Приложение EIC

EIC Accelerator Актуализации

Крайни срокове / EIC Accelerator Крайни дати 2024 г

 • Етап 1
  • отвори сега
 • Стъпка 2 (затваряне в 17:00 брюкселско време)
  • 1ул отрязвам: -
  • 2nd отрязвам: -
  • 3rd отрязвам: -
  • 4th отрязвам: 3 октомвриrd 2024
 • Стъпка 3
  • 1ул отрязвам: -
  • 2nd отрязвам: 10 юниth до 14th 2024
  • 3rd отрязвам: -
  • 4th крайна 2024 г.: 13 януариth до 17th 2025

Крайни срокове / EIC Transition Крайни дати 2024 г

 • EIC Transition Отворено
  • 1ул отрязвам: 18 септемвриth 2024

Крайни срокове / EIC Pathfinder Крайни дати 2024 г

 • EIC Pathfinder Отворено
  • 1ул отрязвам: -
 • EIC Pathfinder Предизвикателства
  • 2nd отрязвам: 16 октомвриth 2024

Работна програма на EIC

EIC Accelerator Предизвикателства

 • Всички предизвикателства
  • Човекоцентричен генеративен AI, произведен в Европа
  • Активиране на виртуални светове и разширено взаимодействие в приложения с голямо въздействие в подкрепа на реализацията на Industry 5.0
  • Активиране на компонентите на интелигентния край и квантовата технология
  • Храна от прецизна ферментация и водорасли
  • Терапевтични средства, базирани на моноклонални антитела, за нови варианти на възникващи вируси
  • Възобновяеми енергийни източници и цялата им верига на стойността, включително разработване на материали и рециклиране на компоненти

Насоки за EIC фонд (Собствен капитал)

EIC Accelerator страница за обаждане, шаблони за предложения и връзки за подаване

EIC Accelerator Членове на журито

Списък на отговарящи на условията EIC Accelerator държави

 • Всички отговарящи на условията EIC Accelerator държави
 • Държави-членки на ЕС-27
  1. Австрия
  2. Белгия
  3. България
  4. Хърватия
  5. Република Кипър
  6. Чехия
  7. Дания
  8. Естония
  9. Финландия
  10. Франция
  11. Германия
  12. Гърция
  13. Унгария
  14. Ирландия
  15. Италия
  16. Латвия
  17. Литва
  18. Люксембург
  19. Малта
  20. Холандия
  21. Полша
  22. Португалия
  23. Румъния
  24. Словакия
  25. Словения
  26. Испания
  27. Швеция
 • Споразумения за асоцииране с правно действие
  1. Албания
  2. Армения
  3. Босна и Херцеговина
  4. Фарьорските острови
  5. Грузия
  6. Исландия
  7. Израел
  8. Косово
  9. Молдова
  10. Черна гора
  11. Северна Македония
  12. Норвегия
  13. Сърбия
  14. Тунис
  15. Турция
  16. Украйна
 • Споразумения за преходно асоцииране
  1. Мароко
  2. Обединено кралство (безвъзмездна помощ, но без капитал)
 • Отвъдморски страни и територии (OCTs), свързани с държавите-членки
  1. Аруба (Холандия)
  2. Бонер (Холандия)
  3. Кюрасао (Холандия)
  4. Френска Полинезия (Франция)
  5. Френски южни и антарктически територии (Франция)
  6. Гренландия (Дания)
  7. Нова Каледония (Франция)
  8. Саба (Холандия)
  9. Сен Бартелеми (Франция)
  10. Синт Естатиус (Холандия)
  11. Синт Мартен (Холандия)
  12. Сен Пиер и Микелон (Франция)
  13. Острови Уолис и Футуна (Франция)

Статут на малки и средни предприятия (МСП).

 • Определение за МСП
  • Брой на персонала < 250
  • Оборот ≤ 50 милиона евро
  • Общ баланс ≤ 43 милиона евро

Свържете се с поддръжката на European Innovation Council (EIC) и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EISMEA).

 


Тази страница съдържа цялата подходяща и актуална информация за EIC Accelerator. Тук можете да намерите най-новите крайни дати за EIC Accelerator за крайните срокове за подаване, текущите връзки за подаване на EIC Accelerator, информация за шаблоните за EIC Accelerator, предизвикателствата за EIC Accelerator, бюджета за EIC Accelerator, допустимите държави за EIC Accelerator и други общи изисквания.

относно

Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите могат също така да бъдат полезен ресурс за други консултанти в пространството за безвъзмездни средства, както и за професионални автори на безвъзмездни средства, които са наети на свободна практика или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


- Свържете се с нас -

 

EIC Accelerator статии

Всички отговарящи на условията EIC Accelerator държави (включително Обединеното кралство, Швейцария и Украйна)

Обясняване на процеса на повторно подаване за EIC Accelerator

Кратко, но изчерпателно обяснение на EIC Accelerator

Рамката за финансиране на едно гише на EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Вземане на решение между EIC Pathfinder, преход и ускорител

Печеливш кандидат за EIC Accelerator

Предизвикателството с отворените покани за EIC Accelerator: доминират иновациите в MedTech

Финансирайте себе си: Необходими ли са EIC Accelerator капиталови инвестиции? (Представяне на Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Анализиране на индустриите, държавите и видовете финансиране на победителите в EIC Accelerator (2021-2024 г.)

Задълбочаване: Новият DeepTech фокус на EIC Accelerator и проблемите с неговото финансиране

Zombie Innovation: EIC Accelerator Финансиране за живите мъртви

Smack My Pitch Up: Промяна на фокуса на оценката на EIC Accelerator

Колко дълбока е вашата технология? Докладът за въздействието на European Innovation Council (EIC Accelerator)

Анализиране на изтекъл списък с интервюта за EIC Accelerator (проценти на успех, индустрии, директни подавания)

Управление на EIC Accelerator: Уроци, извлечени от пилотната програма

Кой не трябва да кандидатства за EIC Accelerator и защо

Рискът от представяне на всички рискове във високорисковата програма EIC Accelerator

Как да подготвите повторно подаване на EIC Accelerator

Как да подготвим добро приложение EIC Accelerator: Общи съвети за проекта

Как да съставите EIC Accelerator опровержение: Обяснение на повторното изпращане на предложения за безвъзмездни средства

 

Разпределяне на финансови ресурси за катализиране на новаторски технологични иновации чрез програмата EIC Accelerator

Разбиране на ускорителя European Innovation Council: Изчерпателен преглед на неговата цел, характеристики и възможности за далновидни предприемачи

Ускорителят European Innovation Council (EIC) представлява основен компонент от всеобхватния набор от инициативи за финансиране на Horizon Europe, прецизно проектирани да подкрепят авангардни компании, които са в челните редици на използването на радикален технологичен напредък или революционни научни прозрения, известни като Deep Technology ( DeepTech). С финансова рамка, която обхваща до 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездно финансиране без разреждане и потенциал за до 15 милиона евро капиталови инвестиции за отделен проект, EIC Accelerator организира стабилен механизъм за задвижване на високорискови, високо- въздействие върху иновациите от концепцията до пазарната реализация. Това стратегическо вливане на капитал има за цел да катализира траекториите на растеж на стартиращи фирми и МСП, докато преминават през предизвикателните фази на разработване на продукти, мащабиране и внедряване на пазара.

Изчерпателен преглед на целевите технологии, допустими за финансиране чрез програмата EIC Accelerator

От създаването си през 2021 г. програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е подкрепила над 400 пионерски предприятия, обхващащи разнообразен спектър от сектори. Това включва начинания, ангажирани в разработването на капиталоемки хардуерни решения, както и такива, фокусирани изключително върху иновациите и внедряването на сложни софтуерни продукти, с особен акцент върху домейните на Deep Technology (DeepTech). EIC Accelerator поддържа открита позиция към широк спектър от технологични постижения и не налага всеобхватни технологични ограничения на своите кандидати. Въпреки това, за да останат в съответствие с директивите на ЕС, технологиите с потенциални военни приложения са освободени от разглеждане. В допълнение към този широк обхват за иновации, програмата EIC Accelerator идентифицира и популяризира набор от технологични предизвикателства на годишна база. Тези предизвикателства са предназначени да насочат вниманието и да стимулират напредъка в конкретни технологични области, които се считат за стратегически важни и имат голям потенциал за обществено въздействие в рамките на Европейския съюз.

Оценяване на нивото на зрялост, необходимо за дадена технология, за да се класира за програмата EIC Accelerator

Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator специално е насочена към иновации, които са постигнали минимум ниво на технологична готовност (TRL) 5, етап, характеризиращ се с валидиране на технологията в среда, която точно отразява условията в реалния свят. На това ниво се очаква иновацията да е преминала отвъд теоретичните етапи, въплъщавайки осезаем прототип или доказуемо доказателство за концепцията, което обосновава нейната ефикасност и потенциал.

Кандидатите, търсещи финансова подкрепа от EIC Accelerator, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране, ако тяхната технология е напреднала до TRL 6 или TRL 7. При TRL 6 технологията трябва да е демонстрирана в подходяща среда, демонстрираща способността й да функционира при условия, подобни на предвидените използване. По-нататъшното преминаване към TRL 7 показва, че прототипът е преминал демонстрация на прототип на системата в работна среда, предлагайки по-цялостно валидиране на неговата производителност и пригодност.

За технологии, които са достигнали TRL 8, където действителната система е завършена и квалифицирана чрез тест и демонстрация, EIC Accelerator предлага възможност за кандидатстване за чиста инвестиция в собствен капитал. Тази опция за финансиране е предназначена да поддържа крайните етапи на технологичното развитие и мащабиране, улеснявайки прехода от иновативна концепция към готов за пазара продукт или решение.

Проучване на гамата от финансова подкрепа, предлагана чрез програмата EIC Accelerator

Ускорителят European Innovation Council (EIC) осигурява стабилна финансова подкрепа, съобразена с нуждите на компании, готови за растеж и пазарна експанзия. Квалифицираните предприятия могат да получат достъп до значително финансиране чрез три различни инструмента:

1. Безвъзмездно финансиране: EIC Accelerator предлага безвъзмездно финансиране до 2,5 милиона евро, разпределено като еднократна сума за подпомагане на дейности като доказване на концепция, създаване на прототипи, разработка на системи, пилотиране, валидиране и тестване в реални среди , както и репликация на пазара.

2. Капиталово финансиране: За начинания, които търсят по-съществен механизъм за финансиране, EIC Accelerator може да осигури капиталови инвестиции, достигащи до 15 милиона евро. Този капиталов компонент се улеснява чрез фонда EIC или неговите филиали и включва изчислен обмен на капитал срещу стратегически дял от собствеността в компанията на кандидата. Това позволява по-значителна финансова подкрепа, позволяваща мащабиране и значителен растеж без необходимост от изплащане на инвестицията като традиционен заем.

3. Смесено финансиране: Компаниите, които се нуждаят от синергия от безвъзмездна помощ и капиталова подкрепа, могат да се възползват от смесеното финансиране, включващо комбинация от двата вида финансиране, до общ таван от 17,5 милиона евро. Този хибриден модел на финансиране е структуриран така, че да използва предимствата на безвъзмездното финансиране заедно със значителното капиталово вливане, което капиталовото финансиране предлага, като по този начин предоставя цялостен финансов пакет.

Кандидатите притежават гъвкавостта да определят модела на финансиране, който най-точно съответства на техните стратегически цели и мащаба на техния иновационен проект. Те могат да приспособят своята заявка, за да включват желания тип финансиране (грант, капитал или blended finance) и да посочат сумата, която отразява техните нужди.

Освен това, при обстоятелства, при които обхватът и амбицията на иновационния проект оправдават по-голяма инвестиция, EIC Accelerator е отворен за разглеждане на заявки, които надхвърлят стандартните тавани за финансиране. Тези изключителни случаи се оценяват според техните индивидуални заслуги, като се гарантира, че най-новаторските и разрушителни компании имат достъп до капитала, необходим за достигане на пълния им пазарен потенциал.

Подробен преглед на бизнеса и иновациите на кандидата за EIC Accelerator

Критерии за допустимост и видове субекти, които отговарят на условията за финансиране от EIC Accelerator

Субектите, търсещи финансиране чрез програмата за ускоряване на European Innovation Council (EIC), трябва да бъдат предимно малки и средни предприятия (МСП) с печалба, които са законно учредени в държава членка или асоциирана държава, която се счита за отговаряща на условията за участие. Рамката обаче приема и заявления от индивидуални предприемачи и инвеститори, с условието, че квалифицирана компания трябва да бъде създадена преди официалното изпълнение на договора за безвъзмездна помощ.

За да се квалифицира като МСП съгласно насоките на EIC Accelerator, предприятието трябва да бъде автономно, да не е свързано или да си партнира с по-големи фирми, които попадат извън категоризацията на МСП. МСП трябва да има работна сила от по-малко от 250 души и трябва да показва или годишен оборот, който не надвишава 50 милиона евро, или обща сума на баланса, която не надвишава 43 милиона евро. Тези финансови прагове гарантират, че финансирането е насочено към наистина независими и средни субекти, които се стремят към иновации и разширяване на пазара.

Критерии за допустимост: Списък на държавите-членки на Европейския съюз, квалифицирани да участват в програмата EIC Accelerator

Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е стратегически проектирана да бъде приобщаваща и е широко достъпна за разнообразен набор от иновативни субекти, включително както компании, така и индивидуални предприемачи, пребиваващи в целия Европейски съюз. Това обхваща всичките 27 държави-членки, а именно Австрия, Белгия, България, Хърватия, Република Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Освен това програмата разширява обхвата си, за да включи най-отдалечените региони и територии, които са под юрисдикцията на тези държави-членки, като гарантира, че подкрепата, възможностите за финансиране и ресурсите на EIC Accelerator са напълно достъпни за новатори в обширния геополитически пейзаж на Европейския съюз.

Критерии за допустимост за страни извън ЕС за участие в програмата EIC Accelerator

В рамките на EIC Accelerator щателно е създадена съществена мрежа от споразумения за асоцииране с програмата Horizon Europe. Тази сложна мрежа улеснява участието на разнообразен набор от субекти, включително предприятия и индивидуални новатори, от изчерпателен списък от държави извън ЕС. По-конкретно, субекти, базирани в Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорски острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко и Обединеното кралство, отговарят на условията за кандидатстват, като последните са допустими само за безвъзмездно финансиране. Тези споразумения разширяват възможността за тези страни да участват активно в авангардни изследователски и иновационни дейности, съгласувайки се тясно с всеобхватните цели на EIC Accelerator за насърчаване на новаторски иновации в глобален мащаб.

Оценяване на годността ви: разбиране дали вашето иновативно начинание отговаря на критериите на програмата EIC Accelerator

Проучване на подробните нива на успеваемост на приложенията за програмата за ускоряване на European Innovation Council (EIC)

Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator поддържа строг процес на оценка, обхващащ три отделни етапа, но подробните нива на успех, съответстващи на всяка фаза, не се оповестяват публично. Въпреки това, цялостен анализ на конкурентния пейзаж на програмата предполага, че кумулативният процент на успех от първоначалното подаване в Стъпка 1 до окончателното решение в Стъпка 3 вероятно ще бъде на или под 5%. Точният процент на успешните кандидатури се влияе от различни фактори, включително разпределения годишен бюджет на EIC Accelerator, обема на заявките, получени за всяка крайна дата, и специфичния характер на поканата за финансиране – дали попада в отворената категория, предназначена да подкрепят революционни иновации във всяка област на технологията или индустрията, или в категорията Предизвикателства, насочвайки се към решения за конкретни обществени проблеми.

Следователно процентът на успех може да варира, да се увеличава или намалява в отговор на тези променливи.

Оценяване на допустимостта на вашето предприятие за програмата EIC Accelerator: критерии и съответствие

Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator е специално ориентирана към предприятия, които са в челните редици на иновациите, защитавайки технологии, които пробиват нови позиции и потенциално разстройват съществуващите пазари или създават изцяло нови. EIC Accelerator дава приоритет на кандидати с основа в DeepTech, въплъщаващи напреднали научни познания, или такива, които произтичат от стабилна технологична връзка. Отличителен белег на инициативата е нейният фокус върху начинания, които, въпреки присъщия си високорисков характер, обещават значителна възвръщаемост чрез въвеждането на новаторски технологични решения на пазара.

През цялата си оперативна история EIC Accelerator е хвърлил широка мрежа по отношение на видовете иновации, които поддържа. Това включва спектър от научни и технологични постижения, вариращи от пионерски иновации, базирани на научни изследвания, до чисто софтуерни предприятия. Платформите софтуер като услуга (SaaS) също са сред бенефициентите, демонстрирайки гъвкавостта на програмата при разпознаването на различни форми на иновативни дигитални решения. Освен това, докато EIC Accelerator е известен с това, че дава възможност на зараждащи се бизнеси с по-висок рисков профил, той не се е отклонил от ангажирането с добре капитализирани компании, които демонстрират сравнително по-нисък риск, но все още отговарят на строгите критерии на програмата за иновации и потенциално пазарно въздействие.

Оценяване на допустимостта ви: Подходящ ли е EIC Accelerator за вашия иновативен проект?

Всяко предприятие трябва да направи стратегическа оценка, за да определи дали да се възползва от възможността за осигуряване на част от 17,5 милиона евро, отпуснати за финансиране на European Innovation Council (EIC) Accelerator. Това включва задълбочен анализ на рисковия апетит на предприятието, информиран от процентите на успех, исторически свързани с програмата EIC Accelerator. Освен това бъдещите кандидати трябва да обмислят инвестирането на време, необходимо за процеса на кандидатстване, и да поддържат устойчивост през потенциално удължения процедурен график.

EIC Accelerator е особено подходящ за начинания, които са осигурили поне шест месеца оперативен финансов период, като по този начин се гарантира, че тези субекти не разчитат единствено на незабавно вливане на капитал от този конкретен механизъм за финансиране. Нещо повече, за кандидатстващите компании е изгодно активно да упражняват надлежна проверка, като развиват отношения с инвеститори и проучват алтернативни финансови ресурси, като по този начин създават многостранна стратегия за финансиране, която не зависи от един източник. Такъв диверсифициран подход към финансовото планиране подчертава значението на стратегическото управление на ресурсите, което е централно за етоса на програмата EIC Accelerator.

Ръководство стъпка по стъпка за процеса на кандидатстване за програмата EIC Accelerator

Ръководство стъпка по стъпка за навигация в процеса на кандидатстване за програмата EIC Accelerator

European Innovation Council (EIC) Accelerator прилага стриктна и цялостна методология за оценка на три етапа, за да оцени заслугите на заявленията за финансиране. Този последователен процес изисква кандидатите да преминат успешно през всяка фаза, преди да преминат към следващата. Едва след успешното приключване на третия и последен етап на фирмите ще бъде предоставено финансирането, за което са кандидатствали.

Първият етап от процеса на оценка включва подаване на кратко заявление, предназначено да предостави кратък преглед на предложения иновационен проект и бизнеса на кандидата. На втория етап, ако се счита, че предложението представлява интерес въз основа на първоначалното заявление, кандидатите се приканват да подадат пълно заявление, което включва по-подробен бизнес план и пич дек. Пълното приложение се подлага на задълбочен преглед от група от независими експерти. И накрая, третият етап се състои от лично или дистанционно интервю, където кандидатите имат възможност да представят своето предложение директно пред жури от специалисти и да отговорят на всички последващи въпроси.

Целият този процес се осъществява чрез портала за финансиране и търгове на Европейския съюз, централизирана онлайн система, където цялата необходима документация трябва да бъде подадена в съответствие с предписаните крайни дати за всеки кръг на оценка. Всяко подаване се оценява щателно и на кандидатите се предоставя обобщен доклад за оценка (ESR) в края на процеса. Този документ съдържа подробна обратна връзка и оценки от експертните оценители, заедно с окончателна препоръка или GO'—което означава, че приложението е изпълнило необходимите критерии и е одобрено за финансиране, или NO GO'—показващо, че приложението не отговаря на изискванията за финансиране в рамките на този кръг.

От кандидатите се очаква да се придържат стриктно към крайните срокове на портала и да гарантират, че цялата документация е качена правилно и пълно, тъй като неспазването на тези изисквания може да повлияе на допустимостта и успеха на тяхната кандидатура в рамките на конкурентния пейзаж на финансиране EIC Accelerator.

Разбиране на времевата линия: Продължителността на процеса на кандидатстване EIC Accelerator

Процесът на кандидатстване за EIC Accelerator се характеризира със своята гъвкавост, без предварително определен график за завършване. Продължителността от първоначалното подаване до потенциалния успех варира значително между кандидатите. Подгрупа от компании може да се ориентира в процеса и да постигне благоприятен резултат за по-малко от шест месеца, демонстрирайки ускорено преминаване през необходимите етапи. За разлика от това, други кандидати може да се сблъскат с по-продължителна времева линия, потенциално надвишаваща две години. Това удължаване може да е резултат от няколко фактора, включително получаването на първоначални откази или необходимостта от повторно кандидатстване, както и възможността за пропускане на крайните срокове за подаване поради съществуващи времеви ограничения в рамките на компанията.

Важно е да се отбележи, че програмата EIC Accelerator обикновено определя между две до четири крайни дати всяка календарна година за подаване на заявления. Тези крайни срокове са ключови за кандидатите, които трябва да вземат предвид, когато изготвят своите стратегически планове за подаване на предложения. Интервалите между тези крайни дати могат да повлияят на цялостното планиране и време на кандидатстване, като служат като критични точки за компаниите в тяхното пътуване през конкурентния процес на подбор на EIC Accelerator. Следователно кандидатите трябва щателно да вземат предвид тези крайни срокове като част от цялостното си планиране, за да оптимизират шансовете си за успех.

График и крайни срокове за подаване за процеса на кандидатстване EIC Accelerator

Стъпка 1 от ускорителя European Innovation Council (EIC) е проектирана като отворена, непрекъсната фаза, позволяваща на бъдещите кандидати да представят своите иновативни бизнес концепции, когато им е удобно, без да бъдат ограничавани от конкретни срокове. След успешна оценка в Стъпка 1, кандидатите имат право да преминат към Стъпка 2, етапът на прекъсване, който е ясно разписан и се случва средно между 2 до 4 пъти в рамките на дадена календарна година. Ако кандидатите преминат през строгия процес на подбор на Стъпка 2, те впоследствие са поканени да се включат в третата и последна фаза на оценка — Стъпка 3. Това включва по-лична и задълбочена оценка, традиционно провеждана чрез платформа за видеоконференции. Това интервю е своевременно оркестрирано да се проведе в рамките на няколко седмици след определянето на резултатите от Стъпка 2, като се гарантира безпроблемен и ефективен напредък през цялостния процес на оценка на EIC Accelerator.

Стъпки, които трябва да предприемете, и възможности за обратна връзка след неуспешно приложение за EIC Accelerator

Ускорителят European Innovation Council (EIC) възприема всеобхватен и структуриран механизъм за оценка, който включва ясна политика за справяне с повтарящи се откази, известни като правилото 3 предупреждения, вие сте извън. Съгласно тази директива, ако предложението на компания бъде отхвърлено в три отделни случая в която и да е от фазите на оценка на програмата EIC Accelerator, тя ще бъде недопустима да подаде повторно същия проект или проект с подобни цели и съдържание до приключването на рамковата програма Хоризонт Европа. Тази политика подчертава значението на прецизиране и подобряване на предложенията въз основа на получената обратна връзка.

Това правило обаче служи и за подчертаване на вграденото насърчаване за итеративно подобрение, присъщо на процеса EIC Accelerator. На всеки кандидат се предоставят множество възможности да усъвършенства своите предложения за иновационен проект чрез последователни повторни подаване, като се възползва от обратната връзка от предишни кръгове, за да подсили силата на своето приложение и съответствието му с целите на програмата. Трябва да се отбележи, че редица проекти, които в крайна сметка получават финансиране от EIC Accelerator, може преди това да са били изправени пред един или повече откази, преди да постигнат успех. Този итеративен процес демонстрира ангажимента на EIC да насърчава иновациите и да дава възможност за развитие на кандидатите, като признава, че пътят към новаторски иновации често е постлан с първоначални неуспехи и последващи усъвършенствания.

Ръководство стъпка по стъпка за процедурата за кандидатстване EIC Accelerator

Стъпка 1: Изпращане на предварителния формуляр за кандидатстване за програмата EIC Accelerator

Първоначалната фаза на процеса на кандидатстване за EIC Accelerator, известна като Стъпка 1, изисква от кандидатите щателно да подготвят и подадат изчерпателен набор от материали. Това включва подробно писмено предложение от 12 страници, което очертава иновационния проект, неговите цели, експертния опит на екипа и потенциалното въздействие върху пазара. В допълнение, кандидатите трябва да изработят завладяваща 3-минутна видео презентация, която служи като динамично и визуално представяне на тяхното предложение, което им позволява ефективно да предадат същността на своите иновации и бизнес план. Допълването на тези компоненти е сбито представяне от 10 страници, което визуално обобщава проекта, подчертавайки неговото уникално предложение за стойност и търговски потенциал.

Кандидатите също трябва да попълнят стандартните полета на онлайн формуляра за кандидатстване, като гарантират, че цялата необходима информация е предоставена по ясен и структуриран начин. За новите участници в програмата EIC Accelerator съставянето на тези документи за кандидатстване обикновено изисква специални усилия, обхващащи 2 до 4 седмици, тъй като е от съществено значение изпратените материали да отразяват точно достойнствата на иновацията и жизнеспособността на пазара.

При подаване предложението преминава във фаза на строга оценка, където се оценява от група от експерти оценители. За да премине към стъпка 2 от EIC Accelerator, приложението трябва да осигури GO рейтинг от най-малко три четвърти от оценителите, което означава, че проектът отговаря на високите стандарти, определени за потенциал за иновации, капацитет на екипа и потенциално въздействие. Следователно постигането на консенсус от минимум трима от четирима оценители е от решаващо значение за кандидатите, които се надяват да продължат напред в силно конкурентния процес EIC Accelerator.

Стъпка 2: Изработване на вашия изчерпателен бизнес план за EIC Accelerator

Вторият етап от процеса на кандидатстване EIC Accelerator включва разработването на задълбочен бизнес план, който обикновено обхваща повече от 50 страници, подробно описващ стратегическата посока, анализ на пазара, потенциал за иновации, пътна карта за внедряване и прогнозирано въздействие на предложеното начинание . Този изчерпателен документ е допълнен от набор от критични приложения, включително, но не само:

 • Кратка, завладяваща 3-минутна видео презентация, която капсулира същността на бизнес предложението и неговото уникално предложение за стойност.
 • Питч дек, професионално проектиран да предаде накратко ключови точки от бизнес плана на заинтересованите страни и оценителите.
 • Пълен набор от финансови документи, които предоставят прозрачен поглед върху текущото финансово състояние на компанията и бъдещите финансови прогнози.
 • Подробен анализ на свободата на работа (FTO), който гарантира, че правата върху интелектуалната собственост са ясно идентифицирани и потенциалните правни бариери са разгледани.
 • План за управление на данни (DMP), очертаващ методологиите за събиране, съхранение, защита и споделяне на данни, генерирани в рамките на проекта.
 • Писма за намерения (LOI), демонстриращи пазарен интерес и валидиране от потенциални клиенти или партньори.
 • Автобиографии (CV) на членовете на основния екип, показващи експертизата и опита, които всеки внася в проекта.

Освен това от кандидатите се изисква да попълнят стандартните полета в онлайн формуляра за кандидатстване, като гарантират, че цялата необходима информация е точно записана.

Прецизната подготовка на тези документи е задача, която кандидатите обикновено отделят между 6 до 8 седмици за изпълнение, за да гарантират, че всеки аспект на предложението е изпипан и отговаря на високите стандарти, очаквани от оценителите на EIC Accelerator.

След подаването, група от трима независими оценители е натоварена с цялостен преглед на заявлението. Задължително е проектът да получи единодушна оценка GO от тримата оценители, за да премине към стъпка 3 от схемата EIC Accelerator. Това единодушно одобрение служи като доказателство за изключителното качество и потенциал на разглеждания проект.

Стъпка 3: Задълбочено представяне на кандидата чрез процеса на интервю с панела EIC Accelerator

Процесът на интервю от Стъпка 3 на EIC Accelerator е щателен и изчерпателен етап на оценка, изискващ от кандидатите да се включат в директен диалог или чрез платформа за видеоконференции, или като присъстват лично на определено място в Брюксел, Белгия. Тази критична фаза започва, като кандидатът представя сбито, но въздействащо представяне на своята иновация и бизнес казус, с продължителност не повече от 10 минути, като използва представянето, подготвено и изпратено по време на стъпка 2 от процеса на кандидатстване.

След това представяне кандидатът е подложен на строг 35-минутен разпит с въпроси и отговори от журито на EIC – панел, съзнателно съставен от експерти с разнообразен опит, за да се осигури разнообразна и цялостна оценка. Обикновено тази комисия включва петима изтъкнати членове на журито, но присъствието не се ограничава само до тези експерти. Групата се допълва от представители на European Innovation Council (EIC) на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (EIB), както и програмни мениджъри на EIC, всички от които внасят своите специализирани гледни точки в процеса на оценка.

Съветваме кандидатите да отделят цели две седмици за задълбочена подготовка преди това интервю, тъй като залозите са високи и проверката е интензивна. През този период потенциалните наградени прецизно усъвършенстват представянето си, предвиждат възможни въпроси и разработват стратегия за това как ефективно да комуникират стойността на своята иновация. Наложително е всеки член на журито на EIC да сигнализира своето одобрение – обозначено като GO – за кандидата да бъде счетен за успешен и за осигуряване на желаното финансиране EIC Accelerator, което е инструмент за прокарването на новаторски иновации от концептуалния етап до пазара.

Следващи стъпки и насоки за успешни кандидати: Навигация в процедурите след финансиране с EIC Accelerator

При потвърждаване на сумата на финансиране, търсена от кандидата, EIC Accelerator започва задълбочен процес на надлежна проверка, съобразен или с компонента Безвъзмездна помощ, или с компонента Собствен капитал. За кандидати, търсещи безвъзмездно финансиране, тази фаза включва щателно сглобяване на договора за безвъзмездна помощ (GAC). Това е критичен етап, при който от кандидатите се изисква да предоставят изчерпателна документация за преглед. Тази документация включва подробен финансов преглед на компанията, идентификация и проверка на крайния бенефициен собственик (UBO), заедно с необходимата регистрация на компанията и учредителни документи, всички от които могат да бъдат качени през специалния портал EIC Accelerator.

Едновременно с това, дю дилиджънсът за компонента Капитал се ръководи от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Тази процедура включва систематична и интерактивна оценка, по време на която ЕИБ установява директна линия за комуникация с кандидатите, както и с всички съинвеститори, свързани с кандидата. Целта е да се придобие задълбочено разбиране на бизнеса и неговите заинтересовани страни, като по този начин се улесни вземането на разумно инвестиционно решение.

Капиталовото финансиране обикновено се извършва чрез стратегически финансови инструменти, които могат да включват, но не се ограничават до директни капиталови инвестиции, конвертируеми банкноти или други сравними финансови средства. Заслужава обаче да се отбележи, че фондът EIC проявява предпочитание към участие в по-големи кръгове на финансиране заедно със съществуващите инвеститори на кандидата. Тази стратегия за съвместно инвестиране служи за мобилизиране на колективната финансова сила и увереност на комбинираната инвеститорска база, като по този начин повишава потенциала за растеж на пионерското предприятие.

Изчерпателен преглед на обучителните компоненти, предоставяни на кандидатите в програмата EIC Accelerator

Изчерпателна колекция от необходими шаблони за процеса на кандидатстване EIC Accelerator
Програмата за обучение на кандидати EIC Accelerator предлага изчерпателен набор от щателно изработени шаблони, предназначени да рационализират подготовката както на Стъпка 1, така и на Стъпка 2 за кандидатстване за EIC Accelerator. Тези шаблони са обогатени с изчерпателни инструкции, предоставени както чрез текстови указания, така и чрез видеоклипове с инструкции. Този подход осигурява систематично и ясно преминаване през процеса на кандидатстване, което позволява на кандидата да преминава ефективно от една стъпка към следващата.

Подчертавайки значението на една добре структурирана рамка, тези шаблони служат като незаменим инструмент във всяко кандидатстване за безвъзмездни средства, като ефективно опростяват етапа на писане. Те осигуряват солидна основа, която елиминира необходимостта кандидатите да изразходват време и ресурси за разработване на собствен формат. Следователно, това позволява на амбициозните иноватори да насочат вниманието и усилията си към основното съдържание на своето приложение – артикулиране на иновацията, потенциалното въздействие и бизнес стратегията – като същевременно остават уверени, че структурната цялост на тяхното представяне е в съответствие с високите стандарти и изисквания на EIC Accelerator.

Стъпка 1: Подробни шаблони за кандидатстване за програмата EIC Accelerator

Първоначалната фаза на процеса на кандидатстване на EIC Accelerator, Стъпка 1, обхваща изчерпателен пакет от пет щателно изработени шаблона, специално проектирани за Google Документи и Google Таблици и лесно достъпни чрез Google Диск. Тези шаблони са пригодени да адресират различни компоненти на приложението, включително:

 1. Текстовият шаблон на основното предложение: Създаден, за да насочва кандидатите при артикулирането на основния разказ на тяхното предложение, със структурирани секции, за да се гарантира, че всички критични аспекти на проекта са обхванати напълно.
 2. Шаблонът за видео сценарий: Разработен, за да помогне на екипите да напишат завладяващо и сбито видео за представяне, което е неразделна част от приложението, като предоставя ясна рамка за представяне на техните иновативни концепции.
 3. Шаблонът за общ преглед на проекта: Този шаблон е предназначен да улови съществена информация за проекта с един поглед, включително акронима на проекта, заглавието и ангажиращото резюме, за да предаде накратко същността на проекта.
 4. Справочен наръчен документ: Това предоставя на потребителите подробно ръководство за това как да използват шаблоните ефективно и да се придържат към стандартите за подаване на EIC Accelerator, като гарантира, че цялата необходима информация е включена и добре представена.
 5. Шаблонът за събиране на екипна таблица: За улесняване на организирането на информацията, ролите и приноса на членовете на екипа, позволявайки ясно представяне на човешките ресурси на проекта.

Тези шаблони са внимателно разработени, за да рационализират процеса на писане и подготовка на приложението. Използвайки тези инструменти, кандидатите могат да поддържат сплотена структура и тон в своите документи. Освен това съвместният характер на тези шаблони в Google Drive позволява безпроблемно споделяне между членовете на екипа, като по този начин позволява ефективно делегиране и ускоряване на подготвителния процес. С тези ресурси на тяхно разположение кандидатите за EIC Accelerator могат да подобрят качеството и съгласуваността на своите подавания, като значително увеличат потенциала си за успешно кандидатстване.

Стъпка 2 Шаблони за документация за кандидатстване за EIC Accelerator кандидати

Стъпка 2 от процеса на кандидатстване EIC Accelerator предоставя на кандидатите сплотен пакет от шест прецизно проектирани шаблона, които са достъпни чрез Google Drive за лесен достъп и сътрудничество. Тези шаблони са специално пригодени за основни компоненти на приложението, включително основния разказ на предложението, писма за намерения (LOI), цялостен анализ на свободата на работа (FTO), подробен план за управление на данни (DMP), кратък, но изчерпателен профил на компанията и разширена електронна таблица за планиране на бюджета.

Всеки шаблон, независимо дали е Google Doc или Google Sheet, е създаден с акцент върху удобството за потребителя, като се гарантира, че сложността на съдържанието не компрометира ефективността на процеса на кандидатстване. Документът за планиране на бюджета е особено забележителен със своите вградени формули, които позволяват автоматични изчисления на окончателните бюджетни цифри и свързаните с тях финансови показатели, като по този начин рационализират аспекта на финансовото планиране за кандидатите. Тези шаблони въплъщават стратегически баланс, като избягват прекалено сложните структури в полза на ясен формат, който улеснява ефективната и рационализирана подготовка на предложението, като по този начин намалява административната тежест за кандидатите.

Стъпка 3: Персонализирано бизнес обучение за кандидати EIC Accelerator

Програмата European Innovation Council (EIC) Accelerator щателно подготвя кандидатите за стъпка 3 представяне и интервю чрез цялостна и персонализирана програма за обучение. Всеки потенциален клиент EIC Accelerator получава персонализирано внимание, което гарантира, че подготовката им е фино настроена, за да създаде възможно най-завладяващата и убедителна презентация. Това включва внимателно изработване на разказа за представяне, като се вземат предвид уникалното предложение за стойност и силните страни на иновациите на всеки кандидат.

В очакване на страхотната оценка по време на 45-минутния процес на интервю се провеждат задълбочени сесии с въпроси и отговори, за да се даде възможност на кандидата уверено да адресира и да навигира през всички запитвания, които могат да възникнат, свързани с техния проект или бизнес. Въз основа на богатство от прозрения, натрупани от много години в областта, коучингът обхваща ключови теми като сложността на предлаганата технология или иновация, устойчивостта на финансовите структури и практиките за стратегическо управление на компанията.

Освен това, на кандидатите се предоставят два допълнителни шаблона, специално предназначени да подпомогнат структурирането и усъвършенстването на тяхното представяне. Тези шаблони служат като безценни инструменти за ефективно организиране на съдържание и комуникиране на ключови точки с яснота и въздействие. Като завършек на цялостния подготвителен пакет е наличен щателно съставен контролен списък. Този контролен списък служи като критичен инструмент за финален преглед, за да се гарантира, че всички ключови елементи от представянето и очакваните въпроси са достатъчно адресирани, като не оставя камък необърнат, докато кандидатът стъпва уверено във фазата на интервюто на оценката EIC Accelerator.

Изчерпателни писмени насоки и задълбочени видео уроци за процеса на кандидатстване EIC Accelerator

Шаблоните EIC Accelerator са щателно изработени, за да включват обогатено учебно изживяване чрез обширен набор от видео материали за обучение. Изчерпателната библиотека обхваща над 90 модула, щателно анализирайки всеки критичен аспект от пътя на разработване на предложението. Тези учебни единици са безпроблемно интегрирани като препратки в шаблоните Стъпка 1 и Стъпка 2, като се гарантира, че служат като практическо ръководство за процеса на създаване на разказ.

Кандидатите могат да използват тази усъвършенствана структура, за да се възползват от дестилирания опит и съвети на опитни професионалисти, като по този начин получат кристално ясно разбиране на очакванията и стандартите за всеки отделен раздел или приложение на тяхното предложение. Този стратегически подход е предназначен да повиши значително вероятността за подаване на успешно заявление.

Освен това, модулният дизайн на нашите ресурси дава възможност на екипите на кандидатите да разпределят ефективно работното натоварване на предложенията. Като позволява на множество членове на екипа да се справят едновременно с различни сегменти на предложението, се насърчава съвместна и гъвкава среда за разработване на предложения. Това предимство е стратегическо отклонение от традиционния консултантски подход или зависимост от един външен автор на грантове, което често води до по-рационализиран и експедитивен процес на генериране на предложения. Този базиран на екип подход не само укрепва вътрешната експертиза, но също така установява страхотно темпо, което надминава конвенционалните методи, поставяйки кандидатите по бърза траектория към успеха на EIC Accelerator.

ChatEIC: Вашият усъвършенстван AI-задвижван асистент за навигация в програмата EIC Accelerator

Изключително за абонатите на OpenAI, всеки участник, записан в програмата за обучение EIC Accelerator, има привилегията да отключи възможностите на ChatEIC, усъвършенствана платформа, управлявана от AI, пригодена да използва иновативните функционалности, присъщи на Generative Pre-trained Transformers (GPT) на OpenAI. ChatEIC е сложно програмиран да взаимодейства с изчерпателното хранилище на обучителни материали, като гарантира, че може да дава проницателни съвети, щателно да организира рамки за предложения и умело да изработва предварителни чернови на раздели на предложения, съобразени с уникалната проектна визия на всеки кандидат.

Въпреки че използването на този AI асистент като единствен ресурс за съставяне на предложение не е препоръчително – запазването на автентичния глас и визия на кандидата е от първостепенно значение – ChatEIC стои като страхотен дигитален съюзник. Той безпроблемно трансформира традиционно трудното начинание за писане на предложения във високоефективна, синергична дейност. Чрез хармонизиране на талантите на човешкия интелект с ефективността на AI, ChatEIC ускорява графика за разработване на предложения, като в крайна сметка тласка участниците към техните цели с по-голяма скорост и ефикасност.

Увеличаване на ефективността с ChatEIC: Вашето изчерпателно ръководство за навигация и използване на интерактивната комуникационна платформа на EIC Accelerator

ChatEIC е снабден с усъвършенствани възможности за разбиране на документи, което му позволява да анализира щателно широк набор от качени материали, включително, но не само, представяния, заявления за грантове, изчерпателни бизнес планове и сложни бели книги. Чрез задълбочаване в съдържанието на тези документи, ChatEIC умело извлича основна информация, която използва за систематично организиране и подобряване на различните раздели на дадено предложение. Освен това, този интелигентен инструмент е умел да задава заявки, свързани с тънкостите на процеса на писане на безвъзмездни средства, като по този начин рационализира задачата за кандидатите и потенциално премахва необходимостта от видео уроци и други форми на помощ с инструкции.

В опит да се адаптира към динамичната регулаторна среда на платформата на OpenAI, ChatEIC е проектиран с мисъл за гъвкавостта. Като такъв, той работи при определени параметри, които могат да наложат ограничения върху използването, особено по отношение на обема на подканите, които може да обработи в рамките на даден час. Тези ограничения зависят от преобладаващите политики, определени от OpenAI, и са предназначени да осигурят както съответствие с регулаторните стандарти, така и оптимална функционалност в рамката за поддръжка на EIC Accelerator.

Основни предимства от участието в цялостната програма за обучение на кандидати на EIC Accelerator

Идентифициране на ключовите лица със задълбочени познания за вътрешната работа на вашата компания

След като са ангажирали услугите на професионални консултантски фирми, множество предприятия изразиха две преобладаващи оплаквания: първо, калибърът на резултатите не успя да се приведе в съответствие с техните очаквания, и второ, тежестта на съставянето на значителни части от предложението за безвъзмездни средства се върна към техните собствени екипи. Този сценарий произтича от преобладаваща практика в областта на безвъзмездните консултации, където значителни консултантски компании често делегират същността на разработването на ръкописа на външен персонал на свободна практика. Тези независими изпълнители, често получаващи възнаграждение на ставки, несъизмерими с тънкостите на задачата, може да нямат необходимия стимул да се ангажират изцяло с успеха на проекта и могат да бъдат подложени на ротация през целия жизнен цикъл на проекта. Подобна динамика води до колебания в стандарта на работа, което се отразява неблагоприятно на качеството на предложенията, представени от кандидатите. Следователно, за да осигурят предаването на своя бизнес разказ с необходимата точност и дълбочина, кандидатите се оказват принудени да се намесят и да създадат части от приложението. Тази добавка става необходима поради неоспоримото прозрение, че най-автентичното и цялостно разбиране на бизнеса е присъщо на неговия вътрешен екип.

Напредък през EIC Accelerator с темпо, съобразено с вашия индивидуален график

Програмата за обучение EIC Accelerator предлага безценно предимство, като предоставя на кандидатите гъвкавостта да приспособят процеса на разработване на предложения към техните уникални изисквания. Участниците имат автономията да определят състава на своя екип, като избират или да разпределят натоварването между няколко членове на екипа, или да продължат индивидуално, според стратегическите си предпочитания. Този подход, който може да се персонализира, им позволява да съгласуват щателно развитието на своето предложение с ритъма, който отговаря на оперативната динамика на тяхното предприятие.

Разбирайки, че пътната карта за подаване може да бъде повлияна от променливостта на интервалите за повторно подаване и колебанията на крайните дати на EIC Accelerator, Програмата за обучение е предназначена да поеме тези несигурности. Тази адаптивност гарантира, че кандидатите не са принудени да се придържат към фиксираните графици, наложени от външни консултантски услуги. Вместо това те могат безпроблемно да интегрират подготовката на предложението в своите текущи бизнес дейности, като гарантират, че участието в EIC Accelerator няма да наруши техния стандартен оперативен ритъм. Следователно програмата за обучение е оптимално решение за поддържане на непрекъснатостта на бизнеса, докато се преследва забележителната възможност, предоставена от EIC Accelerator.

Задълбочена експертна консултация и усъвършенствана поддръжка за писане с помощта на изкуствен интелект за EIC Accelerator предложения

Програмата за обучение EIC Accelerator е щателно изградена под експертното ръководство на д-р Стефан Сеглер, опитен консултант на EIC Accelerator, известен с впечатляващия си опит в създаването на победоносни предложения за програмата EIC Accelerator. Д-р Сеглер разширява богатия си опит, като не само изработва завладяващи приложения, но и като предлага цялостна поддръжка, която обхваща всички фази на процедурата за кандидатстване. Неговото наставничество обхваща тънкостите на създаването на убедителни видеоклипове, писането на сценарии за ангажиращи представяния и провеждането на задълбочени подготовки за интервюта, до навигирането в сложността на процеса на надлежна проверка.

Тази програма за обучение се отличава със своето подробно внимание към тънкостите и нюансите, свързани с пътуването на приложението EIC Accelerator, както е информирано от задълбоченото разбиране и личните успехи на д-р Сеглер в рамките на програмата. Той въплъщава богато хранилище от знания, улавящи същността на това, което е необходимо, за да излезете успешни в тази изключително конкурентна сцена.

Освен това програмата е допълнена от иновативния ChatEIC, виртуален асистент, захранван с изкуствен интелект, изключително достъпен за абонатите на OpenAI. ChatEIC е готов да предложи незабавна, денонощна обратна връзка и помощ, като по този начин революционизира структурата за поддръжка на кандидатите. Със способността си да участва в взаимодействия в реално време, ChatEIC служи като безценен ресурс за кандидати, търсещи незабавен съвет и насока на всеки етап от процеса на кандидатстване.

Подобрени екипно базирани стратегии за писане в рамките на EIC Accelerator Framework

Модулът за обучение EIC Accelerator е щателно изработен, за да улесни синергичното сътрудничество между членовете на екипа. Използвайки стабилните възможности на Google Drive като централно хранилище за управление на документи, обучението гарантира, че всички съответни материали са достъпни в реално време, като по този начин позволява едновременен принос от множество членове на екипа в различни раздели на предложението. Този метод значително ускорява процеса на подготовка на предложенията, изпреварвайки традиционните подходи, базирани на консултации.

Обучението е стратегически сегментирано, с изчерпателни инструкции, пригодени специално за всеки отделен раздел от предложението. Този модулен дизайн ефективно премахва традиционните бариери в знанията, които често се срещат при ангажиране на външни консултантски услуги, позволявайки по-самостоятелен и рационализиран процес на кандидатстване.

За по-нататъшно подобряване на съвместната работа, обучението включва синхронизирана платформа за видео обучение, която позволява на всички членове на екипа да участват в процеса на обучение едновременно. Тази споделена учебна среда се допълва от незабавната наличност на всички шаблони и ресурси на Google Drive, заедно с интегрирания комуникационен инструмент, ChatEIC, който насърчава диалог в реално време и обмен на идеи. Резултатът е сплотено, ефективно и интерактивно пътуване за разработване на предложения, което дава възможност на екипите да произвеждат висококачествени предложения с повишена ефективност и съгласуваност.

Рекорд на постиженията по програмата EIC Accelerator

Въз основа на богата история на предишни триумфи в набор от сектори, програмата за обучение на EIC Accelerator е щателно изработена, включваща изчерпателни прозрения от новаторски напредък в области като изкуствен интелект, авангардни технологии за батерии и иновативни процеси за рециклиране. Нашата учебна програма се основава на широк спектър от експертни познания както в областта на софтуера, така и в хардуера, като гарантира, че предадените знания са много преносими и подходящи за множество видове проекти. Програмата предоставя задълбочено проучване на специфичните изисквания и етапи, свързани с различни нива на технологична готовност (TRL), като се фокусира особено върху нюансираните изисквания в областта на медицинските технологии и фармацията. Той предлага множество казуси, извлечени от различни индустрии, които служат за илюстриране на практическото приложение на теоретичните концепции. Освен това, обучението обхваща широк набор от рамки на бизнес модели, демонстриращи тяхната приложимост и потенциално персонализиране към различни предприемачески начинания. В крайна сметка програмата за обучение EIC Accelerator е прецизно проектирана да бъде универсално приложима, като предоставя на иноваторите и предприемачите необходимите знания и умения, за да се отличат във всеки проект, който предприемат.

относно

Статиите, намерени на Rasph.com отразяват мненията на Rasph или съответните му автори и по никакъв начин не отразяват мненията на Европейската комисия (ЕК) или European Innovation Council (EIC). Предоставената информация има за цел да сподели гледни точки, които са ценни и потенциално могат да информират кандидатите относно схеми за безвъзмездно финансиране като EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition или свързани програми като Innovate UK в Обединеното кралство или безвъзмездната помощ за иновации и изследвания в малкия бизнес (SBIR) в Съединените щати.

Статиите могат също така да бъдат полезен ресурс за други консултанти в пространството за безвъзмездни средства, както и за професионални автори на безвъзмездни средства, които са наети на свободна практика или са част от малко и средно предприятие (МСП). EIC Accelerator е част от Хоризонт Европа (2021-2027), който наскоро замени предишната рамкова програма Хоризонт 2020.


Тази статия е написана от ChatEIC. ChatEIC е асистент на EIC Accelerator, който може да съветва относно писането на предложения, да обсъжда текущите тенденции и да създава проницателни статии по различни теми. Статиите, написани от ChatEIC, могат да съдържат неточна или остаряла информация.


- Свържете се с нас -

 

EIC Accelerator статии

Всички отговарящи на условията EIC Accelerator държави (включително Обединеното кралство, Швейцария и Украйна)

Обясняване на процеса на повторно подаване за EIC Accelerator

Кратко, но изчерпателно обяснение на EIC Accelerator

Рамката за финансиране на едно гише на EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Вземане на решение между EIC Pathfinder, преход и ускорител

Печеливш кандидат за EIC Accelerator

Предизвикателството с отворените покани за EIC Accelerator: доминират иновациите в MedTech

Финансирайте себе си: Необходими ли са EIC Accelerator капиталови инвестиции? (Представяне на Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Анализиране на индустриите, държавите и видовете финансиране на победителите в EIC Accelerator (2021-2024 г.)

Задълбочаване: Новият DeepTech фокус на EIC Accelerator и проблемите с неговото финансиране

Zombie Innovation: EIC Accelerator Финансиране за живите мъртви

Smack My Pitch Up: Промяна на фокуса на оценката на EIC Accelerator

Колко дълбока е вашата технология? Докладът за въздействието на European Innovation Council (EIC Accelerator)

Анализиране на изтекъл списък с интервюта за EIC Accelerator (проценти на успех, индустрии, директни подавания)

Управление на EIC Accelerator: Уроци, извлечени от пилотната програма

Кой не трябва да кандидатства за EIC Accelerator и защо

Рискът от представяне на всички рискове във високорисковата програма EIC Accelerator

Как да подготвите повторно подаване на EIC Accelerator

Как да подготвим добро приложение EIC Accelerator: Общи съвети за проекта

Как да съставите EIC Accelerator опровержение: Обяснение на повторното изпращане на предложения за безвъзмездни средства

 

 
Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG