Избираемост

Оценяване на допустимостта за Horizon Europe и EIC Accelerator: Решаваща стъпка за МСП

Въведение

За стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП), които търсят програмите Accelerator и Horizon Europe на European Innovation Council (EIC), оценката на допустимостта е решаваща начална стъпка. Критериите за допустимост, включително квалифициране като МСП и регистриране в страна, асоциирана с Horizon Europe, са основни предпоставки, на които кандидатите трябва да отговарят, за да бъдат разглеждани за възможности за финансиране като EIC Accelerator.

Разбиране на критериите за допустимост

EIC Accelerator, значителна част от рамката на Horizon Europe, предлага значително финансиране, включително blended financing, собствен капитал и безвъзмездни средства. Въпреки това, за да се възползват от тези възможности, фирмите трябва първо да се ориентират в лабиринта за допустимост. Основните критерии включват да бъдете класифицирани като МСП според дефиницията на Европейската комисия и да сте законно установени в държава-членка на ЕС или асоциирана страна към Horizon Europe.

Значението на статута на МСП

Квалифицирането като МСП е нещо повече от показател за размер. Той включва по-широко разбиране за структурата и икономическото здраве на компанията. Тази класификация гарантира, че финансирането е насочено към организации, които наистина се нуждаят от него и могат да го използват за растеж и иновации, в съответствие с основните цели на ЕС за подкрепа на по-малки, иновативни предприятия.

Необходимостта от учредяване в асоциирани държави

Учредяването в държава-членка на ЕС или асоциирана страна с Horizon Europe е предпоставка, която гарантира съответствие с политиките и разпоредбите на ЕС. То насърчава чувството за икономическо сближаване и гарантира, че ползите от такова финансиране допринасят за по-широката европейска иновационна екосистема.

Ролята на консултантите и професионалните писатели

Предвид сложността на критериите за допустимост и сложния характер на процеса на кандидатстване, включително официалния шаблон за предложение и оценките на нивото на технологична готовност (TRL), много организации се обръщат към професионални писатели, хора на свободна практика и консултанти. Тези експерти могат да осигурят безценна помощ при навигирането в изискванията за допустимост, като гарантират, че са изпълнени всички предварителни условия, преди да се впуснете в подробния процес на кандидатстване.

Заключение

Оценяването и осигуряването на допустимост съгласно насоките на Horizon Europe и EIC Accelerator е жизненоважна първа стъпка за МСП. Той поставя основата за успешно кандидатстване, съгласувайки целите на стартъпа с целите на програмата за финансиране. МСП трябва да подходят към тази стъпка с усърдие и, ако е необходимо, да потърсят експертно ръководство, за да се ориентират в сложността на процеса. Покриването на тези основополагащи критерии проправя пътя за стартиращи фирми и МСП да изследват огромните възможности, предлагани от EIC Accelerator и Horizon Europe, като тласкат напред иновациите и растежа.

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG