Στα ποσοστά επιτυχίας του EIC Accelerator 2021 (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και ίδια κεφάλαια) επανεφευρέθηκε το 2021 με μια νέα διαδικασία υποβολής, μεγαλύτερο προϋπολογισμό και νέα όρια επιτυχίας (διαβάστε: Αναθεώρηση εργαλείου AI). Το τελευταίο είναι σημαντικό καθώς καθορίζουν άμεσα πόσο χρόνο θα χρειαστεί να αφιερώσουν οι εταιρείες σε μια αίτηση και πόσος χρόνος θα είχε χαθεί σε περίπτωση απόρριψης (διαβάστε: Εταιρείες που δεν πρέπει να υποβάλουν αίτηση).

Με τα ποσοστά επιτυχίας να έχουν προσεγγίσει το 5% για πολλά χρόνια και να έχουν σημειώσει απότομη πτώση το 2020 από 2,7% τον Ιανουάριο σε <1% τον Οκτώβριο, είναι πιθανό ότι αυτά τα ποσοστά επιτυχίας κινούνται πλέον προς το υψηλό όλων των εποχών.

Α προηγουμένως δημοσιευμένο άρθρο διερεύνησε τα πιθανά ποσοστά επιτυχίας και τον προβλεπόμενο φόρτο εργασίας των επιμέρους σταδίων, συγκεκριμένα του Βήματος 1 (σύντομη αίτηση), Βήμα 2 (πλήρης αίτηση) και Βήμα 3 (συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο). Η ανάλυση εξέτασε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους αιτούντες, καθώς η ανάλυση συσχέτισε άμεσα τα ποσοστά επιτυχίας με τον φόρτο εργασίας που επιβλήθηκε στους αιτούντες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πιο επιλεκτικά εμπόδια θα πρέπει να είναι στην αρχή και όχι στο τέλος για να αποφευχθεί η σπατάλη προσπάθειας για μήνες.

Τα ποσοστά επιτυχίας του 2021

Με πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν υποβάλει αίτηση στο EIC Accelerator του 2021 είτε από μόνες τους είτε μέσω συμβούλων και επαγγελματιών συγγραφέων, είναι πλέον δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική κατανομή των ποσοστών επιτυχίας (διαβάστε: Επανεφεύρεση του EIC Accelerator).

Δεδομένου ότι το Βήμα 1 είναι συνεχώς ανοιχτό για υποβολές, τα ποσοστά έγκρισης αλλάζουν συνεχώς αλλά από τις 15 Μαΐουου Το 2021 έχουν περάσει 671ΤΠ13Τ επιχειρήσεις με 755 από 1.114. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερός τους επόμενους μήνες, καθώς είναι επίσης το όριο που είχε στοχεύσει το European Innovation Council (EIC).

Τα αποτελέσματα του βήματος 2 δημοσιεύθηκαν μόλις πρόσφατα και ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικά για τα επερχόμενα όρια, καθώς (i) ο χρόνος προετοιμασίας για τους αιτούντες ήταν μικρότερος από 30 ημέρες, (ii) ήταν η πρώτη πρόσκληση με νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων και (iii) η ανατροφοδότηση των επιτροπών συνεντεύξεων του Βήματος 3 μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές αξιολογήσεις του Βήματος 2. Ωστόσο, τον Ιούνιο, 130 από τους 801 αιτούντες επιλέχθηκαν για το Βήμα 3, πράγμα που σημαίνει ότι 16% εταιρειών ήταν επιτυχείς σε αυτό το στάδιο.

Σημείωση: Από τις 130 προσκλήσεις συνέντευξης για το Βήμα 3 του EIC Accelerator, 24 ελβετικές νεοφυείς επιχειρήσεις κρίθηκαν μη επιλέξιμες λόγω της πρόσφατης απόφασης των ελβετικών αρχών σε σχέση με το Horizon Europe (2021-2027). Αυτό θα απέφερε ποσοστό επιτυχίας 13% σε αυτό το Στάδιο, δεδομένου ότι μόνο 106 εταιρείες θα συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο συνδυασμός των ποσοστών επιτυχίας του Βήματος 1 και του Βήματος 2 αποδίδει συνολικό ποσοστό επιτυχίας 11% που οδηγεί στο Βήμα 3 και, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά επιτυχίας του σταδίου συνέντευξης (Βήμα 3) ήταν ιστορικά μεταξύ περίπου 50% το 2018/2019, μπορεί να υποτεθεί ότι το συνολικό ποσοστό επιτυχίας θα ανακτήσει ένα σύνολο 5% για το EIC Accelerator.

Σημείωση: Ενώ τα ποσοστά επιτυχίας στις συνεντεύξεις ήταν περίπου 50% το 2018/2019, κυμαίνονται μεταξύ 30% και 50% το 4ο τρίμηνο του 2019 και καθ' όλη τη διάρκεια του 2020. Λόγω των υψηλών προϋπολογισμών και της εγκατάλειψης 24 Ελβετών αιτούντων (18% μετά από όλα τα Step2TP1) αξιολογήσεις, τα ποσοστά επιτυχίας του Βήματος 3 θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν τα 70%, αποφέροντας ποσοστό χρηματοδότησης 7%+.

συμπέρασμα

Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πραγματικά ποσοστά επιτυχίας στο Βήμα 3 και πώς οι μελλοντικές αλλαγές στις φόρμες υποβολής, στο επίσημο πρότυπο πρότασης και στις αξιολογήσεις (κυρίως με σχόλια της κριτικής επιτροπής) θα επηρεάσουν αυτά τα όρια.

Ο προϋπολογισμός του 1 δισ. ευρώ για μόνο 2 αποκοπές το 2021 είναι επίσης εξαιρετικά υψηλός, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το 2021 βιασύνη χρυσού μπορεί να είναι βραχύβια. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το EIC Accelerator δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτό όσο είναι σήμερα, με πολλά μεγάλα έργα να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν χρηματοδότηση.

Αυτό που μένει να φανεί είναι εάν το EIC εμμένει στη δέσμευσή του και δεν κατατάσσει τις προτάσεις μεταξύ τους, αλλά διατηρεί την εξατομικευμένη GO & NO-GO μεθοδολογία. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε ο επιταχυντής EIC θα μπορούσε να παραμείνει τόσο προσιτός όσο είναι τώρα για ολόκληρο το Horizon Europe (2021-2027), καθώς κανένας αριθμός αιτούντων ή ανταγωνισμού δεν θα εμπόδιζε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός μεμονωμένου έργου.

Παρόλο που αυτό φαίνεται σαν το ιδανικό σενάριο, μένει να δούμε αν αυτό είναι εφικτό. Εάν οι GO στο Βήμα 2 ή 3 υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς, τότε υπάρχουν μόνο τρεις επιλογές: (1) Απόρριψη αιτούντων GO με βάση παράγοντες διάκρισης (π.χ. κλάδος, κόστος, φύλο), (2) δημιουργία λίστας αναμονής για εγκεκριμένες προτάσεις είτε στο βήμα 2 ή 3 (δηλαδή πριν από τη συνέντευξη ή μετά τη συνέντευξη) ή (3) αλλάξτε την αξιολόγηση back-end πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για να απορρίψετε αναδρομικά τους αιτούντες που χρηματοδοτούνται με άλλο τρόπο (δηλαδή να γίνει αυστηρότερη η αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής).

Ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ορισμένοι κρατικοί φορείς αναγκάζονται να δαπανήσουν πλήρως τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, καθώς σχετίζεται άμεσα με τον προϋπολογισμό τους που διατίθεται το επόμενο έτος, οπότε η αποκοπή του EIC Accelerator τον Οκτώβριο του 2021 μπορεί να δει έναν εκπληκτικό αριθμό χρηματοδοτούμενων εταιρειών εάν η αποκοπή του Ιουνίου δεν ξοδεύει τα διαθέσιμα 500 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με

Τα άρθρα που βρέθηκαν στο Rasph.com αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του Rasph ή των αντίστοιχων συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) ή του European Innovation Council (EIC). Οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν στο να μοιραστούν προοπτικές που είναι πολύτιμες και μπορούν ενδεχομένως να ενημερώσουν τους αιτούντες σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων όπως τα EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition ή σχετικά προγράμματα όπως το Innovate UK στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η επιχορήγηση Small Business Innovation and Research (SBIR) στο οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα άρθρα μπορούν επίσης να αποτελέσουν χρήσιμο πόρο για άλλους συμβούλους στον χώρο των επιχορηγήσεων, καθώς και για επαγγελματίες συγγραφείς επιχορηγήσεων που προσλαμβάνονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αποτελούν μέρος μιας Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Το EIC Accelerator είναι μέρος του Horizon Europe (2021-2027), το οποίο αντικατέστησε πρόσφατα το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020.


- Επικοινωνήστε μαζί μας -

 

Άρθρα EIC Accelerator

Όλες οι επιλέξιμες χώρες EIC Accelerator (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Ουκρανίας)

Εξήγηση της διαδικασίας εκ νέου υποβολής για το EIC Accelerator

Μια σύντομη αλλά περιεκτική εξήγηση του EIC Accelerator

Πλαίσιο χρηματοδότησης μιας στάσης του EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Αποφασίζοντας μεταξύ EIC Pathfinder, μετάβασης και επιταχυντή

Ένας νικητής υποψήφιος για το EIC Accelerator

Η πρόκληση με ανοιχτές κλήσεις EIC Accelerator: Κυριαρχούν οι καινοτομίες της MedTech

Go Fund Yourself: Είναι απαραίτητες οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου EIC Accelerator; (Παρουσίαση Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Ανάλυση των βιομηχανιών, των χωρών και των τύπων χρηματοδότησης των νικητών του EIC Accelerator (2021-2024)

Digging Deep: The New DeepTech Focus of the EIC Accelerator and the Funding Bottlenecks

Zombie Innovation: EIC Accelerator Funding for the Living Dead

Smack My Pitch Up: Αλλαγή της εστίασης αξιολόγησης του EIC Accelerator

Πόσο βαθιά είναι η τεχνολογία σας; Η αναφορά επιπτώσεων European Innovation Council (EIC Accelerator)

Ανάλυση λίστας συνεντεύξεων EIC Accelerator που διέρρευσε (Ποσοστά επιτυχίας, βιομηχανίες, άμεσες υποβολές)

Διεύθυνση του EIC Accelerator: Μαθήματα που αντλήθηκαν από το πιλοτικό πρόγραμμα

Ποιος δεν πρέπει να κάνει αίτηση στο EIC Accelerator και γιατί

Ο κίνδυνος παρουσίασης όλων των κινδύνων στο Πρόγραμμα Υψηλού Κινδύνου EIC Accelerator

Πώς να προετοιμάσετε μια εκ νέου υποβολή EIC Accelerator

Πώς να προετοιμάσετε μια καλή εφαρμογή EIC Accelerator: Γενικές συμβουλές έργου

Πώς να δημιουργήσετε μια αντίκρουση EIC Accelerator: Επεξήγηση των εκ νέου υποβολών προτάσεων επιχορήγησης

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el