EIC Accelerator: გარღვევის ინოვაციების გაძლიერება დაფინანსების საინტერესო შესაძლებლობებით!

აღმოაჩინეთ შესაძლებლობები EIC Accelerator-ით: ინოვაციებისა და ზრდის ამაღლება! აღმოაჩინეთ შესაძლებლობების სამყარო EIC Accelerator-ით, გამაძლიერებელი დაფინანსების პროგრამით, რომელიც შემოგთავაზეთ European Innovation Council (EIC), მთავარი მოთამაშე Horizon Europe-ის ფარგლებში. ეს დინამიური ინიციატივა ეძღვნება ინოვაციური კომპანიების ამაღლებას, რომლებიც წინა პლანზე არიან… Წაიკითხე მეტი

ფინანსური რესურსების გამოყოფა ინოვაციური ტექნოლოგიური ინოვაციების კატალიზებისთვის EIC Accelerator პროგრამის მეშვეობით

European Innovation Council ამაჩქარებლის გააზრება: მისი მიზნების, მახასიათებლებისა და შესაძლებლობების ყოვლისმომცველი მიმოხილვა ვიზიონერი მეწარმეებისთვის European Innovation Council (EIC) ამაჩქარებელი წარმოადგენს Horizon Europe-ის ყოვლისმომცველი დაფინანსების ინიციატივების ძირითად კომპონენტს, რომელიც ზედმიწევნით არის შექმნილი იმისთვის, რომ დაეხმაროს კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ შემცირების რადიკალური ტექნოლოგიური მიღწევების ან გზაგამრღვევი სამეცნიერო… Წაიკითხე მეტი

პიონერული გარღვევების დაფინანსება EIC Accelerator-ის მეშვეობით

European Innovation Council ამაჩქარებლის პროგრამის მიმოხილვა EIC Accelerator, საპატიო დაფინანსების ინიციატივა European Innovation Council (EIC) ეგიდით და ჰორიზონტ ევროპის ჩარჩოს განუყოფელი ნაწილია, ეძღვნება პიონერ საწარმოებს მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. ეს პროგრამა ფოკუსირებულია ორგანიზაციებზე, რომლებიც ტექნოლოგიური წინსვლის წინა პლანზე არიან… Წაიკითხე მეტი

ტექნოლოგიური მზადყოფნის დონეების (TRL) გაგება EIC Accelerator-ის კონტექსტში

TRL-ების გაგება: გზა კონცეფციიდან დანერგვის ტექნოლოგიის მზადყოფნის დონემდე (TRLs) უზრუნველყოფს სისტემურ ჩარჩოს ტექნოლოგიის სიმწიფის შესაფასებლად. ეს მასშტაბი, დაწყებული TRL1-დან TRL9-მდე, ასახავს ევოლუციას საბაზისო კვლევებიდან სრულად მოქმედ სისტემამდე. ქვემოთ მოცემულია დეტალური მაგალითი თითოეული TRL-ისთვის, ჰიპოთეტური ტექნოლოგიის ტიპის გამოყენებით, როგორიცაა… Წაიკითხე მეტი

EIC Accelerator განაცხადის პროცესის ნავიგაცია: შეხვედრის ვადების გამოწვევების გაგება

EIC Accelerator-ის სამსაფეხურიანი აპლიკაციის მოგზაურობა European Innovation Council (EIC) Accelerator-ის blended financing პროგრამა, კრიტიკული ინიციატივა სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (SME), რომლებიც ეძებენ დაფინანსებას, განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები 2021 წელს. ამ ცვლილებებმა შემოიღო სტრუქტურირებული, სამი. განაცხადის პროცესი, თითოეულს აქვს თავისი განსხვავებული მოთხოვნები და ვადები. ამ ნაბიჯების გაგება გადამწყვეტია აპლიკანტებისთვის… Წაიკითხე მეტი

EIC Accelerator დაფინანსების არათანაბარი განაწილება: უფრო ახლოს შეხედეთ ევროპის ლანდშაფტს

European Innovation Council (EIC) Accelerator, ფლაგმანი დაფინანსების პროგრამა ევროკავშირის ჰორიზონტ ევროპის ფარგლებში, იყო იმედის შუქურა სტარტაპებისთვის და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (SME) მთელს ევროპაში. ის გთავაზობთ გრანტებისა და კაპიტალის დაფინანსების უნიკალურ ნაზავს, რომელიც უზრუნველყოფს 2.5 მილიონ ევრომდე გრანტის დაფინანსებას და 15 მილიონ ევროს… Წაიკითხე მეტი

ინდუსტრიის ანალიზი EIC Accelerator გამარჯვებულებისგან 2021-2023 წლებში

EIC Accelerator დაფინანსება (გრანტი და კაპიტალი, blended financing ვარიანტით) ევროკომისიის (EC) და European Innovation Council (EIC) მიერ შექმნილია სტარტაპებისა და მცირე და საშუალო საწარმოების (SME) დასაფინანსებლად და 2.5 მილიონ ევრომდე გრანტის დაჯილდოების მიზნით. 15 მილიონი ევრო კაპიტალის დაფინანსება პროექტზე (17,5 მილიონი ევრო ჯამში). ბენეფიციარებს ხშირად უჭერენ მხარს პროფესიონალი… Წაიკითხე მეტი

EIC Accelerator-ის შეფასების პრობლემა 2022 წელს

2021 წელს, EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) დაასრულა თავისი პირველი წელი განაცხადის ახალი ჩარჩოს მიხედვით (წაიკითხეთ: განაცხადის პროცესი). 2 შეწყვეტით 2021 წელს (ივნისი და ოქტომბერი), მან წარმოადგინა ციცაბო სწავლის მრუდი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (SME), პროფესიონალი მწერლებისთვის და European Innovation Council… Წაიკითხე მეტი

ახალი ტექნოლოგიების მზადყოფნის დონეები (TRL) 2021 EIC Accelerator-სთვის

EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა 2021 წელს და წარმატებით გაიარა მისი პირველი წარდგენის და დამტკიცების ციკლი ახალი ბენეფიციარებისთვის (წაიკითხეთ: ხელახლა გამოგონება EIC Accelerator). 1500-ზე მეტი სტარტაპიდან და მცირე და საშუალო საწარმოებიდან (SME), რომლებმაც განაცხადეს განაცხადი 2021 წლის აპრილიდან (წაიკითხეთ: AI… Წაიკითხე მეტი

2021 წლის EIC Accelerator (SME Instrument) კონსულტანტის ან გრანტის ავტორის დაქირავების შესახებ

EIC Accelerator blended financing (ყოფილი SME Instrument ფაზა 2, გრანტი და კაპიტალი) შემოიტანა ახალი ეტაპი განაცხადის პროცესში 2021 წელს, რომელიც მოქმედებს როგორც მინი წინადადება, სახელწოდებით ნაბიჯი 1 (წაიკითხეთ: ხელახლა გამოგონება EIC Accelerator). იგი მოიცავს მასალებს, როგორიცაა წერილობითი საგრანტო განაცხადი, ვიდეო მოედანი და მოედანი, რომელიც უნდა… Წაიკითხე მეტი

Rasph - EIC Accelerator Consulting
ka_GE