O stopama uspješnosti EIC Accelerator za 2021. (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (bivši SME Instrument faza 2, bespovratna sredstva i kapital) ponovno se osmislio 2021. s novim postupkom podnošenja, većim proračunom i novim pragovima uspješnosti (pročitajte: Pregled AI alata). Potonje je značajno jer izravno definira koliko će vremena tvrtke trebati potrošiti na prijavu i koliko bi vremena bilo izgubljeno u slučaju odbijanja (čitaj: Tvrtke koje se ne bi trebale prijaviti).

S obzirom na to da su stope uspješnosti dugi niz godina bile približno 5% i da su 2020. zabilježile strmoglavi pad s 2,7% u siječnju na <1% u listopadu, vjerojatno je da se te stope uspješnosti sada kreću prema najvišoj razini svih vremena.

A prethodno objavljeni članak istražili su potencijalne stope uspješnosti i predviđena radna opterećenja pojedinih faza, odnosno Korak 1 (kratka prijava), Korak 2 (potpuna prijava) i Korak 3 (intervju licem u lice). Analiza je promatrala najbolje rezultate za podnositelje zahtjeva budući da je analiza izravno povezivala stope uspjeha s radnim opterećenjem nametnutim podnositeljima zahtjeva i zaključila da bi najselektivnije prepreke trebale biti na početku, a ne na kraju kako bi se izbjeglo višemjesečno uzaludnog truda.

Stope uspješnosti 2021

Budući da su se mnoga nova poduzeća te mala i srednja poduzeća (SME) prijavila za EIC Accelerator 2021. bilo sama ili putem konzultanata i profesionalnih pisaca, sada je moguće izvući zaključke o ukupnoj distribuciji stopa uspješnosti (pročitajte: Ponovno izmišljanje EIC Accelerator).

Budući da je prvi korak stalno otvoren za prijave, stope odobrenja se stalno mijenjaju, ali od 15. svibnjath 2021. prošlo je 67% tvrtki sa 755 od 1114. Očekuje se da će ovaj broj ostati relativno konstantan u narednim mjesecima budući da je to također prag koji je ciljao European Innovation Council (EIC).

Rezultati koraka 2 tek su nedavno objavljeni i možda neće biti reprezentativni za nadolazeće granične vrijednosti budući da je (i) vrijeme pripreme za prijavitelje bilo manje od 30 dana, (ii) to je bio prvi poziv s novim postupkom prijave i (iii) povratne informacije žirija za intervjue u Koraku 3 mogle bi utjecati na buduća ocjenjivanja Koraka 2. Usprkos tome, u lipnju je 130 od 801 kandidata odabrano za Korak 3, što znači da je 16% tvrtki bilo uspješno u ovoj fazi.

Napomena: Od 130 pozivnica za intervju za 3. korak EIC Accelerator, 24 švicarska startupa smatrana su nepodobnima zbog nedavne odluke švicarskih vlasti u vezi s Horizon Europe (2021.-2027.). To bi dalo stopu uspješnosti od 13% u ovoj fazi s obzirom na to da će samo 106 tvrtki sudjelovati u intervjuima sredinom rujna.

Kombiniranje stope uspješnosti Koraka 1 i Koraka 2 daje ukupnu stopu uspješnosti od 11% do Koraka 3, a uzimajući u obzir da su stope uspješnosti faze intervjua (Korak 3) povijesno bile između približno 50% u 2018./2019. može se pretpostaviti da će ukupna stopa uspješnosti ponovno dobiti ukupno 5% za EIC Accelerator.

Napomena: dok su stope uspješnosti intervjua bile približno 50% u 2018./2019., oscilirale su između 30% i 50% u četvrtom kvartalu 2019. i tijekom 2020. Zbog visokih budžeta i odustajanja 24 švicarska kandidata (18% svih pozvanih) nakon 2. koraka evaluacije, stope uspješnosti koraka 3 potencijalno bi mogle doseći 70%, što bi rezultiralo stopom financiranja od 7%+.

Zaključak

Ostaje za vidjeti kako će se stvarne stope uspješnosti razvijati u Koraku 3 i kako će buduće promjene u obrascima za prijavu, službenom obrascu prijedloga i u ocjenjivanju (osobito s povratnim informacijama žirija) utjecati na ove pragove.

Proračun od 1 milijarde eura za samo 2 prekida u 2021. također je iznimno visok, što znači da će ove 2021. Zlatna groznica može biti kratkog vijeka. Jedno je sigurno: EIC Accelerator nikada nije bio toliko dostupan kao što je danas s mnogo sjajnih projekata koji imaju veće izglede za dobivanje sredstava.

Ono što ostaje za vidjeti je hoće li EIC ostati pri svojoj predanosti i neće rangirati prijedloge jedne prema drugima, već će zadržati svoje individualizirane IDE & NE-IDE metodologija. Ako je to slučaj, onda bi EIC akcelerator mogao ostati dostupan kao što je sada za cijeli Horizon Europe (2021.-2027.) budući da nikakva količina prijavitelja ili konkurencija ne bi umanjila šanse za uspjeh pojedinačnih projekata.

Iako se ovo čini kao idealan scenarij, ostaje za vidjeti je li to izvedivo. Ako GO u Koraku 2 ili 3 premašuju proračune, tada postoje samo tri opcije: (1) Odbiti podnositelje zahtjeva za GO na temelju diskriminirajućih faktora (tj. industrija, troškovi, spol), (2) stvoriti listu čekanja za odobrene prijedloge ili u Koraku 2 ili 3 (tj. prije intervjua ili nakon intervjua) ili (3) promijeniti pozadinsku evaluaciju prije objavljivanja rezultata kako bi se retroaktivno odbili kandidati koji se inače financiraju (tj. pooštravanje ocjene žirija).

Posljednja stvar koju treba spomenuti jest da su neke vladine agencije prisiljene u potpunosti potrošiti svoje godišnje proračune jer je to izravno povezano s njihovim dodijeljenim proračunom u sljedećoj godini, tako da bi granična vrijednost EIC Accelerator u listopadu 2021. mogla vidjeti iznenađujući broj financiranih tvrtki ako lipanjski cut-off ne troši raspoloživih 500 milijuna eura.

 


Članci pronađeni na Rasph.com odražavaju mišljenja Raspha ili njegovih autora i ni na koji način ne odražavaju mišljenja Europske komisije (EC) ili European Innovation Council (EIC). Pružene informacije imaju za cilj podijeliti perspektive koje su vrijedne i potencijalno mogu informirati podnositelje zahtjeva o shemama financiranja bespovratnih sredstava kao što su EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ili srodni programi kao što je Innovate UK u Ujedinjenom Kraljevstvu ili potpora za inovacije i istraživanje malih poduzeća (SBIR) u Sjedinjene Države.

Članci također mogu biti koristan izvor za druge savjetovanja u prostoru za darovnice kao i profesionalni pisci stipendija koji su angažirani kao slobodnjaci ili su dio malog i srednjeg poduzeća (SME). EIC Accelerator dio je programa Horizon Europe (2021-2027) koji je nedavno zamijenio prethodni okvirni program Horizon 2020.


Jeste li zainteresirani za angažiranje pisca da se prijavi za bespovratna sredstva u EU?

Slobodno se obratite ovdje: Kontakt

Tražite li program obuke kako biste naučili kako se prijaviti za EIC Accelerator?

Pronađite ovdje: Trening

Rasph - EIC Accelerator savjetovanje
hr