder (SMV).

 • SMV definition
  • Medarbejderantal < 250
  • Omsætning ≤ €50 mio
  • Balancetotal ≤ €43 mio

Kontakt European Innovation Council (EIC) og SMV'er Executive Agency (EISMEA) Support

 


Denne side indeholder alle relevante og opdaterede oplysninger om EIC Accelerator. Du kan finde de seneste EIC Accelerator-skæringsdatoer for indsendelsesfristerne, de aktuelle EIC Accelerator-indsendelseslinks, oplysninger om EIC Accelerator-skabeloner, EIC Accelerator-udfordringerne, EIC Accelerator-budgettet, de berettigede EIC Accelerator-lande og andre generelle krav her.


Artiklerne fundet på Rasph.com afspejler Rasphs eller dets respektive forfatteres meninger og afspejler på ingen måde udtalelser fra Europa-Kommissionen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den leverede information har til formål at dele perspektiver, der er værdifulde og potentielt kan informere ansøgere om tilskudsfinansieringsordninger såsom EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterede programmer såsom Innovate UK i Det Forenede Kongerige eller Small Business Innovation and Research grant (SBIR) i De Forenede Stater.

Artiklerne kan også være en nyttig ressource for andre konsulentvirksomheder i bevillingsrummet samt professionelle bevillingsskribenter der er ansat som freelancere eller er en del af en lille og mellemstor virksomhed (SMV). EIC Accelerator er en del af Horizon Europe (2021-2027), som for nylig har erstattet det tidligere rammeprogram Horizon 2020.


Er du interesseret i at hyre en forfatter til at søge om tilskud i EU?

Du er velkommen til at kontakte her: Kontakt

Leder du efter et træningsprogram for at lære at ansøge om EIC Accelerator?

Find den her: Uddannelse

 

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK