Atkārtota iesniegšana

EIC Accelerator atkārtota iesniegšana: labais, sliktais un nejaušība

Navigācija EIC Accelerator: izprotiet noteikumu “3 svītrojumi, jūs esat beidzis”.

European Innovation Council (EIC) Accelerator ir pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” finansēšanas mehānisms, kas paredzēts jaunizveidotiem uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas virza inovācijas robežas. Ar dotāciju un pašu kapitāla apvienojumu tā ir būtiska iespēja revolucionāru projektu īstenošanai. Tomēr navigācija pieteikšanās procesā nav maza, jo īpaši, ja tiek ievērots stingrs noteikums “3 brīdinājumi, jūs esat ārpus”. Šī politika nosaka, ka pretendentus var noraidīt ne vairāk kā trīs reizes jebkurā no trim vērtēšanas procesa posmiem. Kad šis ierobežojums ir sasniegts, atkārtota pieteikšanās ir aizliegta līdz pašreizējās darba programmas “Apvārsnis Eiropa” noslēgumam 2027. gadā.

Trīs EIC Accelerator novērtēšanas soļi

 1. Īss pieteikums: Sākotnējā darbība ietver rakstisku pieteikumu un prezentācijas video. Tas ir pirmais šķērslis, kad jūsu projekts tiek pārbaudīts.
 2. Pilns pieteikums: Veiksmīgie projekti tiek iesniegti, iesniedzot detalizētu priekšlikumu, kurā izklāstīta inovācija, ietekme un īstenošanas stratēģija.
 3. Intervija: Finālisti tiek aicināti savus projektus prezentēt ekspertu žūrijai, kas ir pēdējā iespēja pārliecināt, pirms tiek pieņemti lēmumi par finansējumu.

Noteikuma “3 pārkāpumi” sekas

Šis noteikums uzsver EIC Accelerator konkurences raksturu un rūpīgas sagatavošanas nozīmi. Tas ir skaidrs vēstījums, ka izredzes ir tikai vispievilcīgākajām un labi sagatavotajām lietojumprogrammām. Šī politika arī mudina pretendentus pirms pieteikšanās kritiski izvērtēt savu gatavību un inovāciju potenciālu, tādējādi potenciāli ietaupot laiku un resursus gan pretendentiem, gan vērtēšanas komisijām.

Panākumu stratēģijas

 • Padziļināta sagatavošana: Pirms pieteikšanās pārliecinieties, ka jūsu projekts atbilst EIC prioritātēm: augsta ietekme, inovācija un tirgus potenciāls.
 • Profesionāls atbalsts: Apsveriet iespēju piesaistīt konsultantus vai profesionālus rakstniekus, kuri specializējas EIC lietojumprogrammās, lai uzlabotu jūsu iesniegumu.
 • Atsauksmju izmantošana: Ja tas tiek noraidīts, pirms atkārtotas pieteikuma iesniegšanas izmantojiet atsauksmes, lai nostiprinātu sava projekta vājās vietas.

Eiropas apvārsnis

Pašreizējā darba programma "Apvārsnis Eiropa" ir spēkā līdz 2027. gadam, un tajā ir noteikts laika grafiks šim noteikumam. Šis ir periods, kas ir bagāts ar iespējām, bet arī ierobežojumiem, kā to skaidri parāda noteikums “3 pārkāpumi”. Pretendentiem ir jāorientējas šajā ainavā ar stratēģisku tālredzību, nodrošinot, ka viņu inovācijas ir ne tikai revolucionāras, bet arī rūpīgi prezentētas.

Secinājums

EIC Accelerator noteikums “3 brīdinājumi, jūs esat beidzis” ir būtisks faktors, kas pretendentiem jāņem vērā. Tas uzsver nepieciešamību pēc izcilības visos lietojumprogrammas aspektos, sākot no pašas inovācijas un beidzot ar veidu, kādā tas tiek paziņots. Pārejot cauri Apvārsnim Eiropa, šis noteikums neapšaubāmi veidos konkurences ainavu, virzot uzņēmumus ne tikai uz inovācijām, bet arī uz izcilību formulēšanā un stratēģijā.

EIC Accelerator priekšlikuma maksimāla palielināšana, izmantojot novērtējuma kopsavilkuma ziņojumu (ESR)

Ceļš uz finansējuma nodrošināšanu no European Innovation Council (EIC) Accelerator var būt grūts, jo katru pieteikuma darbību rūpīgi pārbauda ekspertu vērtētāji. Būtisks instruments šajā ceļojumā ir novērtējuma kopsavilkuma ziņojums (ESR), kas tiek nodrošināts pēc katra noraidījuma. Šis ziņojums nav tikai paziņojums par neveiksmīgiem mēģinājumiem, bet gan konstruktīvu atgriezenisko saiti tieši no vērtētāju perspektīvas.

Izpratne par ESR

ESR piedāvā pārredzamu skatījumu uz vērtētāju komentāriem par visiem priekšlikuma aspektiem, tostarp par izcilību, ietekmi un īstenošanu. Šīs atsauksmes ir nenovērtējamas, lai izprastu jūsu iesnieguma stiprās un vājās puses.

 • 1. darbības atsauksmes: Pirmajā vērtēšanas posmā jūsu priekšlikumu izskata četri vērtētāji, sniedzot plašu ieskatu par sākotnējo iespaidu, ko rada jūsu projekts.
 • 2. darbības atsauksmes: Pilnajā pieteikuma fāzē ir iesaistīti trīs vērtētāji vai četri vērtētāji cieši apstrīdētu noraidījumu gadījumā. Šis posms piedāvā dziļāku ienirt jūsu priekšlikuma detaļās, novērtējot, cik labi tas atbilst EIC Accelerator mērķiem.

ESR izmantošana panākumu gūšanai

 • Praktiski ieskati: Katra vērtētāja komentāri palīdz uzlabot jūsu priekšlikumu, izceļot skaidrības, ietekmes un iespējamības uzlabošanas jomas.
 • Pielāgotas versijas: Pievēršoties konkrētai kritikai, varat pielāgot savu atkārtoto iesniegšanu, lai tiešā veidā novērstu iepriekšējās nepilnības, tādējādi uzlabojot priekšlikuma pievilcību.
 • Stratēģiskā pieeja: Izpratne par periodiskajām atgriezeniskās saites tēmām ļauj stratēģiski pārskatīt jūsu piedāvājumu, nodrošinot, ka ikviens aspekts, sākot no inovācijas līdz tirgus stratēģijai, ir stabils un pārliecinošs.

Secinājums

ESR ir kritisks atgriezeniskās saites mehānisms, kas, saprātīgi izmantojot, var ievērojami palielināt jūsu izredzes gūt panākumus turpmākajās EIC Accelerator lietojumprogrammās. Rūpīgi analizējot un rīkojoties pēc vērtētāju komentāriem, pretendenti var pārveidot savus novatoriskos projektus uzvarējušos priekšlikumos, kas atbilst EIC augstajiem izcilības, ietekmes un īstenošanas standartiem. Atcerieties, ka katra atgriezeniskā saite ir solis tuvāk atbalsta nodrošināšanai, kas nepieciešams, lai jūsu inovācijas izvirzītu Eiropas nozaru priekšplānā.

EIC Accelerator atspēkošanas process: noraidījuma pārvēršana par iespēju

Ceļš uz finansējuma nodrošināšanu no European Innovation Council (EIC) Accelerator ir pilns ar izaicinājumiem, no kuriem viens ir noraidīšanas iespēja. Tomēr EIC Accelerator piedāvā unikālu atspēkošanas procesu, kas ne tikai ļauj pieteikuma iesniedzējiem atbildēt uz vērtētāja komentāriem, bet arī nodrošina platformu, lai labotu pārpratumus un stiprinātu priekšlikumu, pamatojoties uz pamatotu kritiku.

Atspēkojuma būtība

Šis process ir vairāk nekā vienkārša apelācija; tā ir iespēja dialogam. Atspēkojot iepriekšējo vērtētāju komentārus, pretendenti var tieši vērsties pie jebkādiem nepatiesiem vērtējumiem un sīkāk izklāstīt tos sava priekšlikuma aspektus, kas, iespējams, ir pārprasti vai novērtēti par zemu. Šī tiešā saziņa ir ļoti svarīga, lai noteiktu pozitīvu toni atkārtotai iesniegšanai, padarot to par stratēģisku pārliecināšanas instrumentu, kas pārsniedz pašu rakstisko priekšlikumu.

Stratēģiskās priekšrocības

 • Noskaidrošana: Tas ļauj pieteikuma iesniedzējiem precizēt punktus, kas, iespējams, ir nepareizi interpretēti, nodrošinot, ka priekšlikums tiek novērtēts pēc tā patiesajiem nopelniem.
 • Uzlabojums: Pareiza kritika kļūst par pilnveidošanas iespējām, ļaujot pretendentiem uzlabot savus priekšlikumus, pamatojoties uz ekspertu atsauksmēm.
 • Iesaistīšanās: Atspēkošanas process rada dialogu starp pretendentiem un vērtētājiem, personalizējot pieteikšanās procesu un, iespējams, novirzot turpmākos vērtējumus viņiem par labu.

Navigācija atspēkošanas procesā

Lai maksimāli izmantotu šo iespēju, pieteikuma iesniedzējiem ir jāpieiet atspēkošanai ar konstruktīvu domāšanu. Pareizas kritikas atzīšana, vienlaikus diplomātiski novēršot visas neprecizitātes, var parādīt profesionalitāti un apņemšanos sasniegt izcilību. Turklāt šis process uzsver noturības nozīmi noraidījuma gadījumā, mudinot pretendentus uzskatīt neveiksmes kā atspēriena punktu uz panākumiem.

Secinājums

Atspēkošanas process EIC Accelerator ietvaros liecina par programmas apņemšanos ievērot godīgumu un rūpīgu novērtēšanu. Ļaujot pretendentiem tieši iesaistīties vērtētāju atsauksmēs, EIC Accelerator ne tikai uzlabo priekšlikumu kvalitāti, bet arī veicina pārredzamāku un dinamiskāku pieteikšanās procesu. Šīs iespējas izmantošana var būt galvenais solis, lai noraidījumu pārvērstu par veiksmīgu finansēšanas rezultātu.

Neprognozējamais ceļojums uz EIC Accelerator finansējumu

Pieteikšanās finansējumam no European Innovation Council (EIC) Accelerator līdzinās navigācijai inovāciju un nenoteiktības labirintā. Tas ir ceļš, ko raksturo bieži noraidījumi dažādos posmos, atspoguļojot programmas konkurētspēju un augstos standartus, kas izvirzīti revolucionāriem projektiem. Šī konkurētspēja kopā ar tiekšanos pēc izcilības rada vidi, kurā var rasties neatbilstības un šķietami nejauši rezultāti.

Iedzimtā neparedzamība

Lai gan EIC Accelerator novērtēšanas process ir stingrs, tas nav imūna pret mainīgumu. Pretendentiem var šķist, ka tas, kas vienam uzņēmumam noved pie noraidījuma, citam var tikt neievērots vai uzskatīts par mazāk kritisku. Šī nekonsekvence ir īpaši pamanāma žūrijas intervijās 3. solī, kur izpaužas cilvēka sprieduma subjektīvais raksturs, kā rezultātā tiek pieņemti lēmumi, kas dažkārt var šķist pretrunīgi.

Neatlaidība kā veiksmes atslēga

Šajā ainavā, kurā valda lielas likmes un neparedzamība, neatlaidība kļūst par būtisku panākumu īpašību. EIC Accelerator finansējuma vēsture ir pilna ar stāstiem par pretendentiem, kuri saskārās ar vairākiem noraidījumiem, pirms beidzot ieguva vēlamo finansējumu. Tas ir apliecinājums idejai, ka noturība kopā ar vēlmi precizēt un uzlabot priekšlikumus, pamatojoties uz atsauksmēm, ievērojami palielina iespējamo panākumu izredzes.

Aptveriet atsauksmes un precizējumus

Pretendenti tiek mudināti katru noraidījumu uztvert nevis kā neveiksmi, bet gan kā izaugsmes iespēju. Sniegtās atsauksmes, izmantojot novērtējuma kopsavilkuma ziņojumus vai atspēkošanas procesa laikā, sniedz nenovērtējamu ieskatu turpmāko iesniegumu stiprināšanai.

Secinājums

Finansējuma nodrošināšana no EIC Accelerator ir pretendenta inovācijas, izcilības un, pats galvenais, neatlaidības apliecinājums. Ceļš ir pilns ar izaicinājumiem un neveiksmēm, bet tie, kuri neatlaidīgi, pilnveidojot un atkārtoti piesakoties ar uzlabotiem priekšlikumiem, visticamāk, gūs panākumus. Dinamiskajā un konkurētspējīgajā EIC finansējuma jomā noturība ir iespējamā triumfa stūrakmens.


Raksti, kas atrodami vietnē Rasph.com atspoguļo Rasph vai tā attiecīgo autoru viedokļus un nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas (EK) vai European Innovation Council (EIC) uzskatus. Sniegtās informācijas mērķis ir dalīties ar perspektīvām, kas ir vērtīgas un var potenciāli informēt pieteikuma iesniedzējus par grantu finansēšanas shēmām, piemēram, EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vai saistītām programmām, piemēram, Innovate UK Apvienotajā Karalistē vai Small Business Inovation and Research grantu (SBIR). Savienotās valstis.

Raksti var būt arī noderīgs resurss citiem konsultācijas grantu telpā, kā arī profesionāli grantu rakstnieki kuri tiek pieņemti darbā kā ārštata darbinieki vai ir daļa no mazā un vidējā uzņēmuma (MVU). EIC Accelerator ir daļa no programmas “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027), kas nesen ir aizstājusi iepriekšējo pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.

Šo rakstu rakstīja ChatEIC. ChatEIC ir EIC Accelerator asistents, kas var sniegt padomus par priekšlikumu rakstīšanu, apspriest aktuālās tendences un veidot saturīgus rakstus par dažādām tēmām. ChatEIC rakstītajos rakstos var būt neprecīza vai novecojusi informācija.

Vai jūs interesē rakstnieka nolīgšana, lai pieteiktos dotācijām ES?

Lūdzu, sazinieties ar šeit: Sazināties

Vai meklējat apmācību programmu, lai uzzinātu, kā pieteikties EIC Accelerator?

Atrodi to šeit: Apmācība

 

EIC Accelerator atjauninājumi

Termiņi / EIC Accelerator beigu datumi 2024. gadā

 • 1. darbība
  • atvērt tagad
 • 2. darbība (beidzas plkst. 17:00 pēc Briseles laika)
  • 1st nogriezt: -
  • 2nd nogriezt: -
  • 3rd nogriezt: -
  • 4th nogriezt: 3. oktobrisrd 2024
 • 3. darbība
  • 1st nogriezt: -
  • 2nd nogriezt: 10. jūnijsth līdz 14th 2024
  • 3rd nogriezt: -
  • 4th 2024. gada nogriešana: 13. janvāristh līdz 17th 2025

Termiņi / EIC Transition beigu datumi 2024. gadā

 • EIC Transition atvērts
  • 1st nogriezt: 18. septembristh 2024

Termiņi / EIC Pathfinder beigu datumi 2024. gadā

 • EIC Pathfinder atvērts
  • 1st nogriezt: -
 • EIC Pathfinder izaicinājumi
  • 2nd nogriezt: 16. oktobristh 2024

EIC darba programma

EIC Accelerator izaicinājumi

 • Visi izaicinājumi
  • Eiropā ražots cilvēkcentrisks ģeneratīvais AI
  • Virtuālās pasaules un paplašinātas mijiedarbības iespējošana augstas ietekmes lietojumprogrammās, lai atbalstītu Industry 5.0 realizāciju
  • Viedās malas un kvantu tehnoloģiju komponentu iespējošana
  • Pārtika no precīzas fermentācijas un aļģēm
  • Uz monoklonālām antivielām balstīta terapija jauniem vīrusu variantiem
  • Atjaunojamie enerģijas avoti un visa to vērtību ķēde, tostarp materiālu izstrāde un komponentu pārstrāde

EIC fondu vadlīnijas (akciju kapitāls)

EIC Accelerator uzaicinājuma lapa, priekšlikumu veidnes un iesniegšanas saites

EIC Accelerator žūrijas locekļi

Piemēroto EIC Accelerator valstu saraksts

 • Visas piemērotās EIC Accelerator valstis
 • ES-27 dalībvalstis
  1. Austrija
  2. Beļģija
  3. Bulgārija
  4. Horvātija
  5. Kipras Republika
  6. Čehu Republika
  7. Dānija
  8. Igaunija
  9. Somija
  10. Francija
  11. Vācija
  12. Grieķija
  13. Ungārija
  14. Īrija
  15. Itālija
  16. Latvija
  17. Lietuva
  18. Luksemburga
  19. Malta
  20. Nīderlande
  21. Polija
  22. Portugāle
  23. Rumānija
  24. Slovākija
  25. Slovēnija
  26. Spānija
  27. Zviedrija
 • Asociācijas līgumi ar juridisku spēku
  1. Albānija
  2. Armēnija
  3. Bosnija un Hercegovina
  4. Fēru salas
  5. Gruzija
  6. Islande
  7. Izraēla
  8. Kosova
  9. Moldova
  10. Melnkalne
  11. Ziemeļmaķedonija
  12. Norvēģija
  13. Serbija
  14. Tunisija
  15. Turcija
  16. Ukraina
 • Pārejas posma asociācijas pasākumi
  1. Maroka
  2. Apvienotā Karaliste (dotācija, bet bez pašu kapitāla)
 • Aizjūras zemes un teritorijas (AZT) Saistītas ar dalībvalstīm
  1. Aruba (Nīderlande)
  2. Bonaire (Nīderlande)
  3. Kirasao (Nīderlande)
  4. Franču Polinēzija (Francija)
  5. Francijas dienvidu un Antarktikas teritorijas (Francija)
  6. Grenlande (Dānija)
  7. Jaunkaledonija (Francija)
  8. Saba (Nīderlande)
  9. Saint Barthélemy (Francija)
  10. Sint Eustatius (Nīderlande)
  11. Sintmartena (Nīderlande)
  12. Senpjērs un Mikelona (Francija)
  13. Volisa un Futunas salas (Francija)

Mazā un vidējā uzņēmuma (MVU) statuss

 • MVU definīcija
  • Darbinieku skaits < 250
  • Apgrozījums ≤ 50 miljoni eiro
  • Bilances kopsumma ≤ 43 miljoni eiro

Sazinieties ar European Innovation Council (EIC) un MVU izpildaģentūras (EISMEA) atbalstu

 


Šajā lapā ir visa atbilstošā un jaunākā informācija par EIC Accelerator. Šeit varat atrast jaunākos EIC Accelerator iesniegšanas termiņu beigu datumus, pašreizējās EIC Accelerator iesniegšanas saites, informāciju par EIC Accelerator veidnēm, EIC Accelerator izaicinājumiem, EIC Accelerator budžetu, atbilstošām EIC Accelerator valstīm un citām vispārīgām prasībām.


Raksti, kas atrodami vietnē Rasph.com atspoguļo Rasph vai tā attiecīgo autoru viedokļus un nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas (EK) vai European Innovation Council (EIC) uzskatus. Sniegtās informācijas mērķis ir dalīties ar perspektīvām, kas ir vērtīgas un var potenciāli informēt pieteikuma iesniedzējus par grantu finansēšanas shēmām, piemēram, EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vai saistītām programmām, piemēram, Innovate UK Apvienotajā Karalistē vai Small Business Inovation and Research grantu (SBIR). Savienotās valstis.

Raksti var būt arī noderīgs resurss citiem konsultācijas grantu telpā, kā arī profesionāli grantu rakstnieki kuri tiek pieņemti darbā kā ārštata darbinieki vai ir daļa no mazā un vidējā uzņēmuma (MVU). EIC Accelerator ir daļa no programmas “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027), kas nesen ir aizstājusi iepriekšējo pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.


Vai jūs interesē rakstnieka nolīgšana, lai pieteiktos dotācijām ES?

Lūdzu, sazinieties ar šeit: Sazināties

Vai meklējat apmācību programmu, lai uzzinātu, kā pieteikties EIC Accelerator?

Atrodi to šeit: Apmācība

 

Finanšu resursu piešķiršana, lai katalizētu revolucionārus tehnoloģiskus jauninājumus, izmantojot programmu EIC Accelerator

Izpratne par European Innovation Council paātrinātāju: visaptverošs pārskats par tā mērķi, funkcijām un iespējām tālredzīgiem uzņēmējiem

European Innovation Council (EIC) Accelerator ir galvenā sastāvdaļa Eiropas apvāršņa visaptverošajā finansēšanas iniciatīvu komplektā, kas ir rūpīgi izstrādāts, lai atbalstītu progresīvus uzņēmumus, kas ir priekšgalā radikālu tehnoloģisko sasniegumu vai zinātnisko atziņu izmantošanā, ko kopīgi dēvē par Deep Technology ( DeepTech). Ar finanšu shēmu, kas ietver līdz 2,5 miljonus eiro nesamazinošas dotācijas finansējuma veidā un potenciālu līdz 15 miljoniem eiro kapitāla ieguldījumiem katrā atsevišķā projektā, EIC Accelerator organizē stabilu mehānismu augsta riska, augsta ietekmē inovācijas no koncepcijas līdz realizācijai tirgū. Šīs stratēģiskās kapitāla iepludināšanas mērķis ir katalizēt jaunuzņēmumu un MVU izaugsmes trajektorijas, tiem pārvietojoties produktu izstrādes, mēroga palielināšanas un tirgus ieviešanas izaicinošajos posmos.

Visaptverošs pārskats par mērķtehnoloģijām, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu, izmantojot programmu EIC Accelerator

Kopš tās izveides 2021. gadā, European Innovation Council (EIC) paātrinātāja programma ir atbalstījusi vairāk nekā 400 novatoriskus uzņēmumus, kas aptver dažādu nozaru spektru. Tas ietver uzņēmumus, kas nodarbojas ar kapitālietilpīgu aparatūras risinājumu izstrādi, kā arī tos, kas ir vērsti tikai uz jauninājumiem un sarežģītu programmatūras produktu ieviešanu, īpašu uzmanību pievēršot Deep Technology (DeepTech) jomām. EIC Accelerator saglabā atvērtu nostāju pret plašu tehnoloģisko sasniegumu klāstu un tā pretendentiem neuzliek visaptverošus tehnoloģiskus ierobežojumus. Tomēr, lai saglabātu atbilstību ES direktīvām, tehnoloģijas ar potenciālu militāru pielietojumu ir atbrīvotas no izskatīšanas. Papildus šai plašajai inovāciju jomai EIC Accelerator programma katru gadu identificē un veicina tehnoloģiju izaicinājumu kopumu. Šīs problēmas ir izstrādātas, lai pievērstu uzmanību un stimulētu progresu konkrētās tehnoloģiju jomās, kuras tiek uzskatītas par stratēģiski nozīmīgām un kurām ir liels potenciāls Eiropas Savienībā ietekmēt sabiedrību.

Nepieciešamā brieduma līmeņa novērtēšana, lai tehnoloģija kvalificētos EIC Accelerator programmai

Programma European Innovation Council (EIC) Accelerator ir īpaši vērsta uz inovācijām, kas ir sasniegušas minimālo tehnoloģiju gatavības līmeni (TRL) 5 — stadiju, ko raksturo tehnoloģijas apstiprināšana vidē, kas precīzi atspoguļo reālos apstākļus. Paredzams, ka šajā līmenī inovācija būs pārsniegusi teorētiskos posmus, iemiesojot taustāmu prototipu vai uzskatāmu koncepcijas pierādījumu, kas pamato tā efektivitāti un potenciālu.

Pretendenti, kuri vēlas saņemt finansiālu atbalstu no EIC Accelerator, var pieteikties Granta finansējumam, ja viņu tehnoloģija ir attīstījusies līdz TRL 6 vai TRL 7. TRL 6 tehnoloģijai ir jābūt demonstrētai atbilstošā vidē, parādot tās spēju darboties apstākļos, kas līdzīgi tai paredzētajiem. izmantot. Tālāka virzība uz TRL 7 norāda, ka prototipam ir veikta sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē, kas piedāvā visaptverošāku tā veiktspējas un piemērotības pārbaudi.

Tehnoloģijām, kas ir sasniegušas TRL 8, kur faktiskā sistēma ir pabeigta un kvalificēta, veicot testus un demonstrācijas, EIC Accelerator piedāvā iespēju pieteikties tīram kapitāla ieguldījumam. Šī finansējuma iespēja ir paredzēta, lai atbalstītu tehnoloģiju izstrādes un mērogošanas pēdējos posmus, atvieglojot pāreju no inovatīvas koncepcijas uz tirgum gatavu produktu vai risinājumu.

Programmas EIC Accelerator piedāvātā finansiālā atbalsta klāsta izpēte

European Innovation Council (EIC) paātrinātājs nodrošina stabilu finansiālu atbalstu, kas pielāgots to uzņēmumu vajadzībām, kuri ir gatavi izaugsmei un tirgus paplašināšanai. Kvalificēti uzņēmumi var piekļūt ievērojamam finansējumam, izmantojot trīs dažādus instrumentus:

1. Dotāciju finansēšana: EIC Accelerator piedāvā neatšķaidošu dotāciju finansējumu līdz 2,5 miljoniem eiro, kas tiek piešķirts kā vienreizējs maksājums, lai atbalstītu tādas darbības kā koncepcijas pārbaude, prototipu izstrāde, sistēmas izstrāde, izmēģinājumi, validācija un testēšana reālās pasaules vidēs. , kā arī tirgus replikācija.

2. Kapitāla finansēšana: uzņēmumiem, kas meklē būtiskāku finansēšanas mehānismu, EIC Accelerator var nodrošināt kapitāla ieguldījumus līdz pat 15 miljoniem eiro. Šo pašu kapitāla komponentu veicina EIC fonds vai ar to saistītie uzņēmumi, un tā ietver aprēķinātu kapitāla apmaiņu pret stratēģisku līdzdalību pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā. Tas ļauj iegūt ievērojamāku finansiālo atbalstu, kas ļauj palielināt apjomu un būtisku izaugsmi bez nepieciešamības atmaksāt ieguldījumus kā tradicionāls aizdevums.

3. Jauktā finanse. Uzņēmumi, kuriem nepieciešama subsīdiju un pašu kapitāla atbalsta sinerģija, var gūt labumu no jauktās finansēšanas, kas piedāvā abu finansējuma veidu kombināciju līdz kopējam maksimālajam apjomam 17,5 miljonu eiro apmērā. Šis hibrīda finansēšanas modelis ir veidots tā, lai izmantotu dotāciju finansējuma priekšrocības kopā ar ievērojamo kapitāla iepludināšanu, ko piedāvā pašu kapitāla finansēšana, tādējādi nodrošinot visaptverošu finanšu paketi.

Pretendentiem piemīt elastība, lai noteiktu finansēšanas modeli, kas visprecīzāk atbilst viņu stratēģiskajiem mērķiem un inovācijas projekta mērogam. Viņi var pielāgot savu pieprasījumu, iekļaujot vēlamo finansējuma veidu (dotāciju, pašu kapitālu vai blended finance) un norādīt summu, kas atbilst viņu vajadzībām.

Turklāt apstākļos, kad inovācijas projekta apjoms un ambīcijas attaisno lielāku ieguldījumu, EIC Accelerator ir atvērts, lai izskatītu pieprasījumus, kas pārsniedz standarta finansējuma griestus. Šie izņēmuma gadījumi tiek izvērtēti pēc to individuālajiem nopelniem, nodrošinot, ka visrevolucionārākajiem un graujošākajiem uzņēmumiem ir pieejams kapitāls, kas nepieciešams, lai pilnībā izmantotu savu tirgus potenciālu.

Detalizēts pārskats par EIC Accelerator pieteikuma iesniedzēja biznesa un inovāciju fonu

Atbilstības kritēriji un vienību veidi, kas kvalificējas EIC Accelerator finansējumam

Vienībām, kas meklē finansējumu, izmantojot European Innovation Council (EIC) Accelerator programmu, galvenokārt ir jābūt maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas ir juridiski reģistrēti dalībvalstī vai asociētā valstī, kas tiek uzskatīta par tiesīgu dalībai. Taču ietvarā ir iekļauti arī individuālo uzņēmēju un investoru pieteikumi ar nosacījumu, ka pirms Granta līguma līguma formālas noformēšanas ir jāizveido kvalificēts uzņēmums.

Lai kvalificētos kā MVU saskaņā ar EIC Accelerator pamatnostādnēm, uzņēmumam jābūt autonomam, nevis saistītam ar lielākiem uzņēmumiem, kas neietilpst MVU kategorijā, vai ar partneriem ar tiem. MVU darbinieku skaitam ir jābūt mazākam par 250 cilvēkiem, un tā gada apgrozījumam, kas nepārsniedz 50 miljonus eiro, vai bilances kopsummai, kas nepārsniedz 43 miljonus eiro. Šie finanšu sliekšņi nodrošina, ka finansējums tiek novirzīts patiesi neatkarīgām un vidēji lielām struktūrām, kas vēlas ieviest jauninājumus un paplašināt savu darbību tirgū.

Atbilstības kritēriji: to Eiropas Savienības dalībvalstu saraksts, kuras ir kvalificētas dalībai EIC Accelerator programmā

Programma European Innovation Council (EIC) Accelerator ir stratēģiski izstrādāta tā, lai tā būtu iekļaujoša, un tā ir plaši pieejama dažādām inovatīvām struktūrām, tostarp gan uzņēmumiem, gan individuāliem uzņēmējiem, kas dzīvo visā Eiropas Savienībā. Tas aptver visas 27 dalībvalstis, proti, Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Horvātiju, Kipras Republiku, Čehiju, Dāniju, Igauniju, Somiju, Franciju, Vāciju, Grieķiju, Ungāriju, Īriju, Itāliju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Maltu, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija. Turklāt programma paplašina savu darbību, iekļaujot attālākos reģionus un teritorijas, kas atrodas šo dalībvalstu jurisdikcijā, nodrošinot, ka EIC Accelerator atbalsts, finansējuma iespējas un resursi ir pilnībā pieejami novatoriem visā Eiropas Savienības ekspansīvajā ģeopolitiskajā vidē.

Atbilstības kritēriji valstīm, kas nav ES dalībvalstis, lai piedalītos EIC Accelerator programmā

EIC Accelerator ietvaros ir rūpīgi izveidots būtisks asociācijas līgumu tīkls ar programmu "Apvārsnis Eiropa". Šis sarežģītais tīkls atvieglo dažādu struktūru, tostarp uzņēmumu un individuālu novatoru, līdzdalību no visaptveroša trešo valstu saraksta. Konkrēti, organizācijas, kas atrodas Albānijā, Armēnijā, Bosnijā un Hercegovinā, Fēru salās, Gruzijā, Islandē, Izraēlā, Kosovā, Moldovā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, Norvēģijā, Serbijā, Tunisijā, Turcijā, Ukrainā, Marokā un Apvienotajā Karalistē pieteikties, un pēdējie var pretendēt tikai uz dotāciju finansējumu. Šie nolīgumi paplašina šo valstu iespēju aktīvi iesaistīties progresīvās pētniecības un inovācijas darbībās, cieši saskaņojot ar EIC Accelerator vispārīgajiem mērķiem, lai veicinātu revolucionāras inovācijas globālā mērogā.

Jūsu piemērotības novērtēšana: izpratne par to, vai jūsu novatoriskais uzņēmums atbilst EIC Accelerator programmas kritērijiem

Detalizētu European Innovation Council (EIC) paātrinātāja programmas pieteikumu panākumu līmeņu izpēte

Programma European Innovation Council (EIC) Accelerator uztur stingru novērtēšanas procesu, kas ietver trīs atšķirīgus posmus, taču detalizēti katrai fāzei atbilstošie panākumu rādītāji netiek publiski izpausti. Tomēr visaptveroša programmas konkurences ainavas analīze liecina, ka kumulatīvo panākumu līmenis no sākotnējās iesniegšanas 1. solī līdz galīgajam lēmumam 3. darbībā, visticamāk, būs 5% vai zemāks. Precīzu veiksmīgo pieteikumu skaitu ietekmē dažādi faktori, tostarp EIC Accelerator piešķirtais gada budžets, katrā termiņā saņemto iesniegumu apjoms un finansējuma uzaicinājuma specifika – vai tas ietilpst kategorijā Atvērts, kas paredzēts atbalstīt revolucionārus jauninājumus jebkurā tehnoloģiju vai rūpniecības jomā vai kategorijā "Izaicinājumi", mērķējot uz konkrētu sabiedrības problēmu risinājumiem.

Līdz ar to panākumu līmenis var svārstīties, palielinoties vai samazinoties, reaģējot uz šiem mainīgajiem lielumiem.

Jūsu uzņēmuma atbilstības EIC Accelerator programmai novērtēšana: kritēriji un atbilstība

Programma European Innovation Council (EIC) Accelerator ir īpaši orientēta uz uzņēmumiem, kas ir inovāciju priekšgalā, cīnoties par tehnoloģijām, kas izlauž jaunus ceļus un potenciāli izjauc esošos tirgus vai rada pilnīgi jaunus. EIC Accelerator par prioritāti piešķir pretendentiem, kuriem ir dziļo tehnoloģiju pamats, kas ietver progresīvas zinātniskās zināšanas, vai tiem, kas izriet no spēcīgas tehnoloģiskās saiknes. Iniciatīvas iezīme ir tās koncentrēšanās uz uzņēmumiem, kas, neskatoties uz to raksturīgo augsta riska raksturu, sola būtisku peļņu, ieviešot tirgū revolucionārus tehnoloģiskus risinājumus.

Visā savas darbības vēsturē EIC Accelerator ir radījis plašu tīklu atbalstīto inovāciju veidu ziņā. Tas ietver virkni zinātnisku un tehnoloģisku sasniegumu, sākot no novatoriskām uz zinātniskiem pētījumiem balstītām inovācijām līdz tīriem programmatūras uzņēmumiem. Ieguvēju vidū ir arī programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) platformas, kas demonstrē programmas daudzpusību dažādu veidu inovatīvu digitālo risinājumu atpazīšanā. Turklāt, lai gan EIC Accelerator ir slavens ar to, ka tas dod iespēju topošajiem uzņēmumiem ar augstāku riska profilu, tas nav vairījies no sadarbošanās ar labi kapitalizētiem uzņēmumiem, kas demonstrē salīdzinoši zemāku risku, taču joprojām atbilst programmas stingrajiem kritērijiem attiecībā uz inovāciju un iespējamo ietekmi uz tirgu.

Jūsu atbilstības novērtēšana: vai EIC Accelerator ir piemērots jūsu novatoriskajam projektam?

Katram uzņēmumam ir jāveic stratēģisks novērtējums, lai noteiktu, vai izmantot iespēju nodrošināt daļu no 17,5 miljoniem eiro, kas piešķirti European Innovation Council (EIC) Accelerator finansējumam. Tas ietver rūpīgu uzņēmuma riska apetītes analīzi, pamatojoties uz panākumu rādītājiem, kas vēsturiski saistīti ar programmu EIC Accelerator. Turklāt potenciālajiem pretendentiem būtu jāapsver pieteikšanās procesam nepieciešamā laika ieguldījums un jāsaglabā noturība visā potenciāli pagarinātajā procedūras laikā.

EIC Accelerator ir īpaši piemērots uzņēmumiem, kas ir nodrošinājuši vismaz sešu mēnešu darbības finanšu skrejceļu, tādējādi nodrošinot, ka šīs vienības nav atkarīgas tikai no tūlītējas kapitāla iepludināšanas no šī konkrētā finansēšanas mehānisma. Turklāt pretendentiem uzņēmumiem ir izdevīgi aktīvi veikt uzticamības pārbaudi, veidojot attiecības ar investoriem un pētot alternatīvus finanšu resursus, tādējādi veidojot daudzpusīgu finansēšanas stratēģiju, kas nav atkarīga no viena avota. Šāda daudzveidīga pieeja finanšu plānošanai uzsver stratēģiskās resursu pārvaldības nozīmi, kas ir galvenā EIC Accelerator programmas ētikā.

Soli pa solim ceļvedis EIC Accelerator programmas pieteikšanās procesam

Soli pa solim ceļvedis, lai pārvietotos EIC Accelerator programmas pieteikšanās procesā

European Innovation Council (EIC) Accelerator ievieš stingru un visaptverošu trīs posmu novērtēšanas metodoloģiju, lai novērtētu finansējuma pieteikumu pamatotību. Šis secīgais process prasa, lai pretendenti veiksmīgi pārvietotos katrā posmā, pirms pāriet uz nākamo. Tikai pēc trešā un pēdējā posma veiksmīgas pabeigšanas uzņēmumiem tiks piešķirts to pieteiktais finansējums.

Vērtēšanas procesa pirmajā posmā tiek iesniegts īss pieteikums, kas paredzēts, lai sniegtu īsu pārskatu par piedāvāto inovācijas projektu un pretendenta uzņēmējdarbību. Otrajā posmā, ja priekšlikums tiek uzskatīts par ieinteresētu, pamatojoties uz sākotnējo pieteikumu, pretendenti tiek aicināti iesniegt pilnu pieteikumu, kas ietver detalizētāku biznesa plānu un projekta izklāstu. Pilnu pieteikumu padziļināti izskata neatkarīgu ekspertu grupa. Visbeidzot, trešais posms sastāv no klātienes vai attālinātas intervijas, kurā pretendentiem ir iespēja tieši prezentēt savu piedāvājumu speciālistu žūrijai un atbildēt uz visiem papildu jautājumiem.

Viss šis process notiek, izmantojot Eiropas Savienības finansēšanas un konkursu portālu — centralizētu tiešsaistes sistēmu, kurā ir jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar katras vērtēšanas kārtas noteiktajiem termiņiem. Katrs iesniegums tiek rūpīgi izvērtēts, un pieteikuma iesniedzējiem procesa noslēgumā tiek sniegts novērtējuma kopsavilkuma ziņojums (ESR). Šajā dokumentā ir iekļautas detalizētas atsauksmes un vērtējumu no ekspertu vērtētājiem, kā arī galīgais ieteikums vai nu GO', kas norāda, ka pieteikums ir atbildis nepieciešamajiem kritērijiem un ir apstiprināts finansējuma saņemšanai, vai NO GO', norādot, ka pieteikums neatbilst prasībām. par finansējumu šīs kārtas ietvaros.

Pretendentiem ir stingri jāievēro portāla termiņi un jānodrošina, lai visa dokumentācija tiktu augšupielādēta pareizi un pilnībā, jo šo prasību neievērošana var ietekmēt viņu pieteikuma atbilstību un panākumus konkurētspējīgā EIC Accelerator finansēšanas vidē.

Izpratne par laika grafiku: EIC Accelerator pieteikšanās procesa ilgums

EIC Accelerator pieteikšanās procesu raksturo tā elastība, bez iepriekš noteikta pabeigšanas grafika. Laiks no sākotnējās iesniegšanas līdz potenciālajiem panākumiem starp pretendentiem ievērojami atšķiras. Uzņēmumu apakškopa var virzīties uz procesu un sasniegt labvēlīgu rezultātu mazāk nekā sešos mēnešos, demonstrējot paātrinātu progresu vajadzīgajos posmos. Turpretim citiem pretendentiem var būt ilgāks laika grafiks, kas, iespējams, var pārsniegt divus gadus. Šo pagarinājumu var izraisīt vairāki faktori, tostarp sākotnējo noraidījumu saņemšana vai nepieciešamība atkārtoti iesniegt pieteikumu, kā arī iespēja nokavēt iesniegšanas termiņus uzņēmuma laika ierobežojumu dēļ.

Ir svarīgi atzīmēt, ka EIC Accelerator programma parasti katru kalendāro gadu nosaka no diviem līdz četriem pieteikumu iesniegšanas termiņiem. Šie termiņi ir būtiski svarīgi, lai pretendenti tos ņemtu vērā, izstrādājot stratēģiskos plānus priekšlikumu iesniegšanai. Intervāli starp šiem beigu datumiem var ietekmēt vispārējo lietojumprogrammu plānošanu un laiku, kalpojot kā kritiski orientieri uzņēmumiem EIC Accelerator konkursa atlases procesā. Līdz ar to pretendentiem ir rūpīgi jāņem vērā šie termiņi kā daļa no visaptverošās plānošanas, lai optimizētu savas izredzes gūt panākumus.

Laika grafiks un iesniegšanas termiņi EIC Accelerator pieteikšanās procesam

European Innovation Council (EIC) paātrinātāja 1. darbība ir izstrādāta kā atvērta, nepārtraukta fāze, kas ļauj potenciālajiem pretendentiem iesniegt savas novatoriskās uzņēmējdarbības koncepcijas sev ērtā laikā, neierobežojot tos ar konkrētiem termiņiem. Pēc veiksmīgas novērtēšanas 1. solī kandidāti ir tiesīgi pāriet uz 2. posmu, kas ir skaidri ieplānots un notiek vidēji 2–4 reizes noteiktā kalendārā gada laikā. Ja pretendenti iztur stingro 2. soļa atlases procesu, viņi pēc tam tiek aicināti iesaistīties trešajā un pēdējā novērtējuma fāzē — 3. posmā. Tas ietver personiskāku un padziļinātu izvērtēšanu, ko tradicionāli veic, izmantojot videokonferences platformu. Šī intervija ir savlaicīgi organizēta, lai tā notiktu dažu nedēļu laikā pēc 2. darbības rezultātu noteikšanas, nodrošinot vienmērīgu un efektīvu virzību uz priekšu, izmantojot EIC Accelerator visaptverošo novērtēšanas procesu.

Darbības, kas jāveic, un iespējas saņemt atsauksmes pēc neveiksmīgas EIC Accelerator pieteikuma

European Innovation Council (EIC) Accelerator izmanto visaptverošu un strukturētu novērtēšanas mehānismu, kas ietver skaidru politiku atkārtotu noraidījumu gadījumā, kas pazīstams kā 3 brīdinājumi, jūs esat ārpus noteikuma. Saskaņā ar šo direktīvu, ja uzņēmuma priekšlikums tiek noraidīts trīs atsevišķos gadījumos kādā no EIC Accelerator programmas novērtēšanas posmiem, tas tiks uzskatīts par neatbilstošu, lai atkārtoti iesniegtu to pašu projektu vai projektu ar līdzīgiem mērķiem un saturu, līdz tas tiks pabeigts. pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" ietvaros. Šī politika uzsver, cik svarīgi ir pilnveidot un uzlabot priekšlikumus, pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm.

Tomēr šis noteikums arī kalpo, lai uzsvērtu iebūvēto mudinājumu veikt iteratīvus uzlabojumus, kas raksturīgi EIC Accelerator procesam. Katram pieteikuma iesniedzējam tiek nodrošinātas vairākas iespējas pilnveidot savus inovācijas projektu priekšlikumus, atkārtoti iesniedzot tos, izmantojot atsauksmes no iepriekšējām kārtām, lai stiprinātu savu pieteikumu spēku un atbilstību programmas mērķiem. Jāatzīmē, ka vairāki projekti, kas galu galā saņem finansējumu no EIC Accelerator, pirms panākumu gūšanas var būt saskārušies ar vienu vai vairākiem noraidījumiem. Šis iteratīvais process parāda EIC apņemšanos veicināt inovāciju un ļaut pieteikumu iesniedzējiem attīstīties, atzīstot, ka ceļš uz revolucionāru inovāciju bieži ir bruģēts ar sākotnējiem neveiksmēm un turpmākiem uzlabojumiem.

Soli pa solim EIC Accelerator pieteikšanās procedūras rokasgrāmata

1. darbība. Sākotnējās pieteikuma veidlapas iesniegšana programmai EIC Accelerator

EIC Accelerator pieteikšanās procesa sākotnējā fāzē, kas pazīstama kā 1. darbība, pretendentiem ir rūpīgi jāsagatavo un jāiesniedz visaptverošs materiālu komplekts. Tas ietver detalizētu 12 lappušu garu rakstisku priekšlikumu, kurā ir izklāstīts inovācijas projekts, tā mērķi, komandas zināšanas un iespējamā tirgus ietekme. Turklāt pretendentiem ir jāizstrādā pārliecinošs 3 minūšu video prezentācija, kas kalpo kā dinamisks un vizuāls priekšlikuma attēlojums, ļaujot viņiem efektīvi informēt par sava inovācijas un biznesa plāna būtību. Šos komponentus papildina kodolīgs 10 lappušu piķis, kas vizuāli apkopo projektu, uzsverot tā unikālo vērtību piedāvājumu un komerciālo potenciālu.

Pretendentiem ir jāaizpilda arī tiešsaistes pieteikuma veidlapas standarta lauki, nodrošinot, ka visa nepieciešamā informācija ir sniegta skaidrā un strukturētā veidā. Jaunajiem EIC Accelerator programmas dalībniekiem šo pieteikuma dokumentu apkopošana parasti prasa īpašu piepūli, kas aptver 2 līdz 4 nedēļas, jo ir svarīgi, lai iesniegtie materiāli precīzi atspoguļotu inovācijas priekšrocības un tirgus dzīvotspēju.

Pēc iesniegšanas priekšlikums nonāk stingrā vērtēšanas fāzē, kurā to novērtē ekspertu vērtētāju grupa. Lai pārietu uz EIC Accelerator 2. soli, pieteikumam ir jāsaņem GO vērtējums no vismaz trīs ceturtdaļām vērtētāju, norādot, ka projekts atbilst augstajiem standartiem, kas noteikti inovācijas potenciālam, komandas kapacitātei un potenciālajai ietekmei. Tādējādi pretendentiem, kuri vēlas virzīties uz priekšu ļoti konkurētspējīgajā EIC Accelerator procesā, ir ļoti svarīgi panākt vienprātību no vismaz trim no četriem vērtētājiem.

2. darbība. Visaptveroša biznesa plāna izstrāde EIC Accelerator

Otrajā EIC Accelerator pieteikšanās procesa posmā ir jāizstrādā padziļināts biznesa plāns, kas parasti aptver vairāk nekā 50 lappuses, rūpīgi aprakstot stratēģisko virzienu, tirgus analīzi, inovācijas potenciālu, ieviešanas ceļvedi un ierosinātā uzņēmuma plānoto ietekmi. . Šis visaptverošais dokuments ir papildināts ar svarīgu pielikumu komplektu, tostarp, bet ne tikai:

 • Īss, pārliecinošs 3 minūšu video prezentācija, kas aptver biznesa piedāvājuma būtību un tā unikālo vērtības piedāvājumu.
 • Profesionāli izstrādāta prezentācijas programma, lai īsi nodotu ieinteresētajām personām un vērtētājiem biznesa plāna galvenos punktus.
 • Rūpīgs finanšu dokumentu kopums, kas sniedz pārskatāmu priekšstatu par uzņēmuma pašreizējo finansiālo stāvokli un nākotnes finanšu prognozēm.
 • Detalizēta darbības brīvības (FTO) analīze, kas nodrošina, ka intelektuālā īpašuma tiesības ir skaidri identificētas un tiek novērsti iespējamie juridiskie šķēršļi.
 • Datu pārvaldības plāns (DMP), kurā izklāstītas metodoloģijas projektā radīto datu vākšanai, glabāšanai, aizsardzībai un koplietošanai.
 • Nodomu vēstules (LOI), kas demonstrē tirgus interesi un potenciālo klientu vai partneru apstiprinājumu.
 • Galvenās komandas locekļu dzīves gājums (CV), kurā parādītas zināšanas un pieredze, ko katrs sniedz projektā.

Turklāt pieteikuma iesniedzējiem tiešsaistes pieteikuma veidlapā ir jāaizpilda standarta lauki, nodrošinot, ka visa vajadzīgā informācija ir precīzi iegūta.

Šo dokumentu rūpīga sagatavošana ir uzdevums, kura pabeigšanai pretendenti parasti atvēl 6 līdz 8 nedēļas, lai nodrošinātu, ka katrs priekšlikuma aspekts ir noslīpēts un atbilst augstajiem standartiem, ko sagaida EIC Accelerator vērtētāji.

Pēc iesniegšanas trīs neatkarīgu vērtētāju grupai ir uzdots vispusīgi izskatīt pieteikumu. Lai pārietu uz EIC Accelerator shēmas 3. soli, projektam obligāti jāsaņem vienprātīgs GO vērtējums no visiem trim vērtētājiem. Šis vienprātīgais apstiprinājums kalpo kā apliecinājums izskatāmā projekta izcilajai kvalitātei un potenciālam.

3. darbība: padziļināta kandidāta prezentācija intervijas procesā ar EIC Accelerator paneli

EIC Accelerator 3. darbības intervijas process ir rūpīgs un visaptverošs novērtēšanas posms, kurā kandidātiem ir jāiesaistās tiešā dialogā, izmantojot videokonferenču platformu vai personīgi piedaloties noteiktā vietā Briselē, Beļģijā. Šī kritiskā fāze sākas ar to, ka pieteikuma iesniedzējs sniedz īsu, bet ietekmīgu prezentāciju par savu inovāciju un biznesa pamatojumu, kas ilgst ne vairāk kā 10 minūtes, izmantojot pieteikuma procesa 2. darbības laikā sagatavoto un iesniegto prezentāciju.

Pēc šī prezentācijas pieteikuma iesniedzējs tiek pakļauts stingrai 35 minūšu ilgajai jautājumu un atbilžu nopratināšanai, ko veic EIC žūrija — komisija, kas apzināti sastāv no ekspertiem ar dažādu pieredzi, lai nodrošinātu daudzveidīgu un holistisku novērtējumu. Parasti šajā komisijā ir pieci izcili žūrijas locekļi, taču klātbūtne neaprobežojas tikai ar šiem ekspertiem. Grupu papildina pārstāvji no Eiropas Komisijas European Innovation Council (EIC) un Eiropas Investīciju bankas (EIB), kā arī EIC programmu vadītāji, kuri visi vērtēšanas procesā ienes savas specializētās perspektīvas.

Pretendentiem pirms šīs intervijas ieteicams atvēlēt pilnas divas nedēļas, lai rūpīgi sagatavotos, jo likmes ir augstas un rūpīga pārbaude. Šajā periodā potenciālie balvas saņēmēji rūpīgi uzlabo savu prezentāciju, paredz iespējamos jautājumus un izstrādā stratēģiju, kā efektīvi paziņot savu inovāciju vērtību. Ikvienam EIC žūrijas loceklim ir obligāti jādod signāls par savu apstiprinājumu, kas tiek apzīmēts kā GO, lai kandidāts tiktu uzskatīts par veiksmīgu un iegūtu kāroto EIC Accelerator finansējumu, kas ir noderīgs revolucionāru inovāciju virzīšanai no konceptuālās stadijas līdz tirgum.

Nākamās darbības un norādījumi veiksmīgiem pretendentiem: navigācija pēcfinansēšanas procedūrās, izmantojot EIC Accelerator

Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasītās finansējuma summas apstiprināšanas EIC Accelerator uzsāk rūpīgu uzticamības pārbaudes procesu, kas ir pielāgots vai nu Granta komponentei, vai pašu kapitāla komponentei. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt Granta finansējumu, šajā posmā ir rūpīgi jāsagatavo Grant Agreement Contract (GAC). Tas ir kritisks posms, kurā pieteikuma iesniedzējiem ir jāiesniedz visaptveroša dokumentācija pārskatīšanai. Šajā dokumentācijā ir iekļauts detalizēts uzņēmuma finanšu pārskats, galīgā labuma guvēja (UBO) identifikācija un pārbaude, kā arī nepieciešamie uzņēmuma reģistrācijas un dibināšanas dokumenti, kurus visus var augšupielādēt, izmantojot speciālo EIC Accelerator portālu.

Vienlaikus kapitāla komponenta uzticamības pārbaudi vada Eiropas Investīciju banka (EIB). Šī procedūra ietver sistemātisku un interaktīvu novērtēšanu, kuras laikā EIB izveido tiešu saziņas līniju ar pieteikuma iesniedzējiem, kā arī ar visiem līdzieguldītājiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēju. Mērķis ir iegūt dziļu izpratni par biznesu un tā ieinteresētajām personām, tādējādi veicinot saprātīga lēmuma pieņemšanu par ieguldījumu.

Akciju finansēšana parasti tiek veikta, izmantojot stratēģiskus finanšu instrumentus, kas var ietvert, bet ne tikai, tiešos kapitāla ieguldījumus, konvertējamas parādzīmes vai citus salīdzināmus finanšu instrumentus. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka EIC fonds dod priekšroku dalībai lielākās finansējuma kārtās kopā ar pretendenta esošajiem investoriem. Šī kopieguldījumu stratēģija kalpo, lai palielinātu apvienotās investoru bāzes kolektīvo finansiālo spēku un uzticēšanos, tādējādi uzlabojot vadošā uzņēmuma izaugsmes potenciālu.

Visaptverošs pārskats par apmācību komponentiem, kas tiek nodrošināti pretendentiem programmā EIC Accelerator

Visaptveroša nepieciešamo veidņu kolekcija EIC Accelerator pieteikšanās procesam
EIC Accelerator pieteikuma iesniedzēju apmācības programma piedāvā izsmeļošu rūpīgi izstrādātu veidņu komplektu, kas izstrādāts, lai racionalizētu gan 1., gan 2. darbības iesniegumu sagatavošanu EIC Accelerator. Šīs veidnes ir bagātinātas ar visaptverošiem norādījumiem, kas tiek sniegti gan teksta norādījumos, gan mācību videoklipos. Šī pieeja nodrošina sistemātisku un skaidru pieteikšanās procesa virzību, ļaujot pieteikuma iesniedzējam efektīvi pāriet no viena posma uz nākamo.

Uzsverot labi strukturēta ietvara nozīmi, šīs veidnes kalpo kā neaizstājams instruments jebkurā dotācijas pieteikumā, efektīvi vienkāršojot rakstīšanas posmu. Tie nodrošina stabilu pamatu, kas novērš nepieciešamību pretendentiem tērēt laiku un resursus sava formāta izstrādei. Līdz ar to tas ļauj topošajiem novatoriem vērst savu uzmanību un centienus uz sava lietojumprogrammas galveno saturu — formulēt inovāciju, iespējamo ietekmi un uzņēmējdarbības stratēģiju —, vienlaikus saglabājot pārliecību, ka viņu iesniegumu strukturālā integritāte atbilst EIC Accelerator augstajiem standartiem un prasībām.

1. darbība: detalizētas EIC Accelerator programmas lietojumprogrammu veidnes

Sākotnējā EIC Accelerator pieteikšanās procesa fāze, 1. darbība, ietver visaptverošu piecu rūpīgi izstrādātu veidņu komplektu, kas ir īpaši izstrādāts Google dokumentiem un Google izklājlapām un ir viegli pieejams, izmantojot Google disku. Šīs veidnes ir pielāgotas dažādiem lietojumprogrammas komponentiem, tostarp:

 1. Galvenā priekšlikuma teksta veidne: izstrādāta, lai palīdzētu pretendentiem formulēt sava priekšlikuma galveno stāstījumu, ar strukturētām sadaļām, lai nodrošinātu, ka tiek rūpīgi aptverti visi projekta kritiskie aspekti.
 2. Video skriptēšanas veidne: izstrādāta, lai palīdzētu komandām skriptēt pārliecinošu un kodolīgu prezentācijas video, kas ir lietojumprogrammas neatņemama sastāvdaļa, nodrošinot skaidru ietvaru savu novatorisko koncepciju prezentēšanai.
 3. Projekta pārskata veidne: šī veidne ir izstrādāta, lai vienā mirklī tvertu būtisku informāciju par projektu, tostarp projekta akronīmu, nosaukumu un saistošu kopsavilkumu, lai īsi atspoguļotu projekta būtību.
 4. Atsauces vadlīniju dokuments: tas sniedz lietotājiem detalizētu ceļvedi par to, kā efektīvi izmantot veidnes un ievērot EIC Accelerator iesniegšanas standartus, nodrošinot, ka visa nepieciešamā informācija ir iekļauta un labi pasniegta.
 5. Komandas tabulas kolekcijas veidne: lai atvieglotu komandas dalībnieku informācijas, lomu un ieguldījumu organizēšanu, ļaujot skaidri atspoguļot projekta cilvēkresursus.

Šīs veidnes ir rūpīgi izstrādātas, lai racionalizētu pieteikuma rakstīšanas un sagatavošanas procesu. Izmantojot šos rīkus, pretendenti var saglabāt vienotu struktūru un toni visos savos dokumentos. Turklāt šo veidņu sadarbības raksturs Google diskā nodrošina netraucētu koplietošanu starp komandas locekļiem, tādējādi nodrošinot efektīvu deleģēšanu un paātrinot sagatavošanas procesu. Izmantojot šos resursus, EIC Accelerator pretendenti var uzlabot savu iesniegumu kvalitāti un saskaņotību, ievērojami palielinot viņu potenciālu veiksmīgam pieteikumam.

2. darbības pieteikuma dokumentācijas veidnes EIC Accelerator kandidātiem

EIC Accelerator pieteikšanās procesa 2. darbība nodrošina pretendentiem vienotu sešu rūpīgi izstrādātu veidņu komplektu, kas ir pieejamas, izmantojot Google disku, lai atvieglotu piekļuvi un sadarbību. Šīs veidnes ir īpaši pielāgotas būtiskām lietojumprogrammas sastāvdaļām, tostarp galvenajam priekšlikuma aprakstam, nodomu vēstulēm (LOI), visaptverošai darbības brīvības (FTO) analīzei, detalizētam datu pārvaldības plānam (DMP), kodolīgam, bet visaptverošam uzņēmuma profilam. , un uzlabota budžeta plānošanas izklājlapa.

Katra veidne, neatkarīgi no tā, vai tā ir Google dokuments vai Google izklājlapa, ir izstrādāta, koncentrējoties uz lietotājam draudzīgumu, nodrošinot, ka satura sarežģītība neapdraud pieteikšanās procesa efektivitāti. Budžeta plānošanas dokuments ir īpaši ievērības cienīgs ar tajā iegultajām formulām, kas ļauj automātiski aprēķināt galīgos budžeta skaitļus un saistītos finanšu rādītājus, tādējādi pilnveidojot pretendentiem finanšu plānošanas aspektu. Šīs veidnes ietver stratēģisku līdzsvaru, izvairoties no pārāk sarežģītām struktūrām par labu vienkāršam formātam, kas veicina efektīvu un racionālu priekšlikuma sagatavošanu, tādējādi samazinot pieteikuma iesniedzēju administratīvo slogu.

3. darbība: pielāgota biznesa apmācība EIC Accelerator kandidātiem

Programma European Innovation Council (EIC) Accelerator rūpīgi sagatavo kandidātus 3. darbības prezentācijai un intervijai, izmantojot visaptverošu un pielāgotu apmācību programmu. Katram EIC Accelerator potenciālajam klientam tiek pievērsta personalizēta uzmanība, nodrošinot, ka viņu sagatavošana ir precīzi pielāgota, lai izveidotu pēc iespējas pārliecinošāku un pārliecinošāku prezentāciju. Tas ietver rūpīgu prezentācijas stāstījuma izstrādi, ņemot vērā unikālo vērtību piedāvājumu un katra pieteikuma iesniedzēja inovācijas stiprās puses.

Gaidot milzīgo novērtējumu 45 minūšu intervijas procesā, tiek veiktas padziļinātas jautājumu un atbilžu sesijas, lai sniegtu kandidātam spēju pārliecinoši risināt jautājumus, kas var rasties saistībā ar viņu projektu vai biznesu, un orientēties tajos. Pamatojoties uz daudzajiem šajā jomā gūtajiem ieskatiem, koučings aptver tādas galvenās tēmas kā piedāvātās tehnoloģijas vai inovācijas sarežģītība, finanšu struktūru noturība un uzņēmuma stratēģiskās pārvaldības prakse.

Turklāt pretendentiem tiek nodrošinātas divas papildu veidnes, kas īpaši izstrādātas, lai palīdzētu strukturēt un pilnveidot viņu prezentāciju. Šīs veidnes kalpo kā nenovērtējami rīki, lai efektīvi organizētu saturu un skaidri un efektīvi paziņotu par galvenajiem punktiem. Kā pēdējais pieskāriens visaptverošajai sagatavošanas paketei ir pieejams rūpīgi sastādīts kontrolsaraksts. Šis kontrolsaraksts kalpo kā būtisks galīgās pārskatīšanas rīks, lai nodrošinātu, ka visi būtiskie prezentācijas elementi un paredzamie jautājumi ir pietiekami risināti, neatstājot nevienu akmeni neapgrieztu, kandidātam pārliecinoši iesaistoties EIC Accelerator novērtējuma intervijas fāzē.

Visaptverošas rakstiskas vadlīnijas un padziļinātas video pamācības EIC Accelerator pieteikšanās procesam

EIC Accelerator veidnes ir rūpīgi izstrādātas, lai ietvertu bagātinātu mācību pieredzi, izmantojot plašu video apmācības materiālu komplektu. Visaptverošā bibliotēka ietver vairāk nekā 90 moduļus, rūpīgi izšķirot katru priekšlikuma izstrādes ceļojuma kritisko aspektu. Šīs mācību vienības ir nemanāmi integrētas kā atsauces 1. un 2. darbības veidnēs, nodrošinot, ka tās kalpo kā praktisks ceļvedis stāstījuma veidošanas procesā.

Pretendenti var izmantot šo progresīvo struktūru, lai izmantotu pieredzējušu profesionāļu pieredzi un padomus, tādējādi iegūstot kristāldzidru izpratni par cerībām un standartiem katrai atsevišķai sava priekšlikuma sadaļai vai pielikumam. Šī stratēģiskā pieeja ir izstrādāta, lai būtiski palielinātu veiksmīga pieteikuma iesniegšanas iespējamību.

Turklāt mūsu resursu modulārais dizains dod iespēju pretendentu komandām efektīvi sadalīt priekšlikuma darba slodzi. Ļaujot vairākiem komandas locekļiem vienlaikus risināt dažādus priekšlikuma segmentus, tiek veicināta uz sadarbību vērsta un elastīga priekšlikuma izstrādes vide. Šī priekšrocība ir stratēģiska novirze no tradicionālās konsultāciju pieejas vai atkarība no viena ārēja granta autora, kā rezultātā bieži vien tiek panākts racionālāks un ātrāks priekšlikumu sagatavošanas process. Šī uz komandām balstītā pieeja ne tikai nostiprina iekšējās zināšanas, bet arī rada milzīgu tempu, kas pārspēj parastās metodes, virzot pretendentus uz strauju trajektoriju ceļā uz EIC Accelerator panākumiem.

ChatEIC: jūsu uzlabotais ar AI darbināms palīgs, lai pārvietotos EIC Accelerator programmā

Ekskluzīvi OpenAI abonentiem, katrs dalībnieks, kas reģistrēts EIC Accelerator apmācības programmā, ir priviliģēts, lai atbloķētu ChatEIC iespējas, kas ir uzlabota AI vadīta platforma, kas ir pielāgota OpenAI ģeneratīvajiem iepriekš apmācītajiem transformatoriem (GPT) raksturīgo novatorisko funkciju izmantošanai. ChatEIC ir sarežģīti ieprogrammēts, lai mijiedarbotos ar visaptverošo mācību materiālu krātuvi, nodrošinot, ka tas var sniegt vērīgus padomus, rūpīgi organizēt piedāvājumu ietvarus un prasmīgi izstrādāt provizoriskus priekšlikumu sadaļu projektus, kas pielāgoti katra pieteikuma iesniedzēja unikālajam projekta redzējumam.

Lai gan nav ieteicams izmantot šo AI palīgu kā vienīgo resursu priekšlikuma sastādīšanai — vissvarīgākais ir saglabāt pieteikuma iesniedzēja autentisko balsi un redzējumu — ChatEIC ir milzīgs digitālais sabiedrotais. Tas nemanāmi pārveido tradicionāli grūtos priekšlikumu rakstīšanas centienus par ļoti efektīvu, sinerģisku darbību. Saskaņojot cilvēka intelekta talantus ar AI efektivitāti, ChatEIC paātrina priekšlikuma izstrādes laika grafiku, galu galā virzot dalībniekus sasniegt savus mērķus ar lielāku ātrumu un efektivitāti.

Efektivitātes palielināšana ar ChatEIC: jūsu visaptverošais ceļvedis navigācijai un EIC Accelerator interaktīvās komunikācijas platformas izmantošanai

ChatEIC ir aprīkots ar uzlabotām dokumentu izpratnes iespējām, kas ļauj rūpīgi analizēt plašu augšupielādēto materiālu klāstu, tostarp, bet ne tikai, prezentācijas, grantu pieteikumus, visaptverošus biznesa plānus un sarežģītas baltās grāmatas. Iedziļinoties šo dokumentu saturā, ChatEIC prasmīgi iegūst galveno informāciju, ko tas izmanto, lai sistemātiski sakārtotu un uzlabotu dažādas priekšlikuma sadaļas. Turklāt šis viedais rīks ir prasmīgs, lai uzdotu jautājumus, kas saistīti ar grantu rakstīšanas procesa sarežģītību, tādējādi vienkāršojot pieteikumu iesniedzēju uzdevumus un, iespējams, novēršot vajadzību pēc video pamācībām un cita veida apmācības palīdzības.

Cenšoties pielāgoties OpenAI platformas dinamiskajai normatīvajai videi, ChatEIC ir izstrādāts, paturot prātā elastību. Tādējādi tas darbojas saskaņā ar noteiktiem parametriem, kas var ierobežot izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz uzvedņu apjomu, ko tas var apstrādāt noteiktā stundā. Šie ierobežojumi ir atkarīgi no OpenAI noteiktajām dominējošajām politikām, un tie ir paredzēti, lai nodrošinātu gan atbilstību normatīvajiem standartiem, gan optimālu funkcionalitāti EIC Accelerator atbalsta sistēmā.

Galvenās priekšrocības, piedaloties EIC Accelerator visaptverošajā pretendentu apmācības programmā

Galvenās personas ar padziļinātām zināšanām par jūsu uzņēmuma iekšējo darbību

Izmantojot profesionālu padomdevēju firmu pakalpojumus, daudzi uzņēmumi ir izteikuši divas dominējošas sūdzības: pirmkārt, nodevumu apjoms nav atbildis to prognozētajam, un, otrkārt, slogs, kas saistīts ar ievērojamu dotācijas priekšlikuma daļu sastādīšanu, ir atgriezies uz viņu pašu. komandas. Šis scenārijs izriet no izplatītas prakses grantu konsultāciju vidē, kur nozīmīgas konsultācijas bieži deleģē manuskripta izstrādes pamatu ārštata personālam. Šiem neatkarīgiem darbuzņēmējiem, kuri bieži saņem atlīdzību par likmēm, kas nav samērīgas ar uzdevuma sarežģītību, var trūkt vajadzīgā stimula, lai pilnībā apņemtos nodrošināt projekta panākumus, un tie var tikt pakļauti rotācijai visā projekta dzīves ciklā. Šāda dinamika izraisa darba līmeņa svārstības, negatīvi ietekmējot pretendentu iesniegto priekšlikumu kvalitāti. Līdz ar to, lai nodrošinātu sava biznesa stāstījuma nodošanu ar nepieciešamo precizitāti un dziļumu, pieteikuma iesniedzēji ir spiesti iejaukties un izveidot pieteikuma sadaļas. Šis papildinājums kļūst nepieciešams neapstrīdamā ieskata dēļ, ka visīstākā un vispusīgākā izpratne par biznesu pēc būtības piemīt tā iekšējai komandai.

Progresējiet, izmantojot EIC Accelerator jūsu individuālajam grafikam pielāgotā tempā

EIC Accelerator apmācības programma piedāvā nenovērtējamu priekšrocību, nodrošinot pretendentiem elastību, lai pielāgotu priekšlikuma izstrādes procesu viņu unikālajām prasībām. Dalībniekiem ir tiesības noteikt savas komandas sastāvu, izvēloties vai nu sadalīt darba slodzi starp vairākiem komandas locekļiem vai rīkoties individuāli, atbilstoši savām stratēģiskajām vēlmēm. Šī pielāgojamā pieeja ļauj viņiem rūpīgi saskaņot piedāvājuma virzību ar ritmu, kas atbilst viņu uzņēmuma darbības dinamikai.

Apzinoties, ka iesniegšanas ceļvedi var ietekmēt atkārtotas iesniegšanas intervālu mainīgums un EIC Accelerator beigu datumu svārstības, apmācības programma ir izstrādāta, lai ņemtu vērā šīs neskaidrības. Šī pielāgošanās spēja nodrošina to, ka pretendenti nav spiesti ievērot fiksētos grafikus, ko nosaka ārējie konsultāciju dienesti. Tā vietā viņi var nemanāmi integrēt priekšlikuma sagatavošanu savās notiekošajās uzņēmējdarbības aktivitātēs, nodrošinot, ka dalība EIC Accelerator neizjauc viņu standarta darbības ritmu. Līdz ar to apmācību programma ir optimāls risinājums biznesa nepārtrauktības uzturēšanai, vienlaikus izmantojot EIC Accelerator sniegtās ievērojamās iespējas.

Padziļinātas ekspertu konsultācijas un uzlabots mākslīgā intelekta atbalsts rakstīšanai EIC Accelerator priekšlikumiem

EIC Accelerator apmācības programma ir rūpīgi izstrādāta Dr. Stephan Segler eksperta vadībā, pieredzējis EIC Accelerator konsultants, kurš ir slavens ar saviem iespaidīgajiem sasniegumiem, izstrādājot uzvarošus priekšlikumus EIC Accelerator programmai. Dr. Seglers paplašina savu plašo pieredzi, ne tikai izstrādājot pārliecinošus pieteikumus, bet arī piedāvājot visaptverošu atbalstu, kas aptver visas pieteikšanās procedūras fāzes. Viņa mentorings aptver pārliecinošu videoklipu veidošanu, aizraujošu prezentāciju skriptu veidošanu un rūpīgu sagatavošanos intervijām, lai pārvarētu uzticamības pārbaudes procesa sarežģītību.

Šī apmācības programma izceļas ar vērienīgu uzmanību smalkumiem un niansēm, kas attiecas uz EIC Accelerator pielietojumu, par ko liecina Dr. Seglera padziļinātā izpratne un personīgie panākumi programmas ietvaros. Tas iemieso bagātīgu zināšanu krātuvi, tverot būtību tam, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus šajā ļoti konkurētspējīgajā arēnā.

Turklāt programmu papildina novatoriskais ChatEIC, ar mākslīgo intelektu darbināms virtuālais palīgs, kas ir pieejams tikai OpenAI abonentiem. ChatEIC ir gatavs piedāvāt tūlītēju, visu diennakti sniegtu atgriezenisko saiti un palīdzību, tādējādi mainot pieteikuma iesniedzēju atbalsta struktūru. Pateicoties spējai iesaistīties reāllaika mijiedarbībā, ChatEIC kalpo kā nenovērtējams resurss kandidātiem, kuri meklē tūlītēju padomu un norādījumus jebkurā pieteikšanās procesa posmā.

Uzlabotas uz komandu balstītas rakstīšanas stratēģijas EIC Accelerator ietvaros

EIC Accelerator apmācības modulis ir rūpīgi izstrādāts, lai veicinātu sinerģisku sadarbību starp komandas locekļiem. Izmantojot Google diska spēcīgās iespējas kā centrālo dokumentu pārvaldības repozitoriju, apmācība nodrošina, ka visi attiecīgie materiāli ir pieejami reāllaikā, tādējādi ļaujot vienlaikus sniegt vairāku komandas locekļu ieguldījumu dažādās priekšlikuma sadaļās. Šī metode ievērojami paātrina priekšlikuma sagatavošanas procesu, apsteidzot tradicionālās uz konsultācijām balstītas pieejas.

Apmācība ir stratēģiski segmentēta ar visaptverošām instrukcijām, kas īpaši pielāgotas katrai atsevišķai priekšlikuma sadaļai. Šis modulārais dizains efektīvi nojauc tradicionālās zināšanu barjeras, ar kurām bieži nākas saskarties, iesaistot ārējos konsultāciju pakalpojumus, ļaujot nodrošināt pašpietiekamu un racionalizētāku pieteikšanās procesu.

Lai vēl vairāk uzlabotu sadarbības pieredzi, apmācībās ir iekļauta sinhronizēta video apmācības platforma, kas ļauj visiem komandas locekļiem vienlaikus iesaistīties mācību procesā. Šo kopīgo mācību vidi papildina tūlītēja visu Google diska veidņu un resursu pieejamība, kā arī integrētais saziņas rīks ChatEIC, kas veicina reāllaika dialogu un ideju apmaiņu. Rezultāts ir saliedēts, efektīvs un interaktīvs priekšlikumu izstrādes ceļojums, dodot komandām iespēju sagatavot augsta līmeņa iesniegumus ar paaugstinātu efektivitāti un saskaņotību.

Programmas EIC Accelerator sasniegumu uzskaite

Balstoties uz bagātīgu iepriekšējo triumfu vēsturi daudzās nozarēs, EIC Accelerator apmācības programma ir rūpīgi izstrādāta, iekļaujot visaptverošas atziņas no revolucionāriem sasniegumiem tādās jomās kā mākslīgais intelekts, progresīvākā akumulatoru tehnoloģija un inovatīvi pārstrādes procesi. Mūsu mācību programma ir balstīta uz plašu zināšanu spektru gan programmatūras, gan aparatūras jomās, nodrošinot, ka sniegtās zināšanas ir ļoti pārnesamas un atbilstošas daudzos projektu veidos. Programma nodrošina padziļinātu izpēti par īpašām prasībām un pagrieziena punktiem, kas saistīti ar dažādiem tehnoloģiju gatavības līmeņiem (TRL), īpaši koncentrējoties uz niansētajām prasībām MedTech un farmācijas jomā. Tas piedāvā daudz dažādu nozaru gadījumu izpēti, kas kalpo, lai ilustrētu teorētisko koncepciju praktisko pielietojumu. Turklāt apmācība ietver plašu biznesa modeļu ietvaru klāstu, demonstrējot to pielietojamību un iespējamo pielāgošanu atsevišķiem uzņēmējdarbības pasākumiem. Galu galā EIC Accelerator apmācības programma ir rūpīgi izstrādāta, lai tā būtu universāli piemērojama, sniedzot novatoriem un uzņēmējiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus jebkurā projektā, ko viņi uzņemas.


Raksti, kas atrodami vietnē Rasph.com atspoguļo Rasph vai tā attiecīgo autoru viedokļus un nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas (EK) vai European Innovation Council (EIC) uzskatus. Sniegtās informācijas mērķis ir dalīties ar perspektīvām, kas ir vērtīgas un var potenciāli informēt pieteikuma iesniedzējus par grantu finansēšanas shēmām, piemēram, EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition vai saistītām programmām, piemēram, Innovate UK Apvienotajā Karalistē vai Small Business Inovation and Research grantu (SBIR). Savienotās valstis.

Raksti var būt arī noderīgs resurss citiem konsultācijas grantu telpā, kā arī profesionāli grantu rakstnieki kuri tiek pieņemti darbā kā ārštata darbinieki vai ir daļa no mazā un vidējā uzņēmuma (MVU). EIC Accelerator ir daļa no programmas “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027), kas nesen ir aizstājusi iepriekšējo pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”.


Šo rakstu rakstīja ChatEIC. ChatEIC ir EIC Accelerator asistents, kas var sniegt padomus par priekšlikumu rakstīšanu, apspriest aktuālās tendences un veidot saturīgus rakstus par dažādām tēmām. ChatEIC rakstītajos rakstos var būt neprecīza vai novecojusi informācija.


Vai jūs interesē rakstnieka nolīgšana, lai pieteiktos dotācijām ES?

Lūdzu, sazinieties ar šeit: Sazināties

Vai meklējat apmācību programmu, lai uzzinātu, kā pieteikties EIC Accelerator?

Atrodi to šeit: Apmācība

 

 
Rasph - EIC Accelerator Consulting
lv