Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Sidst opdateret 27. februar 2024
AFTALE TIL VORES JURIDISKE VILKÅR
Vi er SAWS Ltd., der driver forretning som Rasph (“Selskab,” “vi,” “os,” “vores“).
Vi driver hjemmesiden rasph.com (det "websted"), samt alle andre relaterede produkter og tjenester, der henviser til eller linker til disse juridiske vilkår (den "Juridiske vilkår") (samlet set "Tjenester“).
Du kan kontakte os via e-mail på indbakke (#) rasph.com.
Disse juridiske vilkår udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed (“du“), og SAWS Ltd., vedrørende din adgang til og brug af Tjenesterne. Du accepterer, at du ved at få adgang til tjenesterne har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse juridiske vilkår. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE JURIDISKE BETINGELSER, SÅ ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT AT BRUGE TJENESTERNE, OG DU SKAL AFBRYDE STRAKS.
Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på Tjenesterne, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse juridiske vilkår fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere "Sidst opdateret"-datoen for disse juridiske vilkår, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Det er dit ansvar periodisk at gennemgå disse juridiske vilkår for at holde dig orienteret om opdateringer. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede juridiske vilkår ved din fortsatte brug af tjenesterne efter den dato, hvor sådanne reviderede juridiske vilkår er offentliggjort.
Det
Tjenester er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under alderen
af 18 har ikke tilladelse til at bruge eller registrere sig for Tjenesterne.
Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse juridiske vilkår til dine arkiver.
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. VORES TJENESTER
Oplysningerne, der gives ved brug af Tjenesterne, er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lovgivning eller regler, eller som ville underkaste os et registreringskrav inden for en sådan jurisdiktion eller Land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til Tjenesterne fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang, lokal lovgivning er gældende.
Tjenesterne er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge Tjenesterne. Du må ikke bruge Tjenesterne på en måde, der ville overtræde Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET
Vores intellektuelle ejendomsret
Vi er ejer eller licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores tjenester, herunder al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik i tjenesterne (samlet kaldet "Indholdet" ), samt varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri ("Mærkerne").
Vores indhold og varemærker er beskyttet af copyright- og varemærkelovgivning (og diverse
andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om unfair konkurrence) og traktater i USA
stater og rundt om i verden.
Indholdet og mærkerne leveres i eller gennem Tjenesterne "SOM DE ER" kun til din personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.
Din brug af vores tjenester
Med forbehold for din overholdelse af disse juridiske vilkår, herunder "FORBUDT AKTIVITETER” nedenfor, giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig licens til:
 • få adgang til Tjenesterne; og
 • downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til.
udelukkende til dit personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.
Undtagen som angivet i dette afsnit eller andre steder i vores juridiske vilkår, må ingen del af tjenesterne og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres,
samlet, genudgivet, uploadet, offentliggjort, offentligt vist, kodet,
oversat, transmitteret, distribueret, solgt, licenseret eller på anden måde udnyttet
til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige
tilladelse.
Hvis du ønsker at gøre brug af Tjenesterne, Indholdet eller Mærkerne på anden måde end angivet i dette afsnit eller andre steder i vores Juridiske Vilkår, bedes du rette din anmodning til: indbakke (#) rasph.com. Hvis vi nogensinde giver dig tilladelse til at poste, reproducere eller offentligt vise nogen del af vores tjenester eller indhold, skal du identificere os som ejere eller licensgivere af tjenesterne, indholdet eller mærkerne og sikre, at enhver ophavsrets- eller ejendomsretlig meddelelse vises eller er synlig ved opslag, reproduktion eller visning af vores indhold.
Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i og til tjenesterne, indholdet og mærkerne.
Ethvert brud på disse intellektuelle ejendomsrettigheder vil udgøre et væsentligt brud på vores juridiske vilkår, og din ret til at bruge vores tjenester ophører øjeblikkeligt.
Dine indlæg
Gennemgå venligst dette afsnit og "FORBUDT AKTIVITETER” afsnittet omhyggeligt, før du bruger vores tjenester for at forstå de (a) rettigheder, du giver os og (b) forpligtelser, du har, når du poster eller uploader indhold gennem tjenesterne.
Indsendelser: Ved direkte at sende os ethvert spørgsmål, kommentar, forslag, idé, feedback eller anden information om Tjenesterne ("Indsendelser"), accepterer du at tildele os alle intellektuelle ejendomsrettigheder til en sådan Indsendelse. Du accepterer, at vi skal eje dette indlæg og være berettiget til dets ubegrænsede brug og spredning til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig.
Du er ansvarlig for, hvad du poster eller uploader: Ved at sende os bidrag gennem enhver del af tjenesterne:
 • bekræft, at du har læst og accepterer vores "FORBUDT AKTIVITETER” og vil ikke poste, sende, offentliggøre, uploade eller transmittere gennem Tjenesterne nogen indsendelse, der er ulovlig, chikanerende, hadefuld, skadelig, ærekrænkende, obskøn, mobning, krænkende, diskriminerende, truende mod nogen person eller gruppe, seksuelt eksplicit, falsk , unøjagtig, bedragerisk eller vildledende;
 • i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, give afkald på enhver og alle moralske rettigheder til et sådant indlæg;
 • garanterer, at enhver sådan indsendelse er original for dig, eller at du har de nødvendige rettigheder og licenser til at indsende sådanne indsendelser, og at du har fuld autoritet til at give os de ovennævnte rettigheder i forhold til dine indsendelser; og
 • garanterer og repræsenterer, at dine bidrag ikke udgør fortrolige oplysninger.
Du er alene ansvarlig for dine bidrag, og du accepterer udtrykkeligt at godtgøre os for ethvert tab, som vi måtte lide på grund af din overtrædelse af (a) denne sektion, (b) enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller (c) gældende lovgivning .
3. BRUGERPRÆSENTATIONER
Ved at bruge tjenesterne repræsenterer og garanterer du, at: (1) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse juridiske vilkår; (2) du er ikke en
mindreårig i den jurisdiktion, hvor du er bosat
; (3) vil du ikke få adgang til Tjenesterne via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hverken gennem en bot, script eller
Ellers; (
4) du ikke vil bruge tjenesterne til ulovlige eller uautoriserede formål; og (5) din brug af Tjenesterne vil ikke overtræde nogen gældende lov eller regulering.
Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og afvise enhver og al nuværende eller fremtidig brug af Tjenesterne (eller en del deraf).

4. FORBUDT AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge Tjenesterne til andre formål end det, som vi gør Tjenesterne tilgængelige til. Tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.
Som bruger af Tjenesterne accepterer du ikke at:
 • Hent systematisk data eller andet indhold fra Tjenesterne for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.
 • Narre, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.
 • Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i Tjenesterne, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af noget Indhold eller håndhæver begrænsninger for brugen af Tjenesterne og/eller Indholdet deri.
 • Nedsættende, plette eller på anden måde skade os og/eller Tjenesterne efter vores mening.
 • Brug enhver information indhentet fra Tjenesterne for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.
 • Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsend falske rapporter om misbrug eller forseelse.
 • Brug tjenesterne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.
 • Deltag i uautoriseret framing af eller linkning til Tjenesterne.
 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) vira, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udsendelse af gentagen tekst), der forstyrrer en parts uafbrudte brug og nydelse af Tjenesterne eller ændrer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af Tjenesterne.
 • Deltag i enhver automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtræksværktøjer.
 • Slet meddelelsen om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder fra ethvert indhold.
 • Forsøg på at efterligne en anden bruger eller person eller brug en anden brugers brugernavn.
 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamling eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning klare grafikudvekslingsformater ("gifs"), 1×1 pixels, web-bugs, cookies , eller andre lignende enheder (nogle gange omtalt som "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på Tjenesterne eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med Tjenesterne.
 • Chikanere, irritere, intimidere eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af Tjenesterne til dig.
 • Forsøg på at omgå alle foranstaltninger i Tjenesterne, der er designet til at forhindre eller begrænse adgang til Tjenesterne eller en del af Tjenesterne.
 • Kopier eller tilpas Tjenesternes software, inklusive men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
 • Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, skal du dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af Tjenesterne.
 • Medmindre det kan være resultatet af standardbrug af søgemaskine eller internetbrowser, skal du bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snydeværktøj, skraber eller offline-læser, der får adgang til Tjenesterne, eller bruge eller starte uautoriseret script eller anden software.
 • Brug en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på Tjenesterne.
 • Foretag enhver uautoriseret brug af Tjenesterne, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser på brugere ved hjælp af elektroniske eller andre midler med det formål at sende uopfordrede e-mails, eller oprette brugerkonti med automatiserede midler eller under falske forudsætninger.
 • Brug Tjenesterne som en del af enhver bestræbelse på at konkurrere med os eller på anden måde bruge Tjenesterne og/eller Indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.
 • Sælg eller på anden måde overfør din profil.
 • Brug tjenesterne til at annoncere eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

 

5. BRUGERGENERERET BIDRAG
Tjenesterne tilbyder ikke brugere at indsende eller poste indhold. Vi kan give dig mulighed for at skabe, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af Tjenesterne og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet i overensstemmelse med Tjenesternes privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du derved, at:

 

 • Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, download eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, forretningshemmeligheden eller enhver tredjeparts moralske rettigheder.
 • Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og autorisere os, Tjenesterne og andre brugere af Tjenesterne til at bruge dine Bidrag på enhver måde, der er påtænkt af Tjenesterne og disse Juridiske vilkår.
 • Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt sådan identificerbar individuelle person for at muliggøre inklusion og brug af dine bidrag på enhver måde, som er påtænkt af Tjenester og disse juridiske vilkår.
 • Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.
 • Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret annoncering, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordring.
 • Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).
 • Dine bidrag håner ikke, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger nogen.
 • Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske forstand af disse udtryk) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.
 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende love, regler eller regler.
 • Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts privatlivs- eller publicitetsrettigheder.
 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning vedrørende børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære.
 • Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.
 • Dine bidrag krænker eller linker ikke til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse juridiske vilkår eller nogen gældende lov eller regulering.

 

Enhver brug af tjenesterne i strid med ovenstående overtræder disse juridiske vilkår og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge tjenesterne.

 

 

6. BIDRAGSLICENS
Du og tjenester accepterer, at vi må få adgang til, gemme, behandle og bruge enhver information og personlige data, som du giver i henhold til vilkårene i privatlivspolitikken og dine valg (herunder indstillinger).
Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende tjenesterne accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.
Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i noget område på tjenesterne. Du er alene ansvarlig for dine Bidrag til Tjenesterne, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os fra ethvert ansvar og afholde dig fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine Bidrag.
7. TREDJEPARTS WEBSTEDER OG INDHOLD
Tjenesterne kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder ("tredjeparts websteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer , software og andet indhold eller genstande, der tilhører eller stammer fra tredjepart ("tredjepartsindhold"). Sådan Tredje part Hjemmesider og Tredje part Indhold bliver ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret for nøjagtighed, passende eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartswebsteder, der tilgås via Tjenesterne eller evt. Tredje part Indhold udsendt på, tilgængeligt via eller installeret fra Tjenesterne, herunder indholdet, nøjagtigheden, stødende, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker i eller indeholdt i Tredje part Hjemmesider eller Tredje part Indhold. Inkludering af, linkning til eller tilladelse til brug eller installation af evt Tredje part Hjemmesider eller evt Tredje part Indhold indebærer ikke godkendelse eller godkendelse heraf fra os. Hvis du beslutter dig for at forlade tjenesterne og få adgang til Tredje part Websites eller at bruge eller installere evt Tredje part Indhold, du gør det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse juridiske vilkår ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder privatlivs- og dataindsamlingspraksis, på ethvert websted, som du navigerer til fra Tjenesterne eller relaterer til applikationer, du bruger eller installerer fra Tjenesterne. Alle køb du foretager gennem Tredje part Hjemmesider vil være gennem andre hjemmesider og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på Tredje part Hjemmesider, og du skal holde os fri for enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os skyldige fra ethvert tab, du lider eller skade forårsaget af dig i forbindelse med eller på nogen måde som følge af Tredje part Indhold eller enhver kontakt med Tredje part Hjemmesider.
8. ANNONCØRER
Vi tillader annoncører at vise deres annoncer og andre oplysninger i visse områder af Tjenesterne, såsom sidebar-annoncer eller bannerreklamer. Vi giver simpelthen plads til at placere sådanne annoncer, og vi har intet andet forhold til annoncører.
9. STYRING AF SERVICES
Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til: (1) at overvåge Tjenesterne for overtrædelser af disse juridiske vilkår; (2) tage passende juridiske skridt mod enhver, der efter vores skøn overtræder loven eller disse juridiske vilkår, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) nogen af dine Bidrag eller dele deraf; (4) efter vores skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra Tjenesterne eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere tjenesterne på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette den korrekte funktion af tjenesterne.
10. FORTROLIGHEDSPOLITIK
Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Læs venligst vores privatlivspolitik: https://rasph.com/privacy-policy/. Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er inkorporeret i disse juridiske vilkår. Vær opmærksom på, at tjenesterne er hostet i USA. Hvis du får adgang til Tjenesterne fra en hvilken som helst anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der afviger fra gældende love i De Forenede Stater, så overfører du via din fortsatte brug af Tjenesterne dine data til De Forenede Stater, og du giver udtrykkeligt samtykke til at få dine data overført til og behandlet i De Forenede Stater.
11. LØBETID OG OPSIGELSE
Disse juridiske vilkår forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger tjenesterne. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE JURIDISKE BETINGELSER, FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGTIGE ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE (HERunder BLOKERING AF EN BESTEMT VISSE IP-ADRESSE), FOR EN HVILKEN IP-ADRESSE. INGEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TIL BRUD AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE JURIDISKE BETINGELSER ELLER I EN GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN ANVENDE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE EVENTUELLE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU HAR UDGIVET TIL ETHVERT TIDSPUNKT, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES ENESTE SKØN.
Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, har du forbud mod at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af den tredje part. parti. Ud over at afslutte eller suspendere din konto, forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige klagemuligheder.
12. MODIFIKATIONER OG AFBRYDELSER
Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af Tjenesterne til enhver tid eller af enhver grund efter eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere nogen information om vores tjenester. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesterne.
Vi kan ikke garantere, at Tjenesterne vil være tilgængelige til enhver tid. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller behov for at udføre vedligeholdelse relateret til tjenesterne, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os retten til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere Tjenesterne til enhver tid eller af en hvilken som helst grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller gener forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne under enhver nedetid eller afbrydelse af tjenesterne. Intet i disse juridiske vilkår vil blive fortolket som en forpligtelse til at vedligeholde og understøtte tjenesterne eller til at levere nogen rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.
13. LOVVALG
Disse juridiske vilkår er underlagt og fortolket i henhold til tysk lovgivning, og brugen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale køb af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis dit sædvanlige opholdssted er i EU, og du er forbruger, besidder du desuden den beskyttelse, som du får af obligatoriske bestemmelser i loven i dit land til ophold. SAWS Ltd. og du selv er enige om at underkaste dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Landgericht Hamburg, hvilket betyder, at du kan fremsætte et krav om at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forhold til disse juridiske vilkår i Tyskland eller i EU-landet hvor du bor.
14. KONFLIKTLØSNING
Europa-Kommissionen giver en online tvistbilæggelsesplatform, som du kan få adgang til. Hvis du gerne vil gøre os opmærksom på dette emne, så kontakt os venligst.
15. RETTELSER
Der kan være oplysninger om Tjenesterne, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på Tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel.
16. ANSVARSFRASKRIVELSE
TJENESTERNE LEVERES PÅ EN SOM DE ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVVEN, FRASKRIVER VI VI sig ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DIN ANVENDELSE HERAF, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, DE IMPLICITTE GARANTIER FOR EVENTUELLE, OVERTRÆDELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF TJENESTERNES INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSTED ELLER MOBILE APPLIKATIONER, SOM ER LINKET TIL TJENESTERNE, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR, 1. INDHOLDSMÆSSIGHEDER OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERS OG EN SIKRE SERVERS. /ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER OPBEVARET, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA TJENESTERNE, (5) ENHVER FEJL, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEMGANG AF DENNE PART. OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, OPSTÅET SOM ET RESULTAT AF BRUG AF EVENTUELLE INDHOLD, SOM ER UDSTEDET, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRT TILGÆNGELIGT VIA. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER TJENESTE, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART GENNEM TJENESTERNE, NOGEN HYPERLINKET WEBSTED, ELLER EN ANDEN ANDRE WEBSITE PÅ ET ANDRE WEBSITE , OG VI VIL IKKE VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ENHVER TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DOM OG UDFØRE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER PASSENDE.
17. ANSVARSBEGRÆNSNINGER
VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUSIVE SKADER, INKLUDERET, UDVIKLING, ELLER ANDRE SKADER SOM OPSTÅR FRA DIN BRUG AF TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET NOGET MIDDEL, DER ER INDEHOLDT HERI, VIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG FOR ENHVER ÅRSAG OG UANSET HANDLINGENS FORM ALTID VÆRE BEGRÆNSET TIL $100.00 USD. VISSE LOVGIVNING I USA OG INTERNATIONAL LOV TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVGIVNINGER GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.
18. ERSTATNING
Du accepterer
forsvare, skadesløs og holde os harmløse, herunder vores datterselskaber,
tilknyttede selskaber og alle vores respektive officerer, agenter, partnere og
medarbejdere, fra og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder
rimelige advokatsalærer og -udgifter, foretaget af tredjemand på grund af eller
udspringer af: (1) brug af tjenesterne; (2) brud på disse juridiske vilkår; (3) ethvert brud på dine erklæringer og garantier angivet i disse juridiske vilkår; (4) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af Tjenesterne, som du har forbindelse med via Tjenesterne. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.
19. BRUGERDATA
Vi vil fastholde
visse data, som du sender til Tjenesterne med det formål at administrere
ydeevnen af Tjenesterne, samt data relateret til din brug af Tjenesterne. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier
af data, er du eneansvarlig for alle data, som du overfører eller lignende
vedrører enhver aktivitet, du har foretaget ved at bruge tjenesterne. Du er enig
at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller korruption af sådanne
data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af sådanne
tab eller korruption af sådanne data.
20. ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER
At besøge tjenesterne, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, via e-mail og på Tjenesterne, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTAGELSER OG ELEKTRONISKE LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INITIERT ELLER UDFØRT AF OS ELLER VIA TJENESTERNE. Du giver hermed afkald på rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, regulativer, regler, bekendtgørelser eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på nogen anden måde end elektroniske midler.
21. BRUGERE OG BEBOERE i CALIFORNIEN
Hvis nogen klage
hos os ikke er tilfredsstillende løst, kan du kontakte klagen
Assistance Unit af Division of Consumer Services i Californien
Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N
112, Sacramento, Californien 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210 eller (916)
445-1254.
22.   DIVERSE 
Disse juridiske vilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som er opslået af os på tjenesterne eller med hensyn til tjenesterne, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse juridiske vilkår fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse juridiske vilkår fungerer i det fulde omfang, det er tilladt ved lov. Vi kan til enhver tid overdrage enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af en årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse juridiske vilkår bestemmes at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse juridiske vilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende bestemmelser. Der er ikke oprettet noget joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse juridiske vilkår eller brug af tjenesterne. Du accepterer, at disse juridiske vilkår ikke vil blive fortolket imod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse juridiske vilkår og den manglende underskrift fra parterne hertil for at udføre disse juridiske vilkår.
23. KONTAKT OS
For at løse en klage vedrørende tjenesterne eller for at modtage yderligere oplysninger om brugen af tjenesterne, bedes du kontakte os på:
SAWS Ltd.
__________
indbakke (#) rasph (#) com
Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK