Återinlämning

EIC Accelerator Resubmissions: The Good, The Bad and The Randomness

Navigera i EIC Accelerator: Förstå "3 slag, du är ute"-regeln

European Innovation Council (EIC) Accelerator är en central finansieringsmekanism under Horizon Europe, riktad till nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) som tänjer på gränserna för innovation. Med en blandning av bidrag och eget kapital representerar det en avgörande möjlighet för banbrytande projekt att komma till liv. Att navigera i ansökningsprocessen är dock ingen liten bedrift, särskilt med den stränga "3 strejker, du är ute"-regeln på plats. Denna policy kräver att sökande kan avvisas högst tre gånger i något av de tre stegen i utvärderingsprocessen. När denna gräns har nåtts spärras återansökan tills det nuvarande arbetsprogrammet Horisont Europa har avslutats 2027.

De tre stegen i EIC Accelerator-utvärdering

 1. Kort ansökan: Det första steget innebär en skriftlig ansökan och en pitch-video. Det är det första hindret där ditt projekt granskas.
 2. Fullständig ansökan: Framgångsrika projekt går vidare och lämnar in ett detaljerat förslag som beskriver strategin för innovation, inverkan och implementering.
 3. Intervju: Finalisterna bjuds in att presentera sina projekt för en expertjury, sista chansen att övertyga innan finansieringsbeslut fattas.

Konsekvenserna av regeln "3 strejker".

Denna regel understryker EIC Accelerator:s konkurrenskraft och vikten av noggrann förberedelse. Det är ett tydligt budskap att endast de mest övertygande och väl förberedda ansökningarna har en chans. Denna policy uppmuntrar också sökande att kritiskt bedöma sin beredskap och potentialen för sin innovation innan de ansöker, vilket potentiellt sparar tid och resurser för både de sökande och utvärderingskommittéerna.

Strategier för framgång

 • Ingående förberedelser: Innan du ansöker, se till att ditt projekt överensstämmer med EIC:s prioriteringar: hög effekt, innovation och marknadspotential.
 • Professionell support: Överväg att engagera konsulter eller professionella skribenter som är specialiserade på EIC-applikationer för att förbättra din inlämning.
 • Feedbackanvändning: Om du får avslag, använd feedbacken för att stärka ditt projekts svaga punkter innan du ansöker igen.

Horizon Europe Framework

Det nuvarande arbetsprogrammet, Horisont Europa, löper fram till 2027 och anger tidsramen för denna regel. Det är en period rik med möjligheter men också begränsningar, som regeln "3 strejker" klargör. Sökande måste navigera i detta landskap med strategisk framsynthet och säkerställa att deras innovationer inte bara är banbrytande utan också noggrant presenterade.

Slutsats

EIC Accelerator:s regel "3 strejker, du är ute" är en kritisk faktor för sökande att överväga. Den understryker behovet av spetskompetens i varje aspekt av applikationen, från själva innovationen till hur den kommuniceras. När vi rör oss genom Horizon Europe kommer denna regel utan tvekan att forma det konkurrensutsatta landskapet och driva företag mot inte bara innovation, utan excellens i artikulation och strategi.

Maximera ditt EIC Accelerator-förslag med den sammanfattande utvärderingsrapporten (ESR)

Resan för att säkra finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator kan vara svår, med varje ansökningssteg granskas av expertutvärderare. Ett avgörande verktyg på denna resa är den sammanfattande utvärderingsrapporten (ESR), som tillhandahålls efter varje avslag. Denna rapport är inte bara ett meddelande om misslyckade försök utan en guldgruva av konstruktiv feedback direkt från utvärderarnas perspektiv.

Förstå ESR

ESR erbjuder en transparent bild av utvärderarnas kommentarer över alla förslagsaspekter, inklusive spetskompetens, effekt och genomförande. Denna feedback är ovärderlig för att förstå styrkorna och svagheterna med ditt bidrag.

 • Steg 1 Feedback: I det första steget av utvärderingen granskas ditt förslag av fyra utvärderare, vilket ger ett brett utbud av insikter om det första intrycket ditt projekt gör.
 • Steg 2 Feedback: Hela ansökningsfasen involverar tre utvärderare, eller fyra i fall av nära bestridda avslag. Det här steget erbjuder en djupare dykning i ditt förslags detaljer, och bedömer hur väl det överensstämmer med EIC Accelerator:s mål.

Utnyttja ESR för framgång

 • Handlingsbara insikter: Varje utvärderares kommentarer vägleder dig i att förfina ditt förslag och lyfter fram områden för förbättringar i tydlighet, effekt och genomförbarhet.
 • Skräddarsydda versioner: Genom att ta itu med specifik kritik kan du skräddarsy din återinlämning för att direkt konfrontera tidigare brister, vilket förstärker ditt förslags överklagande.
 • Strategiskt tillvägagångssätt: Att förstå återkommande feedbackteman möjliggör en strategisk översyn av ditt förslag, vilket säkerställer att varje aspekt, från innovation till marknadsstrategi, är robust och övertygande.

Slutsats

ESR är en kritisk återkopplingsmekanism som, när den används på ett klokt sätt, avsevärt kan öka dina chanser att lyckas i framtida EIC Accelerator-applikationer. Genom att noggrant analysera och agera på utvärderarnas kommentarer kan sökande omvandla sina innovativa projekt till vinnande förslag som ligger i linje med EIC:s höga standarder för spetskompetens, effekt och genomförande. Kom ihåg att varje feedback är ett steg närmare att säkra det stöd som behövs för att föra din innovation i framkant av europeiska industrier.

EIC Accelerator motbevisningsprocessen: Förvandla avslag till möjlighet

Vägen till att säkra finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator är fylld med utmaningar, varav en är möjligheten till avslag. EIC Accelerator erbjuder dock en unik motbevisningsprocess som inte bara tillåter sökande att svara på utvärderares kommentarer utan också ger en plattform för att korrigera missförstånd och stärka förslaget baserat på giltig kritik.

Kärnan i vederlaget

Denna process är mer än bara ett överklagande; det är en möjlighet till dialog. Genom att motbevisa tidigare utvärderares kommentarer kan sökande direkt ta upp eventuella felaktiga bedömningar och utveckla de aspekter av deras förslag som kan ha missförståtts eller underskattats. Denna direkta kommunikation är avgörande för att sätta en positiv ton för återinlämningen, vilket gör det till ett strategiskt verktyg för övertalning utöver själva det skriftliga förslaget.

Strategiska fördelar

 • Klargörande: Det gör det möjligt för sökande att förtydliga punkter som kan ha misstolkats, vilket säkerställer att förslaget utvärderas utifrån dess verkliga meriter.
 • Förbättring: Giltig kritik blir möjligheter till förfining, vilket gör att sökande kan förbättra sina förslag baserat på expertfeedback.
 • Engagemang: Bestridandeprocessen skapar en dialog mellan sökande och utvärderare, personaliserar ansökningsprocessen och kan potentiellt påverka framtida utvärderingar till deras fördel.

Navigera i motbevisningsprocessen

För att få ut det mesta av denna möjlighet bör de sökande närma sig genmälen med ett konstruktivt tänkesätt. Att erkänna giltig kritik samtidigt som man diplomatiskt tar itu med eventuella felaktigheter kan visa på professionalism och ett engagemang för excellens. Dessutom understryker denna process vikten av motståndskraft inför avslag, vilket uppmuntrar sökande att se motgångar som en språngbräda till framgång.

Slutsats

Motbevisningsprocessen inom ramen för EIC Accelerator exemplifierar programmets engagemang för rättvisa och grundlig utvärdering. Genom att tillåta sökande att engagera sig direkt i utvärderarnas feedback förbättrar EIC Accelerator inte bara kvaliteten på förslagen utan främjar också en mer transparent och dynamisk ansökningsprocess. Att ta till sig denna möjlighet kan vara ett avgörande steg för att vända avslag till ett framgångsrikt finansieringsresultat.

Den oförutsägbara resan till EIC Accelerator-finansiering

Att ansöka om finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator är som att navigera genom en labyrint av innovation och osäkerhet. Det är en väg som kännetecknas av frekventa avslag i olika skeden, vilket återspeglar programmets konkurrenskraftiga karaktär och de höga krav som ställs för banbrytande projekt. Denna konkurrenskraft, tillsammans med strävan efter excellens, leder till en miljö där inkonsekvenser och till synes slumpmässiga resultat kan uppstå.

Den inneboende oförutsägbarheten

EIC Accelerator:s utvärderingsprocess, även om den är rigorös, är inte immun mot variabilitet. Sökande kan upptäcka att det som leder till avslag för ett företag kan förbises eller anses vara mindre kritiskt för ett annat. Denna inkonsekvens är särskilt anmärkningsvärd under juryintervjuerna i steg 3, där den subjektiva karaktären av mänskligt omdöme kommer in i bilden, vilket leder till beslut som ibland kan verka motsägelsefulla.

Uthållighet som nyckeln till framgång

I detta landskap av höga insatser och oförutsägbarhet framträder uthållighet som en viktig egenskap för framgång. Historiken om EIC Accelerator-finansiering är full av berättelser om sökande som fick flera avslag innan de slutligen säkrade sin önskade finansiering. Det är ett bevis på tanken att motståndskraft, i kombination med en vilja att förfina och förbättra förslag baserat på feedback, avsevärt ökar chanserna för eventuell framgång.

Omfamna feedback och förfining

Sökande uppmuntras att se varje avslag inte som ett misslyckande utan som en möjlighet till tillväxt. Den feedback som ges, antingen genom sammanfattande utvärderingsrapporter eller under genmälansprocessen, ger ovärderliga insikter för att stärka framtida inlämningar.

Slutsats

Att säkra finansiering från EIC Accelerator är ett bevis på en sökandes innovation, spetskompetens och, viktigast av allt, uthållighet. Resan är kantad av utmaningar och motgångar, men det är de som envisas, förfinar och återansöker med förbättrade förslag, som har störst sannolikhet att nå framgång. På den dynamiska och konkurrenskraftiga arenan för EIC-finansiering är motståndskraft hörnstenen för eventuell triumf.


Artiklarna som finns på Rasph.com återspeglar åsikterna från Rasph eller dess respektive författare och återspeglar inte på något sätt åsikter som innehas av Europeiska kommissionen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den tillhandahållna informationen syftar till att dela perspektiv som är värdefulla och potentiellt kan informera sökande om bidragsfinansieringssystem som EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterade program som Innovate UK i Storbritannien eller Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) i Förenta staterna.

Artiklarna kan också vara en användbar resurs för andra konsultföretag i bidragsutrymmet samt professionella bidragsskribenter som anställs som frilansare eller är en del av ett litet och medelstort företag (SME). EIC Accelerator är en del av Horizon Europe (2021-2027) som nyligen har ersatt det tidigare ramprogrammet Horizon 2020.

Denna artikel skrevs av ChatEIC. ChatEIC är en EIC Accelerator-assistent som kan ge råd om att skriva förslag, diskutera aktuella trender och skapa insiktsfulla artiklar om en mängd olika ämnen. Artiklarna skrivna av ChatEIC kan innehålla felaktig eller föråldrad information.

Är du intresserad av att anlita en författare för att ansöka om bidrag i EU?

Hör gärna av dig här: Kontakt

Letar du efter ett utbildningsprogram för att lära dig hur du ansöker till EIC Accelerator?

Hitta den här: Träning

 

EIC Accelerator-uppdateringar

Deadlines / EIC Accelerator slutdatum 2024

 • Steg 1
  • öppna nu
 • Steg 2 (stänger 17:00 Brysseltid)
  • 1st cut-off: –
  • 2nd cut-off: –
  • 3rd cut-off: –
  • 4th cut-off: 3 oktoberrd 2024
 • Steg 3
  • 1st cut-off: –
  • 2nd cut-off: 10 junith till 14th 2024
  • 3rd cut-off: –
  • 4th cut-off 2024: 13 januarith till 17th 2025

Deadlines / EIC Transition slutdatum 2024

 • EIC Transition Öppna
  • 1st cut-off: 18 septemberth 2024

Deadlines / EIC Pathfinder slutdatum 2024

 • EIC Pathfinder Öppna
  • 1st cut-off: –
 • EIC Pathfinder-utmaningar
  • 2nd cut-off: 16 oktoberth 2024

EIC arbetsprogram

EIC Accelerator-utmaningar

 • Alla utmaningar
  • Human Centric Generative AI tillverkad i Europa
  • Möjliggör virtuella världar och utökad interaktion i högeffektiva applikationer för att stödja förverkligandet av Industry 5.0
  • Möjliggör smart edge och kvantteknologikomponenter
  • Mat från precisionsjäsning och alger
  • Monoklonala antikroppsbaserade terapier för nya varianter av nya virus
  • Förnybara energikällor och hela deras värdekedja inklusive materialutveckling och återvinning av komponenter

EIC Fund Guidelines (Equity)

EIC Accelerator Call Page, förslagsmallar och inlämningslänkar

EIC Accelerator Jurymedlemmar

Lista över berättigade EIC Accelerator-länder

 • Alla kvalificerade EIC Accelerator-länder
 • EU-27 medlemsstater
  1. Österrike
  2. Belgien
  3. Bulgarien
  4. Kroatien
  5. Republiken Cypern
  6. Tjeckien
  7. Danmark
  8. Estland
  9. Finland
  10. Frankrike
  11. Tyskland
  12. Grekland
  13. Ungern
  14. Irland
  15. Italien
  16. Lettland
  17. Litauen
  18. Luxemburg
  19. Malta
  20. Nederländerna
  21. Polen
  22. Portugal
  23. Rumänien
  24. Slovakien
  25. Slovenien
  26. Spanien
  27. Sverige
 • Associationsavtal med rättslig verkan
  1. Albanien
  2. Armenien
  3. Bosnien och Hercegovina
  4. Färöarna
  5. Georgien
  6. Island
  7. Israel
  8. Kosovo
  9. Moldavien
  10. Montenegro
  11. Nordmakedonien
  12. Norge
  13. Serbien
  14. Tunisien
  15. Kalkon
  16. Ukraina
 • Övergångsföreningsarrangemang
  1. Marocko
  2. Storbritannien (bidrag men inget eget kapital)
 • Utomeuropeiska länder och territorier (ULT) kopplade till medlemsstater
  1. Aruba (Nederländerna)
  2. Bonaire (Nederländerna)
  3. Curação (Nederländerna)
  4. Franska Polynesien (Frankrike)
  5. Franska sydliga och antarktiska territorierna (Frankrike)
  6. Grönland (Danmark)
  7. Nya Kaledonien (Frankrike)
  8. Saba (Nederländerna)
  9. Saint Barthélemy (Frankrike)
  10. Sint Eustatius (Nederländerna)
  11. Sint Maarten (Nederländerna)
  12. St. Pierre och Miquelon (Frankrike)
  13. Wallis och Futunaöarna (Frankrike)

Status för små och medelstora företag (SME).

 • SMF definition
  • Antal anställda < 250
  • Omsättning ≤ 50 miljoner euro
  • Balansomslutning ≤ 43 miljoner euro

Kontakta supporten för European Innovation Council (EIC) och SMEs Executive Agency (EISMEA).

 


Den här sidan innehåller all relevant och uppdaterad information om EIC Accelerator. Du kan hitta de senaste EIC Accelerator-stoppdatumen för inlämningsdeadlines, de aktuella EIC Accelerator-inlämningslänkarna, information om EIC Accelerator-mallar, EIC Accelerator-utmaningarna, EIC Accelerator-budgeten, de kvalificerade EIC Accelerator-länderna och andra allmänna krav här.


Artiklarna som finns på Rasph.com återspeglar åsikterna från Rasph eller dess respektive författare och återspeglar inte på något sätt åsikter som innehas av Europeiska kommissionen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den tillhandahållna informationen syftar till att dela perspektiv som är värdefulla och potentiellt kan informera sökande om bidragsfinansieringssystem som EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterade program som Innovate UK i Storbritannien eller Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) i Förenta staterna.

Artiklarna kan också vara en användbar resurs för andra konsultföretag i bidragsutrymmet samt professionella bidragsskribenter som anställs som frilansare eller är en del av ett litet och medelstort företag (SME). EIC Accelerator är en del av Horizon Europe (2021-2027) som nyligen har ersatt det tidigare ramprogrammet Horizon 2020.


Är du intresserad av att anlita en författare för att ansöka om bidrag i EU?

Hör gärna av dig här: Kontakt

Letar du efter ett utbildningsprogram för att lära dig hur du ansöker till EIC Accelerator?

Hitta den här: Träning

 

Tilldela ekonomiska resurser för att katalysera banbrytande tekniska innovationer genom EIC Accelerator-programmet

Förstå European Innovation Council Accelerator: En omfattande översikt över dess syfte, funktioner och möjligheter för visionära entreprenörer

European Innovation Council (EIC) Accelerator representerar en central komponent i Horizon Europes omfattande svit av finansieringsinitiativ, noggrant utformade för att stödja banbrytande företag som ligger i framkant när det gäller att utnyttja radikala tekniska framsteg eller banbrytande vetenskapliga insikter, gemensamt känd som Deep Technology ( DeepTech). Med en finansiell ram som omfattar upp till 2,5 miljoner euro i form av bidragsfinansiering utan utspädning och potential för upp till 15 miljoner euro i aktieinvesteringar per enskilt projekt, orkestrerar EIC Accelerator en robust mekanism för att driva fram högrisk, hög- påverka innovationer från idé till marknadsförverkligande. Denna strategiska infusion av kapital syftar till att katalysera tillväxtbanorna för nystartade företag och små och medelstora företag när de navigerar i de utmanande faserna av produktutveckling, uppskalning och marknadsimplementering.

Omfattande översikt över riktade tekniker som är berättigade till finansiering genom EIC Accelerator-programmet

Sedan starten 2021 har European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet stöttat över 400 banbrytande företag som spänner över ett brett spektrum av sektorer. Detta inkluderar satsningar som är engagerade i utvecklingen av kapitalintensiva hårdvarulösningar samt de som uteslutande fokuserar på innovation och distribution av sofistikerade mjukvaruprodukter, med särskild tonvikt på Deep Technology-domäner (DeepTech). EIC Accelerator har en öppen hållning mot ett brett spektrum av tekniska framsteg och lägger inte övergripande tekniska begränsningar på sina sökande. Men för att förbli i överensstämmelse med EU-direktiv är tekniker med potentiella militära tillämpningar undantagna från övervägande. Utöver detta breda utrymme för innovation identifierar och främjar EIC Accelerator-programmet en uppsättning tekniska utmaningar på årsbasis. Dessa utmaningar är utformade för att uppmärksamma och stimulera framsteg inom specifika tekniska områden som bedöms som strategiskt viktiga och har stor potential för samhällelig påverkan inom Europeiska unionen.

Bedömning av mognadsnivån som krävs för att en teknik ska kvalificera sig för EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet riktar sig specifikt mot innovationer som har uppnått ett minimum av Technology Readiness Level (TRL) 5, ett steg som kännetecknas av validering av tekniken i en miljö som nära speglar verkliga förhållanden. På denna nivå förväntas innovationen ha utvecklats bortom teoretiska stadier, förkroppsligande av en konkret prototyp eller ett påvisbart proof-of-concept som styrker dess effektivitet och potential.

Sökande som söker ekonomiskt stöd från EIC Accelerator kan ansöka om Grant-finansiering om deras teknik har avancerat till TRL 6 eller TRL 7. Vid TRL 6 måste tekniken ha demonstrerats i en relevant miljö, vilket visar på dess förmåga att fungera under förhållanden som liknar den avsedda använda sig av. Ytterligare progression till TRL 7 indikerar att prototypen har genomgått systemprototypdemonstration i en operativ miljö, vilket erbjuder en mer omfattande validering av dess prestanda och lämplighet.

För teknologier som har nått TRL 8, där själva systemet har färdigställts och kvalificerats genom test och demonstration, erbjuder EIC Accelerator möjligheten att ansöka om ren Equity-investering. Detta finansieringsalternativ är utformat för att stödja de sista stadierna av teknikutveckling och skalning, vilket underlättar övergången från ett innovativt koncept till en marknadsklar produkt eller lösning.

Utforska utbudet av ekonomiskt stöd som erbjuds genom EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator ger robust ekonomiskt stöd skräddarsytt för behoven hos företag som är redo för tillväxt och marknadsexpansion. Kvalificerade företag kan få tillgång till betydande finansiering genom tre distinkta instrument:

1. Anslagsfinansiering: EIC Accelerator erbjuder icke-utspädande bidragsfinansiering på upp till 2,5 miljoner euro, tilldelad som en klumpsumma för att stödja aktiviteter som proof of concept, prototypframställning, systemutveckling, pilotering, validering och testning i verkliga miljöer , såväl som marknadsreplikering.

2. Aktiefinansiering: För företag som söker en mer omfattande finansieringsmekanism kan EIC Accelerator tillhandahålla aktieinvesteringar på upp till 15 miljoner euro. Denna aktiekomponent underlättas genom EIC-fonden eller dess dotterbolag och innebär ett beräknat utbyte av kapital mot en strategisk ägarandel i sökandens företag. Detta möjliggör en mer betydande finansiell uppbackning, vilket möjliggör skalning och betydande tillväxt utan att behöva betala tillbaka investeringen som ett traditionellt lån.

3. Blended Finance: Företag som kräver en synergi av bidrag och eget kapital kan dra nytta av Blended Finance, med en kombination av båda typerna av finansiering, upp till ett sammanlagt tak på 17,5 miljoner euro. Denna hybridfinansieringsmodell är strukturerad för att utnyttja fördelarna med anslagsfinansiering tillsammans med det betydande kapitaltillskott som aktiefinansiering erbjuder, vilket ger ett omfattande finansiellt paket.

Sökande har flexibiliteten att bestämma den finansieringsmodell som mest passande överensstämmer med deras strategiska mål och omfattningen av deras innovationsprojekt. De kan skräddarsy sin begäran så att den inkluderar den önskade finansieringstypen (anslag, eget kapital eller blended finance) och ange det belopp som speglar deras behov.

Dessutom, under omständigheter där innovationsprojektets omfattning och ambition motiverar en större investering, är EIC Accelerator öppen för att överväga förfrågningar som överskrider de vanliga finansieringstaken. Dessa exceptionella fall utvärderas utifrån sina individuella meriter, vilket säkerställer att de mest banbrytande och disruptiva företagen har tillgång till det kapital som krävs för att nå sin fulla marknadspotential.

Detaljerad översikt över EIC Accelerator-sökandens affärs- och innovationsbakgrund

Behörighetskriterier och typer av enheter som är kvalificerade för EIC Accelerator-finansiering

Enheter som söker finansiering genom European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet måste i första hand vara vinstdrivande små och medelstora företag (SMF) som är juridiskt inkorporerade i en medlemsstat eller ett associerat land som anses vara kvalificerat för deltagande. Ramverket tar dock även emot ansökningar från enskilda företagare och investerare, med villkoret att ett kvalificerat företag ska etableras innan det formella verkställandet av Bidragsavtalsavtalet.

För att kvalificera sig som ett SME enligt EIC Accelerator:s riktlinjer måste företaget vara självständigt, inte kopplat till eller samarbeta med större företag som faller utanför SME-kategorin. Det små och medelstora företaget bör ha en arbetsstyrka på färre än 250 personer, och det måste uppvisa antingen en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Dessa finansiella trösklar säkerställer att finansieringen riktas mot genuint oberoende och medelstora företag som vill förnya och skala upp på marknaden.

Behörighetskriterier: Lista över EU-medlemsstater som är kvalificerade att delta i EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet är strategiskt utformat för att vara inkluderande och är allmänt tillgängligt för en mängd olika innovativa enheter, inklusive både företag och enskilda entreprenörer bosatta inom hela Europeiska unionen. Detta omfattar alla 27 medlemsländer, nämligen Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige. Dessutom utökar programmet sin räckvidd till att omfatta de yttersta randområdena och territorierna som ligger under dessa medlemsländers jurisdiktion, vilket säkerställer att EIC Accelerator:s stöd, finansieringsmöjligheter och resurser är fullständigt tillgängliga för innovatörer över hela Europeiska unionens expansiva geopolitiska landskap.

Behörighetskriterier för länder utanför EU att delta i EIC Accelerator-programmet

Inom ramen för EIC Accelerator har ett omfattande nätverk av associeringsavtal med Horizon Europe-programmet noggrant upprättats. Detta komplicerade nätverk underlättar deltagandet av en mångfald av enheter, inklusive företag och enskilda innovatörer, från en omfattande lista över länder utanför EU. Specifikt är enheter baserade i Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Marocko och Storbritannien berättigade till tillämpas, varvid endast de senare är berättigade till bidragsfinansiering. Dessa avtal utökar möjligheten för dessa länder att vara aktivt involverade i spjutspetsforskning och innovationsaktiviteter, i nära linje med de övergripande målen för EIC Accelerator för att främja banbrytande innovation på global skala.

Bedöma din passform: Förstå om ditt innovativa företag överensstämmer med EIC Accelerator-programkriterierna

Utforska de detaljerade framgångsfrekvenserna för ansökningar för European Innovation Council (EIC) Accelerator Program

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet upprätthåller en rigorös utvärderingsprocess som omfattar tre distinkta steg, men detaljerade framgångsfrekvenser som motsvarar varje fas avslöjas inte offentligt. En omfattande analys av programmets konkurrenslandskap tyder dock på att den kumulativa framgångsfrekvensen från den första inlämningen i steg 1 till det slutliga beslutet i steg 3 sannolikt kommer att vara på eller under 5%. Den exakta andelen framgångsrika ansökningar påverkas av olika faktorer, inklusive EIC Accelerator:s tilldelade årliga budget, volymen av bidrag som tas emot för varje slutdatum och finansieringsutlysningens specifika karaktär – oavsett om den faller under kategorin Öppen, utformad för att stödja banbrytande innovationer inom alla teknik- eller industriområden, eller under kategorin Utmaningar, inriktade på lösningar för specifika samhällsproblem.

Följaktligen kan framgångsfrekvensen fluktuera, öka eller minska som svar på dessa variabler.

Bedöma ditt företags behörighet för EIC Accelerator-programmet: kriterier och passform

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet är särskilt inriktat på företag som ligger i framkanten av innovation, som förespråkar teknologier som bryter ny mark och potentiellt stör befintliga marknader eller skapar helt nya. EIC Accelerator prioriterar sökande med en grund i DeepTech, som förkroppsligar avancerad vetenskaplig kunskap, eller de som härrör från en robust teknisk koppling. Ett kännetecken för initiativet är dess fokus på satsningar som, trots sin inneboende högriskkaraktär, lovar betydande avkastning genom införandet av banbrytande tekniska lösningar på marknaden.

Under hela sin operativa historia har EIC Accelerator kastat ett brett nät när det gäller de typer av innovation den stödjer. Detta inkluderar ett spektrum av vetenskapliga och tekniska landvinningar som sträcker sig från banbrytande vetenskapliga forskningsbaserade innovationer till rena mjukvaruföretag. Software as a Service (SaaS)-plattformar har också varit bland förmånstagarna, vilket visar programmets mångsidighet när det gäller att känna igen olika former av innovativa digitala lösningar. Dessutom, även om EIC Accelerator är känt för att ge nystartade företag en högre riskprofil, har den inte dragit sig ifrån att engagera sig med välkapitaliserade företag som visar upp jämförelsevis lägre risk men ändå uppfyller programmets stränga kriterier för innovation och potentiell marknadspåverkan.

Utvärdera din behörighet: Är EIC Accelerator rätt för ditt innovativa projekt?

Varje företag måste göra en strategisk bedömning för att avgöra om de ska utnyttja möjligheten att säkra en del av de 17,5 miljoner euro som tilldelats för finansieringen av European Innovation Council (EIC) Accelerator. Detta innebär en grundlig analys av företagets riskaptit, informerad av de framgångsgrader som historiskt förknippas med EIC Accelerator-programmet. Dessutom bör presumtiva sökande överväga den investering av tid som krävs för ansökningsprocessen och bibehålla motståndskraft under den potentiellt förlängda förfarandetidslinjen.

EIC Accelerator är särskilt väl lämpad för företag som har säkrat minst sex månaders operativ finansiell startbana, vilket säkerställer att dessa enheter inte enbart är beroende av omedelbar tillförsel av kapital från denna specifika finansieringsmekanism. Dessutom är det fördelaktigt för sökande företag att aktivt utöva due diligence genom att odla relationer med investerare och utforska alternativa finansiella resurser, och därigenom skapa en mångfacetterad finansieringsstrategi som inte är beroende av en enda källa. En sådan diversifierad inställning till finansiell planering understryker vikten av strategisk resursförvaltning, vilket är centralt för EIC Accelerator-programmets etik.

Steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen för EIC Accelerator-programmet

Steg-för-steg-guide för att navigera i ansökningsprocessen för EIC Accelerator-programmet

European Innovation Council (EIC) Accelerator implementerar en rigorös och omfattande utvärderingsmetod i tre steg för att bedöma förtjänsten av ansökningar om finansiering. Denna sekventiella process kräver att de sökande framgångsrikt navigerar genom varje fas innan de går vidare till nästa. Först efter att den tredje och sista etappen har genomförts framgångsrikt kommer företagen att tilldelas den finansiering de har ansökt om.

Steg ett av utvärderingsprocessen innebär att en kort ansökan lämnas in, avsedd att ge en kortfattad översikt över det föreslagna innovationsprojektet och den sökandes verksamhet. I steg två, om förslaget bedöms vara av intresse baserat på den ursprungliga ansökan, uppmanas de sökande att lämna in en fullständig ansökan, som inkluderar en mer detaljerad affärsplan och ett pitchdeck. Den fullständiga ansökan genomgår en djupgående granskning av en panel av oberoende experter. Slutligen består steg tre av en personlig eller distansintervju, där sökande har möjlighet att presentera sitt förslag direkt för en jury av specialister och svara på eventuella följdfrågor.

Hela denna process sker genom Europeiska Unionens Funding & Tender Portal, ett centraliserat onlinesystem där all nödvändig dokumentation ska lämnas in i enlighet med föreskrivna slutdatum för varje utvärderingsomgång. Varje inlämning utvärderas noggrant och de sökande förses med en sammanfattningsrapport (ESR) i slutet av processen. Detta dokument innehåller detaljerad feedback och bedömningar från expertutvärderarna, tillsammans med en slutlig rekommendation från antingen GO'—som betyder att ansökan har uppfyllt de nödvändiga kriterierna och är godkänd för finansiering, eller NO GO'—som indikerar att ansökan inte är kvalificerad. för finansiering inom denna omgång.

Sökande förväntas följa portalens deadlines strikt och se till att all dokumentation laddas upp korrekt och fullständigt, eftersom underlåtenhet att uppfylla dessa krav kan påverka behörigheten och framgången för deras ansökan inom det konkurrenskraftiga EIC Accelerator-finansieringslandskapet.

Förstå tidslinjen: Varaktigheten av EIC Accelerator-ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för EIC Accelerator kännetecknas av dess flexibilitet, utan något fördefinierat schema för färdigställande. Längden från första inlämning till potentiell framgång varierar avsevärt mellan sökande. En delmängd av företag kan navigera i processen och uppnå ett gynnsamt resultat på mindre än sex månader, vilket visar en snabb utveckling genom de nödvändiga stegen. Däremot kan andra sökande uppleva en mer utdragen tidslinje, som eventuellt sträcker sig längre än två år. Denna förlängning kan bero på flera faktorer, inklusive mottagandet av första avslag eller behovet av att ansöka på nytt, samt möjligheten att missa inlämningstider på grund av befintliga tidsbegränsningar inom företaget.

Det är viktigt att notera att EIC Accelerator-programmet vanligtvis anger mellan två till fyra slutdatum varje kalenderår för inlämning av ansökningar. Dessa tidsfrister är avgörande för sökande att ta hänsyn till när de utformar sina strategiska planer för inlämnande av förslag. Intervallet mellan dessa slutdatum kan påverka den övergripande planeringen och tidpunkten för ansökningar, vilket fungerar som kritiska vägpunkter för företag på deras resa genom EIC Accelerator:s konkurrenskraftiga urvalsprocess. Följaktligen måste sökande noggrant beakta dessa deadlines som en del av sin övergripande planering för att optimera sina chanser till framgång.

Tidslinje och inlämningstider för EIC Accelerator-ansökningsprocessen

Steg 1 i European Innovation Council (EIC)-acceleratorn är utformad som en öppen, rullande fas, som gör det möjligt för potentiella sökande att skicka in sina innovativa affärskoncept när det passar dem, utan att begränsas av specifika deadlines. Efter en lyckad utvärdering i steg 1, är kandidaterna sedan berättigade att gå vidare till steg 2, cut-off-stadiet, som är distinkt schemalagt och inträffar i genomsnitt mellan 2 till 4 gånger under ett givet kalenderår. Skulle sökande klara den rigorösa urvalsprocessen i steg 2, uppmanas de därefter att delta i den tredje och sista bedömningsfasen – steg 3. Detta innebär en mer personlig och djupgående utvärdering, traditionellt genomförd genom en videokonferensplattform. Den här intervjun planeras i rätt tid för att äga rum inom några veckor efter fastställandet av steg 2-resultat, vilket säkerställer en sömlös och effektiv avancemang genom EIC Accelerator:s omfattande utvärderingsprocess.

Steg att ta och möjligheter till feedback efter en misslyckad EIC Accelerator-ansökan

European Innovation Council (EIC) Accelerator antar en omfattande och strukturerad utvärderingsmekanism som inkluderar en tydlig policy för att hantera återkommande avslag, känd som regeln 3 strejker, du är ute. Enligt detta direktiv, om ett företags förslag avvisas vid tre separata tillfällen under någon av utvärderingsfaserna av EIC Accelerator-programmet, kommer de att göras olämpliga att återinlämna samma projekt, eller ett projekt med liknande mål och innehåll, tills det avslutas i ramprogrammet Horisont Europa. Denna policy betonar vikten av att förfina och förbättra förslag baserat på mottagen feedback.

Denna regel tjänar dock också till att understryka den inbyggda uppmuntran för iterativ förbättring som är inneboende i EIC Accelerator-processen. Varje sökande får flera möjligheter att förfina sina innovationsprojektförslag genom successiva återinlämningar, med hjälp av feedback från tidigare omgångar för att stärka sin ansökans styrka och anpassning till programmets mål. Det är anmärkningsvärt att ett antal projekt som i slutändan får finansiering från EIC Accelerator tidigare kan ha mött ett eller flera avslag innan de nådde framgång. Denna iterativa process visar EIC:s engagemang för att främja innovation och möjliggöra sökandens utveckling, och erkänner att vägen till banbrytande innovation ofta är kantad av initiala bakslag och efterföljande förbättringar.

Steg-för-steg-guide till EIC Accelerator-ansökningsförfarandet

Steg 1: Skicka in det preliminära ansökningsformuläret för EIC Accelerator-programmet

Den inledande fasen av ansökningsprocessen för EIC Accelerator, känd som steg 1, kräver att de sökande noggrant förbereder och skickar in en omfattande uppsättning material. Detta inkluderar ett detaljerat skriftligt förslag på 12 sidor som beskriver innovationsprojektet, dess mål, teamets expertis och den potentiella marknadseffekten. Dessutom måste sökande skapa en övertygande 3-minuters videopitch, som fungerar som en dynamisk och visuell representation av deras förslag, så att de effektivt kan kommunicera kärnan i sin innovation och affärsplan. Som komplement till dessa komponenter finns ett kortfattat 10-sidigt pitchkort som visuellt sammanfattar projektet och betonar dess unika värdeförslag och kommersiella potential.

Sökande måste också fylla i standardfälten i onlineansökningsformuläret, för att säkerställa att all nödvändig information tillhandahålls på ett tydligt och strukturerat sätt. För nya deltagare till EIC Accelerator-programmet kräver sammanställningen av dessa ansökningsdokument vanligtvis en dedikerad ansträngning som sträcker sig över 2 till 4 veckor, eftersom det är viktigt att det inlämnade materialet korrekt återspeglar innovationens förtjänster och marknadslivskraft.

Efter inlämnandet går förslaget in i en rigorös utvärderingsfas, där det bedöms av en panel av expertutvärderare. För att gå vidare till steg 2 i EIC Accelerator måste ansökan säkra ett GO-betyg från minst tre fjärdedelar av utvärderarna, vilket signalerar att projektet uppfyller de höga krav som ställs för innovationspotential, teamkapacitet och potentiell påverkan. Att uppnå konsensus från minst tre av fyra utvärderare är därför avgörande för sökande som hoppas kunna gå vidare i den mycket konkurrenskraftiga EIC Accelerator-processen.

Steg 2: Skapa din omfattande affärsplan för EIC Accelerator

Det andra steget i EIC Accelerator-ansökningsprocessen innefattar utvecklingen av en djupgående affärsplan, som vanligtvis sträcker sig över 50 sidor, som noggrant beskriver den strategiska riktningen, marknadsanalysen, innovationspotentialen, implementeringsfärdplanen och den beräknade effekten av det föreslagna företaget. . Detta omfattande dokument kompletteras med en rad viktiga bilagor, inklusive men inte begränsat till:

 • En kortfattad, övertygande 3-minuters videopitch som kapslar in kärnan i affärsförslaget och dess unika värdeförslag.
 • Ett pitchdeck, professionellt utformat för att kortfattat förmedla nyckelpunkter i affärsplanen till intressenter och utvärderare.
 • En grundlig uppsättning finansiella dokument som ger en transparent bild av företagets nuvarande ekonomiska hälsa och framtida finansiella prognoser.
 • En detaljerad Freedom to Operate-analys (FTO) som säkerställer att de immateriella rättigheterna är tydligt identifierade och att potentiella juridiska hinder åtgärdas.
 • En datahanteringsplan (DMP), som beskriver metoderna för insamling, lagring, skydd och delning av data som genereras inom projektet.
 • Letter of Intent (LOI), som visar marknadsintresse och validering från potentiella kunder eller partners.
 • Curricula Vitae (CV) för kärnteamets medlemmar, som visar upp den expertis och erfarenhet som var och en tillför projektet.

Dessutom måste sökande fylla i standardfälten i onlineansökningsformuläret, för att säkerställa att all nödvändig information är korrekt fångad.

Den noggranna förberedelsen av dessa dokument är en uppgift som sökande vanligtvis avsätter mellan 6 till 8 veckor för att slutföra, för att säkerställa att varje aspekt av förslaget är polerat och i linje med de höga standarder som förväntas av EIC Accelerator-utvärderarna.

Efter inlämningen får en panel med tre oberoende utvärderare i uppdrag att göra en omfattande granskning av ansökan. Det är absolut nödvändigt för projektet att få ett enhälligt GO-betyg från alla tre utvärderare för att gå vidare till steg 3 i EIC Accelerator-schemat. Detta enhälliga stöd tjänar som ett bevis på den exceptionella kvaliteten och potentialen hos det undersökta projektet.

Steg 3: Fördjupad kandidatpresentation genom intervjuprocessen med EIC Accelerator-panelen

Steg 3-intervjuprocessen för EIC Accelerator är en noggrann och omfattande utvärderingsfas, som kräver att kandidaterna deltar i en direkt dialog antingen via en videokonferensplattform eller genom att delta personligen på en anvisad plats i Bryssel, Belgien. Den här kritiska fasen börjar med att sökanden levererar en kortfattad men ändå effektfull presentation av sin innovations- och affärscase, som inte varar mer än 10 minuter, med hjälp av pitchdecket som förbereddes och lämnades in under steg 2 i ansökningsprocessen.

Efter denna pitch utsätts sökanden för en rigorös 35-minuters fråga-och-svar-förhör av EIC-juryn – en panel som medvetet består av experter med olika bakgrunder för att säkerställa en mångsidig och holistisk bedömning. Vanligtvis består denna panel av fem framstående jurymedlemmar, men närvaron är inte begränsad till enbart dessa experter. Gruppen utökas med representanter från Europeiska kommissionens European Innovation Council (EIC) och Europeiska investeringsbanken (EIB), samt EIC Program Managers, som alla tar med sina specialiserade perspektiv till utvärderingsprocessen.

Sökande rekommenderas att avsätta hela två veckor för grundlig förberedelse inför denna intervju, eftersom insatserna är höga och granskningen är intensiv. Under denna period förfinar potentiella pristagare noggrant sin pitch, förutser möjliga frågor och lägger strategier för hur de effektivt kan kommunicera värdet av sin innovation. Det är absolut nödvändigt att varje medlem i EIC-juryn signalerar sitt godkännande – betecknad som en GO – för att kandidaten ska anses framgångsrik och för att säkra den eftertraktade EIC Accelerator-finansieringen, som är avgörande för att driva banbrytande innovationer från konceptstadiet till marknaden.

Nästa steg och vägledning för framgångsrika sökande: Navigera efter finansieringsprocedurer med EIC Accelerator

Efter bekräftelse av finansieringsbeloppet som sökanden sökt, inleder EIC Accelerator en grundlig due diligence-process som är skräddarsydd för antingen bidragskomponenten eller aktiekomponenten. För sökande som söker bidragsfinansiering innebär denna fas den noggranna sammansättningen av Grant Agreement Contract (GAC). Det är ett kritiskt skede där de sökande måste tillhandahålla omfattande dokumentation för granskning. Denna dokumentation omfattar en detaljerad ekonomisk översikt av företaget, identifiering och verifiering av den ultimata fördelaktiga ägaren (UBO), tillsammans med nödvändig företagsregistrering och grundläggande dokument, som alla kan laddas upp via den dedikerade EIC Accelerator-portalen.

Samtidigt leds due diligencen för aktiekomponenten av Europeiska investeringsbanken (EIB). Detta förfarande innebär en systematisk och interaktiv utvärdering, under vilken EIB upprättar en direkt kommunikationslinje med de sökande samt eventuella medinvesterare som är associerade med den sökande. Syftet är att få en djup förståelse för verksamheten och dess intressenter och därigenom underlätta ett sunt investeringsbeslut.

Aktiefinansieringen utförs vanligtvis genom strategiska finansiella instrument som kan innefatta, men inte är begränsade till, direkta aktieinvesteringar, konvertibla skuldebrev eller andra jämförbara finansiella instrument. Det är dock värt att notera att EIC-fonden uppvisar en preferens för att delta i större finansieringsronder tillsammans med en sökandes befintliga investerare. Denna saminvesteringsstrategi tjänar till att dra nytta av den samlade finansiella styrkan och förtroendet hos den kombinerade investerarbasen, och därigenom förbättra tillväxtpotentialen för det banbrytande företaget.

Omfattande översikt över utbildningskomponenterna som ges till sökande i EIC Accelerator-programmet

Omfattande samling av nödvändiga mallar för EIC Accelerator-ansökningsprocessen
EIC Accelerator Applicant Training Program erbjuder en uttömmande uppsättning minutiöst utformade mallar utformade för att effektivisera förberedelserna av både steg 1 och steg 2 inlämningar för EIC Accelerator. Dessa mallar är berikade med omfattande instruktioner, levererade genom både textriktlinjer och instruktionsvideor. Detta tillvägagångssätt säkerställer en systematisk och tydlig progression genom ansökningsprocessen, vilket gör att den sökande kan gå effektivt från ett steg till ett annat.

Dessa mallar understryker betydelsen av ett välstrukturerat ramverk och fungerar som ett oumbärligt verktyg i alla bidragsansökningar, vilket effektivt förenklar skrivstadiet. De ger en solid grund som eliminerar behovet för sökande att lägga tid och resurser på att utveckla sitt eget format. Följaktligen gör detta det möjligt för blivande innovatörer att rikta sin uppmärksamhet och ansträngningar mot kärninnehållet i sin applikation – artikulera innovation, potentiell påverkan och affärsstrategi – samtidigt som de förblir säkra på att den strukturella integriteten för deras inlämning överensstämmer med EIC Accelerator:s höga standarder och krav.

Steg 1: Detaljerade applikationsmallar för EIC Accelerator-programmet

Den inledande fasen av EIC Accelerator-ansökningsprocessen, steg 1, omfattar en omfattande uppsättning av fem noggrant utformade mallar, speciellt designade för Google Dokument och Google Kalkylark, och lättillgängliga via Google Drive. Dessa mallar är skräddarsydda för att hantera olika komponenter i applikationen, inklusive:

 1. Huvudförslagets textmall: Utformad för att vägleda sökande i att formulera kärnan i deras förslag, med strukturerade sektioner för att säkerställa att alla kritiska aspekter av projektet täcks noggrant.
 2. Videoskriptmallen: Utvecklad för att hjälpa team att skapa en övertygande och kortfattad pitchvideo, som är en integrerad del av applikationen, genom att tillhandahålla ett tydligt ramverk för att presentera sina innovativa koncept.
 3. Projektöversiktsmallen: Denna mall är utformad för att fånga viktig projektinformation på ett ögonblick, inklusive projektets akronym, titel och ett engagerande sammandrag för att kortfattat förmedla projektets essens.
 4. Ett referensvägledningsdokument: Detta ger användarna en detaljerad guide om hur man använder mallarna effektivt och följer EIC Accelerator:s inlämningsstandarder, vilket säkerställer att all nödvändig information är inkluderad och väl presenterad.
 5. Team Table Collection Mall: För att underlätta organisationen av teammedlemsinformation, roller och bidrag, vilket möjliggör en tydlig representation av projektets mänskliga resurser.

Dessa mallar har noggrant utvecklats för att effektivisera skriv- och förberedelseprocessen för ansökan. Genom att använda dessa verktyg kan sökande upprätthålla en sammanhållen struktur och ton genom hela sina dokument. Dessutom möjliggör den samarbetande karaktären hos dessa mallar på Google Drive sömlös delning mellan teammedlemmar, vilket möjliggör effektiv delegering och påskyndar förberedelseprocessen. Med dessa resurser till sitt förfogande kan EIC Accelerator-sökande förbättra kvaliteten och samstämmigheten i sina inlämningar, vilket avsevärt ökar deras potential för en framgångsrik ansökan.

Steg 2 Ansökningsdokumentationsmallar för EIC Accelerator-kandidater

Steg 2 i EIC Accelerator-ansökningsprocessen ger sökande en sammanhållen svit med sex noggrant utformade mallar, som görs tillgängliga via Google Drive för enkel åtkomst och samarbete. Dessa mallar är specifikt skräddarsydda för viktiga komponenter i applikationen, inklusive huvudförslagets berättelse, Letters of Intent (LOI), den omfattande Freedom to Operate-analysen (FTO), den detaljerade datahanteringsplanen (DMP), en kortfattad men omfattande företagsprofil , och ett avancerat kalkylblad för budgetplanering.

Varje mall, oavsett om det är ett Google-dokument eller Google-ark, är utformad med fokus på användarvänlighet, vilket säkerställer att innehållets komplexitet inte äventyrar effektiviteten i ansökningsprocessen. Budgetplaneringsdokumentet är särskilt anmärkningsvärt för sina inbäddade formler, som möjliggör automatiska beräkningar av de slutliga budgetsiffrorna och tillhörande ekonomiska mått, och därmed effektiviserar den ekonomiska planeringsaspekten för sökande. Dessa mallar förkroppsligar en strategisk balans, som undviker alltför invecklade strukturer till förmån för ett enkelt format som underlättar en effektiv och strömlinjeformad förberedelse av förslaget och därigenom minskar den administrativa bördan för de sökande.

Steg 3: Skräddarsydd affärscoaching för EIC Accelerator-kandidater

European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet förbereder noggrant kandidater för steg 3-pitchen och intervjun genom ett omfattande och skräddarsytt coachningsprogram. Varje EIC Accelerator-prospekt får personlig uppmärksamhet, vilket säkerställer att deras förberedelser är finjusterade för att skapa en så övertygande och övertygande presentation som möjligt. Detta innebär ett noggrant utarbetande av tonhöjdsberättelsen, med hänsyn till det unika värdet och styrkorna i varje sökandes innovation.

I väntan på den formidabla utvärderingen under den 45 minuter långa intervjuprocessen genomförs djupgående fråge- och svarsessioner för att utrusta kandidaten med förmågan att med tillförsikt ta itu med och navigera genom alla förfrågningar som kan uppstå, relaterade till deras projekt eller verksamhet. Med hjälp av en mängd insikter från många år inom området omfattar coachningen centrala ämnen som den föreslagna tekniken eller innovationens krångligheter, robustheten i de finansiella strukturerna och företagets strategiska styrningsmetoder.

Dessutom förses sökanden med två ytterligare mallar som är speciellt utformade för att hjälpa till med struktureringen och förfining av deras tonhöjd. Dessa mallar fungerar som ovärderliga verktyg för att organisera innehåll effektivt och kommunicera nyckelpunkter med tydlighet och genomslagskraft. Som pricken över i:et till det omfattande förberedelsepaketet görs en noggrant sammanställd checklista tillgänglig. Den här checklistan fungerar som ett kritiskt slutgranskningsverktyg för att säkerställa att alla viktiga delar av tonhöjden och förväntade frågor har behandlats tillräckligt, vilket lämnar ingen sten ovänd då kandidaten självsäkert går in i intervjufasen av EIC Accelerator-bedömningen.

Omfattande skrivna riktlinjer och djupgående videohandledningar för EIC Accelerator-ansökningsprocessen

EIC Accelerator-mallarna är noggrant utformade för att inkludera en berikad inlärningsupplevelse via en omfattande uppsättning videoutbildningsmaterial. Det omfattande biblioteket omfattar över 90 moduler, som noggrant dissekerar varje kritisk aspekt av förslagets utvecklingsresa. Dessa instruktionsenheter är sömlöst integrerade som referenser i mallarna för steg 1 och steg 2, vilket säkerställer att de fungerar som en praktisk guide till den narrativa skapandeprocessen.

Sökande kan utnyttja denna avancerade struktur för att dra nytta av den destillerade erfarenheten och råden från erfarna yrkesverksamma, och därigenom få en kristallklar förståelse för förväntningarna och standarderna för varje distinkt avsnitt eller bilaga till deras förslag. Detta strategiska tillvägagångssätt är utformat för att avsevärt höja sannolikheten för att skicka in en framgångsrik ansökan.

Dessutom ger den modulära utformningen av våra resurser sökandeteam möjlighet att fördela arbetsbelastningen på ett effektivt sätt. Genom att göra det möjligt för flera teammedlemmar att samtidigt ta itu med olika segment av förslaget, främjas en samarbetande och smidig förslagsutvecklingsmiljö. Denna fördel är en strategisk avvikelse från den traditionella konsultmetoden eller beroendet av en enda extern bidragsgivare, vilket ofta resulterar i en mer strömlinjeformad och snabbare process för att generera förslag. Detta teambaserade tillvägagångssätt förstärker inte bara intern expertis utan etablerar också en formidabel takt som överträffar konventionella metoder, vilket sätter sökande på en snabb väg mot EIC Accelerator-framgång.

ChatEIC: Din avancerade AI-drivna assistent för att navigera i EIC Accelerator-programmet

Exklusivt för OpenAI-prenumeranter har varje deltagare som är inskriven i EIC Accelerator Training-programmet förmånen att låsa upp funktionerna hos ChatEIC, en avancerad AI-driven plattform som är skräddarsydd för att dra nytta av de innovativa funktionerna som finns i OpenAI:s Generative Pre-trained Transformers (GPT). ChatEIC är intrikat programmerad att interagera med det omfattande arkivet av utbildningsmaterial, vilket säkerställer att det kan ge smarta råd, noggrant organisera förslagsramar och skickligt utforma preliminära utkast till förslagsavsnitt som är skräddarsydda för varje sökandes unika projektvision.

Även om det inte är tillrådligt att använda den här AI-assistenten som den enda resursen för förslagssammansättning – att bevara den sökandes autentiska röst och vision är av största vikt – står ChatEIC som en formidabel digital allierad. Den förvandlar sömlöst den traditionellt mödosamma strävan att skriva förslag till en mycket effektiv, synergistisk aktivitet. Genom att harmonisera det mänskliga intellektets talanger med effektiviteten hos AI, accelererar ChatEIC tidslinjen för förslagsutveckling, vilket i slutändan driver deltagarna mot sina mål med större hastighet och effektivitet.

Maximera effektiviteten med ChatEIC: Din omfattande guide till att navigera och använda EIC Accelerator:s interaktiva kommunikationsplattform

ChatEIC är utrustad med avancerade dokumentförståelsefunktioner, vilket gör det möjligt för den att noggrant analysera ett brett utbud av uppladdat material, inklusive men inte begränsat till pitchdeck, anslagsansökningar, omfattande affärsplaner och intrikata vitböcker. Genom att fördjupa sig i innehållet i dessa dokument, extraherar ChatEIC skickligt pivotal information, som den använder för att systematiskt organisera och förbättra de olika delarna av ett förslag. Dessutom är detta intelligenta verktyg skickligt på att ställa frågor relaterade till krångligheterna i bidragsskrivningsprocessen, och därigenom effektivisera uppgiften för sökande och eventuellt undanröja behovet av videohandledningar och andra former av instruktionshjälp.

I ett försök att anpassa sig till den dynamiska regulatoriska miljön för OpenAI:s plattform är ChatEIC designad med flexibilitet i åtanke. Som sådan fungerar den under vissa parametrar som kan medföra begränsningar för användningen, särskilt med avseende på volymen av meddelanden som den kan behandla inom en given timme. Dessa begränsningar är beroende av de rådande policyerna som anges av OpenAI och är utformade för att säkerställa både överensstämmelse med regulatoriska standarder och optimal funktionalitet inom EIC Accelerator:s stödramverk.

Viktiga fördelar med att delta i EIC Accelerator:s omfattande utbildningsprogram för sökande

Identifiera nyckelpersonerna med djupgående kunskaper om ditt företags inre arbete

Efter att ha anlitat professionella rådgivningsfirmor har en mängd företag framfört två övervägande klagomål: för det första överensstämde inte kvaliteten på resultaten med deras förväntningar, och för det andra återgick bördan av att sammanställa betydande delar av bidragsförslaget till deras egna. lag. Detta scenario härrör från en utbredd praxis inom anslagskonsultlandskapet, där betydande konsultföretag ofta delegerar kärnan i manuskriptutvecklingen till extern frilanspersonal. Dessa oberoende entreprenörer, som ofta ersätts till priser som inte står i proportion till uppgiftens krångligheter, kan sakna det nödvändiga incitamentet för att fullt ut engagera sig i projektets framgång och kan utsättas för rotation under hela projektets livscykel. Sådan dynamik utlöser en fluktuation i arbetsstandarden, vilket negativt påverkar kvaliteten på de förslag som lämnas in av de sökande. För att säkerställa att deras affärsberättelse förmedlas med erforderlig noggrannhet och djup, finner de sökande sig därför tvungna att ingripa och skriva delar av ansökan. Denna komplettering blir nödvändig på grund av den obestridliga insikten att den mest autentiska och heltäckande förståelsen av ett företag inneboende innehas av dess interna team.

Framsteg genom EIC Accelerator i en takt som är anpassad till ditt individuella schema

EIC Accelerator-utbildningsprogrammet erbjuder en ovärderlig fördel genom att ge sökande flexibiliteten att skräddarsy förslagsutvecklingsprocessen till deras unika krav. Deltagarna har självständighet att bestämma sammansättningen av sitt team, välja att antingen fördela arbetsbördan mellan flera teammedlemmar eller gå vidare individuellt, enligt deras strategiska preferenser. Detta anpassningsbara tillvägagångssätt gör det möjligt för dem att noggrant anpassa utvecklingen av sitt förslag till den rytm som passar företagets operativa dynamik.

Genom att förstå att färdplanen till inlämning kan påverkas av variationen i intervallen för återinlämning och fluktuationen av EIC Accelerator-gränsdatum, är utbildningsprogrammet utformat för att tillgodose dessa osäkerheter. Denna anpassningsförmåga säkerställer att sökande inte tvingas hålla sig till de fasta scheman som ställs av externa konsulttjänster. Istället kan de integrera förslagsberedningen sömlöst i sina pågående affärsaktiviteter, för att säkerställa att deltagande i EIC Accelerator inte stör deras standardoperativa kadens. Följaktligen står utbildningsprogrammet som en optimal lösning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten samtidigt som man utövar den enastående möjligheten som EIC Accelerator erbjuder.

Djupgående expertkonsultation och avancerad artificiell intelligens-assisterad skrivstöd för EIC Accelerator-förslag

EIC Accelerator-utbildningsprogrammet har noggrant konstruerats under expertledning av Dr. Stephan Segler, en erfaren EIC Accelerator-konsult känd för sin imponerande meritlista när det gäller att skapa segrande förslag för EIC Accelerator-programmet. Dr Segler utökar sin omfattande erfarenhet genom att inte bara skapa övertygande applikationer utan också genom att erbjuda omfattande support som omfattar alla faser av ansökningsförfarandet. Hans mentorskap spänner över svårigheterna med att skapa övertygande videor, skriva engagerande pitches och genomföra grundliga intervjuförberedelser, för att navigera i komplexiteten i due diligence-processen.

Detta träningsprogram kännetecknas av sin granulära uppmärksamhet på de finesser och nyanser som är relevanta för EIC Accelerator-ansökningsresan, enligt Dr Seglers djupgående förståelse och personliga framgångar inom programmet. Den förkroppsligar ett rikt lager av kunskap, som fångar essensen av vad som krävs för att bli framgångsrik på denna mycket konkurrensutsatta arena.

Dessutom kompletteras programmet av den innovativa ChatEIC, en artificiell intelligens-driven virtuell assistent, exklusivt tillgänglig för OpenAI-prenumeranter. ChatEIC står redo att erbjuda omedelbar feedback och assistans dygnet runt, och revolutionerar därmed stödstrukturen för sökande. Med sin förmåga att engagera sig i realtidsinteraktioner, fungerar ChatEIC som en ovärderlig resurs för kandidater som söker omedelbart råd och vägledning i alla skeden av sin ansökningsprocess.

Förbättrade teambaserade skrivstrategier inom EIC Accelerator-ramverket

EIC Accelerator-utbildningsmodulen är noggrant utformad för att underlätta synergistiskt samarbete mellan teammedlemmar. Genom att använda de robusta funktionerna hos Google Drive som central lagringsplats för dokumenthantering säkerställer utbildningen att allt relevant material är tillgängligt i realtid, vilket möjliggör samtidiga bidrag från flera teammedlemmar i olika delar av förslaget. Den här metoden påskyndar avsevärt förberedelseprocessen för förslag och överträffar traditionella konsultbaserade tillvägagångssätt.

Utbildningen är strategiskt segmenterad, med omfattande instruktioner skräddarsydda specifikt för varje distinkt avsnitt av förslaget. Denna modulära design tar effektivt bort de traditionella kunskapsbarriärer som ofta stöter på när man anlitar externa konsulttjänster, vilket möjliggör en mer självförsörjande och strömlinjeformad ansökningsprocess.

För att förbättra samarbetsupplevelsen ytterligare, innehåller utbildningen en synkroniserad videoutbildningsplattform, som tillåter alla teammedlemmar att engagera sig i inlärningsprocessen samtidigt. Denna delade inlärningsmiljö kompletteras av den omedelbara tillgängligheten av alla Google Drive-mallar och resurser, tillsammans med det integrerade kommunikationsverktyget ChatEIC, som främjar dialog och utbyte av idéer i realtid. Resultatet är en sammanhållen, effektiv och interaktiv förslagsutvecklingsresa, som ger teamen möjlighet att producera högklassiga inlämningar med ökad effektivitet och anpassning.

Meritlista över prestationer under EIC Accelerator-programmet

EIC Accelerator:s utbildningsprogram bygger på en rik historia av tidigare triumfer inom en rad sektorer och är noggrant utformat och innehåller omfattande insikter från banbrytande framsteg inom områden som artificiell intelligens, banbrytande batteriteknik och innovativa återvinningsprocesser. Vår läroplan bygger på ett omfattande spektrum av expertis inom både mjukvaru- och hårdvarudomäner, vilket säkerställer att den kunskap som förmedlas är mycket överförbar och relevant över en mängd olika projekttyper. Programmet ger en djupgående utforskning av de specifika krav och milstolpar som är förknippade med varierande Technology Readiness Levels (TRL), särskilt med fokus på de nyanserade kraven inom medicinteknik och läkemedelsområdet. Det erbjuder en uppsjö av fallstudier hämtade från olika branscher, som tjänar till att illustrera den praktiska tillämpningen av teoretiska begrepp. Dessutom omfattar utbildningen ett omfattande utbud av ramverk för affärsmodeller, som visar deras tillämpbarhet och potentiella anpassning till distinkta entreprenörsföretag. I slutändan är EIC Accelerator-utbildningsprogrammet noggrant utformat för att vara universellt tillämpligt, och utrustar innovatörer och entreprenörer med de kunskaper och färdigheter som krävs för att utmärka sig i alla projekt de genomför.


Artiklarna som finns på Rasph.com återspeglar åsikterna från Rasph eller dess respektive författare och återspeglar inte på något sätt åsikter som innehas av Europeiska kommissionen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den tillhandahållna informationen syftar till att dela perspektiv som är värdefulla och potentiellt kan informera sökande om bidragsfinansieringssystem som EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterade program som Innovate UK i Storbritannien eller Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) i Förenta staterna.

Artiklarna kan också vara en användbar resurs för andra konsultföretag i bidragsutrymmet samt professionella bidragsskribenter som anställs som frilansare eller är en del av ett litet och medelstort företag (SME). EIC Accelerator är en del av Horizon Europe (2021-2027) som nyligen har ersatt det tidigare ramprogrammet Horizon 2020.


Denna artikel skrevs av ChatEIC. ChatEIC är en EIC Accelerator-assistent som kan ge råd om att skriva förslag, diskutera aktuella trender och skapa insiktsfulla artiklar om en mängd olika ämnen. Artiklarna skrivna av ChatEIC kan innehålla felaktig eller föråldrad information.


Är du intresserad av att anlita en författare för att ansöka om bidrag i EU?

Hör gärna av dig här: Kontakt

Letar du efter ett utbildningsprogram för att lära dig hur du ansöker till EIC Accelerator?

Hitta den här: Träning

 

 
Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE