Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés 2024. február 27
MEGÁLLAPODÁS JOGI FELTÉTELEINKHEZ
Mi vagyunk a SAWS Ltd., Rasph néven (“Vállalat,” “mi,” “minket,” “a miénk“).
Mi működtetjük a weboldalt rasph.com (a "Webhely"), valamint minden más kapcsolódó termék és szolgáltatás, amely hivatkozik vagy hivatkozik ezekre a jogi feltételekre (a "Jogi feltételek") (együttesen a "Szolgáltatások“).
Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben az inbox (#) rasph.com címen.
Ezek a jogi feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást alkotnak Ön között, akár személyesen, akár egy entitás nevében (“te“), és a SAWS Ltd. a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatban. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi feltételeket. HA ÖN NEM EGYETÉRT EL AZ ÖSSZES JOGI FELTÉTELEKKEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA, ÉS A HASZNÁLATÁT AZONNAL LE kell szakítania.
A Szolgáltatásokon időről időre közzétehető kiegészítő feltételek vagy dokumentumok kifejezetten hivatkozásként jelennek meg. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint időről időre módosítsuk vagy módosítsuk a jelen Jogi feltételeket. Minden változásról a jelen Jogi feltételek „Utolsó frissítése” dátumának frissítésével értesítjük Önt, és Ön lemond arról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a Jogi feltételeket, hogy tájékozódjon a frissítésekről. A felülvizsgált Jogi feltételekben bekövetkezett változásokat a Szolgáltatásoknak a felülvizsgált Jogi Feltételek közzétételének dátuma utáni folyamatos használatával követi, és úgy kell tekinteni, hogy Ön tudomást szerzett és elfogadta azokat.
A
A szolgáltatások legalább 18 éves felhasználóknak szólnak. Életkor alatti személyek
18-tól nem engedélyezett a Szolgáltatások használata vagy regisztrációja.
Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a jelen Jogi feltételek másolatát saját nyilvántartására.
TARTALOMJEGYZÉK
1. SZOLGÁLTATÁSAINK
A Szolgáltatások használata során megadott információk nem terjesztésre vagy felhasználásra szolgálnak bármely olyan joghatóságban vagy országban lévő személynek vagy jogi személynek, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközne, vagy amely az adott joghatóságon belüli regisztrációs kötelezettség alá vonna bennünket, vagy ország. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyről hozzáférnek a Szolgáltatásokhoz, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, amennyiben és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.
A szolgáltatásokat nem úgy alakították ki, hogy megfeleljenek az iparág-specifikus szabályozásoknak (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) stb.), így ha az Ön interakcióira ilyen törvények vonatkoznának, akkor nem lehetséges használja a Szolgáltatásokat. Nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, amely sérti a Gramm-Leach-Bliley törvényt (GLBA).
2. SZELLEMI TULAJDONJOGOK
Szellemi tulajdonunk
Mi vagyunk a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog tulajdonosai vagy licenctulajdonosai, ideértve a Szolgáltatásainkban található összes forráskódot, adatbázist, funkcionalitást, szoftvert, webhelytervet, hangot, videót, szöveget, fényképeket és grafikát (együttesen a „Tartalom” ), valamint az azokban található védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a „Jelek”).
Tartalmunkat és védjegyeinket szerzői jogi és védjegytörvények (és különböző
egyéb szellemi tulajdonjogok és a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvények) és szerződések az Egyesült Államokban
államokban és szerte a világon.
A Tartalmat és a védjegyeket kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra vagy belső üzleti célokra biztosítjuk a Szolgáltatásokban „AHOGY VAN”.
Szolgáltatásaink Ön általi használata
Feltéve, hogy Ön betartja ezeket a jogi feltételeket, beleértve a „TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK” szakaszban nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható licencet biztosítunk Önnek:
 • hozzáférni a Szolgáltatásokhoz; és
 • letöltheti vagy kinyomtathatja a Tartalom bármely részét, amelyhez megfelelően hozzáfért.
kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra vagy belső üzleti célra.
Az ebben a szakaszban vagy a Jogi feltételeinknek máshol meghatározottak kivételével a Szolgáltatások egyetlen része sem másolható, reprodukálható, nem reprodukálható,
összesített, újra közzétett, feltöltött, közzétett, nyilvánosan megjelenített, kódolt,
lefordítani, továbbítani, terjeszteni, eladni, licencelni vagy más módon hasznosítani
bármilyen kereskedelmi célból, kifejezett előzetes írásunk nélkül
engedély.
Ha a szolgáltatásokat, a tartalmat vagy a védjegyeket az ebben a szakaszban vagy a Jogi feltételeinknek máshol meghatározottaktól eltérően kívánja használni, kérjük, küldje el kérelmét a következő címre: inbox (#) rasph.com. Ha valaha is engedélyt adunk Önnek Szolgáltatásaink vagy Tartalmaink bármely részének közzétételére, reprodukálására vagy nyilvános megjelenítésére, meg kell minket azonosítania a Szolgáltatások, Tartalom vagy Védjegyek tulajdonosaiként vagy licencadóiként, és biztosítania kell, hogy minden szerzői jogi vagy tulajdonjogi megjegyzés megjelenjen, vagy látható Tartalmunk közzétételekor, reprodukálásakor vagy megjelenítésekor.
Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosítanak Önnek a szolgáltatásokkal, a tartalommal és a védjegyekkel kapcsolatban.
Jelen Szellemi Tulajdonjogok bármilyen megsértése a Jogi Feltételeink lényeges megsértésének minősül, és az Ön szolgáltatásaink használatához való joga azonnal megszűnik.
Az Ön beadványai
Kérjük, tekintse át ezt a részt és a „TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK” szakaszt körültekintően a Szolgáltatásaink használata előtt, hogy megértse (a) az Ön által nekünk biztosított jogokat és (b) az Ön kötelezettségeit, amikor bármilyen tartalmat közzétesz vagy feltölt a Szolgáltatásokon keresztül.
Beküldések: Ha közvetlenül elküld nekünk bármilyen kérdést, megjegyzést, javaslatot, ötletet, visszajelzést vagy egyéb információt a Szolgáltatásokkal kapcsolatban („Beküldések”), Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen Beadványban szereplő összes szellemi tulajdonjogot átruházza ránk. Ön beleegyezik abba, hogy mi leszünk ennek a Beadványnak a tulajdonában, és jogosultak vagyunk annak korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes, kereskedelmi vagy egyéb célból, az Ön elismerése vagy ellenszolgáltatása nélkül.
Ön felelős azért, amit közzétesz vagy feltölt: Ha a Szolgáltatások bármely részén keresztül beadványokat küld nekünk, Ön:
 • erősítse meg, hogy elolvasta és egyetért a „TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK", és nem tesz közzé, nem küld, tesz közzé, tölt fel vagy továbbít a Szolgáltatásokon keresztül olyan Beadványt, amely illegális, zaklató, gyűlöletkeltő, káros, rágalmazó, obszcén, zaklató, sértő, diszkriminatív, bármely személyt vagy csoportot fenyegető, szexuálisan nyílt, hamis , pontatlan, megtévesztő vagy félrevezető;
 • az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig lemond az ilyen Beadványokkal kapcsolatos minden erkölcsi jogról;
 • szavatolja, hogy az ilyen Beadványok eredetiek az Ön számára, vagy hogy Ön rendelkezik az ilyen Beadványok benyújtásához szükséges jogokkal és licencekkel, és teljes felhatalmazással rendelkezik a fent említett jogok biztosítására az Ön Beadványaival kapcsolatban; és
 • szavatolja és kijelenti, hogy az Ön Beadványa nem minősül bizalmas információnak.
Kizárólag Ön a felelős a Beadványaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy megtérít minket minden olyan veszteségért, amelyet (a) jelen szakasz, (b) bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának vagy (c) vonatkozó törvény megsértése miatt szenvedünk el. .
3. FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK
A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (1) rendelkezik cselekvőképességgel, és beleegyezik, hogy betartja ezeket a jogi feltételeket; (2) Ön nem a
kiskorú az Ön lakóhelye szerinti joghatóságban
; (3) nem fog hozzáférni a Szolgáltatásokhoz automatizált vagy nem emberi úton, akár bot, script vagy
másképp; (
4) nem használja a Szolgáltatásokat semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra; és (5) a Szolgáltatások Ön általi használata nem sért semmilyen vonatkozó törvényt vagy szabályozást.
Ha olyan információkat ad meg, amelyek valótlanok, pontatlanok, nem aktuálisak vagy hiányosak, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) bármely jelenlegi vagy jövőbeni használatát.

4. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Nem érheti el és nem használhatja a Szolgáltatásokat más célra, mint amelyre a Szolgáltatásokat elérhetővé tesszük. A Szolgáltatások nem használhatók semmilyen kereskedelmi céllal, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten támogatunk vagy jóváhagyunk.
A Szolgáltatások felhasználójaként Ön elfogadja, hogy nem:
 • Szisztematikusan kérjen le adatokat vagy egyéb tartalmat a Szolgáltatásokból, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze, írásos engedélyünk nélkül.
 • Becsapni, becsapni vagy félrevezetni minket és más felhasználókat, különösen olyan érzékeny fiókadatok megszerzésére irányuló kísérletek során, mint a felhasználói jelszavak.
 • A Szolgáltatások biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy egyéb módon történő beavatkozása, beleértve azokat a funkciókat is, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy korlátozzák a Szolgáltatások és/vagy az azokban lévő Tartalom használatát.
 • Véleményünk szerint becsmérel, bemocskol, vagy más módon árt nekünk és/vagy a Szolgáltatásoknak.
 • A Szolgáltatásokból szerzett bármely információ felhasználása egy másik személy zaklatására, visszaélésre vagy károkozásra.
 • Helytelenül használja támogatási szolgáltatásainkat, vagy hamis jelentést küld visszaélésekről vagy helytelen magatartásról.
 • A Szolgáltatásokat olyan módon használja, amely nincs összhangban bármely vonatkozó törvénnyel vagy szabályozással.
 • Vegyen részt a Szolgáltatások jogosulatlan keretezésében vagy linkelésben.
 • Vírusok, trójai falovak vagy egyéb anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltésének vagy továbbításának megkísérlése), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spamküldést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek megzavarják bármely fél zavartalan használatát és élvezetét a Szolgáltatások vagy módosítja, rontja, megzavarja, megváltoztatja vagy megzavarja a Szolgáltatások használatát, jellemzőit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 • Vegyen részt a rendszer bármely automatizált használatában, például szkriptek használatával megjegyzések vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő eszközök használata.
 • Törölje a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzést bármely Tartalomból.
 • Próbálja meg kiadni magát egy másik felhasználónak vagy személynek, vagy használja egy másik felhasználó felhasználónevét.
 • Töltsön fel vagy továbbítson (vagy kíséreljen meg feltölteni vagy továbbítani) minden olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtési vagy -továbbítási mechanizmusként működik, beleértve a korlátozás nélkül az egyértelmű grafikus csereformátumokat („gifeket”), 1×1 pixelt, webes hibákat, cookie-kat , vagy más hasonló eszközök (néha „spyware” vagy „passzív gyűjtőmechanizmusok” vagy „pcms”).
 • A Szolgáltatások vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatok vagy szolgáltatások megzavarása, megzavarása vagy indokolatlan terhek létrehozása.
 • Zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy megfenyegetni a Szolgáltatások bármely részének nyújtásában részt vevő alkalmazottainkat vagy ügynökeinket.
 • Megkísérli megkerülni a Szolgáltatások bármely intézkedését, amely a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására irányul.
 • Másolja vagy adaptálja a Szolgáltatások szoftverét, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy egyéb kódokat.
 • A vonatkozó törvények által megengedett esetek kivételével megfejteni, visszafejteni, szétszedni vagy visszafejteni a Szolgáltatásokat alkotó vagy bármely módon alkotó szoftvereket.
 • Kivéve, ha ez szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használat eredménye, bármely automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, ideértve korlátozás nélkül a pókot, robotot, csaló segédprogramot, kaparót vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Szolgáltatásokhoz, vagy jogosulatlan szkript vagy más szoftver használata vagy elindítása.
 • Használjon beszerzési ügynököt vagy beszerzési ügynököt a Szolgáltatások vásárlásához.
 • A Szolgáltatások bármilyen jogosulatlan igénybevétele, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok automatizált eszközökkel vagy hamis ürügyekkel történő létrehozását.
 • Használja a Szolgáltatásokat a velünk való versenyre irányuló erőfeszítések részeként, vagy más módon használja a Szolgáltatásokat és/vagy a Tartalmat bármely bevételtermelő tevékenységhez vagy kereskedelmi vállalkozáshoz.
 • Adja el vagy más módon adja át profilját.
 • Használja a Szolgáltatásokat áruk és szolgáltatások reklámozására vagy eladási felajánlására.

 

5. FELHASZNÁLÓK LÉTREHOZOTT HOZZÁJÁRULÁSOK
A Szolgáltatások nem kínálják a felhasználóknak tartalom beküldését vagy közzétételét. Lehetőséget biztosíthatunk Önnek tartalmak és anyagok létrehozására, benyújtására, közzétételére, megjelenítésére, továbbítására, előadására, közzétételére, terjesztésére vagy sugárzására számunkra vagy a Szolgáltatásokon, beleértve, de nem kizárólagosan szövegeket, írásokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket. , grafikák, megjegyzések, javaslatok vagy személyes adatok vagy egyéb anyagok (együttesen „Hozzájárulások”). A hozzájárulásokat a Szolgáltatások más felhasználói és harmadik felek webhelyein keresztül is megtekinthetik. Ennek megfelelően az Ön által továbbított Hozzájárulások a Szolgáltatások Adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelhetők. Amikor létrehoz vagy elérhetővé tesz bármely Hozzájárulást, Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

 

 • Hozzájárulásainak létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint hozzáférése, letöltése vagy másolása nem sérti és nem sérti a tulajdonjogokat, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot vagy bármely harmadik fél erkölcsi jogai.
 • Ön a létrehozója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, kiadásokkal és engedélyekkel ahhoz, hogy felhasználja, és felhatalmazz minket, a Szolgáltatásokat és a Szolgáltatások többi felhasználóját, hogy a Hozzájárulásait a Szolgáltatások és ezek által tervezett módon használjuk. Jogi feltételek.
 • Ön a Hozzájárulásaiban szereplő minden egyes azonosítható személy írásos beleegyezésével, felmentésével és/vagy engedélyével rendelkezik ahhoz, hogy minden egyes azonosítható személy nevét vagy képmását felhasználja, hogy lehetővé tegye Hozzájárulásainak felvételét és felhasználását a Hozzájárulások által tervezett bármilyen módon. Szolgáltatások és a jelen jogi feltételek.
 • Az Ön hozzájárulása nem hamis, pontatlan vagy félrevezető.
 • Hozzájárulásai nem kéretlen vagy jogosulatlan reklámok, promóciós anyagok, piramisjátékok, lánclevelek, spamek, tömeges levélküldések vagy a megkeresés egyéb formái.
 • Az Ön hozzájárulása nem obszcén, szemérmetlen, csúnya, mocskos, erőszakos, zaklató, rágalmazó, rágalmazó vagy más módon kifogásolható (az általunk meghatározottak szerint).
 • Hozzájárulásai senkit nem gúnyolnak, gúnyolnak, lebecsülnek, megfélemlítenek vagy bántalmaznak.
 • Az Ön Hozzájárulásait nem használják fel (a kifejezések jogi értelmében) más személyek zaklatására vagy fenyegetésére, valamint egy adott személy vagy emberosztály elleni erőszak előmozdítására.
 • Hozzájárulásai nem sértenek semmilyen vonatkozó törvényt, rendeletet vagy szabályt.
 • Hozzájárulásai nem sértik harmadik fél személyiségi jogait vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.
 • Hozzájárulásai nem sértenek semmilyen, a gyermekpornográfiára vonatkozó hatályos törvényt, és nem sértik más módon a kiskorúak egészségét vagy jólétét.
 • Hozzájárulásai nem tartalmaznak olyan sértő megjegyzéseket, amelyek rasszhoz, nemzeti származáshoz, nemhez, szexuális preferenciához vagy testi fogyatékossághoz kapcsolódnak.
 • Hozzájárulásai más módon nem sértik a jelen Jogi Feltételek rendelkezéseit vagy bármely vonatkozó jogszabályt vagy szabályozást, és nem hivatkoznak olyan anyagokra, amelyek sértik ezeket.

 

A Szolgáltatások bármely, a fentiek megsértésével történő használata sérti a jelen Jogi Feltételeket, és többek között a Szolgáltatások használati jogának megszüntetését vagy felfüggesztését vonhatja maga után.

 

 

6. HOZZÁJÁRULÁSI ENGEDÉLY
Ön és a Szolgáltatások megállapodnak abban, hogy hozzáférhetünk, tárolhatunk, feldolgozhatunk és felhasználhatunk minden olyan információt és személyes adatot, amelyet Ön az Adatvédelmi szabályzat feltételeinek és az Ön döntéseinek megfelelően (beleértve a beállításokat) is megad.
A Szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatok vagy egyéb visszajelzések benyújtásával Ön beleegyezik abba, hogy ezeket a visszajelzéseket bármilyen célra felhasználhatjuk és megoszthatjuk ellenszolgáltatás nélkül.
Nem vállalunk tulajdonjogot a Hozzájárulásai felett. Ön fenntartja az összes Hozzájárulása és a Hozzájárulásaihoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok vagy egyéb tulajdonjogok teljes tulajdonjogát. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásaiban szereplő nyilatkozatokért vagy nyilatkozatokért, amelyeket Ön a Szolgáltatások bármely területén nyújtott. Kizárólag Ön a felelős a Szolgáltatásokhoz nyújtott hozzájárulásaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy mentesítsen minket minden felelősség alól, és tartózkodjon az Ön Hozzájárulásaival kapcsolatos minden ellenünk irányuló jogi lépéstől.
7. HARMADIK FÉL WEBOLDALAI ÉS TARTALMA
A Szolgáltatások tartalmazhatnak (vagy küldhetnek Önnek a Webhelyen keresztül) linkeket más webhelyekre („Harmadik felek webhelyei”), valamint cikkeket, fényképeket, szöveget, grafikákat, képeket, terveket, zenét, hangot, videót, információkat, alkalmazásokat. , szoftverek és egyéb tartalmak vagy elemek, amelyek harmadik felekhez tartoznak vagy azoktól származnak („Harmadik féltől származó tartalom”). Ilyen Harmadik fél Weboldalak és Harmadik fél A tartalmat nem vizsgáljuk, figyeljük és nem ellenőrizzük pontosság, megfelelőség vagy teljesség szempontjából, és nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatásokon keresztül elért harmadik felek webhelyeiért. Harmadik fél A Szolgáltatásokon közzétett, azon keresztül elérhető vagy onnan telepített tartalom, beleértve a tartalmat, pontosságot, sértő jelleget, véleményeket, megbízhatóságot, adatvédelmi gyakorlatokat vagy a Harmadik fél Weboldalak vagy a Harmadik fél Tartalom. Bármelyik felvétele, összekapcsolása vagy használatának vagy telepítésének engedélyezése Harmadik fél Weboldalak vagy bármi más Harmadik fél A tartalom nem jelenti annak jóváhagyását vagy jóváhagyását. Ha úgy dönt, hogy elhagyja a szolgáltatásokat, és hozzáfér a Harmadik fél Weboldalak használatához vagy telepítéséhez Harmadik fél Tartalom, ezt saját kockázatára teszi, és tisztában kell lennie azzal, hogy ezek a jogi feltételek már nem irányadók. Át kell tekintenie minden olyan webhely vonatkozó feltételeit és irányelveit, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat, amelyekre a Szolgáltatásokból navigál, vagy amely a Szolgáltatásokból használt vagy telepített alkalmazásokkal kapcsolatos. Bármilyen vásárlás, amelyet keresztül vásárol Harmadik fél A webhelyek más webhelyeken és más cégektől származnak, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen vásárlásokért, amelyek kizárólag Ön és az érintett harmadik fél között zajlanak. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem támogatjuk a webhelyen kínált termékeket vagy szolgáltatásokat Harmadik fél A webhelyek és Ön mentesít minket az ilyen termékek vagy szolgáltatások vásárlása által okozott károktól. Ezen túlmenően, kifogástalannak kell tekintened minket az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy az Önnek okozott károkért, amelyek bármilyen módon felmerülnek. Harmadik fél Tartalom vagy bármilyen kapcsolatfelvétel Harmadik fél Weboldalak.
8. HIRDETŐK
Lehetővé tesszük a hirdetők számára, hogy hirdetéseiket és egyéb információikat a Szolgáltatások bizonyos területein jelenítsék meg, például oldalsávon vagy szalaghirdetésen. Egyszerűen csak helyet biztosítunk az ilyen hirdetések elhelyezésére, és nincs más kapcsolatunk a hirdetőkkel.
9. SZOLGÁLTATÁSOK MENEDZSMENT
Fenntartjuk magunknak a jogot, de nem a kötelezettséget, hogy: (1) figyeljük a Szolgáltatásokat a jelen Jogi feltételek megsértésére; (2) megtenni a megfelelő jogi lépéseket mindenki ellen, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Jogi feltételeket, ideértve a korlátozás nélkül az ilyen felhasználó bejelentését a bűnüldöző hatóságok felé; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadja, korlátozza a hozzáférést, korlátozza elérhetőségét vagy letiltja (a technológiailag megvalósítható mértékben) az Ön Hozzájárulását vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősség nélkül eltávolítani a Szolgáltatásokból vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) a Szolgáltatások egyéb módon történő kezelése jogaink és tulajdonunk védelme, valamint a Szolgáltatások megfelelő működésének elősegítése érdekében.
10. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Törődünk az adatok védelmével és biztonságával. Kérjük, tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat: https://rasph.com/privacy-policy/. A Szolgáltatások használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el Adatvédelmi szabályzatunkat, amely a jelen Jogi feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatások az Egyesült Államokban találhatók. Ha a világ bármely más régiójából éri el a Szolgáltatásokat olyan törvényekkel vagy egyéb követelményekkel, amelyek a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkoznak, és amelyek eltérnek a vonatkozó törvényektől Az Egyesült Államok, akkor a Szolgáltatások folyamatos használata során adatait továbbítja a következő helyre Az Egyesült Államok, és Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait továbbítsák és feldolgozzák Az Egyesült Államok.
11. IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS
Ezek a jogi feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön a Szolgáltatásokat használja. A JELEN JOGI FELTÉTELEK EGYÉB RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY KIZÁRÓLAG BESZÉLÉSÜNK ÉS FELELŐSSÉG NÉLKÜL MEGTAGADJUK A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS AZOK HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-címek blokkolását) NINCS OK, BELEÉRTVE A JELEN JOGI FELTÉTELEKBEN BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYZAT MEGÉSÉSÉT KORLÁTOZOTTAN. BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL, KIZÁRÓLAG BESZÁMÍTÁSUNK ELŐTT MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT A SZOLGÁLTATÁSOKBAN, VAGY TÖRÖLHETJÜK AZ ÖN KÖZZÉTETT TARTALMOT VAGY INFORMÁCIÓT.
Ha fiókját bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük, tilos az Ön neve, hamis vagy kölcsönnév, vagy bármely harmadik fél neve alatt regisztrálni és új fiókot létrehozni, még akkor sem, ha esetleg a harmadik fél nevében jár el. buli. A fiók megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot a megfelelő jogi lépések megtételére, ideértve a korlátozások nélkül a polgári, büntetőjogi és eltiltó jogorvoslatot.
12. MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor vagy bármilyen okból megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk a Szolgáltatások tartalmát. Azonban nem vagyunk kötelesek frissíteni a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat. Nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatások módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.
Nem tudjuk garantálni, hogy a Szolgáltatások mindenkor elérhetőek lesznek. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalhatunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, ami fennakadásokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Szolgáltatásokat bármikor és bármilyen okból az Ön értesítése nélkül módosítsuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesztjük, leállítjuk vagy más módon módosítsuk. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk az olyan veszteségekért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyek abból erednek, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Szolgáltatásokat a Szolgáltatások leállása vagy leállása során. A jelen Jogi Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezné bennünket a Szolgáltatások karbantartására és támogatására, vagy az ezekkel kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.
13. IRÁNYADÓ JOG
Ezekre a jogi feltételekre Németország törvényei vonatkoznak, és azok értelmezésére vonatkoznak, és az Egyesült Nemzetek Szervezete az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló egyezményének alkalmazása kifejezetten kizárt. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, és Ön fogyasztó, akkor emellett rendelkezik azzal a védelemmel, amelyet a lakóhelye szerinti ország jogszabályi kötelező rendelkezései biztosítanak Önnek. A SAWS Ltd. és Ön is beleegyezik abba, hogy aláveti magát a Landgericht Hamburg bíróságainak nem kizárólagos joghatóságának, ami azt jelenti, hogy igényt nyújthat be fogyasztóvédelmi jogainak védelmében a jelen jogi feltételekkel kapcsolatban Németországban vagy az EU-országban. amelyben laksz.
14. VITARENDEZÉS
Az Európai Bizottság egy online vitarendezési platform, amelyhez hozzáférhet. Ha szeretné felhívni a figyelmünket erre a témára, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
15. JAVÍTÁSOK
A Szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetnek olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmazhatnak, beleértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és számos egyéb információt. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint a Szolgáltatásokra vonatkozó információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására vagy frissítésére.
16. NYILATKOZAT
A SZOLGÁLTATÁSOK VÉGREHAJTÁSA VÉGRE VONATKOZÓAN ÉS ELÉRHETŐ ALAPON VAN. ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KEZELÉSÉRE VONATKOZIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN ELUTAZUNK MINDEN, KIFEJEZETT VAGY VÉLETETETT GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS AZOK ÖN HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A MERCHUNURINTERJÁRÁS SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT SZABÁLYOZÁS. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁNAK, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLATOS WEBOLDALOK VAGY MOBILALKALMAZÁSOK TARTALMA PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET (1) FELELŐSSÉGVÁLLALÁST. IES A TARTALOM ÉS ANYAGOK, (2) A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁBÓL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY TULAJDON KÁR, (3) BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÓINKHOZ ÉS BIZTONSÁGOS SZEMÉLYEINKBEN VALÓ HASZNÁLATA. /VAGY AZONBAN TÁROLT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK, (4) A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITÁS BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY LEÁLLÍTÁSA, (5) BÁRMILYEN HIBÁK, VÍRUSOK, TROJÁN LÓK VAGY HASONLÓK, AMELYEK AZ A SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY TÁJÉKOZTATÓNAK KERÜLHETNEK. ÉS/VAGY (6) BÁRMILYEN TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN BÁRMILYEN HIBA VAGY KIHAGYÁS, VAGY A VIA SZOLGÁLTATÁSBAN KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐDŐ TARTALOM HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉBŐL EREDMÉNYEZŐ BÁRMILYEN VESZTESÉG VAGY KÁROSODÁS EREDMÉNYE. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT, NEM TÁMOGATJUK, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁSOKKAL, SEMMILYEN HIPERHIVATKOZOTT WEBOLDALON VAGY BÁRMILYEN WEBOLDALHIRDETÉSEN VAGY MEGKÖZELÍTÉSEN KERESZTÜL HARMADIK FÉL ÁLTAL HIRDETT VAGY KÍNÁLT TERMÉKEKÉRT VAGY FELELŐSSÉGET ÉS NEM LESZÜNK FELE LEGYEN AZ ÖN ÉS A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA KÖZÖTT BÁRMILYEN TRANZAKCIÓ FELÜGYELETÉRT, VAGY BÁRMELY MÓDON FELELŐS. A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY KÖZÉPEN VAGY BÁRMELY KÖRNYEZETBEN VÁSÁRLÁSÁHOZ KELL ALKALMAZNI, A LEGJOBB ÉRTÉKELÉST KELL ALKALMAZNI, ÉS AZ ELŐÍRÁSOKNAK KELL ALKALMAZNI.
17. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
MI VAGY IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKÜNK SEMMILYEN ESETÉN NEM LESZÜNK FELELŐSSÉGET ÖN VAGY BÁRMILYEN HARMADIK FÉL FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDA, VÉLEMES, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETÉSI KÖVETKEZTETÉSEKÉRT. VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EGYÉB KÁROKRA, MÉG HA TÁJÉKOZTATTANK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ITT TALÁLHATÓ ELLENKEZETTŐL SZÓLÓ FELELŐSSÉGÜNK ÖNEK ELŐTT BÁRMILYEN OKBÓL ÉS AZ AKCIÓ FORMÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDIG $100,00 USD-RA KORÁLTOZIK. AZ USA EGYESÜLT ÁLLAMI TÖRVÉNYEI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEI NEM ENGEDÉLYEZIK KORLÁTOZÁST A VÉLEMEZTETETT GARANCIARA VAGY BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZnak Önre, A FENTI NYILATKOZATOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGYESE VAGY AZ ÖSSZESE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS ÖN TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.
18. KÁRTALANÍTÁS
Ön beleegyezik
megvédeni, kártalanítani és ártalmatlanná tenni minket, beleértve leányvállalatainkat is,
leányvállalataink, valamint az összes megfelelő tisztviselőnk, ügynökünk, partnerünk és
alkalmazottai veszteség, kár, felelősség, követelés vagy követelés ellenében és ellenében, beleértve a
bármely harmadik fél által fizetett ésszerű ügyvédi díjak és költségek
ebből ered:(1) a Szolgáltatások használata; (2) jelen jogi feltételek megsértése; (3) a jelen Jogi feltételekben meghatározott nyilatkozatának és garanciáinak bármilyen megszegése; (4) Ön megsértette egy harmadik fél jogait, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (5) bármilyen nyíltan káros cselekmény a Szolgáltatások bármely más felhasználójával szemben, akivel Ön a Szolgáltatásokon keresztül kapcsolatot létesített. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk minden olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártalanítani minket, és Ön vállalja, hogy az Ön költségén együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, intézkedésről vagy eljárásról, amelyre ez a kártalanítás vonatkozik, miután tudomást szereztünk róla.
19. FELHASZNÁLÓI ADAT
Fenntartjuk
bizonyos adatokat, amelyeket Ön a Szolgáltatások kezelése céljából továbbít
a Szolgáltatások teljesítése, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos adatok. Bár rendszeres rutinmentést végzünk
adatok, kizárólag Ön felelős minden olyan adatért, amelyet Ön továbbít
minden olyan tevékenységre vonatkozik, amelyet a Szolgáltatások használatával végzett. Egyetért
hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen elemek elvesztéséért vagy megrongálódásáért
adatait, és Ön ezennel lemond az ebből eredő minden, velünk szembeni kereset jogáról
az ilyen adatok elvesztése vagy megsérülése.
20. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓK, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK
A Szolgáltatások látogatása, e-mailek küldése és online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásához, és beleegyezik abba, hogy az általunk elektronikusan, e-mailben és a Szolgáltatásokon keresztül nyújtott összes megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikáció írásban történhet. ÖN EZENEL ELFOGADJA AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYZATOK HASZNÁLATÁT, ÉS AZ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT VAGY BEFEJEZETT TRANZAKCIÓK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉHEZ. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amelyet bármely joghatóság alapszabálya, rendelete, szabálya, rendelete vagy más törvénye ír elő, és amely megköveteli az eredeti aláírást vagy a nem elektronikus iratok kézbesítését vagy megőrzését, vagy a kifizetésekről vagy jóváírások bármilyen más módon történő nyújtásáról. mint elektronikus úton.
21. KALIFORNIAI FELHASZNÁLÓK ÉS LAKOSOK
Ha van panasz
nálunk nincs megnyugtatóan megoldva, akkor forduljon a Panaszhoz
A kaliforniai fogyasztói szolgáltatások osztályának segítségnyújtási egysége
Fogyasztói Ügyek Minisztériuma írásban: 1625 North Market Blvd., Suite N
112, Sacramento, California 95834 vagy telefonon a (800) 952-5210 vagy a (916) számon
445-1254.
22.   VEGYES 
A jelen Jogi feltételek és az általunk a Szolgáltatásokra vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett szabályzatok vagy működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk. A jelen Jogi Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ezek a jogi feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Bármikor átruházhatjuk jogainkat és kötelezettségeinket másokra. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy cselekmény elmulasztásáért, amelyet rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Jogi feltételek bármely rendelkezése vagy rendelkezésének része jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezést vagy a rendelkezés egy részét elválaszthatónak kell tekinteni a jelen Jogi feltételektől, és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Jogi feltételek vagy a Szolgáltatások használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Jogi Feltételek nem értelmezhetők ellenünk azáltal, hogy megfogalmaztuk őket. Ön ezennel lemond minden olyan védekezéséről, amely a jelen Jogi Feltételek elektronikus formáján és a felek aláírásának hiányán alapul a jelen Jogi feltételek végrehajtása érdekében.
23. LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
A Szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz megoldása vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos további információk megszerzése érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen:
SAWS Kft.
__________
postafiók (#) rasph (#) com
Rasph - EIC Accelerator Consulting
hu_HU