ავტორი: სტეფან სეგლერი, დოქტორი

Rasph - EIC Accelerator Consulting
ka_GE