Относно новата AI платформа на EIC Accelerator – грешки и преглед (SME Instrument)

През 2021 г. EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument Phase 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) стартира своя нов AI Tool, който е онлайн платформа за подаване на предложения. Поради забавеното стартиране и интерактивния характер на инструмента, потенциалните кандидати срещнаха много бъгове и грешки. Въпреки че е ясно, че както European Innovation Council (EIC), така и Иновационна верига вложиха страхотна работа в този сложен проект – той все още остави много кандидати объркани и разочаровани.

Преглед на платформата

Ако целта на EIC беше да намали зависимостта на стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) от трети страни, като например професионални автори или консултанти, тогава това можеше да има обратен ефект. Въпреки че всеки главен изпълнителен директор разбира необходимостта от създаване на бизнес план и качване на документа, много малко имат време или търпение да попълнят привидно безкрайни формуляри, които далеч надхвърлят работата, вложена в написването на предложение за безвъзмездна помощ.

Всъщност обратната връзка от главните изпълнителни директори е, че задължителните етапи, 12-те предварително дефинирани стъпки на иновацията и особено използването на Жизнен цикъл на приемане на технологии (TALC), за да се определи навлизането на пазара и финансовите прогнози не са приложими за техния бизнес.

Цялостната структура на платформата, особено за пълното приложение в Стъпка 2, създава впечатлението за студент по MBA, на когото е възложено да се опита да накара всички иновационни бизнеси да се поберат в един шаблон.

Този универсален подход доведе до обективизиране на иновациите, което по дефиниция проваля целта да се търсят новатори на първо място.

Предполага се, че всяка компания неизбежно ще се сблъска с клиентски сегменти, характеризирани като иноватори, ранни осиновители, пропаст, ранно мнозинство, късно мнозинство и изоставащи, което не е подходящо разграничение за комерсиалната стратегия на повечето фирми. В тази конкретна точка не само трябва да се планират пазарни и финансови прогнози като приходи и парични потоци за всяка изброена стъпка, но е задължително да се обърне внимание на всеки от тези сегменти без изключение. Чести оплаквания в тази част са:

  • Ами ако една компания няма интерес да харчи значителни разходи за маркетинг и продажби за достигане изоставащи които са трудни за убеждаване?
  • Какво ако пропастта не е подходящо за конкретна търговска стратегия, която има широкомащабни дистрибутори и търговци на дребно – като по този начин позволява вертикално мащабиране?
  • От какво се състои паричният поток пропастта изглежда, ако се предполага, че е празнина между два сегмента, а не собствен сегмент?

Изглежда, че TALC е инструмент за анализ, който обикновено се използва, за да се погледне назад към иновация, а не инструмент, който е интегриран в бизнес план на ранен етап за оценка на иновация и нейното пазарно усвояване. Идентифицирането на бъдещата бариера или риск е важно, но включването на разликата между ранните осиновители и ранното мнозинство според книга, публикувана през 1991 г. („Преминаване на пропастта“ от Джефри А. Мур), изглежда излишно. Оценката на паричен поток и приходи за потенциална празнина изглежда в най-добрия случай ненужна.

Шаблонът и съдържанието

Въпреки че официалният шаблон за предложение и ръководството за кандидатите отразяват съдържанието, необходимо за пълното заявление, платформата изисква голямо количество съдържание с много силно припокриване между разделите. Въпреки че беше ясно, че приложенията EIC Accelerator от 2020 г. вече бяха много плътни с текст, EIC изглежда се запитаха:

Какво ще кажете да премахнем всички изображения, форматиране и връзки от приложението и да имаме още повече текст?

Излишно е да казвам, че е очевидно, че оценителите не са били консултирани при това решение. EIC трябва, в името на своите кандидати и оценители, да актуализира платформата и да позволи на кандидатите да добавят изображения и графики в ключови раздели на приложенията. Много раздели също трябва да бъдат премахнати, тъй като те вероятно разочароват оценителите повече от кандидатите, но ще последва бъдеща статия с конкретни препоръки.

Бъгове и грешки

Следващият списък с грешки и бъгове в никакъв случай не е пълен, но отразява опита на малък брой кандидати, които са използвали платформата досега. Изпълнителната агенция European Innovation Council и МСП (EISMEA) вече са уведомени за тези грешки и някои от грешките вече са коригирани през последните седмици.

Забележка: Лесно е да посочите 1% грешки, ако 99% е изпълнен много добре. Платформата EIC изглежда много добре проектирана, сложна е и представя добре планирана моментна снимка на иновация. Все пак остава да се види дали това е правилният път за напредъка на EIC.

1. Изтрит текст

При един кандидат бяха премахнати всички рискове в Стъпка 1 по време на подаването. Това беше очевидно при сравняване на екранните снимки на прозореца за подаване с полученото предложение, както е показано след подаването. Анализът на риска е критичен проблем за EIC Accelerator, което прави такъв проблем изключително вреден, но, за щастие, кандидатът представи силен случай в други раздели и премина независимо от това.

2. Автоматично запазване

Често платформата в Стъпка 1 и 2 не записваше правилно автоматично, което доведе до превъртане на прозореца на браузъра обратно до върха и показване на общо съобщение за грешка. Причините за това бяха изцяло свързани с грешки, тъй като опитът и грешката показаха, че много често наличието на 1000/1000 знака блокира автоматично запазване, докато 999/1000 преминават успешно. Като алтернатива, премахването на всички нови линии от абзац също работи в някои случаи, ако прозорецът не се записва автоматично правилно. Това, разбира се, направи текста труден за четене от оценителя, но кандидатите нямаха друга възможност.

3. Съобщения за грешки

Във веригата на стойността основният стейкхолдър може да бъде обявен едновременно като „част от проблема“ (задължително за главния стейкхолдър) и като „засегнат от решението“ (по избор). Ако са избрани и двете опции, артикулът получава съобщение за грешка, независимо къде се намира във веригата на стойността – преди или след решението.

4. Разпределение на екипа

Екипът в Стъпка 2 не е запазил данните си, когато се стигна до разпределението на работните пакети (т.е. избирането на конкретните работни пакети за всеки човек). Същото се наблюдава и за фирмената собственост на членовете на екипа, докато всички данни се губят при затваряне на съответния панел.

5. Коментари на оценителите

Имаше случаи, в които предложенията от Стъпка 1 имаха различни номера на оценители (т.е. 6), но само някои предоставиха преглед и коментари.

6. Ограничения на знаците

Някои секции нямаха (или все още имат) ограничение на знаците. Пример за това е рисковият раздел, където могат да се добавят 100 000 знака без никакви проблеми. Същото все още се намира в няколко други раздела на пълното приложение на Стъпка 2.

7. Податливо на грешки плъзгане и пускане

Някои секции, които изискват плъзгане и пускане, не успяха да запазят съответното си съдържание. Плъзгането или не беше възможно, или не се запази автоматично правилно, което означава, че в крайна сметка се оказа в произволни подредби.

8. Няма хронология на актуализациите

Платформата EIC има много изскачащи известия, но това, което е необходимо, е списък с актуализации от тип блог, където кандидатите могат да видят всички промени, направени през последните месеци. Това е особено необходимо, ако една компания работи върху текста на предложението в продължение на няколко седмици и след това влиза в платформата без никакво наблюдение какво се е променило през този дълъг период от време. Такива журнали за промени вече са норма в много индустрии, така че добавянето им към платформата EIC би било много лесно.

9. Грешки на дисплея

В автоматично генерирания бизнес план на Стъпка 2 частта „Вашите персонализирани етапи“ показва „Очакван месец: 0“ и показва правилния месец само при щракване върху „преглед“ в изскачащия прозорец.

10. Без опция за експортиране

Жалко е, че новата AI платформа от EIC не може да експортира или импортира данни във всеки смислен формат. Тъй като текстът се добавя към определени текстови полета с ограничен брой знаци като обикновен текст, трябва да е лесно да се генерира специален PDF файл на пълното предложение, но това в момента не е част от платформата.

Заключение

Проблемите, изброени по-горе, в никакъв случай не са всички бъгове и неизправности, които са или са присъствали на платформата, но имат за цел да дадат известна представа за нивото на зрялост, което платформата показва.

Това, което трябва да се подчертае още веднъж, е, че е лесно да се критикува дефектният 1%, ако 99% работят по предназначение, така че тази статия по никакъв начин не цели да обезсърчи по-нататъшното използване или развитие на EIC платформата. Напротив, той просто се стреми да предостави опит от първа (и втора) ръка за неговото използване и потенциално да направи предложения за неговото подобряване.

Настоящата платформа се справя добре, когато става въпрос за сътрудничество, като позволява поканата на други автори в платформата, има много модерен дизайн, съчетава безпроблемно квадратчета за отметка и въвеждане на текст, автоматично записва с много висока точност и също така свързва секциите добре с много малко бъгове

Докато повечето въпроси са от значение само в краткосрочен план, единствената истинска и дългосрочна критика, която може да бъде отправена към платформата EIC, е, че тя обективизира иновациите.

Той принуждава авангардни бизнеси, които трябва да мислят нестандартно, в предварително определена форма. Ако създадете твърда структура, която всички кандидати трябва да спазват, тогава само онези компании, които се съобразяват добре, ще блеснат.

Но тези компании рядко са истинските новатори, които инвеститорите търсят. Това няма да попречи безвъзмездни предприемачи, това допълнително ще ги стимулира.

Бъдеща статия ще представи различни предложения, които потенциално могат да подобрят допълнително платформата и да я направят по-добра за кандидатите, оценителите и авторите, които я използват.

относно

Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите могат също така да бъдат полезен ресурс за други консултанти в пространството за безвъзмездни средства, както и за професионални автори на безвъзмездни средства, които са наети на свободна практика или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


- Свържете се с нас -

 

EIC Accelerator статии

Всички отговарящи на условията EIC Accelerator държави (включително Обединеното кралство, Швейцария и Украйна)

Обясняване на процеса на повторно подаване за EIC Accelerator

Кратко, но изчерпателно обяснение на EIC Accelerator

Рамката за финансиране на едно гише на EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Вземане на решение между EIC Pathfinder, преход и ускорител

Печеливш кандидат за EIC Accelerator

Предизвикателството с отворените покани за EIC Accelerator: доминират иновациите в MedTech

Финансирайте себе си: Необходими ли са EIC Accelerator капиталови инвестиции? (Представяне на Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Анализиране на индустриите, държавите и видовете финансиране на победителите в EIC Accelerator (2021-2024 г.)

Задълбочаване: Новият DeepTech фокус на EIC Accelerator и проблемите с неговото финансиране

Zombie Innovation: EIC Accelerator Финансиране за живите мъртви

Smack My Pitch Up: Промяна на фокуса на оценката на EIC Accelerator

Колко дълбока е вашата технология? Докладът за въздействието на European Innovation Council (EIC Accelerator)

Анализиране на изтекъл списък с интервюта за EIC Accelerator (проценти на успех, индустрии, директни подавания)

Управление на EIC Accelerator: Уроци, извлечени от пилотната програма

Кой не трябва да кандидатства за EIC Accelerator и защо

Рискът от представяне на всички рискове във високорисковата програма EIC Accelerator

Как да подготвите повторно подаване на EIC Accelerator

Как да подготвим добро приложение EIC Accelerator: Общи съвети за проекта

Как да съставите EIC Accelerator опровержение: Обяснение на повторното изпращане на предложения за безвъзмездни средства

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG