Оголошення останніх результатів EIC Accelerator: комплексний аналіз (8 листопада 2023 р., випуск лютого 2024 р.)

Програма European Innovation Council (EIC) Accelerator виступає як система підтримки стартапів і малих і середніх підприємств (МСП) по всій Європі, спрямована на стимулювання інновацій і технологічного прогресу. Завдяки останнім результатам, опублікованим 28 лютого 2024 року, EIC Accelerator ще раз продемонстрував свою відданість сприянню новаторським проектам із загальним бюджетом у 285 мільйонів євро. У цьому аналізі розглядається розподіл грантів і blended financing, показники успіху на різних етапах і географічний розподіл компаній-переможців. Розподіл фінансування: ближчий погляд на розподіл. В останньому циклі фінансування EIC Accelerator підтримав 42 компанії, демонструючи різноманітні варіанти фінансування, розроблені для задоволення різноманітних потреб інноваторів Європи. Розподіл типів фінансування виглядає наступним чином: Перший грант: 12 компаній (29%) отримали гранти на початковому етапі фінансування, що підкреслює гнучкість EIC у підтримці інновацій на ранніх стадіях. Змішане фінансування: 26 компаній (62%), які домінують у сфері фінансування, отримали blended finance, поєднуючи гранти та капітал, щоб забезпечити надійну підтримку для підприємств, готових до розширення. Лише власний капітал: одна компанія (2%) забезпечила власне фінансування, що підкреслює роль EIC у отриманні частки в перспективних підприємствах. Лише грант: 3 компанії (7%) отримали гранти без власного капіталу, зосереджуючись на проектах із конкретними потребами, які можна задовольнити за рахунок прямого фінансування. Шлях до успіху: аналіз показників успіху. Процес відбору EIC Accelerator є суворим і спрямований на визначення проектів з найбільшим потенційним впливом. Показники успіху на кожному етапі процесу подачі заявки такі: Крок 1: Приблизно 70% заявників проходять цей початковий етап, хоча точні цифри не розголошуються. Крок 2: лише 22% проектів проходять, що відображає дедалі більшу ретельність заявок. Крок 3: на останньому етапі відбувається подальше звуження з показником успіху 17%. Загальний рівень успішності: загальний показник успіху для заявників, які пройшли кроки 2 і 3, становить лише 3,9%, тоді як загальний показник успіху на всіх трьох етапах становить приблизно 2,7%. Географічне розмаїття: пан’європейський вплив Останній раунд фінансування приніс користь компаніям із 15 різних країн, демонструючи пан’європейський охоплення EIC Accelerator. Німеччина лідирує з 7 профінансованими компаніями, за нею йдуть Франція з 6, Іспанія та Швеція з 5. Серед інших країн із успішними заявками: Фінляндія (4), Італія (3), Ізраїль (2), Нідерланди (2), Норвегія (2), а також кілька інших з однією компанією кожна, демонструючи прихильність EIC сприяти інноваціям на всьому континенті. Висновок Останні результати фінансування EIC Accelerator підкреслюють критичну роль програми в підтримці європейської інноваційної екосистеми. Із загальним бюджетом у 285 мільйонів євро програма підтримала 42 компанії в різних секторах і країнах, підкреслюючи різноманітність і потенціал європейського технологічного ландшафту. Оскільки EIC Accelerator продовжує розвиватися, його вплив на сприяння новаторським проектам і розширенню МСП є незаперечним, що робить його наріжним каменем європейської інноваційної політики. Приділяючи прискіпливу увагу підтримці різноманітних потреб у фінансуванні, суворі процеси відбору та прагнення до географічної інклюзивності, EIC Accelerator прокладає шлях до більш інноваційної та стійкої Європи. Оскільки ми з нетерпінням чекаємо майбутніх раундів фінансування, результати лютого 2024 року є свідченням яскравого підприємницького духу, який процвітає на всьому континенті. Дані про фінансування Тип фінансування Перший грант: 12 компаній (29%) Змішане фінансування: 26 компаній (62%) Лише власний капітал: 1 компанія (2%) Лише грант: 3 компанії (7%) Усього: 42 компанії Бюджет Загальний бюджет: 285 мільйонів євро Скорочення Дата вимкнення та результати EIC Accelerator Кінцева дата кроку 2: 8 листопада 2023 р. Публікація результатів: 28 лютого 2024 р. Показники успіху Крок 1: (приблизно 70%, оскільки результати не опубліковані) Крок 2: 22% Крок 3: 17% Крок 2 і крок 3 разом: 3,91 TP18T Крок 1, Крок 2 і Крок 3 разом: (приблизно 2,7%) Фінансовані країни Серед фінансованих компаній є 15 різних країн. Німеччина: 7 компаній Франція: 6 компаній Іспанія: 5 компаній Швеція: 5 компаній Фінляндія: 4 компанії Італія: 3 компанії Ізраїль: 2 компанії Нідерланди: 2 компанії Норвегія: 2 компанії Бельгія: 1 компанія Болгарія: 1 компанія Данія: 1 компанія Ірландія: 1 компанія Португалія: 1 компанія Словаччина: 1 компанія Усі 42 переможці EIC Accelerator з 8 листопада 2023 р.

Відкриття майбутнього європейських інновацій: глибоке занурення в робочу програму EIC на 2024 рік

Робоча програма European Innovation Council (EIC) на 2024 рік, детально описана в документі, описує її комплексну стратегію та компоненти, розроблені для сприяння інноваціям у Європейському Союзі. Ось основні компоненти та основні моменти: Стратегічні цілі та ключові показники ефективності (KPI): EIC спрямований на підтримку проривних технологій і компаній, які мають вирішальне значення для досягнення екологічного та цифрового переходу, забезпечуючи відкриту стратегічну автономію в критичних технологіях. Він встановив шість стратегічних цілей, зокрема стати інвестором вибору для стартапів і підприємців з високим потенціалом, подолати дефіцит фінансування для глибокотехнологічних компаній, підтримувати технології з високим ризиком, збільшити кількість європейських єдинорогів і розширення масштабів, каталізувати інноваційний вплив з Європи громадські дослідження та досягнення операційної досконалості. Огляд Робочої програми на 2024 рік: Робоча програма організовує своє фінансування та підтримку за трьома основними схемами: EIC Pathfinder: для передових досліджень для розробки наукової основи для проривних технологій. EIC Transition: перевірити технології та розробити бізнес-плани для конкретних застосувань. EIC Accelerator: Підтримка компаній у виведенні інновацій на ринок і збільшенні масштабів. Кожна схема доповнюється доступом до послуг Business Acceleration Services, що надає експертні знання, корпораціям, інвесторам і учасникам екосистеми. Основні зміни Робочої програми на 2024 рік: внесено коригування, вдосконалення та спрощення на основі відгуків і скороченого бюджету. Ці зміни включають впровадження моделі одноразової оплати для більшості дзвінків, посилені заходи проти ризиків економічної безпеки та коригування критеріїв прийнятності та фінансування в різних схемах. Ключові особливості підтримки EIC: пропонується поєднання фінансової та нефінансової підтримки для прискорення та розвитку інновацій і компаній EIC. Це включає проактивне управління проектами та портфоліо, індивідуальний підхід до оцінки пропозицій, політику щодо відкритого доступу та прав інтелектуальної власності, а також заходи щодо забезпечення економічної безпеки. Співпраця з Європейським інститутом інновацій і технологій (EIT): документ описує розширення співпраці між EIC і EIT для зміцнення європейської інноваційної екосистеми, включаючи спільні послуги, процес Fast Track і нову схему інноваційних стажерів. Прогноз на 2025 рік і майбутні роки: обговорюються майбутні стратегії та потенційні нові синергії, включно з можливістю збільшення бюджетів для більших інвестицій через Фонд EIC у ключових сферах діяльності. Глосарій і визначення: документ завершується розділом з детальним глосарієм і визначеннями, що пояснює термінологію та акроніми, що використовуються в Робочій програмі. Ці компоненти спільно спрямовані на підтримку стратегічних цілей Європейського Союзу в інноваціях, дослідженнях і технологічному розвитку, приділяючи особливу увагу дослідженням з високим ризиком, високим прибутком і проривним технологіям з потенціалом значного соціального та економічного впливу. 1. Стратегічні цілі та ключові показники ефективності (KPI) У знаковому кроку для просування європейських інновацій у майбутнє European Innovation Council (EIC) виклав сміливе бачення у своїй Робочій програмі на 2024 рік, зосереджуючись на виявленні, розвитку та збільшенні масштабів прориву технології та компанії, які є ключовими для зеленого та цифрового переходу ЄС. Це бачення підкріплюється стратегічними цілями, покликаними забезпечити відкриту стратегічну автономію Європи в критично важливих технологіях, сприяючи живій екосистемі, де можуть процвітати стартапи та підприємці з високим потенціалом. Метою програми є не лише подолати дефіцит фінансування, з яким стикаються компанії глибоких технологій, але й позиціонувати EIC як інвестора для далекоглядних ідей, таким чином впливаючи на розподіл приватних активів на підтримку цих інновацій. В основі стратегічного бачення EIC лежать шість амбітних цілей, кожна з яких супроводжується чіткими ключовими показниками ефективності (KPI), які спрямовані на вимірювання прогресу та керівництво впровадженням програми: стати інвестором вибору: EIC прагне визнання на всьому континенті, залучення стартапів з високим потенціалом, підприємців та дослідників-новаторів, з особливим наголосом на недостатньо представлених групах, таких як жінки-новатори та жінки з менш розвинених екосистем. Інвестиції в розмірі 30-50 мільярдів євро в європейські глибокі технології. Усуваючи критичний дефіцит фінансування, EIC прагне залучити свій фонд, щоб значно вплинути на екосистему глибоких технологій, сприяючи створенню клімату, у якому приватні інвестиції будуть вільнішими для підтримки новаторських інновацій. Підтримка технологій високого ризику: у критично важливих для суспільства та стратегічної автономії сферах EIC прагне прийняти прораховані ризики для підтримки найперспективніших глибоких технологічних можливостей від найраніших етапів до комерційного розширення, забезпечуючи незалежність Європи в ключових технологіях. Збільшення кількості європейських єдинорогів і розширень: місія EIC полягає в тому, щоб сприяти зростанню європейських стартапів і малих і середніх підприємств, щоб зрівнятися зі своїми глобальними партнерами та перевершити їх, сприяючи створенню середовища, в якому європейські інновації можуть лідирувати на світовій арені. Каталізуючи вплив інновацій від європейських державних досліджень: будуючи партнерства по всьому ЄС, EIC прагне комерціалізувати найкращі ідеї з дослідницької бази, створюючи сприятливий ґрунт для стартапів, щоб розширити масштаб і зробити глобальний вплив. Досягнення операційної досконалості: Ефективність, гнучкість і оперативність роботи EIC розроблені таким чином, щоб відповідати високим очікуванням заявників, інвесторів і ринку в цілому, забезпечуючи плавний шлях від інноваційної ідеї до успіху на ринку. Ці стратегічні цілі є не просто амбітними цілями, але представляють комплексний план інноваційного ландшафту Європи, спрямований на створення благодатної екосистеми для проривних технологій, які визначать майбутнє економіки та суспільства ЄС. Завдяки поєднанню фінансової та нефінансової підтримки EIC готує основу для трансформаційного впливу, який поширюється далеко за межі найближчого горизонту, забезпечуючи, щоб Європа залишалася в авангарді інновацій та технологій. 2. Огляд робочої програми на 2024 рік. Робоча програма European Innovation Council (EIC) на 2024 рік є ключовим кроком до сприяння інноваціям і технологічним проривам у Європейському Союзі. Створений для задоволення критичних потреб зеленого та цифрового переходу, він залучає понад 1,2 мільярда євро фінансування, організовуючи комплексну стратегію для розширення можливостей дослідників, стартапів та малих і середніх підприємств (МСП). Ось детальний огляд його структури: EIC Pathfinder, перехід і прискорювач: три стовпи. Робоча програма геніально розділена на три основні схеми фінансування, кожна з яких адаптована до різних етапів інновацій та розвитку: EIC Pathfinder: присвячена передовим дослідженням, Pathfinder є місцем народження наукових досліджень, спрямованих на розробку фундаментальних елементів проривних технологій. Він охоплює як відкриті конкурси для будь-якої галузі наукових досліджень, так і цілеспрямовані завдання, спрямовані на вирішення конкретних стратегічних інтересів … Читати далі

EIC Accelerator: розширення можливостей проривних інновацій із захоплюючими можливостями фінансування!

Відкрийте для себе можливості з EIC Accelerator: запуск інновацій та зростання! Відкрийте для себе світ можливостей із EIC Accelerator, розширювальною програмою фінансування, запропонованою European Innovation Council (EIC), ключовим гравцем у рамках Horizon Europe. Ця динамічна ініціатива присвячена підтримці інноваційних компаній, які знаходяться в авангарді технологічних проривів і наукових відкриттів у сфері DeepTech. Завдяки EIC Accelerator ваш далекоглядний проект може отримати до 2,5 мільйонів євро грантового фінансування, доповненого потенціалом додаткових 15 мільйонів євро акціонерного фінансування. Давайте разом перетворимо ваші піонерські ідеї на відчутний успіх і сформуємо майбутнє! Досліджуйте захоплюючий асортимент технологій, які підходять для фінансування EIC Accelerator! З моменту свого заснування в 2021 році EIC Accelerator з гордістю розширив динамічне портфоліо з понад 400 бенефіціарів, демонструючи яскравий гобелен секторів від новаторського капіталомісткого апаратного забезпечення до революційних підприємств у чистому програмному забезпеченні, і все з наголосом на передову сферу DeepTech. З розпростертими обіймами EIC Accelerator охоплює широкий спектр технологічних інновацій, за умови, що вони узгоджуються з політикою ЄС, уникаючи, зокрема, військового застосування. Більше того, EIC Accelerator щорічно висвітлює певні новаторські технології з його технологічними викликами, відзначаючи та прискорюючи рух до блискучого технологічного майбутнього. Відкрийте для себе ідеальний рівень технологічної зрілості для успіху EIC Accelerator! Підніміть свою інноваційну технологію на нову висоту за допомогою EIC Accelerator! Якщо ваша технологія досягає або перевищує рівень технологічної готовності (TRL) 5, де її вже перевірено у відповідному середовищі, ви маєте чудову позицію для подання заявки. EIC Accelerator виступає за вдосконалення прототипів і демонстрації доказів концепції, активно намагаючись просувати ваші прориви, починаючи з TRL 5 і далі. І це ще не все! Подорож безперешкодно продовжується з можливістю отримання грантів для технологій, які досягли TRL 6 або 7, забезпечуючи плавне просування до готовності до ринку. Для тих видатних інновацій, які досягли TRL 8, EIC Accelerator пропонує унікальну перспективу чистих інвестицій в акції. Будьте готові прискорити свою технологію за допомогою динамічної підтримки EIC Accelerator! Відкрийте для себе захоплюючі можливості фінансування з EIC Accelerator! Ласкаво просимо в динамічний світ EIC Accelerator, де ми надихаємо інноваційні компанії набором варіантів фінансування, спеціально розроблених для того, щоб просунути ваш бізнес на передові позиції у вашій галузі! Скористайтеся нашими щедрими грантами в розмірі до 2,5 мільйонів євро, щоб розпочати свої підприємства, не відмовляючись від капіталу. Або, якщо ви хочете прискорити своє зростання за допомогою значного вливання капіталу, ознайомтеся з нашим варіантом акціонерного капіталу з інвестиціями до 15 мільйонів євро, де EIC Fund стане гордим учасником вашого успіху. Не можете вибрати між двома? Наше змішане фінансування поєднує в собі найкраще з обох світів, пропонуючи до 17,5 мільйонів євро коштів, забезпечуючи вам гнучкість і ресурси для досягнення нових висот. Виберіть тип і суму фінансування, які ідеально відповідають амбіціям вашої компанії, і в тих надзвичайних випадках, коли ваше бачення вимагає ще ширшого фінансового полотна, ми готові обговорити більші можливості фінансування. З EIC Accelerator потенціал вашого бізнесу не знає меж! Дайте волю своїм інноваціям: розпочніть свій шлях до апліканта! Відкрийте для себе першовідкривачів: відзначення одержувачів фінансування EIC Accelerator! Будьте готові до захоплюючої можливості з EIC Accelerator! Якщо ви динамічна комерційна компанія, зареєстрована в одній із визначених нами відповідних країн, ви знаходитесь у правильному місці, щоб стимулювати свої інновації та зростання. Але це ще не все – далекоглядні люди та далекоглядні інвестори також сердечно запрошуються приєднатися до поїздки! Просто переконайтеся, що ви створили свою компанію до того, як висохли чорнила на контракті про надання гранту. Ваше підприємство має бути незалежним малим і середнім підприємством (МСП), яке характеризується енергійною командою з менше ніж 250 осіб і міцним фінансовим станом з оборотом 50 мільйонів євро або менше, а загальна сума балансу не перевищує 43 мільйони євро. Приєднуйтесь і дозвольте EIC Accelerator підняти ваш бізнес на нові висоти! Відкрийте для себе чудові можливості: усі країни ЄС можуть подати заявку на EIC Accelerator! EIC Accelerator відкриває чудову можливість для інноваційних компаній і підприємців у всьому ЄС-27, включаючи Австрію, Бельгію, Болгарію, Хорватію, Республіку Кіпр, Чеську Республіку, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Ірландію, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція, а також їхні відповідні території. Ця яскрава платформа пропонує візіонерам з усіх куточків ЄС можливість вивести свої новаторські ідеї на передній план і направити європейський інноваційний ландшафт у яскраве та динамічне майбутнє! Дізнайтеся, як міжнародні новатори можуть приєднатися до пригод EIC Accelerator! Ми раді повідомити, що завдяки нашим угодам про асоціацію з Horizon Europe відкрився світ можливостей для компаній і окремих осіб у вражаючій кількості країн! Якщо ви перебуваєте в Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговині, Фарерських островах, Грузії, Ісландії, Ізраїлі, Косово, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Норвегії, Сербії, Тунісі, Туреччині, Україні, Марокко або Великій Британії ( Тільки грант), будьте готові втілювати свої інноваційні ідеї в життя з EIC Accelerator. Це ваш шанс приєднатися до живої спільноти людей, які думають вперед і змінюють правила гри. Подайте заявку зараз і давайте разом творити майбутнє! Дізнайтеся, як EIC Accelerator може стимулювати вашу інноваційну подорож! Розкрийте свій потенціал: розкривайте історії успіху з EIC Accelerator! Вирушайте в захоплюючу подорож із EIC Accelerator, де кожна програма — це можливість сяяти! Хоча ми плекаємо змагальний дух, точні показники успіху для кожного з наших трьох етапів динамічного оцінювання залишаються сюрпризом, який добре зберігається. Тим не менш, за оцінками, приголомшливі 5% претендентів або більше переможно переходять від Кроку 1 до Кроку 3, демонструючи справжні інновації та потенціал. Майте на увазі, що відсоток успіху може зрости залежно від річного бюджету EIC Accelerator і потужної кількості заявок на кожне відкликання. Крім того, незалежно від того, чи це відкритий конкурс, чи спеціально розроблений для викликів, шанси на успіх можуть бути різними, підкреслюючи, що з правильною ідеєю та чудовим виконанням ваш проект… Читати далі

Розподіл фінансових ресурсів для каталізації новаторських технологічних інновацій через програму EIC Accelerator

Розуміння акселератора European Innovation Council: вичерпний огляд його мети, функцій і можливостей для далекоглядних підприємців. авангарду використання радикальних технологічних досягнень або новаторських наукових ідей, загальновідомих як Deep Technology (DeepTech). Завдяки фінансовій структурі, яка охоплює до 2,5 мільйонів євро у формі грантового фінансування без розбавлення, і потенціалу до 15 мільйонів євро інвестицій в акціонерний капітал на окремий проект, EIC Accelerator керує надійним механізмом для просування високоризикових, високих вплив інновацій від концепції до реалізації на ринку. Це стратегічне вливання капіталу має на меті каталізувати траєкторії зростання стартапів і малих і середніх підприємств, коли вони проходять складні етапи розробки продуктів, розширення масштабів і розгортання ринку. Повний огляд цільових технологій, які можуть отримати фінансування через програму EIC Accelerator. З моменту свого створення в 2021 році програма Accelerator European Innovation Council (EIC) підтримала понад 400 підприємств-новаторів, що охоплюють різноманітний спектр секторів. Це включає підприємства, що займаються розробкою капіталомістких апаратних рішень, а також ті, які зосереджені виключно на інноваціях і розгортанні складних програмних продуктів, з особливим наголосом на доменах Deep Technology (DeepTech). EIC Accelerator зберігає відкриту позицію щодо широкого спектру технологічних досягнень і не накладає загальних технологічних обмежень на своїх заявників. Однак, щоб залишатися узгодженим з директивами ЄС, технології з потенційним військовим застосуванням не розглядаються. Окрім цього широкого простору для інновацій, програма EIC Accelerator щорічно визначає та просуває набір технологічних викликів. Ці виклики покликані висвітлити та стимулювати прогрес у конкретних технологічних сферах, які вважаються стратегічно важливими та мають високий потенціал впливу на суспільство в Європейському Союзі. Оцінка рівня зрілості, необхідного для того, щоб технологія відповідала вимогам програми EIC Accelerator Програма European Innovation Council (EIC) Accelerator спеціально націлена на інновації, які досягли мінімального рівня технологічної готовності (TRL) 5, етапу, який характеризується перевіркою технології в середовищі. що точно відображає реальні умови. На цьому рівні очікується, що інновація вийшла за межі теоретичних етапів, втіливши матеріальний прототип або доказове підтвердження концепції, що підтверджує її ефективність і потенціал. Заявники, які шукають фінансової підтримки від EIC Accelerator, можуть подати заявку на грантове фінансування, якщо їхня технологія досягла рівня TRL 6 або TRL 7. На рівні TRL 6 технологія має бути продемонстрована у відповідному середовищі, демонструючи її здатність функціонувати в умовах, подібних до запланованих. використовувати. Подальший прогрес до TRL 7 вказує на те, що прототип пройшов демонстрацію прототипу системи в робочому середовищі, пропонуючи більш повну перевірку його продуктивності та придатності. Для технологій, які досягли TRL 8, де фактична система була завершена та кваліфікована шляхом тестування та демонстрації, EIC Accelerator пропонує можливість подати заявку на інвестиції в чистий капітал. Цей варіант фінансування призначений для підтримки останніх етапів розвитку технологій і масштабування, полегшуючи перехід від інноваційної концепції до продукту або рішення, готового до ринку. Вивчення діапазону фінансової підтримки, що пропонується через програму EIC Accelerator Прискорювач European Innovation Council (EIC) надає надійну фінансову підтримку, адаптовану до потреб компаній, які прагнуть до зростання та розширення ринку. Кваліфіковані підприємства можуть отримати доступ до значного фінансування за допомогою трьох різних інструментів: 1. Грантове фінансування: EIC Accelerator пропонує нерозбавлене грантове фінансування в розмірі до 2,5 мільйонів євро, виділених як одноразова сума для підтримки таких заходів, як підтвердження концепції, створення прототипів, розробка систем, пілотування, валідація та тестування в реальних умовах, а також реплікація ринку. 2. Фінансування акціонерного капіталу: для підприємств, які шукають більш істотний механізм фінансування, EIC Accelerator може забезпечити інвестиції в акціонерний капітал на суму до 15 мільйонів євро. Цей компонент акціонерного капіталу забезпечується через фонд EIC або його філії та передбачає розрахований обмін капіталу на стратегічну частку власності в компанії заявника. Це дозволяє отримати більш значну фінансову підтримку, забезпечуючи масштабування та значне зростання без необхідності повертати інвестиції, як традиційна позика. 3. Змішане фінансування. Компанії, яким потрібна спільна допомога грантів і акціонерного капіталу, можуть отримати вигоду від змішаного фінансування, що включає поєднання обох типів фінансування, аж до 17,5 мільйонів євро. Ця гібридна модель фінансування побудована таким чином, щоб використовувати переваги грантового фінансування разом із значним вливанням капіталу, яке пропонує акціонерне фінансування, таким чином забезпечуючи комплексний фінансовий пакет. Заявники володіють гнучкістю у визначенні моделі фінансування, яка найбільше відповідає їхнім стратегічним цілям і масштабу їхнього інноваційного проекту. Вони можуть налаштувати свій запит, щоб включити бажаний тип фінансування (грант, капітал або blended finance) і вказати суму, яка відображає їхні потреби. Крім того, за обставин, коли обсяг і амбіції інноваційного проекту виправдовують більші інвестиції, EIC Accelerator відкритий для розгляду запитів, які перевищують стандартні обмеження фінансування. Ці виняткові випадки оцінюються на основі їх індивідуальних переваг, що гарантує, що найбільш новаторські та руйнівні компанії мають доступ до капіталу, необхідного для повного досягнення свого ринкового потенціалу. Детальний огляд ділової та інноваційної інформації заявника EIC Accelerator Критерії прийнятності та типи організацій, які відповідають вимогам для фінансування EIC Accelerator Організації, які шукають фінансування через програму European Innovation Council (EIC) Accelerator, мають бути переважно комерційними малими та середніми підприємствами (МСП), які є юридично зареєстрованими в межах держави-члена або асоційованої країни, яка вважається прийнятною для участі. Однак рамки також враховують заявки від індивідуальних підприємців та інвесторів із застереженням, що відповідна компанія має бути створена до офіційного виконання Контракту про надання гранту. Щоб кваліфікуватись як МСП відповідно до вказівок EIC Accelerator, підприємство має бути автономним, не бути пов’язаним із більшими фірмами, які не підпадають під категорію МСП, і не мати партнерства з ними. Чисельність працівників малого та середнього бізнесу не повинна перевищувати 250 осіб, а річний оборот не повинен перевищувати 50 мільйонів євро або загальний балансовий звіт… Читати далі

Фінансування піонерських проривів через EIC Accelerator

Огляд програми прискорення European Innovation Council EIC Accelerator, шанована фінансова ініціатива під егідою European Innovation Council (EIC) і є невід’ємною частиною Horizon Europe, спрямована на надання значної фінансової підтримки підприємствам-новаторам. Ця програма зосереджена на організаціях, які знаходяться в авангарді просування технологічних інновацій або використання потенціалу наукових проривів у сфері глибоких технологій (DeepTech). Прийнятні проекти можуть отримати до 2,5 мільйона євро у формі грантів, доповнених опцією акціонерного фінансування до 15 мільйонів євро, сприяючи зростанню та масштабуванню новаторських підприємств. Огляд фінансованих технологій у рамках програми EIC Accelerator З моменту створення в 2021 році акселератор European Innovation Council (EIC) підтримував різноманітний набір із понад 400 підприємств, що охоплюють безліч секторів. Ці бенефіціари включають підприємства, які займаються капіталомісткими апаратними операціями, а також ті, які займаються чисто програмними ініціативами, з великим наголосом на інноваціях Deep Technology. EIC Accelerator підтримує широку технологічну сферу без загальних обмежень за умови, що запропоновані технології відповідають директивам Європейського Союзу та не підтримують військові програми чи суміжні галузі. Крім того, EIC Accelerator підкреслює свою прихильність розвитку новаторських технологій, щорічно акцентуючи увагу на конкретних технологічних викликах, таким чином висвітлюючи сфери стратегічного інтересу та потенційного зростання в інноваційній екосистемі. Оцінка рівня технологічної готовності для відповідності EIC Accelerator Прискорювач European Innovation Council (EIC) надає фінансову підтримку для розвитку технологій, які досягли мінімального рівня технологічної готовності (TRL) 5, який характеризується перевіркою технології у відповідному операційному середовищі. . Щоб претендувати на фінансування, зазвичай очікується, що заявники розробили прототип або підтвердили концепцію, яка підтверджує ефективність технології. Крім того, організації, чиї технології просунулися до TRL 6 або 7, можуть шукати грантове фінансування для подальшого розвитку. Для технологій, які просунулися до TRL 8, EIC Accelerator може запропонувати варіанти суто інвестування в акціонерний капітал, щоб полегшити їх вихід на ринок і розширення. Огляд доступних потоків фінансування через EIC Accelerator Прискорювач European Innovation Council (EIC) надає фінансову підтримку підприємствам за допомогою трьох різних механізмів фінансування: гранти на суму до 2,5 млн євро, які не розбавляються та виплачуються як одноразові виплати; Інвестиції в акціонерний капітал у розмірі до 15 мільйонів євро, зроблені фондом EIC або його філіями в обмін на акції в компанії; і змішане фінансування, яке об’єднує грантове та акціонерне фінансування до максимальної суми 17,5 мільйонів євро. Потенційні заявники на власний розсуд вибирають бажаний тип фінансування та відповідну суму, яка відповідає вимогам їхнього бізнесу. За надзвичайних обставин заявники можуть розглядатися на отримання фінансування, яке перевищує стандартні порогові суми. Профіль заявника на участь у програмі EIC Accelerator Критерії прийнятності для одержувачів фінансування EIC Accelerator До суб’єктів, які мають право на участь у програмі EIC Accelerator, належать комерційні малі та середні підприємства (МСП), належним чином зареєстровані в країні, яка відповідає вимогам. Крім того, фізичні особи чи інвестори також можуть подавати заявки за умови, що вони засновують компанію до виконання Контракту про надання гранту. Щоб відповідати вимогам, ці компанії повинні відповідати визначенню Європейського Союзу для малого та середнього бізнесу, яке передбачає наявність менше ніж 250 працівників і річний оборот, що не перевищує 50 мільйонів євро, або загальний річний баланс, що не перевищує 43 мільйони євро, таким чином забезпечуючи самостійний характер суб'єкта господарювання. Критерії прийнятності: країни-члени ЄС, які беруть участь у програмі EIC Accelerator. Програма EIC Accelerator поширює свою прийнятність на організації та підприємців у всьому Європейському Союзі, охоплюючи всі 27 країн-членів, включаючи Австрію, Бельгію, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Чеську Республіку, Данію, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція, а також їхні афілійовані території. Ця комплексна доступність забезпечує справедливі можливості для інновацій та розвитку підприємництва в усьому Союзі. Критерії прийнятності для участі країн, що не входять до ЄС, у програмі EIC Accelerator Прискорювач European Innovation Council (EIC) підтверджує наявність угод про асоціацію з Horizon Europe, які дозволяють організаціям і особам зі встановленого набору третіх країн брати участь у програмі. Прийнятні заявники з таких асоційованих країн можуть шукати фінансування: Албанія, Вірменія, Боснія та Герцеговина, Фарерські острови, Грузія, Ісландія, Ізраїль, Косово*, Республіка Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Туніс, Туреччина, Україна, Марокко та Велика Британія (яка має право на участь лише у вигляді грантів). * Це позначення не зачіпає позиції щодо статусу та відповідає резолюції РБ ООН 1244/1999 та висновку Міжнародного суду щодо декларації незалежності Косова. Визначення придатності для програми EIC Accelerator: чи підходить вона вашому підприємству? Аналіз показників успіху EIC Accelerator і коефіцієнтів схвалення EIC Accelerator забезпечує прозорість і справедливість у своїх процесах оцінювання; однак точні показники успіху для кожного з трьох окремих етапів оцінки регулярно не публікуються. Тим не менш, оцінюється, що кумулятивний рівень успіху для проектів, які просуваються від Кроку 1 до Кроку 3, дорівнює або нижче порогового значення 5%. Важливо зазначити, що ця ставка може коливатися під впливом таких факторів, як річні бюджетні асигнування EIC Accelerator, обсяг подання на визначену кінцеву дату та специфіка конкурсу — відкритого чи виклику. дзвінок. Отже, заявники можуть мати різні показники успіху відповідно до цих параметрів. Оцінка відповідності вашої компанії програмі EIC Accelerator EIC Accelerator надає пріоритет підтримці підприємств, які є передовими інноваціями, що характеризуються проривними технологічними досягненнями з глибокою основою DeepTech, або підприємствами значного наукового чи технічного характеру. Мандат EIC Accelerator полягає в тому, щоб захищати підприємства з високим ризиком і високим потенціалом, які демонструють чітку стратегію розгортання ринку. Історично склалося так, що EIC Accelerator надавав фінансову підтримку різноманітним науковим проривам, а також компаніям, що займаються розробкою програмного забезпечення, платформам програмного забезпечення як послуги (SaaS) і навіть компаніям із значною капіталізацією з відносно нижчими траєкторіями ризику. Критерії прийнятності та оцінювання… Читати далі

Адаптація рівнів готовності технології EIC Accelerator (TRL) до SaaS, апаратного забезпечення та промислових інновацій

У цьому всебічному дослідженні програми EIC Accelerator, ключової ініціативи Європейської комісії (ЄК) і European Innovation Council (EIC), ми заглибимося в чудові можливості, які вона відкриває для стартапів і малих і середніх підприємств (МСП) у всій Європі. Союз (ЄС). Ця програма є маяком надії для інноваційного бізнесу, пропонуючи варіанти blended financing, включаючи до 2,5 млн євро грантового фінансування та до 15 млн євро акціонерного фінансування, що завершується потенційним загальним фінансуванням у 17,5 млн євро. EIC Accelerator виділяється не лише своєю фінансовою підтримкою, але й своєю прихильністю до підвищення рівня технологічної готовності (TRL) піонерських проектів. Його контролює European Innovation Council та Виконавче агентство з малого та середнього бізнесу (EISMEA), що забезпечує спрощений та ефективний процес подання заявок. Потенційні заявники можуть скористатися порадами професійних авторів, фрілансерів і консультантів, використовуючи офіційний шаблон пропозицій для створення переконливих пропозицій. Крім того, компоненти EIC Accelerator Video та Pitch deck надають заявникам інноваційні платформи для демонстрації своїх проектів. Успішна заявка завершується співбесідою, критичним кроком до отримання гранту EIC або EIC Equity, знаменуючи важливу віху на шляху будь-якого амбітного підприємства, яке прагне залишити слід у ЄС і за його межами. Рівні технологічної готовності (TRL) У цій статті ми розпочинаємо подорож, щоб адаптувати традиційні рівні технологічної готовності (TRL) для різних типів бізнес-моделей, починаючи від компаній програмного забезпечення як послуги (SaaS) і закінчуючи розробкою нових промислових процесів. і апаратні вироби. Усвідомлюючи, що початкова структура TRL, розроблена в основному для апаратних технологій, не може безперешкодно застосовуватися до різноманітних ландшафтів сучасних бізнес-підприємств, ми адаптували ці етапи, щоб краще відповідати конкретним потребам і характеристикам кожної бізнес-моделі. Незалежно від того, чи це компанія SaaS, що працює в середовищі B2C, підприємство, що розробляє інноваційний промисловий процес, або фірма, що створює новий апаратний продукт, кожен сценарій вимагає унікального підходу до етапів TRL. Ця адаптація не тільки демонструє універсальність структури TRL, але й підкреслює важливість налаштування контрольних показників розвитку відповідно до особливостей бізнес-продуктів, послуг і ринкового середовища. TRL у 2024 році: основні принципи, які спостерігаються, технологічна концепція, сформульована експериментальне підтвердження концепції, технологія, перевірена в лабораторії, технологія, перевірена у відповідному середовищі, технологія, продемонстрована у відповідному середовищі, демонстрація прототипу системи в робочому середовищі, система, повна та кваліфікована фактична система, перевірена в робочому середовищі, адаптація рівнів готовності технології (TRL) для компанії SaaS із моделлю B2B Навігація адаптованими рівнями готовності технологій для компаній SaaS B2B Рівні готовності до технології (TRL) — це метод оцінки зрілості технологій на етапі придбання програми. Спочатку розроблені для апаратних технологій, ці етапи вимагають адаптації для компаній «Програмне забезпечення як послуга» (SaaS), особливо тих, що працюють за моделлю B2B. Традиційні етапи TRL, які починаються в лабораторних умовах і просуваються до повномасштабної роботи, потребують модифікації відповідно до унікального шляху розробки продуктів SaaS. У цій статті описано адаптовані етапи TRL для компанії SaaS B2B і пояснено обґрунтування цих змін. 1. Концепція та визначення застосування (адаптований TRL 1) Оригінальний TRL 1: дотримано основних принципів. Адаптовано для SaaS: сформульовано початкову концепцію продукту SaaS. Це включає визначення потенційних застосувань і основної корпоративної клієнтської бази. Причина зміни: розробка SaaS починається з концептуальної фази, зосередженої на потребах ринку та потенційних застосуваннях, а не на фундаментальних наукових дослідженнях. 2. Сформульована технологічна концепція (адаптований TRL 2) Оригінальний TRL 2: сформульована технологічна концепція. Адаптовано для SaaS: розроблено більш детальний план рішення SaaS, включаючи попередню архітектуру програмного забезпечення та потенційні інтерфейси користувача. Причина зміни: увага зосереджена на плануванні архітектури програмного забезпечення та взаємодії з користувачем на ранніх стадіях процесу. 3. Розроблено підтвердження концепції (адаптований TRL 3) Оригінальний TRL 3: Експериментальне підтвердження концепції. Адаптовано для SaaS: розроблено початкові прототипи програмного забезпечення. Вони можуть бути обмеженими у функціональності, але демонструють основну концепцію. Причина зміни: для SaaS підтвердження концепції часто передбачає створення мінімально життєздатного продукту, а не лабораторні експерименти. 4. Розроблена бета-версія (адаптований TRL 4) Оригінальний TRL 4: технологія перевірена в лабораторії. Адаптовано для SaaS: розробка бета-версії програмного забезпечення, яка тестується в симульованому або обмеженому робочому середовищі з користувачами бета-версії. Причина зміни: на відміну від апаратного забезпечення, SaaS входить в робоче середовище раніше з бета-версіями, протестованими реальними користувачами. 5. Бета-тестування з початковими користувачами (адаптований TRL 5) Оригінальний TRL 5: технологія перевірена у відповідному середовищі. Адаптовано для SaaS: Бета-тестування розширено за допомогою ширшої групи користувачів. Відгуки збираються для вдосконалення та оптимізації програмного забезпечення. Причина зміни: прямі відгуки користувачів є вирішальними для розробки SaaS, і програмне забезпечення часто тестується в контексті передбачуваного ринку на ранній стадії. 6. Модель системи, продемонстрована в робочому середовищі (Адаптований TRL 6) Оригінальний TRL 6: Технологія, продемонстрована у відповідному середовищі. Адаптовано для SaaS: повнофункціональна версія програмного забезпечення тестується в реальному робочому середовищі з вибраними корпоративними клієнтами. Причина зміни: продукти SaaS зазвичай досягають операційного тестування швидше, з акцентом на реальне застосування на цільовому ринку. 7. Оперативний прототип системи (Адаптований TRL 7) Оригінальний TRL 7: Демонстрація прототипу системи в робочому середовищі. Адаптовано для SaaS: програмне забезпечення вдосконалено на основі ретельного тестування та відгуків. Він працює в реальних умовах і демонструє свою цінність для бізнес-користувачів. Причина зміни: наголос на покращенні взаємодії з користувачем і функціональності на основі поглибленого оперативного відгуку. 8. Система завершена та кваліфікована (Адаптований TRL 8) Оригінальний TRL 8: Система завершена та кваліфікована. Адаптовано для SaaS: повномасштабне розгортання продукту SaaS. Тепер програмне забезпечення є надійним, повністю функціональним та інтегрованим у бізнес-процеси кінцевих користувачів. Причина зміни: повномасштабне розгортання є критичним етапом, який демонструє здатність програмного забезпечення бездоганно інтегруватися в корпоративні робочі процеси. 9. Фактична система, перевірена в робочому середовищі (адаптований TRL 9) Оригінальний TRL 9: Фактична система, перевірена в робочому середовищі. Адаптовано для SaaS: … Читати далі

Максимальне використання пропозицій EIC Accelerator за допомогою ChatEIC: глибоке занурення в написання з розширеним штучним інтелектом

У середовищі технологій і бізнесу, що постійно розвивається, прискорювач European Innovation Council (EIC) виступає маяком підтримки для компаній глибоких технологій. Поки ми заглиблюємось у цей складний світ, нещодавня відеодемонстрація продемонструвала надзвичайні можливості ChatEIC, передового інструменту ШІ, у створенні пропозиції EIC Accelerator. Це відео, практичний посібник для стартапів і малих і середніх підприємств (МСП), висвітлює процес використання ChatEIC не лише для написання, але й для підвищення ефективності розділу пропозицій. Практичний приклад: Ginkgo Bioworks Відео розповідає про практичний приклад Ginkgo Bioworks, глибокотехнологічної компанії, характер якої ідеально узгоджується з фокусом технічних рішень EIC. Використовуючи загальнодоступну колоду для інвесторів Ginkgo Bioworks, демонстрація представляє реальний приклад того, як ChatEIC може допомогти у складанні переконливої пропозиції EIC Accelerator. Потужність ChatEIC у написанні пропозицій Одним із ключових моментів відео є здатність ChatEIC витягувати важливу інформацію з одного документа, у цьому випадку інвестиційної колоди. Ця функція особливо корисна для професіоналів, які прагнуть подати добре досліджену та детальну заявку на грант ЄС. Вміння ChatEIC розпізнавати та опрацьовувати відповідні деталі в документі підкреслює його корисність як незамінного інструменту для написання пропозицій. Структурування та розширення за допомогою ChatEIC Іншим аспектом, на якому підкреслюється відео, є структурні можливості ChatEIC. Замість того, щоб складати всю пропозицію за один раз, ChatEIC чудово створює структуровані або менші розділи. Цей підхід схожий на наявність другого пілота зі штучним інтелектом, де інструмент послідовно розширює конкретні аспекти за запитом. Така функція корисна для професійних авторів, фрілансерів і консультантів, яким потрібен надійний помічник для вдосконалення та розробки своїх ідей. Інтерактивний характер ChatEIC Інтерактивний характер ChatEIC також є центральною точкою відео. Користувачів заохочують працювати з інструментом, попросивши його прояснити моменти та додати більше інформації, якщо це необхідно. Цей інтерактивний підхід гарантує, що кінцевий результат є не просто продуктом штучного інтелекту, а спільними зусиллями штучного інтелекту та користувача, що призводить до більш тонкої та адаптованої пропозиції. Висновок Відео завершується підкресленням значних переваг, які пропонує ChatEIC у сфері заявок на гранти EIC. Завдяки здатності зосереджуватися на конкретних розділах, розширювати ідеї та взаємодіяти з користувачем для подальших роз’яснень, ChatEIC є революційним інструментом для тих, хто хоче отримати фінансування за допомогою програми EIC Accelerator. Підсумовуючи, ця пізнавальна відеодемонстрація дає змогу зазирнути в майбутнє написання пропозицій, де такі інструменти штучного інтелекту, як ChatEIC, відіграють ключову роль у підвищенні якості та ефективності заявок на гранти ЄС та акціонерне фінансування.

Подолання розриву: узгодження термінів запуску з тривалими процесами подачі заявок на гранти

Вступ У швидкоплинному світі стартапів час є вирішальним фактором. Стартапи часто покладаються на швидкість і перевагу першого учасника, щоб утвердитися на ринку. Однак вони стикаються зі значними труднощами, коли подають заявку на гранти, такі як EIC Accelerator, де процес подання може тривати місяцями або навіть роками. У цій статті досліджується розбіжність між швидкими термінами стартапів і тривалими процесами подачі заявок на отримання гранту, а також пропонується шляхи пом’якшення цієї невідповідності. Дилема диспропорції часу. Швидкі темпи стартапів: стартапи зазвичай працюють за прискореними часовими рамками, прагнучи швидко розробити та запустити продукти, щоб захопити ринкові можливості. Затримки можуть означати втрату критичних вікон можливостей або відставання від конкурентів. Тривалі процеси надання грантів: програми грантів, з іншого боку, часто мають тривалі процеси оцінки та затвердження. Від подання до остаточного рішення може пройти кілька місяців або більше, що суперечить швидкій природі стартапів. Вплив на планування та стратегію: ця невідповідність може суттєво вплинути на планування та стратегію стартапу. Очікування грантового фінансування може затримати розробку продукту, вихід на ринок та іншу важливу бізнес-діяльність. Фінансовий тиск: невизначеність і очікування, пов’язані з тривалим процесом подання заявки, також можуть створити фінансовий тиск, особливо для стартапів, які покладаються на грантове фінансування для просування своїх проектів. Стратегії подолання розбіжностей у часовому графіку. Шукайте альтернативні джерела фінансування: чекаючи результатів гранту, досліджуйте альтернативні варіанти фінансування, такі як інвестори-ангели, венчурний капітал або краудфандинг. Це може забезпечити проміжне фінансування для підтримки імпульсу стартапу. Паралельна обробка: робота над грантовими заявками паралельно з іншими видами діяльності. Не відкладайте всі дії для гранту; натомість продовжуйте розвивати продукт і вивчати ринкові можливості. Надійне фінансове планування: розробіть фінансовий план, який враховує можливі затримки у фінансуванні грантів. Це може включати бюджет для більш тривалих термінів розробки та пошук перехідного фінансування, якщо це необхідно. Скористайтеся прискореними варіантами: деякі грантові програми пропонують прискорені або прискорені варіанти для перспективних стартапів. Вивчіть ці можливості та подайте заявку, де це відповідає вимогам, щоб скоротити час очікування. Зберігайте гнучкість: залишайтеся адаптованими та готовими до повороту. Якщо ринок або технологічний ландшафт зміниться під час подання заявки, будьте готові відповідно скорегувати свою бізнес-стратегію. Висновок Довгий час подання заявок на такі гранти, як EIC Accelerator, створює значну проблему для стартапів, яким потрібно швидко рухатися, щоб отримати вигоду від своєї переваги першого. Вивчаючи альтернативні джерела фінансування, підтримуючи паралельні бізнес-процеси, фінансово плануючи затримки, шукаючи швидкі варіанти отримання грантів і залишаючись гнучкими, стартапи можуть краще узгоджувати свій швидкий характер із реаліями тривалих процесів подачі заявок на гранти.

Використання навчальних курсів як альтернативи консультаціям у заявках на гранти

Вступ Загальне занепокоєння колишніх заявників грантових програм, таких як EIC Accelerator, полягає в тому, що вони покладаються на консультації, які часто вимагають від аплікантів значного внеску в написання власної заявки. Це призвело до зростаючого інтересу до альтернативних підходів, таких як використання навчальних курсів, які пропонують такі платформи, як Rasph (www.rasph.com). У цій статті досліджуються переваги вибору навчальних курсів перед традиційними консультаційними послугами для заявок на гранти. Дилема консультантів Велика залежність від внеску заявника: багато консультантів вимагають значного внеску від заявників, що часто змушує їх самостійно писати великі частини заявки. Це може звести нанівець очікувану вигоду від найму консультанта, особливо для стартапів і малих і середніх підприємств з обмеженими ресурсами. Ціна проти цінності: вартість консультаційних послуг може бути значною, і коли заявники зрештою роблять більшу частину роботи самостійно, співвідношення ціна-якість постає під сумнівом. Обмежена розбудова потенціалу: велика залежність від консультантів може перешкодити заявникам розвивати власні навички та розуміти процес подачі заявки на грант, обмежуючи їхні можливості для майбутніх заявок. Навчальні курси: життєздатна альтернатива Розширення можливостей через освіту: навчальні курси, як і ті, що пропонуються на Rasph, розширюють можливості заявників, надаючи їм знання та навички, необхідні для самостійного проходження процесу подання заявки на грант. Економічне навчання: як правило, навчальні курси є економічно ефективнішими порівняно з наймом консультантів. Вони забезпечують одноразову інвестицію в навчання, яке можна застосувати до багатьох програм. Створення внутрішнього досвіду: беручи участь у навчальних курсах, стартапи та МСП можуть нарощувати свій внутрішній досвід. Ці інвестиції в навчання підвищують їхню здатність обробляти майбутні заявки на гранти без сторонньої залежності. Оновлений і релевантний вміст: такі платформи, як Rasph, часто гарантують, що їхні курси відповідають останнім тенденціям, політикам і вимогам грантових програм, надаючи учням актуальні та застосовні знання. Можливості спілкування: навчальні курси також можуть запропонувати можливості спілкування з іншими заявниками та експертами, сприяючи спільноті спільного навчання та підтримки. Міркування щодо вибору навчання замість консультації. Необхідний час і зусилля: Кандидати повинні бути готові вкладати час і зусилля в навчання та застосування знань, отриманих під час навчальних курсів. Початкова крива навчання: Початкова крива навчання може бути крутішою порівняно з використанням консультантів, але ці інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі. Збалансування між навчанням та бізнес-операціями. Кандидати повинні збалансувати час, витрачений на навчання, з іншими бізнес-операціями, гарантуючи, що жодна з них не буде знехтувана. Висновок. Для багатьох заявників на грантові програми повірка в консультації була палкою з двома кінцями, що часто змушувало їх самостійно писати більшу частину заявки. Навчальні курси, подібні до тих, що пропонуються на Rasph, є цінною альтернативою, надаючи заявникам знання та навички, щоб самостійно орієнтуватися в процесі подачі заявки на грант. Хоча цей підхід вимагає часу та зусиль, довгострокові переваги економічності та нарощування потенціалу роблять його переконливим вибором для стартапів та малих і середніх підприємств.

Проблема узгодженості: вплив різних оцінювачів у багатоетапних процесах надання грантів

Вступ У багатоетапних процесах подачі заявок на гранти, таких як у EIC Accelerator, залучення різних оцінювачів на кожному етапі представляє унікальну проблему. Ця система може призвести до неузгодженості в оцінках, що вплине на результат для заявників. Розуміння наслідків цієї структури має вирішальне значення для стартапів і малих і середніх підприємств, які орієнтуються в системі грантових заявок. Багатоетапний процес оцінювання та його виклики. Різні точки зору: різні оцінювачі привносять свої погляди, досвід та упередження на кожен етап. Ця різноманітність, незважаючи на цінність для комплексної оцінки, може призвести до різних думок щодо однієї програми. Неузгодженість у відгуках і оцінках: коли заявки просуваються на різних етапах, вони можуть отримувати суперечливі відгуки або різні бали, що створює плутанину для заявників і ускладнює ефективне вирішення проблем оцінювачів. Стратегічні труднощі для аплікантів: кандидатам може бути складно розробити послідовну стратегію, коли вони стикаються з різними групами оцінювачів. Те, що подобається одній групі, не обов’язково резонує з іншою, що ускладнює підготовку презентацій, інтерв’ю та відповідей. Невизначеність результату: залучення різних оцінювачів на кожному етапі вносить елемент непередбачуваності, що ускладнює заявникам оцінку прогресу та потенційного успіху своєї заявки. Навігація у викликах різноманітних оцінювачів Комплексна підготовка: підготуйте всебічну заявку, яка стосується всіх аспектів проекту – інновацій, ринкового потенціалу, можливостей команди та здійсненності. Цей цілісний підхід може сподобатися широкому колу оцінювачів. Адаптивні комунікаційні стратегії: розробіть гнучкі комунікаційні стратегії для різних етапів. Налаштуйте свою пропозицію та відповіді відповідно до фокусу кожного раунду оцінювання, будь то технічні деталі, бізнес-потенціал чи стратегії впровадження. Пошук зворотного зв’язку та навчання: після кожного етапу шукайте зворотний зв’язок, незалежно від результату. Використовуйте цей відгук, щоб зрозуміти точки зору різних оцінювачів і вдосконалити свою заявку для майбутніх етапів або інших можливостей гранту. Залучення професійної допомоги: подумайте про консультації з професіоналами, які мають досвід роботи з багатоетапними грантовими процесами. Вони можуть надати інформацію про ефективну навігацію змінами в панелях оцінювача. Підтримуйте узгодженість основного повідомлення: адаптуючись до різних етапів, зберігайте узгодженість основного повідомлення про ціннісну пропозицію вашого проекту. Така узгодженість допомагає побудувати сильну, послідовну розповідь протягом усього процесу подання заявки. Висновок Залучення різних оцінювачів на кожному етапі грантових заявок, таких як EIC Accelerator, представляє значну проблему для досягнення узгодженого результату. Завдяки всебічній підготовці, адаптації комунікаційних стратегій, активному пошуку зворотного зв’язку та підтримці послідовного основного повідомлення, заявники можуть краще орієнтуватися в цій складності та підвищити свої шанси на успіх.

Прискорення додатків EIC Accelerator: переваги навчання Rasph для внутрішньої командної співпраці

Вступ Для стартапів і малих і середніх підприємств, які прагнуть подати заявку на EIC Accelerator, навчальна програма Rasph пропонує стратегічну перевагу. Оснащуючи внутрішню команду необхідними навичками та знаннями, програма дозволяє компаніям писати свої програми спільно та ефективно. Цей підхід часто може призвести до швидшого кінцевого результату, ніж покладатися на одного автора або передати завдання аутсорсингу. Переваги навчання Rasph для внутрішньої команди написання програм Співпраця та ефективність: Навчання внутрішньої команди створює середовище співпраці, де різні учасники можуть внести свій конкретний досвід у програму. Ця співпраця може значно пришвидшити процес написання, ніж покладатися на одного автора. Всебічне розуміння бізнесу: внутрішня команда, яка добре обізнана з діяльністю та стратегією компанії завдяки тренінгу Rasph, може ефективно перекласти нюанси бізнесу в програму. Це глибоке розуміння забезпечує більш узгоджену та переконливу пропозицію. Швидке реагування та ітерація: за допомогою внутрішньої команди перегляди та ітерації можуть відбуватися швидко. Прямий зв’язок і миттєві цикли зворотного зв’язку дозволяють команді швидко адаптувати та вдосконалювати програму, реагуючи на нові потреби та ідеї. Економічно ефективний підхід. Навчання внутрішньої команди часто є економічно ефективнішим у довгостроковій перспективі порівняно з аутсорсингом. Хоча є початкові інвестиції в навчання, це усуває регулярні витрати, пов’язані з наймом зовнішніх консультантів для кожної програми. Розвиток довгострокового потенціалу: навчальна програма Rasph створює довгострокові навички подачі заявок на гранти в команді. Ця потужність залишається в компанії, що приносить користь майбутнім програмам і зменшує залежність від зовнішніх джерел. Ефективне впровадження навчання Rasph. Вибір правильних членів команди: виберіть членів команди з різноманітними навичками, зокрема технічними, бізнесовими та письмовими знаннями, щоб пройти навчання Rasph. Ця різноманітність забезпечує комплексний підхід до застосування. Інтеграція навчання з розробкою додатків: узгоджуйте розклад навчання з розкладом додатків. Застосовуйте отримані знання безпосередньо до процесу подання заявки, забезпечуючи переваги в реальному часі. Заохочення міжвідомчої співпраці: сприяйте створенню середовища для співпраці, де члени команди з різних відділів можуть вносити свою думку, що веде до більш комплексної та багатогранної програми. Використання цифрових інструментів і ресурсів. Використовуйте цифрові інструменти для управління проектами, спільної роботи над документами та контролю версій, щоб оптимізувати процес написання заявок і підвищити ефективність команди. Висновок Використання навчальної програми Rasph для підготовки додатків EIC Accelerator дає компаніям змогу використовувати власні можливості, що сприяє швидшому та ефективнішому написанню додатків. Цей підхід не тільки прискорює процес подання заявки, але й формує стійкий набір навичок в організації, що виявляється корисним як для поточних, так і для майбутніх можливостей фінансування.

Rasph - EIC Accelerator Consulting
uk