Uuesti esitamine

EIC Accelerator uuesti esitamine: hea, halb ja juhuslikkus

EIC Accelerator-s navigeerimine: reeglist „3 lööki, olete väljas” mõistmine

European Innovation Council (EIC) Accelerator on Horisont Euroopa raames põhinev rahastamismehhanism, mis on suunatud idufirmadele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd), kes nihutavad innovatsiooni piire. Toetuste ja omakapitali seguga annab see kriitilise võimaluse murranguliste projektide elluviimiseks. Taotlusprotsessis navigeerimine pole aga väike saavutus, eriti kui kehtib range reegel "3 rikkumist, olete väljas". See poliitika näeb ette, et taotlejaid võib hindamisprotsessi kolmest etapist tagasi lükata maksimaalselt kolm korda. Kui see piir on saavutatud, on uuesti taotlemine keelatud kuni praeguse tööprogrammi Horisont Euroopa lõpuleviimiseni 2027. aastal.

EIC Accelerator hindamise kolm sammu

 1. Lühike rakendus: Esialgne samm hõlmab kirjalikku avaldust ja esitusvideot. See on esimene takistus, mille jooksul teie projekti läbi vaadatakse.
 2. Täielik rakendus: Edukad projektid esitavad üksikasjaliku ettepaneku, milles kirjeldatakse uuendusi, mõju ja rakendusstrateegiat.
 3. Intervjuu: Finalistid kutsutakse oma projektid ekspertide žüriile tutvustama, mis on viimane võimalus enne rahastamisotsuste tegemist veenda.

„3 löögi” reegli tagajärjed

See reegel rõhutab EIC Accelerator konkurentsivõimelist olemust ja hoolika ettevalmistuse tähtsust. See on selge sõnum, et ainult kõige mõjuvamatel ja hästi ettevalmistatud rakendustel on võimalus. See poliitika julgustab ka taotlejaid enne kandideerimist kriitiliselt hindama oma valmisolekut ja uuenduste potentsiaali, mis võib säästa nii taotlejate kui hindamiskomisjonide aega ja ressursse.

Edu strateegiad

 • Põhjalik ettevalmistus: Enne kandideerimist veenduge, et teie projekt on kooskõlas KIKi prioriteetidega: suur mõju, innovatsioon ja turupotentsiaal.
 • Professionaalne tugi: Kaaluge oma esitamise täiustamiseks konsultantide või professionaalsete kirjanike kaasamist, kes on spetsialiseerunud KIK-i rakendustele.
 • Tagasiside kasutamine: Kui see tagasi lükatakse, kasutage tagasisidet oma projekti nõrkade külgede tugevdamiseks enne uuesti taotlemist.

Euroopa Horisont raamistik

Praegune tööprogramm Horisont Euroopa kestab 2027. aastani ja määrab selle reegli ajakava. See on periood, kus on palju võimalusi, kuid ka piiranguid, nagu „3 löögi” reegel näitab. Taotlejad peavad sellel maastikul liikuma strateegilise ettenägelikkusega, tagades, et nende uuendused pole mitte ainult murrangulised, vaid ka hoolikalt esitatud.

Järeldus

EIC Accelerator reegel "3 rikkumist, olete väljas" on taotlejate jaoks oluline tegur. See rõhutab vajadust tipptaseme järele rakenduse igas aspektis, alates uuendusest endast kuni selle edastamise viisini. Kui liigume läbi Euroopa horisonti, kujundab see reegel kahtlemata konkurentsimaastikku, tõugates ettevõtteid mitte ainult innovatsiooni, vaid ka tipptaseme sõnastuse ja strateegia poole.

Oma EIC Accelerator ettepaneku maksimeerimine hindamise kokkuvõtliku aruande (ESR) abil

Teekond European Innovation Council (EIC) Acceleratorist rahastamise hankimiseks võib olla vaevarikas, kuna iga taotluseetappi kontrollivad asjatundlikud hindajad. Selle teekonna ülioluline tööriist on hindamise kokkuvõtlik aruanne (ESR), mis esitatakse pärast iga tagasilükkamist. See aruanne ei ole pelgalt teade ebaõnnestunud katsetest, vaid ka konstruktiivse tagasiside kullakaevandus otse hindajate vaatenurgast.

ESR-i mõistmine

ESR pakub läbipaistvat ülevaadet hindajate kommentaaridest kõigi ettepaneku aspektide, sealhulgas tipptaseme, mõju ja rakendamise kohta. See tagasiside on hindamatu väärtusega, et mõista oma esituse tugevaid ja nõrku külgi.

 • 1. samm tagasiside: Hindamise esimeses etapis vaatavad teie ettepaneku üle neli hindajat, pakkudes laiaulatuslikku ülevaadet teie projekti esialgsest muljest.
 • 2. samm Tagasiside: Täielikus taotlemisetapis osaleb kolm hindajat või neli hindajat, kui tagasilükkamine on vaidlustatud. See etapp pakub sügavamat sukeldumist teie ettepaneku üksikasjadesse, hinnates, kui hästi see on kooskõlas EIC Accelerator eesmärkidega.

ESR-i kasutamine edu saavutamiseks

 • Rakendatav ülevaade: Iga hindaja kommentaarid juhendavad teid ettepaneku täpsustamisel, tuues esile valdkonnad, mida tuleks selguse, mõju ja teostatavuse osas parandada.
 • Kohandatud versioonid: Vastates konkreetsetele kriitikatele, saate kohandada oma uuesti esitamist nii, et see vastaks otseselt varasematele puudustele, suurendades oma ettepaneku veetlust.
 • Strateegiline lähenemine: Korduvate tagasisideteemade mõistmine võimaldab teie ettepaneku strateegilist ümbervaatamist, tagades, et kõik aspektid, alates innovatsioonist kuni turustrateegiani, on jõulised ja mõjuvad.

Järeldus

ESR on kriitiline tagasiside mehhanism, mis targal kasutamisel võib märkimisväärselt suurendada teie eduvõimalusi tulevastes EIC Accelerator rakendustes. Hindajate kommentaare põhjalikult analüüsides ja nende alusel tegutsedes saavad taotlejad muuta oma uuenduslikud projektid võitnud ettepanekuteks, mis vastavad KIKi kõrgetele kvaliteedi-, mõju- ja rakendamise standarditele. Pidage meeles, et iga tagasiside on samm lähemale toetuse saamiseks, mis on vajalik teie innovatsiooni toomiseks Euroopa tööstusharude esirinnas.

EIC Accelerator ümberlükkamisprotsess: tagasilükkamise muutmine võimaluseks

European Innovation Council (EIC) Acceleratorilt rahastamise tagamise tee on täis väljakutseid, millest üks on tagasilükkamise võimalus. EIC Accelerator pakub aga ainulaadset ümberlükkamisprotsessi, mis mitte ainult ei võimalda taotlejatel vastata hindaja kommentaaridele, vaid pakub ka platvormi arusaamatuste parandamiseks ja ettepaneku tugevdamiseks põhjendatud kriitika põhjal.

Vastulükkamise olemus

See protsess on midagi enamat kui pelgalt pöördumine; see on dialoogi võimalus. Varasemate hindajate kommentaare ümber lükates saavad taotlejad otse käsitleda kõiki valehinnanguid ja täpsustada oma ettepaneku aspekte, millest võidi valesti aru saada või alahinnata. Selline otsesuhtlus on otsustava tähtsusega, et määrata uuesti esitamisele positiivne toon, muutes selle strateegiliseks veenmisvahendiks ka peale kirjaliku ettepaneku enda.

Strateegilised eelised

 • Täpsustus: See võimaldab taotlejatel selgitada punkte, mida võidi valesti tõlgendada, tagades, et ettepanekut hinnatakse selle tõeliste väärtuste alusel.
 • Täiendus: Asjakohane kriitika muutub täiustamisvõimaluseks, mis võimaldab taotlejatel oma ettepanekuid ekspertide tagasiside põhjal täiustada.
 • Kaasamine: Ümberlükkamisprotsess loob dialoogi taotlejate ja hindajate vahel, isikupärastades taotlusprotsessi ja potentsiaalselt kallutades tulevasi hindamisi nende kasuks.

Tagasilükkamisprotsessis navigeerimine

Selle võimaluse maksimaalseks kasutamiseks peaksid taotlejad lähenema ümberlükkamisele konstruktiivse mõtteviisiga. Õige kriitika tunnistamine ja ebatäpsuste diplomaatiline käsitlemine võib näidata professionaalsust ja pühendumust tipptasemele. Veelgi enam, see protsess rõhutab vastupanuvõime tähtsust tagasilükkamise korral, julgustades taotlejaid pidama tagasilööke edu saavutamise hüppelauaks.

Järeldus

EIC Accelerator raamistikus toimuv ümberlükkamisprotsess näitab programmi pühendumust õiglusele ja põhjalikule hindamisele. Võimaldades taotlejatel hindajate tagasisidega vahetult suhelda, ei paranda EIC Accelerator mitte ainult ettepanekute kvaliteeti, vaid soodustab ka läbipaistvamat ja dünaamilisemat taotlemisprotsessi. Selle võimaluse ärakasutamine võib olla pöördeline samm tagasilükkamise muutmisel edukaks rahastamise tulemuseks.

Ettearvamatu teekond EIC Accelerator rahastamiseni

European Innovation Council (EIC) Acceleratorilt rahastuse taotlemine sarnaneb uuenduste ja ebakindluse rägastikus navigeerimisega. Seda teed iseloomustavad sagedased tagasilükkamised erinevates etappides, peegeldades programmi konkurentsivõimelist olemust ja murrangulistele projektidele seatud kõrgeid standardeid. See konkurentsivõime koos tipptaseme poole püüdlemisega loob keskkonna, kus võib esineda ebakõlasid ja näiliselt juhuslikke tulemusi.

Loomupärane ettearvamatus

Kuigi EIC Accelerator hindamisprotsess on range, ei ole see varieeruvuse suhtes immuunne. Taotlejad võivad avastada, et see, mis ühe ettevõtte jaoks tagasi lükkab, võib teise jaoks tähelepanuta jääda või seda vähem kriitiliseks pidada. See ebakõla on eriti märgatav žürii intervjuude ajal etapis 3, kus tuleb mängu inimliku hinnangu subjektiivne olemus, mis viib otsusteni, mis võivad mõnikord tunduda vastuolulised.

Püsivus kui edu võti

Sellel kõrgete panuste ja ettearvamatuse maastikul kerkib püsivus esile edu saavutamise olulise tunnusena. EIC Accelerator rahastamise ajalugu on täis lugusid taotlejatest, kes seisid silmitsi mitmekordse tagasilükkamisega, enne kui nad lõpuks soovitud rahastamise tagasid. See annab tunnistust ideest, et vastupidavus koos valmisolekuga tagasiside põhjal ettepanekuid täpsustada ja täiustada suurendab oluliselt eduvõimalusi.

Tagasiside ja täpsustamise omaksvõtmine

Taotlejaid julgustatakse suhtuma igasse tagasilükkamisse mitte kui ebaõnnestumisse, vaid kui kasvuvõimalusse. Hindamise kokkuvõtlike aruannete või ümberlükkamisprotsessi käigus antud tagasiside pakub hindamatut teavet tulevaste esildiste tugevdamiseks.

Järeldus

EIC Accelerator rahastuse tagamine on tunnistus taotleja innovatiivsusest, tipptasemest ja, mis kõige tähtsam, visadusest. Teekond on täis väljakutseid ja tagasilööke, kuid edu saavutavad kõige tõenäolisemalt need, kes püsivad, täiustavad ettepanekuid ja taotlevad uuesti. KIK-i rahastamise dünaamilisel ja konkurentsitihedal areenil on vastupidavus lõpliku võidukäigu nurgakiviks.

Umbes

Artiklid, mis leiti lehelt Rasph.com kajastavad Rasphi või selle vastavate autorite arvamusi ega kajasta mingil viisil Euroopa Komisjoni (EK) või European Innovation Council (EIC) arvamusi. Esitatud teabe eesmärk on jagada väärtuslikke vaatenurki ja potentsiaalselt teavitada taotlejaid sellistest toetuste rahastamisskeemidest nagu EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition või nendega seotud programmidest, nagu Innovate UK Ühendkuningriigis või väikeettevõtete innovatsiooni- ja uurimistoetus (SBIR). Ameerika Ühendriigid.

Artiklid võivad olla kasulikuks ressursiks ka muudele stipendiumivaldkonna nõustamisettevõtetele ning professionaalsetele stipendiumikirjutajatele, kes on palgatud vabakutselistena või kuuluvad väikese ja keskmise suurusega ettevõttesse (VKE). EIC Accelerator on osa Euroopa horisondist (2021–2027), mis asendas hiljuti eelmise raamprogrammi Horisont 2020.

Selle artikli kirjutas ChatEIC. ChatEIC on EIC Accelerator assistent, kes oskab nõustada ettepanekute kirjutamisel, arutada praegusi suundumusi ja luua sisukaid artikleid erinevatel teemadel. ChatEIC kirjutatud artiklid võivad sisaldada ebatäpset või aegunud teavet.

- Võta meiega ühendust -

 

EIC Accelerator artiklid

Kõik abikõlblikud EIC Accelerator riigid (sh Ühendkuningriik, Šveits ja Ukraina)

EIC Accelerator uuesti esitamise protsessi selgitamine

Lühike, kuid põhjalik selgitus EIC Accelerator kohta

KIKi ühtne rahastamisraamistik (Pathfinder, Transition, Accelerator)

EIC Pathfinder, ülemineku ja kiirendi vahel otsustamine

Võitnud kandidaat EIC Accelerator jaoks

Väljakutse EIC Accelerator avatud kutsetega: domineerivad MedTechi uuendused

Minge rahastama ise: kas EIC Accelerator aktsiainvesteeringud on vajalikud? (Esitame Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: EIC Accelerator võitjate tööstusharude, riikide ja rahastamistüüpide analüüs (2021–2024)

Kaevamine sügavuti: EIC Accelerator uus fookus DeepTech ja selle rahastamise kitsaskohad

Zombie Innovation: EIC Accelerator rahastamine elavate surnute jaoks

Smack My Pitch Up: EIC Accelerator hindamisfookuse muutmine

Kui sügav on teie tehnika? European Innovation Council mõjuaruanne (EIC Accelerator)

Lekkinud EIC Accelerator intervjuude loendi analüüsimine (edumäärad, tööstusharud, otseesitused)

EIC Accelerator juhtimine: pilootprogrammist saadud õppetunnid

Kes ei peaks EIC Accelerator-le kandideerima ja miks

Kõigi riskide esitamise oht kõrge riskiga EIC Accelerator programmis

Kuidas EIC Accelerator uuesti esitamist ette valmistada

Kuidas valmistada head EIC Accelerator rakendust: üldised projektinõuanded

Kuidas koostada EIC Accelerator ümberlükkamine: toetusetaotluse uuesti esitamise selgitamine

 

EIC Accelerator värskendused

Tähtajad / EIC Accelerator lõppkuupäevad 2024

 • Samm 1
  • avatud nüüd
 • 2. etapp (lõpeb kell 17:00 Brüsseli aja järgi)
  • 1St piir: -
  • 2nd piir: -
  • 3rd piir: -
  • 4th piir: 3. oktooberrd 2024
 • 3. samm
  • 1St piir: -
  • 2nd piir: -
  • 3rd piir: -
  • 4th tähtaeg 2024: 13. jaanuarth kuni 17th 2025

Tähtajad / EIC Transition lõppkuupäevad 2024

 • EIC Transition avatud
  • 1St piir: 18. septemberth 2024

Tähtajad / EIC Pathfinder lõppkuupäevad 2024

 • EIC Pathfinder avatud
  • 1St piir: -
 • EIC Pathfinder väljakutsed
  • 2nd piir: 16. oktooberth 2024

KIKi tööprogramm

EIC Accelerator väljakutsed

 • Kõik väljakutsed
  • Euroopas valmistatud inimkeskne generatiivne AI
  • Virtuaalsete maailmade ja täiustatud interaktsiooni võimaldamine suure mõjuga rakendustes, et toetada Industry 5.0 realiseerimist
  • Nutika serva ja kvanttehnoloogia komponentide lubamine
  • Toit täppiskäärimisest ja vetikatest
  • Monoklonaalsetel antikehadel põhinevad ravimid esilekerkivate viiruste uute variantide jaoks
  • Taastuvad energiaallikad ja kogu nende väärtusahel, sealhulgas materjalide arendamine ja komponentide ringlussevõtt

KIKi fondi juhised (aktsia)

EIC Accelerator kõneleht, ettepanekute mallid ja esitamise lingid

EIC Accelerator žürii liikmed

Abikõlblike EIC Accelerator riikide loend

 • Kõik abikõlblikud EIC Accelerator riigid
 • EL-27 liikmesriigid
  1. Austria
  2. Belgia
  3. Bulgaaria
  4. Horvaatia
  5. Küprose Vabariik
  6. Tšehhi Vabariik
  7. Taani
  8. Eesti
  9. Soome
  10. Prantsusmaa
  11. Saksamaa
  12. Kreeka
  13. Ungari
  14. Iirimaa
  15. Itaalia
  16. Läti
  17. Leedu
  18. Luksemburg
  19. Malta
  20. Holland
  21. Poola
  22. Portugal
  23. Rumeenia
  24. Slovakkia
  25. Sloveenia
  26. Hispaania
  27. Rootsi
 • Õigusliku toimega assotsiatsioonilepingud
  1. Albaania
  2. Armeenia
  3. Bosnia ja Hertsegoviina
  4. Fääri saared
  5. Gruusia
  6. Island
  7. Iisrael
  8. Kosovo
  9. Moldova
  10. Montenegro
  11. Põhja-Makedoonia
  12. Norra
  13. Serbia
  14. Tuneesia
  15. Türgi
  16. Ukraina
 • Assotsiatsiooni üleminekukord
  1. Maroko
  2. Ühendkuningriik (toetus, kuid mitte omakapital)
 • Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMTd) Seotud liikmesriikidega
  1. Aruba (Holland)
  2. Bonaire (Holland)
  3. Curação (Holland)
  4. Prantsuse Polüneesia (Prantsusmaa)
  5. Prantsuse lõuna- ja Antarktika territooriumid (Prantsusmaa)
  6. Gröönimaa (Taani)
  7. Uus-Kaledoonia (Prantsusmaa)
  8. Saba (Holland)
  9. Saint Barthélemy (Prantsusmaa)
  10. Sint Eustatius (Holland)
  11. Sint Maarten (Holland)
  12. St. Pierre ja Miquelon (Prantsusmaa)
  13. Wallise ja Futuna saared (Prantsusmaa)

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte (VKE) staatus

 • VKE määratlus
  • Töötajate arv < 250
  • Käive ≤ 50 miljonit eurot
  • Bilansimaht ≤ 43 miljonit eurot

Võtke ühendust European Innovation Council (EIC) ja VKEde täitevasutuse (EISMEA) toega

 


See leht sisaldab kogu asjakohast ja ajakohast teavet EIC Accelerator kohta. Siit leiate uusimad EIC Accelerator esitamistähtaegade lõppkuupäevad, praegused EIC Accelerator esitamise lingid, teabe EIC Accelerator mallide, EIC Accelerator väljakutsete, EIC Accelerator eelarve, abikõlblike EIC Accelerator riikide ja muude üldnõuete kohta.

Umbes

Artiklid, mis leiti lehelt Rasph.com kajastavad Rasphi või selle vastavate autorite arvamusi ega kajasta mingil viisil Euroopa Komisjoni (EK) või European Innovation Council (EIC) arvamusi. Esitatud teabe eesmärk on jagada väärtuslikke vaatenurki ja potentsiaalselt teavitada taotlejaid sellistest toetuste rahastamisskeemidest nagu EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition või nendega seotud programmidest, nagu Innovate UK Ühendkuningriigis või väikeettevõtete innovatsiooni- ja uurimistoetus (SBIR). Ameerika Ühendriigid.

Artiklid võivad olla kasulikuks ressursiks ka muudele stipendiumivaldkonna nõustamisettevõtetele ning professionaalsetele stipendiumikirjutajatele, kes on palgatud vabakutselistena või kuuluvad väikese ja keskmise suurusega ettevõttesse (VKE). EIC Accelerator on osa Euroopa horisondist (2021–2027), mis asendas hiljuti eelmise raamprogrammi Horisont 2020.


- Võta meiega ühendust -

 

EIC Accelerator artiklid

Kõik abikõlblikud EIC Accelerator riigid (sh Ühendkuningriik, Šveits ja Ukraina)

EIC Accelerator uuesti esitamise protsessi selgitamine

Lühike, kuid põhjalik selgitus EIC Accelerator kohta

KIKi ühtne rahastamisraamistik (Pathfinder, Transition, Accelerator)

EIC Pathfinder, ülemineku ja kiirendi vahel otsustamine

Võitnud kandidaat EIC Accelerator jaoks

Väljakutse EIC Accelerator avatud kutsetega: domineerivad MedTechi uuendused

Minge rahastama ise: kas EIC Accelerator aktsiainvesteeringud on vajalikud? (Esitame Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: EIC Accelerator võitjate tööstusharude, riikide ja rahastamistüüpide analüüs (2021–2024)

Kaevamine sügavuti: EIC Accelerator uus fookus DeepTech ja selle rahastamise kitsaskohad

Zombie Innovation: EIC Accelerator rahastamine elavate surnute jaoks

Smack My Pitch Up: EIC Accelerator hindamisfookuse muutmine

Kui sügav on teie tehnika? European Innovation Council mõjuaruanne (EIC Accelerator)

Lekkinud EIC Accelerator intervjuude loendi analüüsimine (edumäärad, tööstusharud, otseesitused)

EIC Accelerator juhtimine: pilootprogrammist saadud õppetunnid

Kes ei peaks EIC Accelerator-le kandideerima ja miks

Kõigi riskide esitamise oht kõrge riskiga EIC Accelerator programmis

Kuidas EIC Accelerator uuesti esitamist ette valmistada

Kuidas valmistada head EIC Accelerator rakendust: üldised projektinõuanded

Kuidas koostada EIC Accelerator ümberlükkamine: toetusetaotluse uuesti esitamise selgitamine

 

Rahaliste vahendite eraldamine murranguliste tehnoloogiliste uuenduste katalüseerimiseks programmi EIC Accelerator kaudu

European Innovation Council kiirendi mõistmine: põhjalik ülevaade selle eesmärgist, funktsioonidest ja võimalustest visiooniga ettevõtjatele

European Innovation Council (EIC) Accelerator on Horizon Europe'i laiaulatusliku rahastamisalgatuste keskne komponent, mis on hoolikalt välja töötatud selleks, et toetada tipptasemel ettevõtteid, mis on radikaalsete tehnoloogiliste edusammude või teedmurdvate teaduslike arusaamade ärakasutamise esirinnas, koondnimetusega Deep Technology ( DeepTech). Finantsraamistikuga, mis hõlmab kuni 2,5 miljonit eurot mittelahjendava toetusrahana ja potentsiaaliga kuni 15 miljonit eurot omakapitali investeeringuid üksiku projekti kohta, korraldab EIC Accelerator tugeva mehhanismi kõrge riskiga ja kõrge riskiga mõjutada uuendusi kontseptsioonist kuni turule jõudmiseni. Selle kapitali strateegilise lisamise eesmärk on katalüseerida idufirmade ja VKEde kasvutrajektoore, kui nad liiguvad tootearenduse, laiendamise ja turuleviimise keerulises etapis.

Põhjalik ülevaade sihitud tehnoloogiatest, mis on EIC Accelerator programmi kaudu rahastamiskõlblikud

Alates selle loomisest 2021. aastal on European Innovation Council (EIC) Accelerator programm toetanud üle 400 teedrajava ettevõtte, mis hõlmavad mitmesuguseid sektoreid. See hõlmab nii kapitalimahukate riistvaralahenduste väljatöötamisega tegelevaid ettevõtmisi kui ka ettevõtmisi, mis on keskendunud üksnes keerukate tarkvaratoodete innovatsioonile ja juurutamisele, pöörates erilist tähelepanu süvatehnoloogia (DeepTech) valdkondadele. EIC Accelerator säilitab avatud hoiaku paljude tehnoloogiliste edusammude suhtes ega sea taotlejatele ulatuslikke tehnoloogilisi piiranguid. EL-i direktiivide järgimiseks on aga potentsiaalsete sõjaliste rakendustega tehnoloogiad kaalumisest vabastatud. Lisaks sellele laiaulatuslikule uuendustegevusele määrab EIC Accelerator programm igal aastal kindlaks ja edendab mitmeid tehnoloogia väljakutseid. Nende väljakutsete eesmärk on esile tõsta ja ergutada edusamme konkreetsetes tehnoloogiavaldkondades, mida peetakse strateegiliselt oluliseks ja millel on suur potentsiaal avaldada Euroopa Liidus ühiskondlikku mõju.

EIC Accelerator programmi kvalifitseerumiseks vajaliku tehnoloogia küpsustaseme hindamine

European Innovation Council (EIC) Accelerator programm on suunatud konkreetselt uuendustele, mis on saavutanud minimaalse tehnoloogiavalmiduse taseme (TRL) 5 – etappi, mida iseloomustab tehnoloogia valideerimine keskkonnas, mis peegeldab täpselt reaalseid tingimusi. Sellel tasemel eeldatakse, et uuendus on teoreetilistest etappidest kaugemale jõudnud, kehastades käegakatsutavat prototüüpi või tõestatavat kontseptsiooni tõestust, mis kinnitab selle tõhusust ja potentsiaali.

Taotlejad, kes taotlevad EIC Accelerator-lt rahalist toetust, saavad taotleda toetusraha, kui nende tehnoloogia on arenenud tasemele TRL 6 või TRL 7. TRL 6 puhul peab tehnoloogiat olema demonstreeritud asjakohases keskkonnas, mis näitab selle võimet toimida ettenähtud tingimustel. kasutada. Edasine areng TRL 7-le näitab, et prototüüp on läbinud süsteemi prototüübi demonstreerimise töökeskkonnas, mis pakub selle toimivuse ja sobivuse põhjalikumat valideerimist.

Tehnoloogiatele, mis on jõudnud TRL 8-ni, kus tegelik süsteem on testimise ja demonstreerimise teel valminud ja kvalifitseeritud, pakub EIC Accelerator võimalust taotleda puhast aktsiainvesteeringut. See rahastamisvõimalus on mõeldud tehnoloogia arendamise ja skaleerimise viimaste etappide toetamiseks, hõlbustades üleminekut innovaatiliselt kontseptsioonilt turule sobivale tootele või lahendusele.

Programmi EIC Accelerator kaudu pakutava rahalise toetuse uurimine

European Innovation Council (EIC) Accelerator pakub tugevat rahalist tuge, mis on kohandatud kasvuks ja turu laienemiseks valmis olevate ettevõtete vajadustele. Kvalifitseeritud ettevõtted saavad olulise rahastamise juurde kolme erineva vahendi kaudu:

1. Toetuste rahastamine: EIC Accelerator pakub mittelahjendavat toetusraha kuni 2,5 miljonit eurot, mis eraldatakse ühekordse summana selliste tegevuste toetamiseks nagu kontseptsiooni tõestamine, prototüüpimine, süsteemiarendus, piloteerimine, valideerimine ja testimine reaalkeskkonnas. , samuti turu replikatsiooni.

2. Omakapitali rahastamine: ettevõtetele, kes otsivad ulatuslikumat rahastamismehhanismi, võib EIC Accelerator pakkuda kuni 15 miljoni euroni ulatuvaid aktsiainvesteeringuid. Seda omakapitali komponenti soodustatakse KIKi fondi või selle sidusettevõtete kaudu ja see hõlmab arvestuslikku kapitali vahetamist taotleja ettevõtte strateegilise osaluse vastu. See võimaldab suuremat rahalist toetust, võimaldades skaleerimist ja märkimisväärset kasvu, ilma et oleks vaja investeeringut tagasi maksta nagu traditsioonilist laenu.

3. Segafinantseerimine: ettevõtted, kes vajavad toetuste ja omakapitali toetamise sünergiat, saavad kasu kombineeritud finantseerimisest, mis hõlmab mõlema rahastamisliigi kombinatsiooni kuni 17,5 miljoni euro suuruse ülemmäärani. See hübriidfinantseerimismudel on üles ehitatud nii, et see kasutab ära toetusrahastamise eeliseid koos omakapitali rahastamise pakutava mahuka kapitali infusiooniga, pakkudes seega terviklikku finantspaketti.

Taotlejatel on paindlikkus määrata rahastamismudel, mis sobib kõige paremini nende strateegiliste eesmärkide ja innovatsiooniprojekti ulatusega. Nad saavad kohandada oma taotlust nii, et see hõlmaks soovitud rahastamise tüüpi (toetus, omakapital või blended finance) ja täpsustada nende vajadusi kajastavat summat.

Pealegi on EIC Accelerator avatud olukordades, kus innovatsiooniprojekti ulatus ja ambitsioon õigustavad suuremat investeeringut. Neid erandjuhtumeid hinnatakse nende individuaalsete väärtuste alusel, tagades, et kõige murrangulisematel ja murrangulisematel ettevõtetel on juurdepääs kapitalile, mis on vajalik oma turu täieliku potentsiaali saavutamiseks.

Üksikasjalik ülevaade EIC Accelerator taotleja äri- ja innovatsioonitaustast

Sobivuskriteeriumid ja üksuste tüübid, mis kvalifitseeruvad EIC Accelerator rahastamiseks

European Innovation Council (EIC) Accelerator programmi kaudu rahastamist taotlevad üksused peavad olema peamiselt kasumit taotlevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), mis on seaduslikult asutatud liikmesriigis või assotsieerunud riigis, mida peetakse osalemiseks sobivaks. Raamistik mahutab aga ka üksikettevõtjate ja investorite taotlusi tingimusega, et enne toetuslepingu ametlikku täitmist tuleb asutada kvalifitseeruv ettevõte.

Et kvalifitseeruda VKEks EIC Accelerator juhiste kohaselt, peab ettevõte olema autonoomne, mitte seotud või partneriks suuremate ettevõtetega, mis ei kuulu VKEde kategooriasse. VKE-s peaks olema vähem kui 250 töötajat ja selle aastakäive ei tohi ületada 50 miljonit eurot või bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot. Need rahalised piirmäärad tagavad, et rahastamine on suunatud tõeliselt sõltumatutele ja keskmise suurusega üksustele, kes soovivad turul uuendusi teha ja laieneda.

Abikõlblikkuse kriteeriumid: EIC Accelerator programmis osalemiseks kvalifitseeritud Euroopa Liidu liikmesriikide nimekiri

European Innovation Council (EIC) Accelerator programm on strateegiliselt kavandatud olema kaasav ja laialdaselt kättesaadav erinevatele uuenduslikele üksustele, sealhulgas nii ettevõtetele kui ka üksikettevõtjatele, kes elavad kogu Euroopa Liidus. See hõlmab kõiki 27 liikmesriiki, nimelt Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küprose Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi. Lisaks laiendab programm oma haaret, et hõlmata nende liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevaid äärepoolseimaid piirkondi ja territooriume, tagades, et EIC Accelerator toetus, rahastamisvõimalused ja ressursid on uuendajatele põhjalikult kättesaadavad kogu Euroopa Liidu laieneval geopoliitilisel maastikul.

ELi-väliste riikide abikõlblikkuse kriteeriumid EIC Accelerator programmis osalemiseks

EIC Accelerator raames on pedantselt loodud programmiga Horisont Euroopaga sõlmitud sisuline assotsiatsioonilepingute võrgustik. See keerukas võrgustik hõlbustab mitmesuguste üksuste, sealhulgas ettevõtete ja üksikute uuendajate osalemist ELi mittekuuluvate riikide ulatuslikust loendist. Täpsemalt on Albaanias, Armeenias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Fääri saartel, Gruusias, Islandil, Iisraelis, Kosovos, Moldovas, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Norras, Serbias, Tuneesias, Türgis, Ukrainas, Marokos ja Ühendkuningriigis asuvad üksused abikõlblikud viimane on abikõlblik ainult toetuse saamiseks. Need lepingud laiendavad nende riikide võimalust osaleda aktiivselt tipptasemel teadus- ja innovatsioonitegevuses, olles tihedalt kooskõlas EIC Accelerator üldiste eesmärkidega, et edendada murrangulist innovatsiooni ülemaailmsel tasandil.

Oma sobivuse hindamine: mõistmine, kas teie uuenduslik ettevõtmine vastab EIC Accelerator programmi kriteeriumidele

European Innovation Council (EIC) kiirendiprogrammi rakenduste üksikasjalike edukuse määrade uurimine

European Innovation Council (EIC) Accelerator programm kasutab ranget hindamisprotsessi, mis hõlmab kolme erinevat etappi, kuid iga etapi üksikasjalikke edukuse määrasid ei avalikustata. Programmi konkurentsimaastiku põhjalik analüüs viitab aga sellele, et kumulatiivne edukuse määr alates 1. toimingu esialgsest esitamisest kuni etapis 3 tehtud lõpliku otsuseni on tõenäoliselt 5% või alla selle. Edukate taotluste täpset määra mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas EIC Accelerator-le eraldatud aastaeelarve, igaks tähtpäevaks laekunud taotluste maht ja rahastamiskonkursi eripära – kas see kuulub avatud kategooriasse. toetada läbimurdelisi uuendusi mis tahes tehnoloogia- või tööstusvaldkonnas või väljakutsete kategoorias, sihites lahendusi konkreetsetele ühiskondlikele probleemidele.

Järelikult võib edukuse määr nende muutujate mõjul kõikuda, suurenedes või vähenedes.

Teie ettevõtte EIC Accelerator programmi sobivuse hindamine: kriteeriumid ja sobivus

European Innovation Council (EIC) Accelerator programm on eelkõige suunatud ettevõtetele, kes on innovatsiooni eesliinil, toetades tehnoloogiaid, mis murravad uusi teerajasid ja võivad häirida olemasolevaid turge või luua täiesti uusi. EIC Accelerator eelistab taotlejaid, kellel on DeepTechi vundament ja kes kehastavad kõrgetasemelisi teaduslikke teadmisi, või neid, mis tulenevad tugevast tehnoloogilisest sidemest. Algatuse tunnuseks on keskendumine ettevõtmistele, mis vaatamata oma olemuselt kõrge riskiga olemusele lubavad olulist tulu tänu murranguliste tehnoloogiliste lahenduste turule toomisele.

Läbi oma tegevusajaloo on EIC Accelerator toetatavate uuenduste osas laiaulatuslikku võrku loonud. See hõlmab mitmesuguseid teaduslikke ja tehnoloogilisi saavutusi alates teedrajavatest teadusuuringutel põhinevatest uuendustest kuni puhaste tarkvaraettevõteteni. Kasusaajate hulgas on olnud ka tarkvara kui teenus (SaaS) platvormid, mis näitavad programmi mitmekülgsust uuenduslike digilahenduste eri vormide äratundmisel. Lisaks, kuigi EIC Accelerator on tuntud selle poolest, et annab suurema riskiprofiiliga tekkivaid ettevõtteid, ei ole see hoidunud suhtlemast hästi kapitaliseeritud ettevõtetega, mis näitavad suhteliselt väiksemat riski, kuid vastavad siiski programmi rangetele uuenduste ja potentsiaalse turumõju kriteeriumidele.

Teie abikõlblikkuse hindamine: kas EIC Accelerator sobib teie uuendusliku projekti jaoks?

Iga ettevõte peab läbi viima strateegilise hindamise, et teha kindlaks, kas kasutada võimalust saada osa 17,5 miljonist eurost, mis on eraldatud European Innovation Council (EIC) Acceleratori rahastamiseks. See hõlmab ettevõtte riskivalmiduse põhjalikku analüüsi, mis põhineb EIC Accelerator programmiga ajalooliselt seotud edukuse määradel. Lisaks peaksid potentsiaalsed taotlejad kaaluma taotlemisprotsessi jaoks kuluvat aega ja säilitama vastupidavuse kogu potentsiaalselt pikenenud menetlusaja jooksul.

EIC Accelerator sobib eriti hästi ettevõtmistele, mis on kindlustanud vähemalt kuus kuud tegutsevat finantsteavet, tagades sellega, et need üksused ei sõltu ainult sellest konkreetsest rahastamismehhanismist saadud kohesest kapitali lisamisest. Lisaks on taotlevatel ettevõtetel kasulik rakendada aktiivselt hoolsuskohustust, luues suhteid investoritega ja uurides alternatiivseid finantsressursse, luues seeläbi mitmekülgse rahastamisstrateegia, mis ei sõltu ühest allikast. Selline mitmekesine lähenemine finantsplaneerimisele rõhutab strateegilise ressursside haldamise tähtsust, mis on programmi EIC Accelerator eetos kesksel kohal.

EIC Accelerator programmi taotlemisprotsessi samm-sammuline juhend

Üksikasjalik juhend EIC Accelerator programmi rakendusprotsessis navigeerimiseks

European Innovation Council (EIC) Accelerator rakendab ranget ja kõikehõlmavat kolmeastmelist hindamismetoodikat, et hinnata rahastamistaotluste väärtust. See järjestikune protsess nõuab, et taotlejad liiguksid edukalt läbi iga faasi, enne kui nad liiguvad järgmisse. Alles kolmanda ja viimase etapi edukal läbimisel saavad ettevõtted taotletud rahastuse.

Hindamisprotsessi esimene etapp hõlmab lühikese taotluse esitamist, mille eesmärk on anda sisutihe ülevaade kavandatavast innovatsiooniprojektist ja taotleja äritegevusest. Teises etapis, kui ettepanekut peetakse esialgse taotluse põhjal huvipakkuvaks, palutakse taotlejatel esitada täielik taotlus, mis sisaldab üksikasjalikumat äriplaani ja esitlust. Sõltumatutest ekspertidest koosnev komisjon vaatab täieliku taotluse läbi. Kolmas etapp koosneb isiklikust või kaugvestlusest, kus taotlejatel on võimalus esitada oma ettepanek otse spetsialistidest koosnevale žüriile ja vastata kõikidele järelküsimustele.

Kogu see protsess toimub Euroopa Liidu rahastamise ja pakkumiste portaali kaudu, mis on tsentraliseeritud veebisüsteem, kus kõik vajalikud dokumendid tuleb esitada iga hindamisvooru jaoks ettenähtud tähtaegadel. Iga esildist hinnatakse hoolikalt ja taotlejatele esitatakse protsessi lõpus hindamise kokkuvõtlik aruanne (ESR). See dokument sisaldab eksperthindajate üksikasjalikku tagasisidet ja hinnanguid koos lõpliku soovitusega kas SOOVITUSELE, mis tähendab, et taotlus on vastanud vajalikele kriteeriumidele ja on rahastamiseks heaks kiidetud, või NO GO', mis näitab, et taotlus ei vasta nõuetele. rahastamiseks selle vooru raames.

Taotlejad peavad rangelt kinni pidama portaali tähtaegadest ning tagama, et kogu dokumentatsioon laaditakse üles õigesti ja täielikult, kuna nende nõuete täitmata jätmine võib mõjutada nende taotluse sobivust ja edukust konkurentsivõimelisel EIC Accelerator rahastamismaastikul.

Ajaskaala mõistmine: EIC Accelerator rakendusprotsessi kestus

EIC Accelerator taotlemisprotsessi iseloomustab selle paindlikkus, ilma eelnevalt määratletud täitmise ajakavata. Ajavahemik esialgsest esitamisest kuni potentsiaalse eduni on taotlejatel erinev. Ettevõtete alamhulk võib protsessis navigeerida ja saavutada soodsa tulemuse vähem kui kuue kuuga, näidates vajalike etappide kiirendatud edenemist. Seevastu teistel taotlejatel võib ajakava olla pikem, mis võib kesta kauem kui kaks aastat. See pikendamine võib tuleneda mitmest tegurist, sealhulgas esialgsete tagasilükkamiste laekumisest või vajadusest uuesti taotleda, samuti võimalusest jääda mööda esitamise tähtaegu ettevõttes kehtivate ajapiirangute tõttu.

Oluline on märkida, et EIC Accelerator programm määrab igal kalendriaastal taotluste esitamiseks tavaliselt kaks kuni neli tähtpäeva. Need tähtajad on otsustava tähtsusega, mida taotlejad peavad ettepanekute esitamise strateegiliste plaanide koostamisel arvesse võtma. Nende lõppkuupäevade vahelised intervallid võivad mõjutada rakenduste üldist planeerimist ja ajastust, toimides ettevõtete jaoks kriitiliste teekonnapunktidena nende teekonnal läbi EIC Accelerator konkurentsipõhise valikuprotsessi. Järelikult peavad taotlejad oma eduvõimaluste optimeerimiseks neid tähtaegu hoolikalt arvesse võtma.

EIC Accelerator taotlusprotsessi ajakava ja esitamise tähtajad

European Innovation Council (EIC) Acceleratori 1. samm on kavandatud avatud ja jooksva faasina, mis võimaldab potentsiaalsetel taotlejatel esitada oma uuenduslikud ärikontseptsioonid neile sobival ajal, ilma kindlate tähtaegadeta. Pärast edukat hindamist etapis 1 on kandidaadid õigused liikuda 2. etappi, mis on selgelt planeeritud ja toimub keskmiselt 2–4 korda antud kalendriaasta jooksul. Kui taotlejad läbivad 2. etapi range valikuprotsessi, kutsutakse neid seejärel osalema kolmandas ja viimases hindamisfaasis – 3. etapis. See hõlmab isiklikumat ja põhjalikumat hindamist, mida tavapäraselt viiakse läbi videokonverentsiplatvormi kaudu. See intervjuu korraldatakse õigeaegselt, et see toimuks mõne nädala jooksul pärast 2. etapi tulemuste kindlaksmääramist, tagades sujuva ja tõhusa edasimineku EIC Accelerator igakülgse hindamisprotsessi kaudu.

Ebaõnnestunud EIC Accelerator rakenduse järgsed sammud ja tagasiside andmise võimalused

European Innovation Council (EIC) Accelerator võtab kasutusele kõikehõlmava ja struktureeritud hindamismehhanismi, mis sisaldab selget poliitikat korduvate tagasilükkamiste käsitlemiseks. Kui ettevõtte ettepanek lükatakse EIC Accelerator programmi mis tahes hindamisfaasi jooksul tagasi kolmel erineval korral, ei ole see selle direktiivi kohaselt abikõlblik sama projekti või sarnaste eesmärkide ja sisuga projekti uuesti esitamiseks kuni lõpetamiseni. Euroopa raamprogrammist. See poliitika rõhutab ettepanekute täpsustamise ja täiustamise tähtsust saadud tagasiside põhjal.

Kuid see reegel aitab rõhutada ka EIC Accelerator protsessile omast sisseehitatud julgustust iteratiivseks täiustamiseks. Igal taotlejal on mitu võimalust täiustada oma innovatsiooniprojektide ettepanekuid järjestikuste kordustaotluste kaudu, tuginedes eelmiste voorude tagasisidele, et tugevdada oma taotluse tugevust ja vastavust programmi eesmärkidele. Tähelepanuväärne on see, et mitmed projektid, mis lõpuks EIC Accelerator kaudu rahastavad, võisid enne edu saavutamist olla silmitsi ühe või mitme tagasilükkamisega. See iteratiivne protsess näitab KIKi pühendumust innovatsiooni edendamisele ja taotlejate arendamise võimaldamisele, tunnistades, et tee murrangulise innovatsioonini on sageli sillutatud esialgsete tagasilöökide ja hilisemate täiustustega.

EIC Accelerator rakendusprotseduuri samm-sammuline juhend

1. samm: EIC Accelerator programmi esialgse taotlusvormi esitamine

EIC Accelerator taotlemisprotsessi esialgne etapp, mida tuntakse 1. etapina, nõuab, et taotlejad koostaksid ja esitaksid põhjalikult tervikliku materjalide komplekti. See sisaldab üksikasjalikku 12-leheküljelist kirjalikku ettepanekut, milles kirjeldatakse innovatsiooniprojekti, selle eesmärke, meeskonna teadmisi ja võimalikku turumõju. Lisaks peavad taotlejad koostama veenva 3-minutilise videokõne, mis on nende ettepaneku dünaamiline ja visuaalne esitus, võimaldades neil tõhusalt edastada oma innovatsiooni ja äriplaani olemust. Neid komponente täiendab kokkuvõtlik 10-leheküljeline pitch-pakett, mis võtab projekti visuaalselt kokku, rõhutades selle ainulaadset väärtuspakkumist ja ärilist potentsiaali.

Taotlejad peavad täitma ka veebipõhise taotlusvormi standardväljad, tagades, et kogu nõutav teave on esitatud selgelt ja struktureeritud viisil. EIC Accelerator programmi uute osalejate jaoks nõuab nende taotlusdokumentide koostamine tavaliselt 2–4 nädala pikkust pingutust, kuna on oluline, et esitatud materjalid kajastaksid täpselt uuenduse eeliseid ja turu elujõulisust.

Ettepanek läheb pärast esitamist rangesse hindamisfaasi, kus seda hindab eksperthindajatest koosnev komisjon. EIC Accelerator 2. etapile liikumiseks peab rakendus saama vähemalt kolmveerand hindajatelt GO reitingu, mis näitab, et projekt vastab innovatsioonipotentsiaali, meeskonna suutlikkuse ja potentsiaalse mõju kõrgetele standarditele. Konsensuse saavutamine vähemalt kolme hindajaga neljast on seega ülimalt oluline taotlejate jaoks, kes loodavad suure konkurentsiga EIC Accelerator protsessis edasi liikuda.

2. samm: EIC Accelerator jaoks põhjaliku äriplaani koostamine

EIC Accelerator taotlusprotsessi teine etapp hõlmab põhjaliku äriplaani väljatöötamist, mis hõlmab tavaliselt üle 50 lehekülje, milles on üksikasjalikult kirjeldatud kavandatava ettevõtmise strateegiline suund, turuanalüüs, innovatsioonipotentsiaal, rakendamise tegevuskava ja kavandatud mõju. . Seda kõikehõlmavat dokumenti täiendab kriitiliste lisade komplekt, sealhulgas, kuid mitte ainult:

 • Lühike, kaasakiskuv 3-minutiline videokõne, mis koondab äripakkumise olemuse ja selle ainulaadse väärtuspakkumise.
 • Ettekanne, mis on professionaalselt loodud selleks, et anda sidusrühmadele ja hindajatele lühidalt edasi äriplaani põhipunktid.
 • Põhjalik finantsdokumentide komplekt, mis annab läbipaistva ülevaate ettevõtte praegusest finantsseisundist ja tulevastest finantsprognoosidest.
 • Üksikasjalik tegevusvabaduse (FTO) analüüs, mis tagab, et intellektuaalomandi õigused on selgelt määratletud ja võimalikud õiguslikud tõkked käsitletakse.
 • Andmehaldusplaan (DMP), milles kirjeldatakse projekti raames loodud andmete kogumise, säilitamise, kaitsmise ja jagamise metoodikat.
 • Letter of Intent (LOI), mis näitavad turuhuvi ja potentsiaalsete klientide või partnerite kinnitust.
 • Põhimeeskonna liikmete elulookirjeldused (CV), mis näitavad iga projektiga kaasnevaid teadmisi ja kogemusi.

Lisaks peavad taotlejad täitma veebipõhises taotlusvormis standardväljad, tagades, et kogu nõutav teave on täpselt kogutud.

Nende dokumentide hoolikas ettevalmistamine on ülesanne, mille täitmiseks eraldavad taotlejad tavaliselt 6–8 nädalat, tagamaks, et ettepaneku kõik aspektid on lihvitud ja vastavuses EIC Accelerator hindajate eeldatud kõrgete standarditega.

Pärast esitamist on kolmest sõltumatust hindajast koosneva komisjoni ülesandeks taotluse põhjalik läbivaatamine. EIC Accelerator skeemi 3. etappi liikumiseks peab projekt saama kõigilt kolmelt hindajalt ühehäälse GO hinnangu. See üksmeelne kinnitus annab tunnistust vaadeldava projekti erakordsest kvaliteedist ja potentsiaalist.

3. samm: kandidaadi põhjalik esitlus intervjuu protsessi kaudu EIC Accelerator paneeliga

EIC Accelerator 3. etapi intervjuuprotsess on hoolikas ja kõikehõlmav hindamisetapp, mis nõuab kandidaatidelt otsest dialoogi kas videokonverentsiplatvormi kaudu või isiklikult selleks määratud kohas Belgias Brüsselis. See kriitiline faas algab sellega, et taotleja esitab oma innovatsioonist ja äritegevusest kokkuvõtliku, kuid mõjuva esitluse, mis ei kesta üle 10 minuti, kasutades taotlusprotsessi 2. etapis ettevalmistatud ja esitatud esitlust.

Pärast seda esitlust kuulab taotleja üle 35-minutilise range küsimuste ja vastuste küsitluse KIKi žürii poolt – komitee, mis koosneb teadlikult erineva taustaga ekspertidest, et tagada mitmekülgne ja terviklik hinnang. Tavaliselt koosneb see paneel viis silmapaistvat žürii liiget, kuid kohalolek ei piirdu ainult nende ekspertidega. Gruppi täiendavad esindajad Euroopa Komisjoni European Innovation Council (KIK) ja Euroopa Investeerimispangast (EIB) ning KIKi programmijuhid, kes kõik toovad hindamisprotsessi oma eriperspektiivid.

Taotlejatel soovitatakse enne seda intervjuud põhjalikuks ettevalmistuseks eraldada tervelt kaks nädalat, kuna panused on suured ja kontroll on intensiivne. Sellel perioodil viimistlevad potentsiaalsed auhinnasaajad hoolikalt oma kõnet, näevad ette võimalikke küsimusi ja koostavad strateegia, kuidas oma uuenduse väärtust tõhusalt edastada. On hädavajalik, et iga KIKi žürii liige annaks märku oma heakskiitmisest – mida tähistatakse kui GO –, et kandidaat loetaks edukaks ja tagaks ihaldatud EIC Accelerator rahastuse, mis aitab kaasa murranguliste uuenduste elluviimisel kontseptuaalsest etapist turule.

Järgmised sammud ja juhised edukatele taotlejatele: EIC Accelerator-ga rahastamisjärgsetes protseduurides liikumine

Pärast taotleja taotletava rahastamissumma kinnitamist algatab EIC Accelerator põhjaliku hoolsusprotsessi, mis on kohandatud kas toetuse või omakapitali komponendile. Taotlejate jaoks, kes taotlevad toetusraha, hõlmab see etapp toetuslepingu lepingu (GAC) hoolikat koostamist. See on kriitiline etapp, kus taotlejatelt nõutakse läbivaatamiseks põhjalikku dokumentatsiooni. See dokumentatsioon sisaldab ettevõtte üksikasjalikku finantsülevaadet, lõpliku tuluomaniku (UBO) tuvastamist ja kontrollimist ning nõutavaid ettevõtte registreerimis- ja asutamisdokumente, mida saab üles laadida spetsiaalse EIC Accelerator portaali kaudu.

Samal ajal juhib omakapitali komponendi hoolsuskohustust Euroopa Investeerimispank (EIB). See protseduur hõlmab süstemaatilist ja interaktiivset hindamist, mille käigus loob EIP otseühenduse taotlejate ja taotlejaga seotud kaasinvestoritega. Eesmärk on saada sügav arusaam ettevõttest ja selle sidusrühmadest, hõlbustades seeläbi usaldusväärse investeerimisotsuse tegemist.

Aktsiarahastamist teostatakse tavaliselt strateegiliste finantsinstrumentide kaudu, mis võivad hõlmata, kuid mitte ainult, otseseid aktsiainvesteeringuid, vahetusvõlakirju või muid võrreldavaid finantsvahendeid. Siiski tasub teada, et KIK-i fond eelistab osaleda suuremates rahastusvoorudes taotleja olemasolevate investorite kõrval. See kaasinvesteerimisstrateegia aitab tugevdada ühendatud investorite baasi kollektiivset finantstugevust ja usaldust, suurendades seeläbi teedrajava ettevõtte kasvupotentsiaali.

Põhjalik ülevaade EIC Accelerator programmi taotlejatele pakutavatest koolituskomponentidest

EIC Accelerator rakendusprotsessi jaoks vajalike mallide põhjalik kogu
EIC Accelerator taotleja koolitusprogramm pakub ammendavat komplekti hoolikalt koostatud malle, mis on loodud EIC Accelerator jaoks nii 1. kui 2. etapi esitamise ettevalmistamise sujuvamaks muutmiseks. Need mallid on rikastatud põhjalike juhistega, mis edastatakse nii tekstiliste juhiste kui ka õppevideote kaudu. Selline lähenemine tagab taotlusprotsessi süstemaatilise ja selge edenemise, võimaldades taotlejal tõhusalt liikuda ühest etapist teise.

Rõhutades hästi struktureeritud raamistiku olulisust, on need mallid asendamatuks tööriistaks igas toetustaotluses, lihtsustades tõhusalt kirjutamisetappi. Need pakuvad tugevat alust, mis välistab taotlejatel vajaduse kulutada aega ja ressursse oma vormingu väljatöötamiseks. Järelikult võimaldab see innovaatoriks pürgijatel suunata oma tähelepanu ja jõupingutused oma rakenduse põhisisule – innovatsiooni, võimaliku mõju ja äristrateegia sõnastamisele –, jäädes samas kindlaks, et nende esituse struktuurne terviklikkus on kooskõlas EIC Accelerator kõrgete standardite ja nõuetega.

1. samm: EIC Accelerator programmi üksikasjalikud rakendusmallid

EIC Accelerator taotlusprotsessi esialgne etapp, 1. etapp, hõlmab viit hoolikalt koostatud mallikomplekti, mis on spetsiaalselt loodud Google Docsi ja Google'i arvutustabelite jaoks ning millele on hõlpsasti juurdepääsetav Google Drive'i kaudu. Need mallid on kohandatud rakenduse erinevate komponentide käsitlemiseks, sealhulgas:

 1. Ettepaneku põhiteksti mall: loodud selleks, et taotlejad saaksid oma ettepaneku põhijutustust sõnastada koos struktureeritud osadega, mis tagavad, et projekti kõik kriitilised aspektid on põhjalikult kaetud.
 2. Video skriptimise mall: välja töötatud selleks, et aidata meeskondadel koostada mõjuva ja sisutihe video, mis on rakenduse lahutamatu osa, pakkudes selget raamistikku nende uuenduslike kontseptsioonide esitlemiseks.
 3. Projekti ülevaate mall: see mall on loodud selleks, et jäädvustada lühidalt olulist projektiteavet, sealhulgas projekti akronüümi, pealkirja ja köitvat kokkuvõtet, et anda lühidalt edasi projekti olemust.
 4. Viitedokument: see annab kasutajatele üksikasjaliku juhendi mallide tõhusa kasutamise ja EIC Accelerator esitamisstandardite järgimise kohta, tagades, et kogu vajalik teave on kaasatud ja hästi esitatud.
 5. Meeskonnatabeli kogumise mall: hõlbustab meeskonnaliikme teabe, rollide ja panuste korraldamist, võimaldades projekti inimressursside selget esitust.

Need mallid on hoolikalt välja töötatud, et lihtsustada rakenduse kirjutamise ja ettevalmistamise protsessi. Neid tööriistu kasutades saavad taotlejad säilitada oma dokumentide ühtse struktuuri ja tooni. Lisaks võimaldab nende mallide koostöö Google Drive'is sujuvat jagamist meeskonnaliikmete vahel, võimaldades seega tõhusat delegeerimist ja kiirendades ettevalmistusprotsessi. Nende käsutuses olevate ressurssidega saavad EIC Accelerator taotlejad parandada oma esildiste kvaliteeti ja sidusust, suurendades oluliselt nende potentsiaali edukaks taotluse esitamiseks.

2. samm Taotluse dokumentatsiooni mallid EIC Accelerator kandidaatidele

EIC Accelerator taotlusprotsessi 2. etapp annab taotlejatele kuue hoolikalt kavandatud malliga sidusa komplekti, mis tehakse juurdepääsu ja koostöö hõlbustamiseks kättesaadavaks Google Drive'i kaudu. Need mallid on spetsiaalselt kohandatud rakenduse oluliste komponentide jaoks, sealhulgas peamise ettepaneku narratiiv, kavatsuste protokollid (LOI), ulatuslik tegevusvabaduse (FTO) analüüs, üksikasjalik andmehaldusplaan (DMP), lühike, kuid põhjalik ettevõtte profiil. ja täiustatud eelarve planeerimise tabel.

Iga mall, olgu see siis Google'i dokument või Google'i leht, on loodud kasutajasõbralikkusele keskendudes, tagades, et sisu keerukus ei kahjusta taotlemisprotsessi tõhusust. Eelarve planeerimise dokument on eriti tähelepanuväärne selle manustatud valemite poolest, mis võimaldavad lõplike eelarvenäitajate ja nendega seotud finantsmõõdikute automaatset arvutamist, lihtsustades seeläbi taotlejate jaoks finantsplaneerimise aspekti. Need mallid sisaldavad strateegilist tasakaalu, vältides liiga keerulisi struktuure, eelistades lihtsat vormingut, mis hõlbustab ettepaneku tõhusat ja sujuvat ettevalmistamist, vähendades sellega taotlejate halduskoormust.

3. samm: kohandatud ärikoolitus EIC Accelerator kandidaatidele

European Innovation Council (EIC) Accelerator programm valmistab põhjalikult ette kandidaadid 3. sammu esitluseks ja intervjuuks tervikliku ja kohandatud juhendamisprogrammi kaudu. Igale EIC Accelerator potentsiaalsele kliendile pööratakse isikupärast tähelepanu, tagades, et nende ettevalmistus on peenhäälestatud, et luua võimalikult mõjuv ja veenv esitlus. See hõlmab pitch narratiivi hoolikat koostamist, võttes arvesse iga taotleja uuenduse ainulaadset väärtuspakkumist ja tugevaid külgi.

45-minutilise vestluse ajal toimuva tohutu hinnangu ootuses viiakse läbi põhjalikud küsimuste ja vastuste sessioonid, et anda kandidaadile võimalus enesekindlalt käsitleda kõiki tema projekti või äritegevusega seotud küsimusi ja nendes navigeerida. Tuginedes paljude aastate jooksul selles valdkonnas kogutud teadmistele, hõlmab juhendamine pöördelisi teemasid, nagu kavandatava tehnoloogia või uuenduste keerukus, finantsstruktuuride tugevus ja ettevõtte strateegilised juhtimistavad.

Lisaks antakse taotlejatele kaks täiendavat malli, mis on spetsiaalselt välja töötatud aitama struktureerida ja täiustada oma heliettekannet. Need mallid on hindamatud tööriistad sisu tõhusaks korraldamiseks ning põhipunktide selgeks ja mõjuvaks edastamiseks. Põhjaliku ettevalmistuspaketi viimase lihvina tehakse kättesaadavaks hoolikalt koostatud kontrollnimekiri. See kontrollnimekiri on kriitilise tähtsusega lõpliku ülevaatuse tööriist, mis tagab, et kõik esitluse olulised elemendid ja eeldatavad küsimused on piisavalt käsitletud, jättes kõik kivi ümber pööramata, kui kandidaat astub enesekindlalt EIC Accelerator hindamise intervjuufaasi.

Põhjalikud kirjalikud juhised ja põhjalikud videoõpetused EIC Accelerator rakendusprotsessi jaoks

EIC Accelerator mallid on hoolikalt välja töötatud, et hõlmata rikastatud õppekogemust ulatusliku videokoolitusmaterjalide komplekti kaudu. Põhjalik raamatukogu hõlmab üle 90 mooduli, mis lahkavad hoolikalt ettepaneku arendamise teekonna iga kriitilist tahku. Need õppeüksused on sujuvalt integreeritud viidetena 1. ja 2. sammu mallidesse, tagades, et need toimivad narratiivi koostamise protsessi praktilise juhendina.

Taotlejad saavad seda täiustatud struktuuri kasutada, et toetuda kogenud spetsialistide destilleeritud kogemustele ja nõuannetele, saades seeläbi kristallselge ülevaate oma ettepaneku iga eraldiseisva jaotise või lisa ootustest ja standarditest. See strateegiline lähenemisviis on kavandatud eduka taotluse esitamise tõenäosuse oluliseks suurendamiseks.

Lisaks võimaldab meie ressursside modulaarne ülesehitus taotlejameeskondadel ettepaneku töökoormust tõhusalt jaotada. Võimaldades mitmel meeskonnaliikmel samaaegselt tegeleda ettepaneku erinevate osadega, soodustatakse koostööl põhinevat ja paindlikku ettepanekute arenduskeskkonda. See eelis on strateegiline lahknevus traditsioonilisest nõustamisviisist või sõltuvus ühest välisest stipendiumi kirjutajast, mille tulemuseks on sageli sujuvam ja kiirem ettepanekute koostamise protsess. See meeskonnapõhine lähenemisviis mitte ainult ei tugevda sisemisi teadmisi, vaid loob ka tohutu tempo, mis ületab tavapärased meetodid, suunates taotlejad kiirele trajektoorile EIC Accelerator edu suunas.

ChatEIC: teie täiustatud AI-toega assistent EIC Accelerator programmis navigeerimiseks

Eksklusiivselt OpenAI tellijatele on igal EIC Accelerator koolitusprogrammi registreerunud osalejal eesõigus avada ChatEIC, täiustatud AI-põhise platvormi võimalused, mis on kohandatud OpenAI generatiivsete eelkoolitatud transformaatorite (GPT) uuenduslike funktsioonide võimendamiseks. ChatEIC on keerukalt programmeeritud suhtlema kõikehõlmava koolitusmaterjalide hoidlaga, tagades, et see suudab anda nutikaid nõuandeid, korraldada hoolikalt ettepanekute raamistikke ja oskuslikult koostada taotluste sektsioonide esialgseid kavandeid, mis on kohandatud iga taotleja ainulaadse projektinägemusega.

Kuigi selle tehisintellekti assistendi kasutamine ainsa ressursina ettepanekute koostamiseks ei ole soovitatav – taotleja autentse hääle ja nägemise säilitamine on ülimalt tähtis – on ChatEIC suurepärane digitaalne liitlane. See muudab traditsiooniliselt vaevarikka ettepanekute kirjutamise sujuvalt väga tõhusaks sünergiliseks tegevuseks. Ühtlustades inimintellekti andeid tehisintellekti tõhususega, kiirendab ChatEIC ettepaneku väljatöötamise ajakava, ajendades osalejaid lõpuks oma eesmärkide poole kiiremini ja tõhusamalt.

Tõhususe maksimeerimine ChatEIC-ga: teie põhjalik juhend EIC Accelerator interaktiivse suhtlusplatvormi navigeerimiseks ja kasutamiseks

ChatEIC on varustatud täiustatud dokumentide mõistmise võimalustega, mis võimaldavad tal põhjalikult analüüsida suurt hulka üleslaaditud materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult, esitlemispakette, stipendiumitaotlusi, põhjalikke äriplaane ja keerulisi dokumente. Nende dokumentide sisusse süvenedes hangib ChatEIC oskuslikult välja keskse teabe, mida ta kasutab ettepaneku erinevate osade süstemaatiliseks korraldamiseks ja täiustamiseks. Lisaks on see intelligentne tööriist vilunud stipendiumi kirjutamise protsessi keerukusega seotud päringute esitamisel, lihtsustades seeläbi taotlejate ülesannet ja potentsiaalselt välistades vajaduse videoõpetuste ja muu juhendamisabi järele.

Püüdes kohaneda OpenAI platvormi dünaamilise reguleeriva keskkonnaga, on ChatEIC kavandatud paindlikkust silmas pidades. Sellisena töötab see teatud parameetrite alusel, mis võivad piirata kasutamist, eriti seoses viipade mahuga, mida see teatud tunni jooksul töödelda saab. Need piirangud sõltuvad OpenAI kehtestatud valitsevatest poliitikatest ja on loodud tagama nii vastavust regulatiivsetele standarditele kui ka optimaalset funktsionaalsust EIC Accelerator tugiraamistikus.

EIC Accelerator kõikehõlmavas taotlejate koolitusprogrammis osalemise peamised eelised

Võtmeisikute tuvastamine, kellel on põhjalikud teadmised teie ettevõtte sisemisest tööst

Olles kasutanud professionaalsete nõustamisfirmade teenuseid, on paljud ettevõtted väljendanud kahte valdavat kaebust: esiteks ei vastanud tulemuste kaliiber nende ootustele ja teiseks läks toetustaotluse olulise osa koostamise kohustus tagasi nende enda kanda. meeskonnad. See stsenaarium tuleneb stipendiuminõustamismaastikul levinud praktikast, kus olulised konsultatsioonifirmad delegeerivad käsikirjade arendamise tuuma sageli välistele vabakutselistele töötajatele. Nendel sõltumatutel töövõtjatel, keda tasutakse sageli ülesande keerukusega mitteproportsionaalsete määradega, võib puududa vajalik stiimul, et täielikult pühenduda projekti edule ja neid võidakse kogu projekti elutsükli jooksul rotatsiooni allutada. Selline dünaamika põhjustab töökvaliteedi kõikumist, mis mõjutab negatiivselt taotlejate esitatud ettepanekute kvaliteeti. Järelikult on taotlejad sunnitud sekkuma ja koostama taotluse osad, et tagada oma ärijutustuse edastamine nõutava täpsuse ja sügavusega. See täiendus muutub vajalikuks tänu vaieldamatule arusaamale, et ettevõtte sisemisel meeskonnal on loomupäraselt kõige autentsem ja terviklikum arusaam ettevõttest.

Edenege EIC Accelerator kaudu teie individuaalse ajakava järgi kohandatud tempos

EIC Accelerator koolitusprogramm pakub hindamatut eelist, pakkudes taotlejatele paindlikkust ettepanekute arendamise protsessi kohandamiseks nende ainulaadsete vajadustega. Osalejatel on autonoomia määrata oma meeskonna koosseis, kas jaotada töökoormus mitme meeskonnaliikme vahel või jätkata individuaalselt vastavalt oma strateegilistele eelistustele. See kohandatav lähenemine võimaldab neil oma ettepaneku edenemist täpselt viia kooskõlla rütmiga, mis sobib nende ettevõtte tegevusdünaamikaga.

Arvestades, et esitamise tegevuskava võivad mõjutada korduva esitamise intervallide varieeruvus ja EIC Accelerator lõppkuupäevade kõikumine, on koolitusprogramm loodud nende ebakindlustega arvestamiseks. Selline kohandatavus tagab, et taotlejad ei ole sunnitud kinni pidama väliste nõustamisteenuste kehtestatud fikseeritud ajakavadest. Selle asemel saavad nad ettepaneku ettevalmistamise sujuvalt integreerida oma käimasolevasse äritegevusse, tagades, et EIC Accelerator-s osalemine ei häiriks nende tavapärast töösagedust. Sellest tulenevalt on koolitusprogramm optimaalne lahendus äritegevuse järjepidevuse säilitamiseks, kasutades samal ajal EIC Accelerator pakutavat tähelepanuväärset võimalust.

Põhjalik ekspertide konsultatsioon ja täiustatud tehisintellekti abiga kirjutamise tugi EIC Accelerator ettepanekute jaoks

EIC Accelerator koolitusprogramm on hoolikalt üles ehitatud dr. Stephan Segleri, kogenud EIC Accelerator konsultandi, kes on tuntud oma muljetavaldava saavutuse poolest EIC Accelerator programmi võidukate ettepanekute koostamisel, juhendamisel. Dr Segler laiendab oma tohutut kogemust mitte ainult veenvate rakenduste loomisega, vaid ka igakülgse tuge pakkumisega, mis hõlmab taotlemismenetluse kõiki etappe. Tema juhendamine hõlmab veenvate videote loomise, kaasahaaravate heliettekannete stsenaariumide koostamist ja põhjalike intervjuude ettevalmistamise keerukust, et navigeerida hoolsusprotsessi keerukuses.

Seda koolitusprogrammi eristab selle põhjalik tähelepanu EIC Accelerator rakenduse teekonnaga seotud peensustele ja nüanssidele, millest annavad tunnistust dr Segleri põhjalik arusaamad ja isiklikud edusammud programmis. See kätkeb endas rikkalikku teadmistepagasit, jäädvustades selle ülimalt konkurentsitiheda areenil edukaks olemise olemuse.

Lisaks täiendab programmi uuenduslik ChatEIC, tehisintellekti toel töötav virtuaalne assistent, millele pääsevad ligi ainult OpenAI tellijad. ChatEIC on valmis pakkuma kohest ööpäevaringset tagasisidet ja abi, muutes seeläbi taotlejate tugistruktuuri. Tänu oma võimele osaleda reaalajas suhtluses, on ChatEIC hindamatu ressurss kandidaatidele, kes otsivad kohest nõu ja suunda kandideerimisprotsessi mis tahes etapis.

Täiustatud meeskonnapõhised kirjutamisstrateegiad EIC Accelerator raamistikus

EIC Accelerator koolitusmoodul on hoolikalt välja töötatud, et hõlbustada meeskonnaliikmete vahelist sünergilist koostööd. Kasutades Google Drive'i kui dokumendihalduse keskse hoidla tugevaid võimalusi, tagab koolitus, et kõik asjakohased materjalid on reaalajas juurdepääsetavad, võimaldades seeläbi mitme meeskonnaliikme samaaegset panust ettepaneku erinevatesse osadesse. See meetod kiirendab oluliselt ettepanekute ettevalmistamise protsessi, edestades traditsioonilisi nõustamispõhiseid lähenemisviise.

Koolitus on strateegiliselt segmenteeritud, koos põhjalike juhistega, mis on spetsiaalselt kohandatud iga konkreetse ettepaneku osa jaoks. See moodulkonstruktsioon kõrvaldab tõhusalt traditsioonilised teadmiste tõkked, millega sageli kokku puututakse väliste nõustamisteenuste kasutamisel, võimaldades isemajandatumat ja sujuvamat taotlemisprotsessi.

Koostöökogemuse edasiseks täiustamiseks sisaldab koolitus sünkroniseeritud videokoolitusplatvormi, mis võimaldab kõigil meeskonnaliikmetel üheaegselt õppeprotsessis osaleda. Seda jagatud õpikeskkonda täiendab kõigi Google Drive'i mallide ja ressursside kohene kättesaadavus koos integreeritud suhtlustööriistaga ChatEIC, mis soodustab reaalajas dialoogi ja ideede vahetamist. Tulemuseks on ühtne, tõhus ja interaktiivne ettepanekute arendusteekond, mis annab meeskondadele võimaluse koostada kõrgekvaliteedilisi esildisi, millel on suurem tõhusus ja vastavus.

EIC Accelerator programmi saavutuste arvestus

EIC Accelerator koolitusprogramm, mis tugineb paljudes sektorites saavutatud rikkalikule võidukäigule, on hoolikalt koostatud, hõlmates põhjalikke teadmisi murrangulistest edusammudest sellistes valdkondades nagu tehisintellekt, tipptasemel akutehnoloogia ja uuenduslikud taaskasutusprotsessid. Meie õppekava põhineb laialdastel teadmistel nii tarkvara- kui ka riistvaravaldkonnas, tagades, et edastatavad teadmised on väga ülekantavad ja asjakohased paljude projektitüüpide puhul. Programm pakub põhjalikku uurimist spetsiifiliste nõuete ja verstapostide kohta, mis on seotud erinevate tehnoloogiavalmiduse tasemetega (TRL), keskendudes eriti nüansirikastele nõudmistele MedTechi ja farmaatsia valdkonnas. See pakub hulgaliselt erinevatest tööstusharudest pärit juhtumiuuringuid, mis illustreerivad teoreetiliste kontseptsioonide praktilist rakendamist. Lisaks hõlmab koolitus laia valikut ärimudelite raamistikke, mis demonstreerivad nende rakendatavust ja võimalikku kohandamist erinevatele ettevõtlikele ettevõtmistele. Lõppkokkuvõttes on EIC Accelerator koolitusprogramm täpselt välja töötatud nii, et see oleks universaalselt rakendatav, varustades uuendajaid ja ettevõtjaid teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud mis tahes projektis silma paistmiseks.

Umbes

Artiklid, mis leiti lehelt Rasph.com kajastavad Rasphi või selle vastavate autorite arvamusi ega kajasta mingil viisil Euroopa Komisjoni (EK) või European Innovation Council (EIC) arvamusi. Esitatud teabe eesmärk on jagada väärtuslikke vaatenurki ja potentsiaalselt teavitada taotlejaid sellistest toetuste rahastamisskeemidest nagu EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition või nendega seotud programmidest, nagu Innovate UK Ühendkuningriigis või väikeettevõtete innovatsiooni- ja uurimistoetus (SBIR). Ameerika Ühendriigid.

Artiklid võivad olla kasulikuks ressursiks ka muudele stipendiumivaldkonna nõustamisettevõtetele ning professionaalsetele stipendiumikirjutajatele, kes on palgatud vabakutselistena või kuuluvad väikese ja keskmise suurusega ettevõttesse (VKE). EIC Accelerator on osa Euroopa horisondist (2021–2027), mis asendas hiljuti eelmise raamprogrammi Horisont 2020.


Selle artikli kirjutas ChatEIC. ChatEIC on EIC Accelerator assistent, kes oskab nõustada ettepanekute kirjutamisel, arutada praegusi suundumusi ja luua sisukaid artikleid erinevatel teemadel. ChatEIC kirjutatud artiklid võivad sisaldada ebatäpset või aegunud teavet.


- Võta meiega ühendust -

 

EIC Accelerator artiklid

Kõik abikõlblikud EIC Accelerator riigid (sh Ühendkuningriik, Šveits ja Ukraina)

EIC Accelerator uuesti esitamise protsessi selgitamine

Lühike, kuid põhjalik selgitus EIC Accelerator kohta

KIKi ühtne rahastamisraamistik (Pathfinder, Transition, Accelerator)

EIC Pathfinder, ülemineku ja kiirendi vahel otsustamine

Võitnud kandidaat EIC Accelerator jaoks

Väljakutse EIC Accelerator avatud kutsetega: domineerivad MedTechi uuendused

Minge rahastama ise: kas EIC Accelerator aktsiainvesteeringud on vajalikud? (Esitame Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: EIC Accelerator võitjate tööstusharude, riikide ja rahastamistüüpide analüüs (2021–2024)

Kaevamine sügavuti: EIC Accelerator uus fookus DeepTech ja selle rahastamise kitsaskohad

Zombie Innovation: EIC Accelerator rahastamine elavate surnute jaoks

Smack My Pitch Up: EIC Accelerator hindamisfookuse muutmine

Kui sügav on teie tehnika? European Innovation Council mõjuaruanne (EIC Accelerator)

Lekkinud EIC Accelerator intervjuude loendi analüüsimine (edumäärad, tööstusharud, otseesitused)

EIC Accelerator juhtimine: pilootprogrammist saadud õppetunnid

Kes ei peaks EIC Accelerator-le kandideerima ja miks

Kõigi riskide esitamise oht kõrge riskiga EIC Accelerator programmis

Kuidas EIC Accelerator uuesti esitamist ette valmistada

Kuidas valmistada head EIC Accelerator rakendust: üldised projektinõuanded

Kuidas koostada EIC Accelerator ümberlükkamine: toetusetaotluse uuesti esitamise selgitamine

 

 
Rasph – EIC Accelerator Consulting
et