Opnieuw indienen

EIC Accelerator herinzendingen: het goede, het slechte en de willekeur

Navigeren door de EIC Accelerator: de regel "3 Strikes, You're Out" begrijpen

De European Innovation Council (EIC) Accelerator is een cruciaal financieringsmechanisme onder Horizon Europa, gericht op startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die de grenzen van innovatie verleggen. Met een mix van subsidies en eigen vermogen vertegenwoordigt het een cruciale kans voor baanbrekende projecten om tot leven te komen. Het navigeren door het sollicitatieproces is echter geen sinecure, vooral niet met de strikte '3 strikes, you're out'-regel. Dit beleid schrijft voor dat aanvragers maximaal drie keer kunnen worden afgewezen in een van de drie stappen van het beoordelingsproces. Zodra deze limiet is bereikt, is hernieuwde toepassing uitgesloten tot de afronding van het huidige werkprogramma van Horizon Europa in 2027.

De drie stappen van EIC Accelerator-evaluatie

 1. Korte toepassing: De eerste stap bestaat uit een schriftelijke sollicitatie en een pitchvideo. Het is de eerste hindernis waar uw project wordt gescreend.
 2. Volledige toepassing: Succesvolle projecten dienen vervolgens een gedetailleerd voorstel in, waarin de innovatie-, impact- en implementatiestrategie worden uiteengezet.
 3. Interview: Finalisten worden uitgenodigd om hun projecten te pitchen voor een jury van experts, de laatste kans om te overtuigen voordat er financieringsbeslissingen worden genomen.

Implicaties van de “3 Strikes”-regel

Deze regel onderstreept het competitieve karakter van de EIC Accelerator en het belang van een zorgvuldige voorbereiding. Het is een duidelijke boodschap dat alleen de meest overtuigende en goed voorbereide sollicitaties een kans maken. Dit beleid moedigt aanvragers ook aan om hun bereidheid en het potentieel van hun innovatie kritisch te beoordelen voordat ze zich aanmelden, wat mogelijk tijd en middelen bespaart voor zowel de aanvragers als de beoordelingscommissies.

Strategieën voor succes

 • Diepgaande voorbereiding: Voordat u zich aanmeldt, moet u ervoor zorgen dat uw project aansluit bij de prioriteiten van de EIC: hoge impact, innovatie en marktpotentieel.
 • Professionele ondersteuning: Overweeg om consultants of professionele schrijvers in te schakelen die gespecialiseerd zijn in EIC-aanvragen om uw inzending te verbeteren.
 • Feedbackgebruik: Als u wordt afgewezen, gebruik dan de feedback om de zwakke punten van uw project te versterken voordat u opnieuw een aanvraag indient.

Het Horizon Europa-kader

Het huidige werkprogramma, Horizon Europa, loopt tot 2027 en bepaalt het tijdschema voor deze regel. Het is een periode vol kansen maar ook beperkingen, zoals de “3 strikes”-regel duidelijk maakt. Aanvragers moeten met een strategische vooruitziende blik door dit landschap navigeren en ervoor zorgen dat hun innovaties niet alleen baanbrekend zijn, maar ook zorgvuldig worden gepresenteerd.

Conclusie

De '3 strikes, you're out'-regel van EIC Accelerator is een cruciale factor waarmee aanvragers rekening moeten houden. Het benadrukt de noodzaak van uitmuntendheid in elk aspect van de applicatie, van de innovatie zelf tot de manier waarop deze wordt gecommuniceerd. Terwijl we Horizon Europa doorlopen, zal deze regel ongetwijfeld het concurrentielandschap vormgeven, waardoor bedrijven niet alleen in de richting van innovatie worden geduwd, maar ook naar uitmuntendheid in articulatie en strategie.

Maximaliseer uw EIC Accelerator-voorstel met het evaluatiesamenvattingsrapport (ESR)

De reis naar het verkrijgen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator kan lastig zijn, waarbij elke aanvraagstap nauwkeurig wordt onderzocht door deskundige beoordelaars. Een cruciaal hulpmiddel bij dit traject is het Evaluatie Samenvattend Rapport (ESR), dat na elke afwijzing wordt verstrekt. Dit rapport is niet louter een melding van mislukte pogingen, maar een goudmijn van constructieve feedback rechtstreeks vanuit het perspectief van de beoordelaars.

De ESR begrijpen

De ESR biedt een transparant inzicht in de opmerkingen van de beoordelaars over alle aspecten van het voorstel, inclusief uitmuntendheid, impact en implementatie. Deze feedback is van onschatbare waarde voor het begrijpen van de sterke en zwakke punten van uw inzending.

 • Stap 1 Feedback: In de eerste stap van de evaluatie wordt uw voorstel beoordeeld door vier beoordelaars, waardoor u een breed scala aan inzichten krijgt over de eerste indruk die uw project maakt.
 • Stap 2 Feedback: Bij de volledige aanvraagfase zijn drie beoordelaars betrokken, of vier bij sterk omstreden afwijzingen. Deze fase biedt een diepere duik in de details van uw voorstel, waarbij wordt beoordeeld hoe goed het aansluit bij de doelstellingen van EIC Accelerator.

ESR inzetten voor succes

 • Bruikbare inzichten: De opmerkingen van elke beoordelaar begeleiden u bij het verfijnen van uw voorstel, waarbij de gebieden voor verbetering op het gebied van duidelijkheid, impact en haalbaarheid worden benadrukt.
 • Op maat gemaakte revisies: Door op specifieke kritiekpunten in te gaan, kunt u uw herindiening zo afstemmen dat u eerdere tekortkomingen rechtstreeks aanpakt, waardoor de aantrekkelijkheid van uw voorstel wordt vergroot.
 • Strategische benadering: Als u terugkerende feedbackthema's begrijpt, kunt u uw voorstel strategisch herzien, zodat elk aspect, van innovatie tot marktstrategie, robuust en overtuigend is.

Conclusie

De ESR is een kritisch feedbackmechanisme dat, indien verstandig gebruikt, uw kansen op succes in toekomstige EIC Accelerator-toepassingen aanzienlijk kan vergroten. Door het commentaar van de beoordelaars grondig te analyseren en ernaar te handelen, kunnen aanvragers hun innovatieve projecten omzetten in winnende voorstellen die aansluiten bij de hoge normen van de EIC op het gebied van uitmuntendheid, impact en implementatie. Vergeet niet dat elk stukje feedback een stap dichter bij het veiligstellen van de steun komt die nodig is om uw innovatie op de voorgrond van de Europese industrieën te brengen.

Het EIC Accelerator-weerleggingsproces: afwijzing omzetten in kansen

De weg naar het veiligstellen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator is beladen met uitdagingen, waarvan er één de mogelijkheid van afwijzing is. De EIC Accelerator biedt echter een uniek weerleggingsproces waarmee aanvragers niet alleen kunnen reageren op opmerkingen van de beoordelaars, maar ook een platform biedt om misverstanden te corrigeren en het voorstel te versterken op basis van geldige kritiek.

De essentie van het weerwoord

Dit proces is meer dan louter een oproep; het is een kans voor dialoog. Door de opmerkingen van eerdere beoordelaars te weerleggen, kunnen aanvragers eventuele onjuiste beoordelingen direct aanpakken en dieper ingaan op de aspecten van hun voorstel die mogelijk verkeerd zijn begrepen of onderschat. Deze directe communicatie is cruciaal voor het zetten van een positieve toon voor de herindiening, waardoor het een strategisch instrument wordt voor overtuigingskracht die verder gaat dan het schriftelijke voorstel zelf.

Strategische voordelen

 • Verduidelijking: Het stelt aanvragers in staat punten te verduidelijken die mogelijk verkeerd zijn geïnterpreteerd, zodat het voorstel op zijn ware merites wordt beoordeeld.
 • Verbetering: Gegronde kritiek wordt een mogelijkheid tot verfijning, waardoor aanvragers hun voorstellen kunnen verbeteren op basis van feedback van deskundigen.
 • Betrokkenheid: Het weerleggingsproces creëert een dialoog tussen aanvragers en beoordelaars, waardoor het aanvraagproces wordt gepersonaliseerd en toekomstige evaluaties mogelijk in hun voordeel worden beïnvloed.

Navigeren door het weerleggingsproces

Om deze kans optimaal te benutten, moeten aanvragers het weerwoord met een constructieve instelling benaderen. Het erkennen van terechte kritiek en het diplomatisch aanpakken van eventuele onnauwkeurigheden kan blijk geven van professionaliteit en een streven naar uitmuntendheid. Bovendien onderstreept dit proces het belang van veerkracht bij afwijzing, waardoor sollicitanten worden aangemoedigd om tegenslagen te zien als opstapjes naar succes.

Conclusie

Het weerleggingsproces binnen het EIC Accelerator-framework is een voorbeeld van de toewijding van het programma aan eerlijkheid en grondige evaluatie. Door aanvragers in staat te stellen direct gebruik te maken van de feedback van beoordelaars, verbetert de EIC Accelerator niet alleen de kwaliteit van voorstellen, maar bevordert het ook een transparanter en dynamischer aanvraagproces. Het omarmen van deze kans kan een cruciale stap zijn in het omzetten van afwijzing in een succesvol financieringsresultaat.

De onvoorspelbare reis naar EIC Accelerator-financiering

Het aanvragen van financiering uit de European Innovation Council (EIC) Accelerator lijkt op het navigeren door een doolhof van innovatie en onzekerheid. Het is een pad dat wordt gekenmerkt door frequente afwijzingen in verschillende stadia, wat het competitieve karakter van het programma en de hoge eisen die aan baanbrekende projecten worden gesteld, weerspiegelt. Dit concurrentievermogen, gekoppeld aan het streven naar uitmuntendheid, leidt tot een omgeving waarin inconsistenties en schijnbaar willekeurige uitkomsten kunnen optreden.

De inherente onvoorspelbaarheid

Het evaluatieproces van de EIC Accelerator, hoewel streng, is niet immuun voor variabiliteit. Aanvragers kunnen ontdekken dat wat voor het ene bedrijf tot afwijzing leidt, voor een ander bedrijf over het hoofd kan worden gezien of als minder cruciaal wordt beschouwd. Deze inconsistentie valt vooral op tijdens de juryinterviews in stap 3, waar de subjectieve aard van het menselijk oordeel een rol speelt, wat leidt tot beslissingen die soms tegenstrijdig kunnen lijken.

Doorzettingsvermogen als sleutel tot succes

In dit landschap van hoge inzet en onvoorspelbaarheid komt doorzettingsvermogen naar voren als een essentiële eigenschap voor succes. De geschiedenis van EIC Accelerator-financiering staat vol met verhalen van aanvragers die met meerdere afwijzingen te maken kregen voordat ze uiteindelijk de gewenste financiering binnenhaalden. Het is een bewijs van het idee dat veerkracht, gekoppeld aan de bereidheid om voorstellen te verfijnen en te verbeteren op basis van feedback, de kansen op uiteindelijk succes aanzienlijk vergroot.

Feedback en verfijning omarmen

Aanvragers worden aangemoedigd om elke afwijzing niet als een mislukking te beschouwen, maar als een kans op groei. De feedback die wordt gegeven, hetzij via samenvattende evaluatierapporten, hetzij tijdens het weerleggingsproces, biedt inzichten van onschatbare waarde voor het versterken van toekomstige inzendingen.

Conclusie

Het veiligstellen van financiering uit de EIC Accelerator is een bewijs van de innovatie, uitmuntendheid en, belangrijker nog, het doorzettingsvermogen van een aanvrager. De reis is beladen met uitdagingen en tegenslagen, maar degenen die volhouden, verfijnen en opnieuw toepassen met verbeterde voorstellen, hebben de meeste kans op succes. In de dynamische en competitieve arena van EIC-financiering is veerkracht de hoeksteen van de uiteindelijke overwinning.

Over

De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

De artikelen kunnen ook een nuttige bron zijn voor andere adviesbureaus op het gebied van subsidies, maar ook voor professionele subsidieschrijvers die als freelancer worden ingehuurd of deel uitmaken van een midden- en kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.

Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.

- Neem contact met ons op -

 

EIC Accelerator-artikelen

Alle in aanmerking komende EIC Accelerator-landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oekraïne)

Uitleg van het herindieningsproces voor de EIC Accelerator

Een korte maar uitgebreide uitleg van de EIC Accelerator

Het one-stop-shop-financieringskader van de EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Kiezen tussen EIC Pathfinder, Transition en Accelerator

Een winnende kandidaat voor de EIC Accelerator

De uitdaging met EIC Accelerator open oproepen: MedTech-innovaties domineren

Ga zelf financieren: zijn EIC Accelerator-aandeleninvesteringen nodig? (Presentatie Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: analyse van de sectoren, landen en financieringstypen van EIC Accelerator-winnaars (2021-2024)

Diep graven: de nieuwe DeepTech-focus van de EIC Accelerator en de financieringsknelpunten ervan

Zombie-innovatie: EIC Accelerator-financiering voor de levende doden

Smack My Pitch Up: de evaluatiefocus van de EIC Accelerator veranderen

Hoe diep is uw technologie? Het European Innovation Council-impactrapport (EIC Accelerator)

Analyse van een gelekte EIC Accelerator-interviewlijst (succespercentages, sectoren, directe inzendingen)

Het besturen van de EIC Accelerator: lessen die zijn geleerd uit het proefprogramma

Wie moet niet solliciteren op de EIC Accelerator en waarom

Het risico van het presenteren van alle risico's in het High-Risk EIC Accelerator-programma

Hoe u een EIC Accelerator-herindiening voorbereidt

Hoe u een goede EIC Accelerator-toepassing voorbereidt: algemeen projectadvies

Een EIC Accelerator-weerlegging opstellen: uitleg over herindieningen van subsidievoorstellen

 

EIC Accelerator-updates

Deadlines / EIC Accelerator-sluitingsdata 2024

 • Stap 1
  • nu open
 • Stap 2 (sluiting om 17:00 uur Brusselse tijd)
  • 1st afsnijden: -
  • 2nl afsnijden: -
  • 3rd afsnijden: -
  • 4e afsnijden: 3 oktoberrd 2024
 • Stap 3
  • 1st afsnijden: -
  • 2nl afsnijden: -
  • 3rd afsnijden: -
  • 4e afsluiting 2024: 13 januarie tot 17e 2025

Deadlines / EIC Transition-sluitingsdata 2024

 • EIC Transition geopend
  • 1st afsnijden: 18 septembere 2024

Deadlines / EIC Pathfinder-sluitingsdata 2024

 • EIC Pathfinder Openen
  • 1st afsnijden: -
 • EIC Pathfinder-uitdagingen
  • 2nl afsnijden: 16 oktobere 2024

EIC-werkprogramma

EIC Accelerator-uitdagingen

 • Alle uitdagingen
  • Mensgerichte generatieve AI gemaakt in Europa
  • Het mogelijk maken van virtuele werelden en verbeterde interactie in toepassingen met grote impact om de realisatie van Industrie 5.0 te ondersteunen
  • Het inschakelen van de smart edge- en kwantumtechnologiecomponenten
  • Voedsel uit precisiefermentatie en algen
  • Op monoklonale antilichamen gebaseerde therapieën voor nieuwe varianten van opkomende virussen
  • Hernieuwbare energiebronnen en hun hele waardeketen, inclusief materiaalontwikkeling en recycling van componenten

Richtlijnen voor het EIC-fonds (aandelen)

EIC Accelerator-oproeppagina, voorstelsjablonen en indieningslinks

EIC Accelerator-juryleden

Lijst met in aanmerking komende EIC Accelerator-landen

 • Alle in aanmerking komende EIC Accelerator-landen
 • EU-27-lidstaten
  1. Oostenrijk
  2. België
  3. Bulgarije
  4. Kroatië
  5. Republiek Cyprus
  6. Tsjechische Republiek
  7. Denemarken
  8. Estland
  9. Finland
  10. Frankrijk
  11. Duitsland
  12. Griekenland
  13. Hongarije
  14. Ierland
  15. Italië
  16. Letland
  17. Litouwen
  18. Luxemburg
  19. Malta
  20. Nederland
  21. Polen
  22. Portugal
  23. Roemenië
  24. Slowakije
  25. Slovenië
  26. Spanje
  27. Zweden
 • Associatieovereenkomsten met rechtsgevolgen
  1. Albanië
  2. Armenië
  3. Bosnië-Herzegovina
  4. Faeröer eilanden
  5. Georgië
  6. IJsland
  7. Israël
  8. Kosovo
  9. Moldavië
  10. Montenegro
  11. Noord-Macedonië
  12. Noorwegen
  13. Servië
  14. Tunesië
  15. Kalkoen
  16. Oekraïne
 • Overgangsassociatieregelingen
  1. Marokko
  2. Verenigd Koninkrijk (subsidie maar geen eigen vermogen)
 • Landen en gebieden overzee (LGO) Gekoppeld aan lidstaten
  1. Aruba (Nederland)
  2. Bonaire (Nederland)
  3. Curaçao (Nederland)
  4. Frans-Polynesië (Frankrijk)
  5. Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden (Frankrijk)
  6. Groenland (Denemarken)
  7. Nieuw-Caledonië (Frankrijk)
  8. Saba (Nederland)
  9. Saint-Barthélemy (Frankrijk)
  10. Sint Eustatius (Nederland)
  11. Sint Maarten (Nederland)
  12. St. Pierre en Miquelon (Frankrijk)
  13. Wallis- en Futuna-eilanden (Frankrijk)

Status van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB).

 • MKB-definitie
  • Personeelsbestand < 250
  • Omzet ≤ € 50 miljoen
  • Balanstotaal ≤ € 43 miljoen

Neem contact op met de ondersteuning van European Innovation Council (EIC) en het MKB-uitvoerend agentschap (EISMEA).

 


Op deze pagina vindt u alle relevante en actuele informatie over de EIC Accelerator. U kunt hier de laatste EIC Accelerator-uiterste data voor de indieningsdeadlines, de huidige EIC Accelerator-indieningslinks, informatie over EIC Accelerator-sjablonen, de EIC Accelerator-uitdagingen, het EIC Accelerator-budget, de in aanmerking komende EIC Accelerator-landen en andere algemene vereisten vinden.

Over

De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

De artikelen kunnen ook een nuttige bron zijn voor andere adviesbureaus op het gebied van subsidies, maar ook voor professionele subsidieschrijvers die als freelancer worden ingehuurd of deel uitmaken van een midden- en kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.


- Neem contact met ons op -

 

EIC Accelerator-artikelen

Alle in aanmerking komende EIC Accelerator-landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oekraïne)

Uitleg van het herindieningsproces voor de EIC Accelerator

Een korte maar uitgebreide uitleg van de EIC Accelerator

Het one-stop-shop-financieringskader van de EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Kiezen tussen EIC Pathfinder, Transition en Accelerator

Een winnende kandidaat voor de EIC Accelerator

De uitdaging met EIC Accelerator open oproepen: MedTech-innovaties domineren

Ga zelf financieren: zijn EIC Accelerator-aandeleninvesteringen nodig? (Presentatie Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: analyse van de sectoren, landen en financieringstypen van EIC Accelerator-winnaars (2021-2024)

Diep graven: de nieuwe DeepTech-focus van de EIC Accelerator en de financieringsknelpunten ervan

Zombie-innovatie: EIC Accelerator-financiering voor de levende doden

Smack My Pitch Up: de evaluatiefocus van de EIC Accelerator veranderen

Hoe diep is uw technologie? Het European Innovation Council-impactrapport (EIC Accelerator)

Analyse van een gelekte EIC Accelerator-interviewlijst (succespercentages, sectoren, directe inzendingen)

Het besturen van de EIC Accelerator: lessen die zijn geleerd uit het proefprogramma

Wie moet niet solliciteren op de EIC Accelerator en waarom

Het risico van het presenteren van alle risico's in het High-Risk EIC Accelerator-programma

Hoe u een EIC Accelerator-herindiening voorbereidt

Hoe u een goede EIC Accelerator-toepassing voorbereidt: algemeen projectadvies

Een EIC Accelerator-weerlegging opstellen: uitleg over herindieningen van subsidievoorstellen

 

Financiële middelen toewijzen om baanbrekende technologische innovaties te katalyseren via het EIC Accelerator-programma

De European Innovation Council Accelerator begrijpen: een uitgebreid overzicht van het doel, de functies en de kansen ervan voor visionaire ondernemers

De European Innovation Council (EIC) Accelerator vertegenwoordigt een cruciaal onderdeel van de uitgebreide reeks financieringsinitiatieven van Horizon Europa, zorgvuldig ontworpen om baanbrekende bedrijven te ondersteunen die voorop lopen bij het exploiteren van radicale technologische vooruitgang of baanbrekende wetenschappelijke inzichten, gezamenlijk bekend als Deep Technology ( DeepTech). Met een financieel raamwerk dat tot €2,5 miljoen omvat in de vorm van niet-verwaterende subsidiefinanciering en het potentieel voor maximaal €15 miljoen aan aandeleninvesteringen per individueel project, orkestreert de EIC Accelerator een robuust mechanisme voor het stimuleren van risicovolle, hoog-risicovolle projecten. impact innovaties van concept tot marktrealisatie. Deze strategische kapitaalinjectie heeft tot doel de groeitrajecten van start-ups en kleine en middelgrote bedrijven te katalyseren terwijl zij door de uitdagende fasen van productontwikkeling, opschaling en marktintroductie navigeren.

Uitgebreid overzicht van gerichte technologieën die in aanmerking komen voor financiering via het EIC Accelerator-programma

Sinds de start in 2021 heeft het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma meer dan 400 baanbrekende ondernemingen ondersteund, verspreid over een breed spectrum van sectoren. Dit omvat ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kapitaalintensieve hardwareoplossingen, maar ook ondernemingen die zich uitsluitend richten op de innovatie en implementatie van geavanceerde softwareproducten, met een bijzondere nadruk op Deep Technology (DeepTech)-domeinen. De EIC Accelerator handhaaft een open houding ten opzichte van een breed scala aan technologische ontwikkelingen en legt zijn aanvragers geen overkoepelende technologische beperkingen op. Om consistent te blijven met de EU-richtlijnen worden technologieën met potentiële militaire toepassingen echter buiten beschouwing gelaten. Naast deze brede ruimte voor innovatie identificeert en promoot het EIC Accelerator-programma jaarlijks een reeks technologische uitdagingen. Deze uitdagingen zijn bedoeld om de vooruitgang op specifieke technologische gebieden die van strategisch belang zijn en een groot potentieel voor maatschappelijke impact binnen de Europese Unie hebben, onder de aandacht te brengen en te stimuleren.

Het beoordelen van het volwassenheidsniveau dat vereist is om een technologie in aanmerking te laten komen voor het EIC Accelerator-programma

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma richt zich specifiek op innovaties die minimaal Technology Readiness Level (TRL) 5 hebben bereikt, een fase die wordt gekenmerkt door de validatie van de technologie binnen een omgeving die de reële omstandigheden nauw weerspiegelt. Op dit niveau wordt verwacht dat de innovatie de theoretische stadia heeft overschreden en een tastbaar prototype of een aantoonbaar proof-of-concept belichaamt dat de doeltreffendheid en het potentieel ervan onderbouwt.

Aanvragers die financiële steun van de EIC Accelerator zoeken, kunnen een subsidieaanvraag indienen als hun technologie is gevorderd tot TRL 6 of TRL 7. Bij TRL 6 moet de technologie zijn gedemonstreerd in een relevante omgeving, waaruit blijkt dat deze kan functioneren onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de beoogde omstandigheden. gebruik. Verdere voortgang naar TRL 7 geeft aan dat het prototype een demonstratie van een systeemprototype heeft ondergaan in een operationele omgeving, wat een uitgebreidere validatie van de prestaties en geschiktheid ervan biedt.

Voor technologieën die TRL 8 hebben bereikt, waarbij het eigenlijke systeem is voltooid en gekwalificeerd door middel van tests en demonstraties, biedt de EIC Accelerator de mogelijkheid om pure aandeleninvesteringen aan te vragen. Deze financieringsoptie is bedoeld om de laatste fasen van de technologische ontwikkeling en schaalvergroting te ondersteunen, waardoor de overgang van een innovatief concept naar een marktklaar product of oplossing wordt vergemakkelijkt.

Onderzoek naar het scala aan financiële ondersteuning dat wordt aangeboden via het EIC Accelerator-programma

De European Innovation Council (EIC) Accelerator biedt robuuste financiële ondersteuning, afgestemd op de behoeften van bedrijven die klaar zijn voor groei en marktuitbreiding. Gekwalificeerde ondernemingen hebben toegang tot aanzienlijke financiering via drie verschillende instrumenten:

1. Subsidiefinanciering: De EIC Accelerator biedt een niet-verwaterende subsidiefinanciering van maximaal € 2,5 miljoen, toegewezen als een vast bedrag ter ondersteuning van activiteiten zoals proof of concept, prototyping, systeemontwikkeling, pilots, validatie en testen in reële omgevingen , evenals marktreplicatie.

2. Aandelenfinanciering: Voor ondernemingen die op zoek zijn naar een substantiëler financieringsmechanisme, kan de EIC Accelerator aandeleninvesteringen bieden die kunnen oplopen tot € 15 miljoen. Deze aandelencomponent wordt mogelijk gemaakt door het EIC-fonds of zijn dochterondernemingen en omvat een berekende kapitaaluitwisseling voor een strategisch eigendomsbelang in het bedrijf van de aanvrager. Dit zorgt voor een substantiëlere financiële steun, waardoor schaalvergroting en aanzienlijke groei mogelijk worden zonder de noodzaak om de investering terug te betalen zoals bij een traditionele lening.

3. Blended Finance: Bedrijven die een synergie van subsidies en eigen vermogen nodig hebben, kunnen profiteren van Blended Finance, met een combinatie van beide soorten financiering, tot een totaalplafond van € 17,5 miljoen. Dit hybride financieringsmodel is gestructureerd om de voordelen van subsidiefinanciering te benutten, samen met de aanzienlijke kapitaalinjectie die aandelenfinanciering biedt, waardoor een alomvattend financieel pakket wordt geboden.

Aanvragers beschikken over de flexibiliteit om het financieringsmodel te bepalen dat het beste aansluit bij hun strategische doelstellingen en de omvang van hun innovatieproject. Ze kunnen hun verzoek afstemmen op het gewenste financieringstype (subsidie, eigen vermogen of blended finance) en het bedrag specificeren dat hun behoeften weerspiegelt.

Bovendien staat de EIC Accelerator open voor het in overweging nemen van verzoeken die de standaard financieringsplafonds overschrijden, in omstandigheden waarin de reikwijdte en ambitie van het innovatieproject een grotere investering rechtvaardigen. Deze uitzonderlijke gevallen worden beoordeeld op hun individuele merites, zodat de meest baanbrekende en disruptieve bedrijven toegang hebben tot het kapitaal dat nodig is om hun volledige marktpotentieel te bereiken.

Gedetailleerd overzicht van de zakelijke en innovatieachtergrond van EIC Accelerator-aanvrager

Geschiktheidscriteria en soorten entiteiten die in aanmerking komen voor EIC Accelerator-financiering

Entiteiten die financiering zoeken via het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma moeten in de eerste plaats kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) met winstoogmerk zijn die juridisch opgericht zijn in een lidstaat of een geassocieerd land dat geacht wordt in aanmerking te komen voor deelname. Het raamwerk biedt echter ook ruimte aan aanvragen van individuele ondernemers en investeerders, met de bepaling dat er vóór de formele uitvoering van het Subsidieovereenkomstcontract een in aanmerking komende onderneming moet worden opgericht.

Om volgens de richtlijnen van de EIC Accelerator als kmo te kwalificeren, moet de onderneming autonoom zijn en niet verbonden zijn met of samenwerken met grotere bedrijven die buiten de MKB-categorie vallen. Het MKB moet een personeelsbestand hebben van minder dan 250 personen en moet ofwel een jaaromzet hebben die de € 50 miljoen niet overschrijdt, ofwel een balanstotaal hebben dat de € 43 miljoen niet overschrijdt. Deze financiële drempels zorgen ervoor dat de financiering gericht wordt op werkelijk onafhankelijke en middelgrote entiteiten die willen innoveren en opschalen binnen de markt.

Geschiktheidscriteria: Lijst van lidstaten van de Europese Unie die gekwalificeerd zijn om deel te nemen aan het EIC Accelerator-programma

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma is strategisch ontworpen om inclusief te zijn en is breed beschikbaar voor een breed scala aan innovatieve entiteiten, waaronder zowel bedrijven als individuele ondernemers die in de hele Europese Unie gevestigd zijn. Dit omvat alle 27 lidstaten, namelijk Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, de Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden. Bovendien breidt het programma zijn bereik uit naar de ultraperifere regio's en gebieden die onder de jurisdictie van deze lidstaten vallen, waardoor wordt verzekerd dat de steun, financieringsmogelijkheden en middelen van EIC Accelerator grondig toegankelijk zijn voor innovators in het uitgestrekte geopolitieke landschap van de Europese Unie.

Geschiktheidscriteria voor niet-EU-landen om deel te nemen aan het EIC Accelerator-programma

In het kader van het EIC Accelerator is nauwgezet een substantieel netwerk van associatieovereenkomsten met het Horizon Europe-programma tot stand gebracht. Dit ingewikkelde netwerk vergemakkelijkt de deelname van een breed scala aan entiteiten, waaronder ondernemingen en individuele innovators, uit een uitgebreide lijst van niet-EU-landen. In het bijzonder komen entiteiten gevestigd in Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, de Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Marokko en het Verenigd Koninkrijk in aanmerking voor zijn van toepassing, waarbij laatstgenoemde alleen voor subsidie in aanmerking komt. Deze overeenkomsten vergroten de mogelijkheid voor deze landen om actief betrokken te zijn bij baanbrekende onderzoeks- en innovatieactiviteiten, en sluiten nauw aan bij de overkoepelende doelstellingen van het EIC Accelerator om baanbrekende innovatie op mondiale schaal te bevorderen.

Uw geschiktheid beoordelen: begrijpen of uw innovatieve onderneming aansluit bij de criteria van het EIC Accelerator-programma

Onderzoek naar de gedetailleerde succespercentages van aanvragen voor het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma hanteert een rigoureus evaluatieproces dat drie verschillende fasen omvat, maar gedetailleerde succespercentages die overeenkomen met elke fase worden niet openbaar gemaakt. Uit een uitgebreide analyse van het competitieve landschap van het programma blijkt echter dat het cumulatieve succespercentage vanaf de eerste indiening in stap 1 tot en met de uiteindelijke beslissing in stap 3 waarschijnlijk op of onder de 5% zal liggen. Het precieze percentage succesvolle aanvragen wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het toegewezen jaarlijkse budget van EIC Accelerator, het aantal ontvangen inzendingen voor elke sluitingsdatum en de specifieke aard van de financieringsoproep – of deze nu onder de categorie Open valt, ontworpen om ondersteuning van baanbrekende innovaties op elk gebied van technologie of industrie, of onder de categorie Uitdagingen, gericht op oplossingen voor specifieke maatschappelijke problemen.

Bijgevolg kan het slagingspercentage fluctueren, stijgen of dalen als reactie op deze variabelen.

Beoordelen of uw onderneming in aanmerking komt voor het EIC Accelerator-programma: criteria en geschiktheid

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma is met name gericht op ondernemingen die voorop lopen op het gebied van innovatie, en pleit voor technologieën die nieuwe wegen inslaan en potentieel bestaande markten ontwrichten of geheel nieuwe markten creëren. De EIC Accelerator geeft voorrang aan aanvragers met een basis in DeepTech, die geavanceerde wetenschappelijke kennis belichamen, of aanvragers die voortkomen uit een robuuste technologische nexus. Een kenmerk van het initiatief is de focus op ondernemingen die, ondanks hun intrinsiek risicovolle karakter, substantiële rendementen beloven door de introductie van baanbrekende technologische oplossingen op de markt.

Gedurende zijn operationele geschiedenis heeft de EIC Accelerator een breed netwerk uitgeworpen in termen van de soorten innovatie die het ondersteunt. Dit omvat een spectrum aan wetenschappelijke en technologische prestaties, variërend van baanbrekende, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde innovaties tot pure softwarebedrijven. Software as a Service (SaaS)-platforms behoorden ook tot de begunstigden, wat de veelzijdigheid van het programma aantoont bij het herkennen van verschillende vormen van innovatieve digitale oplossingen. Hoewel het EIC Accelerator bekend staat om het ondersteunen van opkomende bedrijven met een hoger risicoprofiel, heeft het er bovendien niet voor teruggeschrokken om in zee te gaan met goed gekapitaliseerde bedrijven die een relatief lager risico vertonen en toch voldoen aan de strenge criteria van het programma voor innovatie en potentiële marktimpact.

Evalueren of u in aanmerking komt: is de EIC Accelerator geschikt voor uw innovatieve project?

Elke onderneming moet een strategische beoordeling uitvoeren om te bepalen of zij gebruik wil maken van de mogelijkheid om een deel van de € 17,5 miljoen die is toegewezen voor de European Innovation Council (EIC) Accelerator-financiering veilig te stellen. Dit impliceert een grondige analyse van de risicobereidheid van de onderneming, op basis van de succespercentages die historisch geassocieerd zijn met het EIC Accelerator-programma. Bovendien moeten potentiële aanvragers rekening houden met de tijdsinvestering die nodig is voor het aanvraagproces en hun veerkracht behouden gedurende de mogelijk verlengde procedurele tijdlijn.

De EIC Accelerator is bijzonder geschikt voor ondernemingen die ten minste zes maanden operationele financiële start- en landingsbaan hebben veiliggesteld, waardoor wordt verzekerd dat deze entiteiten niet uitsluitend afhankelijk zijn van de onmiddellijke kapitaalinjectie uit dit specifieke financieringsmechanisme. Bovendien is het voordelig voor aanvragende bedrijven om actief due diligence te betrachten door relaties met investeerders op te bouwen en alternatieve financiële bronnen te verkennen, waardoor een veelzijdige financieringsstrategie ontstaat die niet afhankelijk is van één enkele bron. Een dergelijke gediversifieerde benadering van financiële planning onderstreept het belang van strategisch middelenbeheer, dat centraal staat in het ethos van het EIC Accelerator-programma.

Stapsgewijze handleiding voor het aanvraagproces voor het EIC Accelerator-programma

Stapsgewijze handleiding voor het navigeren door het aanvraagproces voor het EIC Accelerator-programma

De European Innovation Council (EIC) Accelerator implementeert een rigoureuze en uitgebreide evaluatiemethodologie in drie fasen om de waarde van financieringsaanvragen te beoordelen. Dit opeenvolgende proces vereist dat aanvragers met succes door elke fase navigeren voordat ze naar de volgende gaan. Pas bij succesvolle afronding van de derde en laatste fase krijgen bedrijven de financiering waarvoor zij hebben aangevraagd.

De eerste fase van het evaluatieproces omvat het indienen van een korte aanvraag, bedoeld om een beknopt overzicht te geven van het voorgestelde innovatieproject en de activiteiten van de aanvrager. In fase twee, als het voorstel op basis van de initiële aanvraag interessant wordt geacht, worden aanvragers uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen, inclusief een gedetailleerder businessplan en een pitchdeck. De volledige aanvraag wordt grondig beoordeeld door een panel van onafhankelijke deskundigen. Ten slotte bestaat fase drie uit een persoonlijk of op afstand interview, waarbij aanvragers de mogelijkheid hebben om hun voorstel rechtstreeks aan een jury van specialisten te presenteren en eventuele vervolgvragen te beantwoorden.

Dit hele proces vindt plaats via het Funding & Tenders Portal van de Europese Unie, een gecentraliseerd online systeem waar alle benodigde documentatie moet worden ingediend in overeenstemming met de voorgeschreven sluitingsdata voor elke evaluatieronde. Elke inzending wordt zorgvuldig beoordeeld en aan het einde van het proces ontvangen aanvragers een samenvattend evaluatierapport (ESR). Dit document bevat de gedetailleerde feedback en beoordelingen van de deskundige beoordelaars, samen met een eindaanbeveling van GO (wat betekent dat de aanvraag aan de noodzakelijke criteria heeft voldaan en is goedgekeurd voor financiering), of NO GO (wat aangeeft dat de aanvraag niet in aanmerking komt). voor financiering binnen deze ronde.

Van aanvragers wordt verwacht dat zij zich strikt aan de deadlines van het portaal houden en ervoor zorgen dat alle documentatie correct en volledig wordt geüpload, aangezien het niet voldoen aan deze vereisten van invloed kan zijn op de geschiktheid en het succes van hun aanvraag binnen het competitieve EIC Accelerator-financieringslandschap.

De tijdlijn begrijpen: de duur van het EIC Accelerator-aanvraagproces

Het aanvraagproces voor de EIC Accelerator wordt gekenmerkt door zijn flexibiliteit, zonder vooraf gedefinieerd tijdschema voor voltooiing. De duur vanaf de eerste indiening tot het potentiële succes varieert aanzienlijk tussen aanvragers. Een deel van de bedrijven kan het proces doorlopen en in minder dan zes maanden een gunstig resultaat bereiken, wat een versnelde voortgang door de vereiste fasen aantoont. Andere aanvragers kunnen daarentegen te maken krijgen met een langere tijdlijn, die mogelijk langer duurt dan twee jaar. Deze verlenging kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder de ontvangst van aanvankelijke afwijzingen of de noodzaak om opnieuw een aanvraag in te dienen, evenals de mogelijkheid om deadlines voor indiening te missen vanwege bestaande tijdgebrek binnen het bedrijf.

Het is belangrijk op te merken dat het EIC Accelerator-programma doorgaans elk kalenderjaar twee tot vier uiterste data aanwijst voor het indienen van aanvragen. Deze deadlines zijn van cruciaal belang voor aanvragers om rekening mee te houden bij het opstellen van hun strategische plannen voor het indienen van voorstellen. De intervallen tussen deze sluitingsdata kunnen de algehele planning en timing van aanvragen beïnvloeden en dienen als kritische tussenpunten voor bedrijven tijdens hun reis door het competitieve selectieproces van EIC Accelerator. Daarom moeten aanvragers deze deadlines nauwgezet in aanmerking nemen als onderdeel van hun alomvattende planning om hun kansen op succes te optimaliseren.

Tijdlijn en indieningsdeadlines voor het EIC Accelerator-aanvraagproces

Stap 1 van de European Innovation Council (EIC) Accelerator is ontworpen als een doorlopende fase met een open einde, waardoor potentiële aanvragers hun innovatieve bedrijfsconcepten op hun gemak kunnen indienen, zonder te worden beperkt door specifieke deadlines. Na een succesvolle evaluatie in stap 1 komen kandidaten in aanmerking om door te gaan naar stap 2, de afsluitfase, die duidelijk gepland is en gemiddeld twee tot vier keer voorkomt binnen een bepaald kalenderjaar. Als aanvragers het strenge selectieproces van stap 2 doorstaan, worden ze vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de derde en laatste beoordelingsfase – stap 3. Dit houdt een meer persoonlijke en diepgaande evaluatie in, die traditioneel wordt uitgevoerd via een videoconferentieplatform. Dit interview is tijdig gepland en zal plaatsvinden binnen een paar weken na de vaststelling van de resultaten van Stap 2, waardoor een naadloze en efficiënte voortgang door het uitgebreide evaluatieproces van EIC Accelerator wordt gegarandeerd.

Te nemen stappen en mogelijkheden voor feedback na een mislukte EIC Accelerator-aanvraag

De European Innovation Council (EIC) Accelerator maakt gebruik van een alomvattend en gestructureerd evaluatiemechanisme dat een duidelijk beleid omvat voor het omgaan met terugkerende afwijzingen, bekend als de 3 strikes, you're out rule. Volgens deze richtlijn komt een bedrijf, als het voorstel bij drie verschillende gelegenheden in een van de evaluatiefasen van het EIC Accelerator-programma wordt afgewezen, niet meer in aanmerking voor het opnieuw indienen van hetzelfde project, of een project met vergelijkbare doelstellingen en inhoud, totdat de conclusie is getrokken. van het kaderprogramma Horizon Europa. Dit beleid benadrukt het belang van het verfijnen en verbeteren van voorstellen op basis van de ontvangen feedback.

Deze regel dient echter ook om de ingebouwde aanmoediging voor iteratieve verbeteringen die inherent zijn aan het EIC Accelerator-proces te onderstrepen. Elke aanvrager krijgt meerdere mogelijkheden om zijn innovatieprojectvoorstellen te verfijnen door middel van opeenvolgende herindieningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de feedback uit eerdere rondes om de kracht van hun aanvraag en de afstemming op de doelstellingen van het programma te versterken. Het is opmerkelijk dat een aantal projecten die uiteindelijk financiering uit de EIC Accelerator krijgen, eerder met een of meer afwijzingen te maken hebben gehad voordat ze succes boekten. Dit iteratieve proces demonstreert de inzet van de EIC om innovatie te bevorderen en de ontwikkeling van kandidaten mogelijk te maken, waarbij wordt erkend dat de weg naar baanbrekende innovatie vaak geplaveid is met aanvankelijke tegenslagen en daaropvolgende verfijningen.

Stapsgewijze handleiding voor de EIC Accelerator-aanvraagprocedure

Stap 1: Het indienen van het voorlopige aanvraagformulier voor het EIC Accelerator-programma

De eerste fase van het aanvraagproces voor de EIC Accelerator, bekend als Stap 1, vereist dat aanvragers een uitgebreide reeks materialen nauwgezet voorbereiden en indienen. Dit omvat een gedetailleerd geschreven voorstel van 12 pagina's waarin het innovatieproject, de doelstellingen, de expertise van het team en de potentiële marktimpact worden geschetst. Bovendien moeten aanvragers een overtuigende videopitch van 3 minuten maken, die dient als een dynamische en visuele weergave van hun voorstel, waardoor ze de essentie van hun innovatie- en bedrijfsplan effectief kunnen overbrengen. Als aanvulling op deze componenten is er een beknopt pitchdeck van 10 pagina's dat het project visueel samenvat, waarbij de unieke waardepropositie en het commerciële potentieel ervan worden benadrukt.

Aanvragers moeten ook de standaardvelden van het online aanvraagformulier invullen, zodat alle vereiste informatie op een duidelijke en gestructureerde manier wordt verstrekt. Voor nieuwe deelnemers aan het EIC Accelerator-programma vergt het samenstellen van deze aanvraagdocumenten doorgaans een toegewijde inspanning van twee tot vier weken, omdat het essentieel is dat de ingediende materialen de verdiensten en de levensvatbaarheid van de markt nauwkeurig weerspiegelen.

Na indiening gaat het voorstel een rigoureuze evaluatiefase in, waar het wordt beoordeeld door een panel van deskundige beoordelaars. Om door te gaan naar stap 2 van de EIC Accelerator, moet de applicatie een GO-beoordeling krijgen van ten minste driekwart van de beoordelaars, wat aangeeft dat het project voldoet aan de hoge normen die zijn gesteld aan innovatiepotentieel, teamcapaciteit en potentiële impact. Het bereiken van consensus van minimaal drie van de vier beoordelaars is dus van cruciaal belang voor aanvragers die vooruitgang willen boeken in het zeer competitieve EIC Accelerator-proces.

Stap 2: Het opstellen van uw uitgebreide bedrijfsplan voor de EIC Accelerator

De tweede fase van het EIC Accelerator-aanvraagproces omvat de ontwikkeling van een diepgaand bedrijfsplan, dat doorgaans meer dan 50 pagina's beslaat, waarin de strategische richting, de marktanalyse, het innovatiepotentieel, de implementatieroutekaart en de verwachte impact van de voorgestelde onderneming nauwgezet worden beschreven. . Dit uitgebreide document wordt aangevuld met een reeks kritische bijlagen, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Een beknopte, meeslepende videopitch van 3 minuten die de essentie van het bedrijfsvoorstel en de unieke waardepropositie ervan samenvat.
 • Een pitchdeck, professioneel ontworpen om de belangrijkste punten van het businessplan beknopt over te brengen aan belanghebbenden en beoordelaars.
 • Een grondige reeks financiële documenten die een transparant beeld geven van de huidige financiële gezondheid van het bedrijf en toekomstige financiële projecties.
 • Een gedetailleerde Freedom to Operate (FTO)-analyse, die ervoor zorgt dat de intellectuele eigendomsrechten duidelijk worden geïdentificeerd en dat potentiële juridische belemmeringen worden aangepakt.
 • Een Data Management Plan (DMP), waarin de methodologieën worden beschreven voor het verzamelen, opslaan, beschermen en delen van gegevens die binnen het project worden gegenereerd.
 • Letters of Intent (LOI), die marktinteresse en validatie van potentiële klanten of partners aantonen.
 • Curricula Vitae (CV) van de kernteamleden, waarin de expertise en ervaring wordt getoond die elk van hen inbrengt in het project.

Bovendien moeten aanvragers de standaardvelden van het online aanvraagformulier invullen, zodat alle vereiste informatie nauwkeurig wordt vastgelegd.

De nauwgezette voorbereiding van deze documenten is een taak waar aanvragers doorgaans zes tot acht weken voor uittrekken, om ervoor te zorgen dat elk aspect van het voorstel gepolijst is en aansluit bij de hoge normen die door de EIC Accelerator-beoordelaars worden verwacht.

Na de indiening wordt een panel van drie onafhankelijke beoordelaars belast met een uitgebreide beoordeling van de aanvraag. Het is absoluut noodzakelijk dat het project een unanieme GO-beoordeling krijgt van alle drie de beoordelaars om door te kunnen gaan naar stap 3 van het EIC Accelerator-schema. Deze unanieme goedkeuring vormt een bewijs van de uitzonderlijke kwaliteit en het potentieel van het project dat wordt overwogen.

Stap 3: Diepgaande presentatie van de kandidaten via het sollicitatieproces met het EIC Accelerator-panel

Het Stap 3-interviewproces van de EIC Accelerator is een nauwgezette en uitgebreide evaluatiefase, waarbij kandidaten een directe dialoog moeten aangaan, hetzij via een videoconferentieplatform, hetzij door persoonlijk aanwezig te zijn op een aangewezen locatie in Brussel, België. Deze kritieke fase begint met het feit dat de aanvrager een beknopte maar impactvolle presentatie geeft van zijn innovatie en business case, die niet langer dan 10 minuten duurt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het pitchdeck dat is voorbereid en ingediend tijdens stap 2 van het aanvraagproces.

Na deze pitch wordt de aanvrager onderworpen aan een rigoureus vraag-en-antwoordondervraging van 35 minuten door de EIC-jury, een panel dat opzettelijk is samengesteld uit experts met verschillende achtergronden om een diverse en holistische beoordeling te garanderen. Normaal gesproken bestaat dit panel uit vijf vooraanstaande juryleden, maar de aanwezigheid beperkt zich niet alleen tot deze experts. De groep wordt aangevuld met vertegenwoordigers van de European Innovation Council (EIC) van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB), evenals EIC-programmamanagers, die allemaal hun gespecialiseerde perspectieven inbrengen in het evaluatieproces.

Aanvragers wordt geadviseerd twee volledige weken uit te trekken voor een grondige voorbereiding voorafgaand aan dit sollicitatiegesprek, omdat er veel op het spel staat en er intensief wordt gecontroleerd. Tijdens deze periode verfijnen potentiële winnaars hun pitch nauwgezet, anticiperen op mogelijke vragen en bepalen ze hoe ze de waarde van hun innovatie effectief kunnen communiceren. Het is absoluut noodzakelijk dat elk lid van de EIC-jury zijn goedkeuring kenbaar maakt (aangeduid als een GO) om de kandidaat als succesvol te beschouwen en de felbegeerde EIC Accelerator-financiering veilig te stellen, die van groot belang is bij het voortstuwen van baanbrekende innovaties van de conceptuele fase naar de markt.

Volgende stappen en richtlijnen voor succesvolle aanvragers: navigeren door postfinancieringsprocedures met de EIC Accelerator

Na bevestiging van het door de aanvrager gevraagde financieringsbedrag initieert de EIC Accelerator een grondig due diligence-proces, afgestemd op de Grant-component of de Equity-component. Voor aanvragers die subsidiefinanciering nastreven, omvat deze fase de nauwgezette samenstelling van het Grant Agreement Contract (GAC). Het is een kritieke fase waarin aanvragers uitgebreide documentatie ter beoordeling moeten verstrekken. Deze documentatie omvat een gedetailleerd financieel overzicht van het bedrijf, identificatie en verificatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO), samen met de vereiste bedrijfsregistratie en fundamentele documenten, die allemaal kunnen worden geüpload via het speciale EIC Accelerator-portaal.

Tegelijkertijd wordt het due diligence-onderzoek voor de aandelencomponent geleid door de Europese Investeringsbank (EIB). Deze procedure omvat een systematische en interactieve evaluatie, waarbij de EIB een directe communicatielijn tot stand brengt met de aanvragers en met eventuele mede-investeerders die met de aanvrager verbonden zijn. Het doel is om een diepgaand inzicht te krijgen in het bedrijf en zijn belanghebbenden, waardoor een goede investeringsbeslissing mogelijk wordt gemaakt.

De aandelenfinanciering wordt doorgaans uitgevoerd via strategische financiële instrumenten, waaronder, maar niet beperkt tot, directe beleggingen in aandelen, converteerbare obligaties of andere vergelijkbare financiële instrumenten. Het is echter vermeldenswaard dat het EIC-fonds een voorkeur vertoont voor deelname aan grotere financieringsrondes naast de bestaande investeerders van een aanvrager. Deze co-investeringsstrategie dient om de collectieve financiële kracht en het vertrouwen van de gecombineerde investeerdersbasis te benutten, waardoor het groeipotentieel van de baanbrekende onderneming wordt vergroot.

Uitgebreid overzicht van de trainingscomponenten die aan aanvragers worden aangeboden in het EIC Accelerator-programma

Uitgebreide verzameling vereiste sjablonen voor het EIC Accelerator-aanvraagproces
Het EIC Accelerator Applicant Training Program biedt een uitgebreide reeks zorgvuldig vervaardigde sjablonen die zijn ontworpen om de voorbereiding van zowel stap 1- als stap 2-inzendingen voor de EIC Accelerator te stroomlijnen. Deze sjablonen zijn verrijkt met uitgebreide instructies, geleverd via zowel tekstuele richtlijnen als instructievideo's. Deze aanpak zorgt voor een systematische en duidelijke voortgang door het sollicitatieproces, waardoor de aanvrager efficiënt van de ene stap naar de volgende kan gaan.

Deze sjablonen benadrukken het belang van een goed gestructureerd raamwerk en dienen als een onmisbaar hulpmiddel bij elke subsidieaanvraag, waardoor de schrijffase effectief wordt vereenvoudigd. Ze bieden een solide basis, waardoor aanvragers geen tijd en middelen hoeven te besteden aan het ontwikkelen van hun eigen format. Hierdoor kunnen aspirant-vernieuwers hun aandacht en inspanningen richten op de kerninhoud van hun applicatie – het verwoorden van de innovatie, de potentiële impact en de bedrijfsstrategie – terwijl ze er vertrouwen in kunnen houden dat de structurele integriteit van hun inzending in lijn is met de hoge normen en vereisten van de EIC Accelerator.

Stap 1: Gedetailleerde toepassingssjablonen voor het EIC Accelerator-programma

De eerste fase van het EIC Accelerator-aanvraagproces, stap 1, omvat een uitgebreid pakket van vijf zorgvuldig vervaardigde sjablonen, speciaal ontworpen voor Google Documenten en Google Spreadsheets, en gemakkelijk toegankelijk via Google Drive. Deze sjablonen zijn afgestemd op verschillende componenten van de applicatie, waaronder:

 1. Het hoofdvoorsteltekstsjabloon: Ontworpen om aanvragers te begeleiden bij het verwoorden van het kernverhaal van hun voorstel, met gestructureerde secties om ervoor te zorgen dat alle kritische aspecten van het project grondig worden behandeld.
 2. De videoscriptsjabloon: ontwikkeld om teams te helpen bij het scripten van een boeiende en beknopte pitchvideo, die een integraal onderdeel is van de applicatie, door een duidelijk raamwerk te bieden voor het presenteren van hun innovatieve concepten.
 3. Het projectoverzichtsjabloon: dit sjabloon is ontworpen om essentiële projectinformatie in één oogopslag vast te leggen, inclusief het acroniem, de titel en een boeiende samenvatting van het project om de essentie van het project bondig over te brengen.
 4. Een referentiedocument: dit biedt gebruikers een gedetailleerde handleiding over hoe ze de sjablonen effectief kunnen gebruiken en hoe ze zich moeten houden aan de indieningsnormen van EIC Accelerator, zodat alle noodzakelijke informatie wordt opgenomen en goed wordt gepresenteerd.
 5. Het teamtafelverzamelingssjabloon: Om de organisatie van informatie, rollen en bijdragen van teamleden te vergemakkelijken, waardoor een duidelijke weergave van de menselijke hulpbronnen van het project mogelijk wordt.

Deze sjablonen zijn zorgvuldig ontwikkeld om het schrijf- en voorbereidingsproces van de aanvraag te stroomlijnen. Door deze hulpmiddelen te gebruiken, kunnen aanvragers een samenhangende structuur en toon in hun documenten behouden. Bovendien zorgt het collaboratieve karakter van deze sjablonen op Google Drive voor naadloos delen tussen teamleden, waardoor efficiënte delegatie mogelijk wordt en het voorbereidingsproces wordt versneld. Met deze middelen tot hun beschikking kunnen EIC Accelerator-aanvragers de kwaliteit en samenhang van hun inzendingen verbeteren, waardoor hun potentieel voor een succesvolle aanvraag aanzienlijk wordt vergroot.

Stap 2 Sjablonen voor sollicitatiedocumentatie voor EIC Accelerator-kandidaten

Stap 2 van het EIC Accelerator-aanvraagproces biedt aanvragers een samenhangend pakket van zes zorgvuldig ontworpen sjablonen, die beschikbaar worden gesteld via Google Drive voor gemakkelijke toegang en samenwerking. Deze sjablonen zijn specifiek afgestemd op essentiële componenten van de applicatie, waaronder het belangrijkste voorstelverhaal, Letters of Intent (LOI), de uitgebreide Freedom to Operate (FTO)-analyse, het gedetailleerde Data Management Plan (DMP), een beknopt maar toch uitgebreid bedrijfsprofiel en een geavanceerde spreadsheet voor budgetplanning.

Elke sjabloon, of het nu een Google-document of een Google-spreadsheet is, is gemaakt met de nadruk op gebruiksvriendelijkheid, zodat de complexiteit van de inhoud de efficiëntie van het aanvraagproces niet in gevaar brengt. Het budgetplanningsdocument is vooral opmerkelijk vanwege de ingebouwde formules, die automatische berekeningen van de definitieve begrotingscijfers en bijbehorende financiële maatstaven mogelijk maken, waardoor het financiële planningsaspect voor aanvragers wordt gestroomlijnd. Deze sjablonen belichamen een strategisch evenwicht, waarbij al te ingewikkelde structuren worden vermeden ten gunste van een eenvoudig formaat dat een effectieve en gestroomlijnde voorbereiding van het voorstel mogelijk maakt, waardoor de administratieve lasten voor aanvragers worden verminderd.

Stap 3: Zakelijke coaching op maat voor EIC Accelerator-kandidaten

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma bereidt kandidaten nauwgezet voor op de Step 3-pitch en het interview via een uitgebreid en op maat gemaakt coachingprogramma. Elke EIC Accelerator-prospect krijgt persoonlijke aandacht, waardoor de voorbereiding nauwkeurig wordt afgestemd om de meest overtuigende en overtuigende presentatie mogelijk te maken. Dit impliceert een zorgvuldige opstelling van het pitchverhaal, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke waardepropositie en sterke punten van de innovatie van elke aanvrager.

Vooruitlopend op de formidabele evaluatie tijdens het 45 minuten durende interviewproces, worden er diepgaande vraag- en antwoordsessies gehouden om de kandidaat de mogelijkheid te geven om met vertrouwen alle vragen die zich kunnen voordoen, met betrekking tot hun project of bedrijf, te beantwoorden en te navigeren. Gebaseerd op een schat aan inzichten die zijn vergaard door vele jaren in het veld, omvat de coaching cruciale onderwerpen zoals de complexiteit van de voorgestelde technologie of innovatie, de robuustheid van de financiële structuren en de strategische bestuurspraktijken van het bedrijf.

Bovendien krijgen aanvragers twee extra sjablonen die speciaal zijn ontworpen om te helpen bij het structureren en verfijnen van hun pitch. Deze sjablonen dienen als hulpmiddelen van onschatbare waarde bij het effectief organiseren van inhoud en het communiceren van belangrijke punten met duidelijkheid en impact. Als finishing touch van het uitgebreide voorbereidingspakket wordt een zorgvuldig samengestelde checklist ter beschikking gesteld. Deze checklist dient als een cruciaal eindbeoordelingsinstrument om ervoor te zorgen dat alle cruciale elementen van de pitch en de verwachte vragen voldoende zijn beantwoord, zodat geen middel onbeproefd blijft terwijl de kandidaat vol vertrouwen de interviewfase van de EIC Accelerator-beoordeling ingaat.

Uitgebreide schriftelijke richtlijnen en diepgaande video-tutorials voor het EIC Accelerator-aanvraagproces

De EIC Accelerator-sjablonen zijn zorgvuldig ontworpen om een verrijkte leerervaring te bieden via een uitgebreide reeks videotrainingsmaterialen. De uitgebreide bibliotheek omvat meer dan 90 modules, waarbij elk cruciaal facet van het voorstelontwikkelingstraject nauwgezet wordt ontleed. Deze instructie-eenheden zijn naadloos geïntegreerd als referenties binnen de Stap 1- en Stap 2-sjablonen, waardoor ze dienen als een praktische gids voor het verhalende maakproces.

Aanvragers kunnen deze geavanceerde structuur gebruiken om gebruik te maken van de uitgebreide ervaring en het advies van doorgewinterde professionals, waardoor ze een kristalhelder inzicht krijgen in de verwachtingen en normen voor elke afzonderlijke sectie of bijlage van hun voorstel. Deze strategische aanpak is bedoeld om de kans op het indienen van een succesvolle aanvraag aanzienlijk te vergroten.

Bovendien stelt het modulaire ontwerp van onze middelen de teams van aanvragers in staat de werklast voor voorstellen efficiënt te verdelen. Door meerdere teamleden in staat te stellen gelijktijdig verschillende segmenten van het voorstel aan te pakken, wordt een collaboratieve en flexibele voorstelontwikkelomgeving bevorderd. Dit voordeel is een strategische afwijking van de traditionele adviesaanpak of de afhankelijkheid van één enkele externe subsidieschrijver, wat vaak resulteert in een meer gestroomlijnd en sneller proces voor het genereren van voorstellen. Deze teamgebaseerde aanpak versterkt niet alleen de interne expertise, maar zorgt ook voor een formidabel tempo dat conventionele methoden overtreft, waardoor aanvragers op een snel traject richting EIC Accelerator-succes worden gezet.

ChatEIC: uw geavanceerde AI-aangedreven assistent voor navigatie door het EIC Accelerator-programma

Exclusief voor OpenAI-abonnees heeft elke deelnemer die deelneemt aan het EIC Accelerator-trainingsprogramma het voorrecht om de mogelijkheden van ChatEIC te ontgrendelen, een geavanceerd AI-gestuurd platform dat is afgestemd op het benutten van de innovatieve functionaliteiten die inherent zijn aan OpenAI's Genative Pre-trained Transformers (GPT). ChatEIC is op ingewikkelde wijze geprogrammeerd voor interactie met de uitgebreide verzameling trainingsmaterialen, zodat het scherp advies kan geven, voorstelkaders nauwgezet kan organiseren en vakkundig voorontwerpen van voorstelsecties kan maken, afgestemd op de unieke projectvisie van elke aanvrager.

Hoewel het gebruik van deze AI-assistent als enige hulpbron voor het opstellen van voorstellen niet aan te raden is – het behoud van de authentieke stem en visie van de aanvrager is van het grootste belang – is ChatEIC een formidabele digitale bondgenoot. Het transformeert naadloos de traditioneel zware inspanning van het schrijven van voorstellen in een zeer efficiënte, synergetische activiteit. Door de talenten van het menselijk intellect te harmoniseren met de efficiëntie van AI, versnelt ChatEIC de tijdlijn voor de ontwikkeling van voorstellen, waardoor deelnemers uiteindelijk met grotere snelheid en effectiviteit naar hun doelen worden gestuwd.

Maximaliseer de efficiëntie met ChatEIC: uw uitgebreide gids voor het navigeren en gebruiken van het interactieve communicatieplatform van EIC Accelerator

De ChatEIC is uitgerust met geavanceerde mogelijkheden voor documentbegrip, waardoor hij een breed scala aan geüploade materialen nauwgezet kan analyseren, inclusief maar niet beperkt tot pitchdecks, subsidieaanvragen, uitgebreide bedrijfsplannen en ingewikkelde whitepapers. Door zich te verdiepen in de inhoud van deze documenten, extraheert ChatEIC vakkundig cruciale informatie, die het gebruikt om de verschillende secties van een voorstel systematisch te organiseren en te verbeteren. Bovendien is deze intelligente tool bedreven in het beantwoorden van vragen die verband houden met de complexiteit van het subsidieschrijfproces, waardoor de taak voor aanvragers wordt gestroomlijnd en mogelijk de behoefte aan video-tutorials en andere vormen van instructie-ondersteuning wordt weggenomen.

In een poging om zich aan te passen aan de dynamische regelgevingsomgeving van het OpenAI-platform, is ChatEIC ontworpen met flexibiliteit in gedachten. Als zodanig werkt het onder bepaalde parameters die beperkingen kunnen opleggen aan het gebruik, vooral met betrekking tot het aantal prompts dat het binnen een bepaald uur kan verwerken. Deze beperkingen zijn afhankelijk van het heersende beleid van OpenAI en zijn ontworpen om zowel naleving van wettelijke normen als optimale functionaliteit binnen het ondersteuningskader van EIC Accelerator te garanderen.

Belangrijkste voordelen van deelname aan het uitgebreide trainingsprogramma voor kandidaten van EIC Accelerator

Het identificeren van de belangrijkste personen met diepgaande kennis van de interne werking van uw bedrijf

Nadat ze de hulp van professionele adviesbureaus hadden ingeroepen, hebben een groot aantal ondernemingen twee overheersende grieven geuit: ten eerste kwam het niveau van de resultaten niet overeen met hun verwachtingen, en ten tweede kwam de last van het samenstellen van substantiële delen van het subsidievoorstel terug op hun eigen schouders. ploegen. Dit scenario komt voort uit een gangbare praktijk binnen het subsidieadvieslandschap, waar grote adviesbureaus vaak de kern van de manuscriptontwikkeling delegeren aan extern freelancepersoneel. Deze onafhankelijke contractanten, die vaak worden beloond tegen tarieven die niet in verhouding staan tot de complexiteit van de taak, missen mogelijk de noodzakelijke stimulans om zich volledig in te zetten voor het succes van het project en kunnen tijdens de levenscyclus van het project aan rotatie worden onderworpen. Een dergelijke dynamiek veroorzaakt een fluctuatie in de kwaliteit van het werk, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de door de aanvragers ingediende voorstellen. Om er zeker van te zijn dat hun zakelijke verhaal met de vereiste nauwkeurigheid en diepgang wordt overgebracht, zijn aanvragers dan ook genoodzaakt tussenbeide te komen en gedeelten van de aanvraag op te stellen. Deze aanvulling is noodzakelijk vanwege het onweerlegbare inzicht dat het meest authentieke en alomvattende inzicht in een bedrijf inherent in het bezit is van het interne team.

Vorder door de EIC Accelerator in een tempo dat is afgestemd op uw individuele schema

Het EIC Accelerator-trainingsprogramma biedt een onschatbaar voordeel doordat het aanvragers de flexibiliteit biedt om het voorstelontwikkelingsproces af te stemmen op hun unieke vereisten. Deelnemers hebben de autonomie om de samenstelling van hun team te bepalen en kunnen ervoor kiezen om de werklast over meerdere teamleden te verdelen of individueel te werk te gaan, afhankelijk van hun strategische voorkeur. Deze aanpasbare aanpak stelt hen in staat de voortgang van hun voorstel nauwgezet af te stemmen op het ritme dat past bij de operationele dynamiek van hun onderneming.

Omdat we begrijpen dat de routekaart naar indiening kan worden beïnvloed door de variabiliteit van de intervallen voor herindiening en de fluctuatie van de EIC Accelerator-cut-off-data, is het trainingsprogramma ontworpen om aan deze onzekerheden tegemoet te komen. Dit aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat aanvragers niet gedwongen worden zich te houden aan de vaste schema's opgelegd door externe adviesdiensten. In plaats daarvan kunnen ze de voorbereiding van voorstellen naadloos integreren in hun lopende bedrijfsactiviteiten, zodat deelname aan de EIC Accelerator hun standaard operationele ritme niet verstoort. Bijgevolg is het trainingsprogramma een optimale oplossing voor het handhaven van de bedrijfscontinuïteit en tegelijkertijd het benutten van de opmerkelijke kansen die de EIC Accelerator biedt.

Diepgaand deskundig advies en geavanceerde, door kunstmatige intelligentie ondersteunde schrijfondersteuning voor EIC Accelerator-voorstellen

Het EIC Accelerator-trainingsprogramma is zorgvuldig samengesteld onder deskundige leiding van Dr. Stephan Segler, een doorgewinterde EIC Accelerator-consultant die bekend staat om zijn indrukwekkende staat van dienst in het schrijven van succesvolle voorstellen voor het EIC Accelerator-programma. Dr. Segler breidt zijn enorme ervaring uit door niet alleen overtuigende sollicitaties te ontwikkelen, maar ook door uitgebreide ondersteuning te bieden die alle fasen van de sollicitatieprocedure omvat. Zijn mentorschap omvat de complexiteit van het maken van overtuigende video's, het schrijven van boeiende pitches en het uitvoeren van grondige interviewvoorbereidingen, tot het navigeren door de complexiteit van het due diligence-proces.

Dit trainingsprogramma onderscheidt zich door zijn gedetailleerde aandacht voor de subtiliteiten en nuances die relevant zijn voor het EIC Accelerator-applicatietraject, zoals geïnformeerd door het diepgaande inzicht van Dr. Segler en de persoonlijke successen binnen het programma. Het belichaamt een rijke verzameling kennis en legt de essentie vast van wat er nodig is om succesvol te worden in deze zeer competitieve arena.

Bovendien wordt het programma aangevuld met de innovatieve ChatEIC, een virtuele assistent op basis van kunstmatige intelligentie, exclusief toegankelijk voor OpenAI-abonnees. ChatEIC staat klaar om onmiddellijke, 24-uurs feedback en hulp te bieden, waardoor de ondersteuningsstructuur voor sollicitanten radicaal verandert. Met zijn vermogen om in realtime interacties aan te gaan, dient ChatEIC als een hulpmiddel van onschatbare waarde voor kandidaten die op zoek zijn naar onmiddellijk advies en begeleiding in elke fase van hun sollicitatieproces.

Verbeterde teamgebaseerde schrijfstrategieën binnen het EIC Accelerator Framework

De EIC Accelerator Training-module is zorgvuldig ontworpen om synergetische samenwerking tussen teamleden te vergemakkelijken. Door gebruik te maken van de robuuste mogelijkheden van Google Drive als centrale opslagplaats voor documentbeheer, zorgt de training ervoor dat alle relevante materialen in realtime toegankelijk zijn, waardoor gelijktijdige bijdragen van meerdere teamleden aan verschillende delen van het voorstel mogelijk worden gemaakt. Deze methode versnelt het voorbereidingsproces van voorstellen aanzienlijk en overtreft traditionele, op consultancy gebaseerde benaderingen.

De training is strategisch gesegmenteerd, met uitgebreide instructies die specifiek zijn afgestemd op elk afzonderlijk onderdeel van het voorstel. Dit modulaire ontwerp ontmantelt effectief de traditionele kennisbarrières die vaak voorkomen bij het inschakelen van externe adviesdiensten, waardoor een meer zelfvoorzienend en gestroomlijnd aanvraagproces mogelijk wordt.

Om de samenwerkingservaring verder te verbeteren, bevat de training een gesynchroniseerd videotrainingsplatform, waardoor alle teamleden tegelijkertijd aan het leerproces kunnen deelnemen. Deze gedeelde leeromgeving wordt aangevuld door de onmiddellijke beschikbaarheid van alle Google Drive-sjablonen en -bronnen, naast de geïntegreerde communicatietool ChatEIC, die realtime dialoog en uitwisseling van ideeën bevordert. Het resultaat is een samenhangend, efficiënt en interactief voorstelontwikkelingstraject, waardoor teams hoogwaardige inzendingen kunnen produceren met verhoogde efficiëntie en afstemming.

Trackrecord van prestaties onder het EIC Accelerator-programma

Het trainingsprogramma van EIC Accelerator is gebaseerd op een rijke geschiedenis van eerdere overwinningen in een reeks sectoren en is zorgvuldig samengesteld, waarbij uitgebreide inzichten zijn verwerkt uit baanbrekende ontwikkelingen op gebieden als kunstmatige intelligentie, geavanceerde batterijtechnologie en innovatieve recyclingprocessen. Ons curriculum is gebaseerd op een uitgebreid spectrum aan expertise in zowel software- als hardwaredomeinen, waardoor wordt gegarandeerd dat de bijgebrachte kennis zeer overdraagbaar en relevant is voor een groot aantal projecttypen. Het programma biedt een diepgaande verkenning van de specifieke vereisten en mijlpalen die verband houden met verschillende Technology Readiness Levels (TRL), waarbij de nadruk vooral ligt op de genuanceerde eisen binnen de MedTech- en farmaceutische sector. Het biedt een overvloed aan casestudies uit uiteenlopende sectoren, die dienen om de praktische toepassing van theoretische concepten te illustreren. Bovendien omvat de training een uitgebreid scala aan bedrijfsmodelkaders, die hun toepasbaarheid en potentiële aanpassing aan verschillende ondernemende ondernemingen demonstreren. Uiteindelijk is het EIC Accelerator-trainingsprogramma zorgvuldig ontworpen om universeel toepasbaar te zijn, waardoor innovators en ondernemers de kennis en vaardigheden krijgen die nodig zijn om uit te blinken in elk project dat ze ondernemen.

Over

De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

De artikelen kunnen ook een nuttige bron zijn voor andere adviesbureaus op het gebied van subsidies, maar ook voor professionele subsidieschrijvers die als freelancer worden ingehuurd of deel uitmaken van een midden- en kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.


Dit artikel is geschreven door ChatEIC. ChatEIC is een EIC Accelerator-assistent die kan adviseren bij het schrijven van voorstellen, actuele trends kan bespreken en inzichtelijke artikelen kan maken over uiteenlopende onderwerpen. De door ChatEIC geschreven artikelen kunnen onjuiste of verouderde informatie bevatten.


- Neem contact met ons op -

 

EIC Accelerator-artikelen

Alle in aanmerking komende EIC Accelerator-landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oekraïne)

Uitleg van het herindieningsproces voor de EIC Accelerator

Een korte maar uitgebreide uitleg van de EIC Accelerator

Het one-stop-shop-financieringskader van de EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Kiezen tussen EIC Pathfinder, Transition en Accelerator

Een winnende kandidaat voor de EIC Accelerator

De uitdaging met EIC Accelerator open oproepen: MedTech-innovaties domineren

Ga zelf financieren: zijn EIC Accelerator-aandeleninvesteringen nodig? (Presentatie Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: analyse van de sectoren, landen en financieringstypen van EIC Accelerator-winnaars (2021-2024)

Diep graven: de nieuwe DeepTech-focus van de EIC Accelerator en de financieringsknelpunten ervan

Zombie-innovatie: EIC Accelerator-financiering voor de levende doden

Smack My Pitch Up: de evaluatiefocus van de EIC Accelerator veranderen

Hoe diep is uw technologie? Het European Innovation Council-impactrapport (EIC Accelerator)

Analyse van een gelekte EIC Accelerator-interviewlijst (succespercentages, sectoren, directe inzendingen)

Het besturen van de EIC Accelerator: lessen die zijn geleerd uit het proefprogramma

Wie moet niet solliciteren op de EIC Accelerator en waarom

Het risico van het presenteren van alle risico's in het High-Risk EIC Accelerator-programma

Hoe u een EIC Accelerator-herindiening voorbereidt

Hoe u een goede EIC Accelerator-toepassing voorbereidt: algemeen projectadvies

Een EIC Accelerator-weerlegging opstellen: uitleg over herindieningen van subsidievoorstellen

 

 
Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL