Παρουσιάζοντας τις Έξι Μετασχηματιστικές Προκλήσεις του EIC Accelerator 2024

Ο επιταχυντής European Innovation Council (EIC) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου, οδηγώντας την καινοτομία σε διάφορους τομείς. Στην τελευταία του προσπάθεια, το EIC έχει αποκαλύψει έξι προκλήσεις, καθεμία από τις οποίες στοχεύει σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης και έρευνας. Αυτές οι προκλήσεις δεν στοχεύουν απλώς στην υπέρβαση των ορίων της τεχνολογίας αλλά και στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα. 1. Human Centric Generative AI Made in Europe Αυτή η πρόκληση εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογιών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Δίνει έμφαση στις ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ότι αυτές οι πρωτοποριακές τεχνολογίες αναπτύσσονται με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις ηθικές αρχές. Αυτή η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ψηφιακή καινοτομία που σέβεται τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες. 2. Ενεργοποίηση εικονικών κόσμων και επαυξημένης αλληλεπίδρασης για τον κλάδο 5.0 Με στόχο τη σφαίρα του Industry 5.0, αυτή η πρόκληση στοχεύει στην προώθηση τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτές οι τεχνολογίες πρόκειται να φέρουν επανάσταση στις βιομηχανικές εφαρμογές ενισχύοντας την εμπειρία και την αλληλεπίδραση των χρηστών, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην πρόοδο προς μια πιο συνδεδεμένη και τεχνολογικά προηγμένη βιομηχανική εποχή. 3. Ενεργοποίηση των στοιχείων Smart Edge και Quantum Technology Εστιάζοντας στην αιχμή των συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών, αυτή η πρόκληση περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη τεχνολογιών που σχετίζονται με τον έξυπνο υπολογισμό αιχμής και τα κβαντικά στοιχεία. Αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της κβαντικής τεχνολογίας και των υπολογιστών αιχμής στη διαμόρφωση του μέλλοντος της επεξεργασίας δεδομένων και της επικοινωνίας. 4. Τρόφιμα από ζύμωση ακριβείας και φύκια Αυτή η πρόκληση αφορά καινοτόμες προσεγγίσεις για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, εστιάζοντας σε τεχνικές ζύμωσης ακριβείας και στη χρήση φυκιών. Στόχος του είναι να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία τροφίμων εξερευνώντας πιο βιώσιμες, αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής τροφίμων, συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. 5. Θεραπεία με βάση μονοκλωνικά αντισώματα για νέες παραλλαγές αναδυόμενων ιών Ως απόκριση στην εξελισσόμενη φύση των ιογενών ασθενειών, αυτή η πρόκληση προσανατολίζεται στην ανάπτυξη θεραπειών που βασίζονται σε μονοκλωνικά αντισώματα για αναδυόμενους ιούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε νέα και διαφορετικά στελέχη. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των πανδημιών και των αναδυόμενων ιογενών απειλών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευέλικτες και προσαρμοστικές ιατρικές λύσεις. 6. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ολόκληρη η αλυσίδα αξίας τους Αυτή η πρόκληση περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την ανάπτυξη υλικών έως την ανακύκλωση εξαρτημάτων. Τονίζει την ανάγκη για λύσεις βιώσιμης ενέργειας που λαμβάνουν υπόψη κάθε πτυχή του κύκλου ζωής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας τη δέσμευση της ΕΕ για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πράσινη τεχνολογία. Συμπερασματικά, οι έξι προκλήσεις του EIC Accelerator αντιπροσωπεύουν ένα ποικίλο και φιλόδοξο σύνολο στόχων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και στην αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων προκλήσεων. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα έως τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτές οι προκλήσεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του EIC να διαμορφώσει ένα μέλλον που είναι τεχνολογικά προηγμένο, βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό. 1. Ανθρωποκεντρική γενετική τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη: Εξισορρόπηση της καινοτομίας με την ηθική και την κοινωνία Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει ανοίξει έναν κόσμο δυνατοτήτων, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, έχουν εγείρει σημαντικές ηθικές, νομικές και κοινωνικές ανησυχίες. Η Ευρώπη, με την εστίασή της στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ευθυγραμμίζεται με τις ηθικές αρχές και τις κοινωνικές αξίες. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη Η προσέγγιση της Ευρώπης στην τεχνητή νοημοσύνη είναι βαθιά ριζωμένη στη δέσμευσή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης που να είναι αξιόπιστη, ηθική και να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή η εστίαση είναι εμφανής σε διάφορες πρωτοβουλίες και στρατηγικές, όπως το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, το οποίο στοχεύει να ενισχύσει τις στρατηγικές ψηφιακές δυνατότητες της ΕΕ και να προωθήσει την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. Οι βασικές ευρωπαϊκές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την παροχή στους πολίτες δεξιοτήτων για την κατανόηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή μεθοδολογιών για τη διαχείριση των μεταβάσεων του εργατικού δυναμικού. Αυτές οι στρατηγικές υποστηρίζουν τη θεμελιώδη και στοχευμένη έρευνα, δημιουργώντας ένα ισχυρό και ελκυστικό περιβάλλον που προσελκύει και διατηρεί ταλέντα στην Ευρώπη. Η δέσμευση της ΕΕ για ηθική τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης εμφανής στη δημιουργία διαφόρων ερευνητικών δικτύων τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media και ELISE, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης ξεκινήσει πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και το AI Watch για την προώθηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης αξιόπιστων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Ο ρόλος του Generative AI στην Ευρώπη Το Generative AI, το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και εργαλεία δημιουργίας εικόνας, κερδίζει ραγδαία έλξη στην Ευρώπη. Αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στις βιομηχανίες εξατομικεύοντας τη δέσμευση των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις εμπειρίες των πελατών και δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, θέτει επίσης προκλήσεις, όπως η πιθανότητα κατάχρησης προσωπικών δεδομένων και η δημιουργία επιβλαβούς περιεχομένου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι ερευνητές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν προστατευτικά κιγκλιδώματα για να προστατεύσουν το απόρρητο των καταναλωτών και να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ασφαλές και με σεβασμό. Αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με την έντονη έμφαση που δίνει η Ευρώπη στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, όπως κατοχυρώνεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα Η εστίαση της Ευρώπης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται στις ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει διάφορες πλατφόρμες και δεξαμενές σκέψης, όπως το PACE (Participactive And Constructive Ethics) στην Ολλανδία, για την προώθηση εφαρμογών ηθικής τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι πλατφόρμες συγκεντρώνουν εταιρείες, κυβερνητικές αρχές, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να επιταχύνουν την ανάπτυξη της ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη σκιαγραφούν κρίσιμες ανησυχίες και κόκκινες γραμμές στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας τη σημασία του να τεθούν τα ανθρώπινα συμφέροντα στο επίκεντρο της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η βαθμολογία των πολιτών και η ανάπτυξη αυτόνομων όπλων, υποστηρίζοντας ισχυρά πλαίσια πολιτικής και ρυθμιστικών πλαισίων για τη διαχείριση αυτών των κρίσιμων ανησυχιών. Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη Η δέσμευση της Ευρώπης στις ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης την τοποθετεί ως δυνητικό παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα. Εστιάζοντας στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει… Διαβάστε περισσότερα

ChatEIC Επεξηγεί το Πρόγραμμα Εργασίας EIC Accelerator 2024

Πρόγραμμα εργασίας European Innovation Council (EIC) 2024 Αυτό το περιεκτικό έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τη στρατηγική προσέγγιση του EIC, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις υπηρεσίες υποστήριξης για πρωτοποριακές καινοτομίες και τεχνολογίες σε διάφορους τομείς. Εισαγωγή και Επισκόπηση (Σελίδες 5-6): Ξεκινήστε με τις ενότητες εισαγωγής και επισκόπησης για να αποκτήσετε μια θεμελιώδη κατανόηση των στόχων του EIC, των βασικών δεικτών απόδοσης και της περίληψης του Προγράμματος Εργασίας 2024. Αυτό θα παρέχει το πλαίσιο για το υπόλοιπο έγγραφο. EIC Pathfinder (Σελίδες 22-49): Εάν ενδιαφέρεστε για προηγμένη έρευνα με δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοποριακών τεχνολογιών, η ενότητα EIC Pathfinder είναι απαραίτητη. Καλύπτει τις προκλήσεις EIC Pathfinder Open και Pathfinder, προσφέροντας πληροφορίες για τους τύπους έργων που υποστηρίζονται, τα κριτήρια εφαρμογής και τη διαθέσιμη υποστήριξη. EIC Transition (Σελίδες 49-60): Για όσους θέλουν να μεταφράσουν τις προηγμένες τεχνολογίες σε εμπορεύσιμες καινοτομίες, η ενότητα EIC Transition είναι πολύ σχετική. Αναλυτικά η υποστήριξη για την προσέγγιση αυτών των τεχνολογιών στην ετοιμότητα της αγοράς. EIC Accelerator (Σελίδες 60-96): Εάν επικεντρώνεστε σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ με καινοτόμες τεχνολογίες έτοιμες για κλιμάκωση, η ενότητα EIC Accelerator είναι ζωτικής σημασίας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το EIC υποστηρίζει καινοτομίες που δημιουργούν αγορές, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών χρηματοδότησης και επενδύσεων. EIC Business Acceleration Services (Σελίδες 96-100): Αυτή η ενότητα είναι πολύτιμη για την κατανόηση της πρόσθετης υποστήριξης που προσφέρει το EIC, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών καθοδήγησης, καθοδήγησης και δικτύωσης. Βραβεία EIC (Σελίδες 100-113): Αυτό το μέρος περιγράφει διάφορα βραβεία καινοτομίας, παρέχοντας ευκαιρίες για πρόσθετη αναγνώριση και χρηματοδότηση. Γλωσσάρι (Σελίδες 16, 806-835): Τέλος, το γλωσσάρι προσφέρει σαφείς ορισμούς όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται σε όλο το έγγραφο, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση του περιεχομένου. Κάθε μία από αυτές τις ενότητες προσφέρει μοναδικές πληροφορίες και πληροφορίες ανάλογα με τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά σας, είτε πρόκειται για έρευνα σε βάθος τεχνολογίας, μετάβαση τεχνολογιών στην αγορά, κλιμάκωση καινοτόμων startups ή κατανόηση του ευρύτερου οικοσυστήματος EIC. Τι ακριβώς αφορούν οι προκλήσεις του EIC; Οι προκλήσεις του EIC στο πρόγραμμα εργασίας του 2024 είναι εστιασμένες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων υψηλού αντίκτυπου μέσω πρωτοποριακών τεχνολογιών και καινοτομιών. Αποτελούν μέρος του προγράμματος EIC Pathfinder, που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της διεπιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στην αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ακολουθούν οι βασικές λεπτομέρειες των προκλήσεων EIC: Ειδικοί στόχοι: Κάθε Πρόκληση EIC έχει έναν ξεχωριστό στόχο που αντιμετωπίζει κρίσιμα κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή οικονομικά ζητήματα. Αυτοί οι στόχοι διατυπώνονται με βάση τις δυνατότητές τους να δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις και να ενθαρρύνουν πρωτοποριακές καινοτομίες. Στοχευμένοι ερευνητικοί τομείς: Οι προκλήσεις ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς που απαιτούν νέες προσεγγίσεις και καινοτόμες λύσεις. Αυτοί οι τομείς επιλέγονται προσεκτικά με βάση τα τρέχοντα τεχνολογικά κενά και τις μελλοντικές δυνατότητες. Διεπιστημονική προσέγγιση: Οι προκλήσεις ενθαρρύνουν μια διεπιστημονική προσέγγιση, που συνδυάζει εμπειρογνωμοσύνη από διαφορετικούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Αυτό είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ενός μόνο κλάδου. Χρηματοδότηση και Υποστήριξη: Το EIC παρέχει σημαντική χρηματοδότηση και υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα. Αυτό περιλαμβάνει οικονομική υποστήριξη για ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας και ευκαιρίες δικτύωσης. Συνεργασία και Κοινοπραξίες: Οι υποψήφιοι συχνά ενθαρρύνονται να σχηματίσουν κοινοπραξίες, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές ομάδες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία και άλλους τομείς. Αυτή η συλλογική προσέγγιση είναι το κλειδί για την προώθηση της καινοτομίας και τη διασφάλιση της δυνατότητας εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι προκλήσεις του EIC στοχεύουν σε απτά αποτελέσματα υψηλού αντίκτυπου που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτομίες στους αντίστοιχους τομείς τους. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, διαδικασιών ή προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα για σημαντικά κοινωνικά ή οικονομικά οφέλη. Διαδικασία Εφαρμογής και Αξιολόγησης: Οι προκλήσεις έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής, όπου οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τις δυνατότητες καινοτομίας τους, τις ικανότητες της ομάδας και τον πιθανό αντίκτυπο του έργου. Μακροπρόθεσμο όραμα: Πέρα από τους άμεσους ερευνητικούς στόχους, οι προκλήσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου οράματος του EIC για την προώθηση ενός ζωντανού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης σε στρατηγικούς τεχνολογικούς τομείς. Αυτές οι προκλήσεις αντιπροσωπεύουν μια ευκαιρία για ερευνητές και καινοτόμους να συμβάλουν σε μετασχηματιστικά έργα με δυνατότητα εκτεταμένων επιπτώσεων. Ποιες είναι οι προκλήσεις του EIC Accelerator; Οι προκλήσεις EIC Accelerator για το 2024 επικεντρώνονται στην υποστήριξη καινοτομιών υψηλού αντίκτυπου σε πολλούς βασικούς τομείς. Ακολουθεί μια λεπτομερής ματιά σε καθεμία από αυτές τις προκλήσεις: Human Centric Generative AI Made in Europe: Αυτή η πρόκληση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που δίνουν προτεραιότητα σε ηθικούς παράγοντες και ανθρωποκεντρικές αρχές, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα. Ενεργοποίηση εικονικών κόσμων και επαυξημένης αλληλεπίδρασης σε εφαρμογές υψηλού αντίκτυπου για την υποστήριξη της υλοποίησης του κλάδου 5.0: Αυτή η πρόκληση στοχεύει στην προώθηση τεχνολογιών στην εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του Industry 5.0. Επικεντρώνεται σε εφαρμογές που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης. Ενεργοποίηση των στοιχείων Smart Edge και Quantum Technology: Αυτή η πρόκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα των υπολογιστών αιχμής και των κβαντικών υπολογιστών. Επιδιώκει να προωθήσει καινοτομίες που μπορούν να ενισχύσουν την υπολογιστική ισχύ και απόδοση, ειδικά σε εφαρμογές που απαιτούν ταχεία επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Τρόφιμα από ζύμωση ακριβείας και φύκια: Εδώ, η εστίαση είναι σε καινοτόμες μεθόδους για την παραγωγή τροφίμων, ιδιαίτερα μέσω της ζύμωσης ακριβείας και των συστημάτων που βασίζονται σε φύκια. Αυτή η πρόκληση αντιμετωπίζει την ανάγκη για βιώσιμες και επεκτάσιμες τεχνικές παραγωγής τροφίμων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θεραπεία με βάση μονοκλωνικά αντισώματα για νέες παραλλαγές αναδυόμενων ιών: Αυτή η πρόκληση είναι στον τομέα της βιοϊατρικής, συγκεκριμένα στην ανάπτυξη θεραπειών μονοκλωνικών αντισωμάτων για αναδυόμενες ιογενείς ασθένειες. Στοχεύει στην επιτάχυνση της δημιουργίας αποτελεσματικών θεραπειών για την καταπολέμηση νέων παραλλαγών ιών, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ολόκληρη η αλυσίδα αξίας τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υλικών και της ανακύκλωσης εξαρτημάτων: Αυτή η πρόκληση εστιάζει σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την ανάπτυξη υλικών έως την ανακύκλωση εξαρτημάτων. Επιδιώκει να προωθήσει καινοτομίες που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την επεκτασιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει κρίσιμους τομείς όπου η καινοτομία μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία​. EIC Accelerator Challenge 1: Human Centric Generative AI κατασκευασμένο στην Ευρώπη Η πρόκληση «Human Centric Generative AI made in Europe», ως μέρος του Προγράμματος Εργασίας EIC Accelerator 2024, αφορά… Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ μιας εταιρείας που δεν πρέπει να υποβάλει αίτηση για το EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό αλλά και εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων και μετοχών από το European Innovation Council (EIC). Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ αλλά και σε συνδεδεμένες χώρες όπως το Ισραήλ ή η Νορβηγία ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στα ταμεία, αλλά πολλές θα ήταν καλύτερα να αναζητήσουν άλλες επιλογές. Ενώ οι σύμβουλοι επιχορηγήσεων και οι επαγγελματίες συγγραφείς έχουν όλοι διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιλογή των κατάλληλων αιτούντων EIC Accelerator, υπάρχουν ορισμένα κοινά θέματα που μοιράζονται μεταξύ των συμβούλων επιχορήγησης που προσανατολίζονται στην επιτυχία. Δεδομένου ότι το επίσημο υπόδειγμα πρότασης επιχορήγησης για το EIC Accelerator δεν διευκρινίζει σε βάθος τέτοιες αποχρώσεις, το άρθρο που ακολουθεί στοχεύει να δώσει μια επισκόπηση των τύπων εταιρειών που δεν πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Για κάθε startup ή scaleup που αναγνωρίζει τον εαυτό του σε οποιοδήποτε από τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω, θα ήταν σκόπιμο να αποφύγετε την πρόσληψη συγγραφέα ή συμβούλου, καθώς ο χρόνος και οι πόροι μπορούν να δαπανηθούν καλύτερα αλλού. Σημείωση: Το EIC δεν επιλέγει πρωτίστως μεγάλες εταιρείες, επιλέγει κυρίως εταιρείες που ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Το να έχετε χαμηλές πιθανότητες επιτυχίας στο πλαίσιο του EIC δεν σημαίνει ότι η εταιρεία ή το έργο είναι κακά. Το EIC δεν θα είχε ποτέ χρηματοδοτήσει κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook ή το Twitter και ακόμη και εταιρείες μονόκερων ειδικών για τη βιομηχανία, όπως η Epic Games ή η Instacart. Ωστόσο, όλες αυτές είναι περιπτώσεις επιτυχίας σε επίπεδο που ονειρεύεται το EIC. Η παρακάτω λίστα έχει σχεδιαστεί για να τονίσει την πρώτη εντύπωση που αντιμετωπίζουν συχνά οι σύμβουλοι και οι συγγραφείς επιχορηγήσεων όταν ένας πελάτης έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή. Δεδομένου ότι η ζήτηση για συγγραφείς επιχορηγήσεων είναι γενικά πολύ υψηλή, αυτή η πρώτη εντύπωση πιθανότατα θα καθορίσει πόσο ενδιαφέρεται η συμβουλευτική εταιρεία για ένα συγκεκριμένο έργο. Πώς παρουσιάζουν την εταιρεία ή την τεχνολογία τους; Γιατί χρειάζονται υποστήριξη EIC Accelerator; Τι χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί; 1. Μια έρευνα χρησιμοποιεί μια διεύθυνση Gmail ή παρόμοιο τομέα Παρόλο που αυτό δεν είναι μια έντονη κόκκινη σημαία – υποδηλώνει ότι η εταιρεία ή το έργο δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί πλήρως. Η αγορά ενός domain και η δημιουργία ενός ιδιωτικού λογαριασμού email συνήθως προηγείται ακόμη και της εγγραφής της εταιρείας αφού είναι τόσο απλή (και φθηνή). Εάν μια έρευνα δεν διαθέτει ιδιωτικό τομέα, τότε αυτό είναι συνήθως ένα σημάδι ότι ένα έργο βρίσκεται στο στάδιο της ιδέας. Πολύ λίγοι ιδρυτές θα επικοινωνούσαν με επενδυτές ή πελάτες με μια διεύθυνση Gmail, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε έρευνα από μια τέτοια διεύθυνση αποτελεί ένδειξη για ένα μη επιλέξιμο έργο. Από το 2021, το EIC Accelerator χρηματοδοτεί επίσης φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εταιρική μορφή, αλλά, λόγω της ανταγωνιστικότητας της επιχορήγησης, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άτομο χωρίς δίκτυα υποστήριξης, έλξης ή υποστήριξης θα είναι σε θέση να έχει επιτυχία. Κάθε έρευνα που προέρχεται από έναν τομέα που δεν φιλοξενείται ιδιωτικά και δεν συνδέεται με Εταιρική Ταυτότητα (CI) πιθανότατα θα αγνοηθεί από επιλεκτικούς συμβούλους. 2. Ο υποψήφιος Prospect EIC Accelerator βρίσκεται στο στάδιο της ιδέας Η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του EIC στοχεύει να εμφανίσει το ταξίδι από το Ideation προς το Go-to-Market, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι επιτυχημένο με μια καθαρή ιδέα. Τα Επίπεδα Ετοιμότητας Τεχνολογίας (TRL) περιγράφουν ξεκάθαρα το στάδιο στο οποίο πρέπει να βρίσκεται μια τεχνολογία με το TRL5 να είναι το ελάχιστο για το EIC Accelerator και το χαμηλότερο TRL να είναι δυνατό μόνο στα προγράμματα EIC Pathfinder και EIC Transition. Τα τρέχοντα τμήματα διάγνωσης και ιδεασμού της εφαρμογής EIC Accelerator είναι παραπλανητικά, καθώς μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι τα έργα μπορούν να βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ιδέας και στη συνέχεια μετατρέπονται σε εμπορικό προϊόν μόλις φτάσετε στο Βήμα 3, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Το έργο του αιτούντος δεν θα κάνει σημαντικές αλλαγές από το Βήμα 1 έως το 3 – το μόνο που θα αλλάξει είναι η ποσότητα και το βάθος των δεδομένων που παρέχονται στο EIC για σκοπούς αξιολόγησης. Το EIC Accelerator, επίσης ένα παραπλανητικό όνομα, δεν είναι ένας παραδοσιακός επιταχυντής που στοχεύει να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να επιτύχουν βοηθώντας στην ανάπτυξη προϊόντων, στις σχέσεις με τους επενδυτές ή στην επαφή με τους πελάτες. Ο κύριος πόρος, εκτός της περιορισμένης καθοδήγησης, θα είναι οικονομικός, πράγμα που σημαίνει ότι οι αιτούντες χρειάζονται ένα επιχειρηματικό σχέδιο, τη σωστή εμπορική στρατηγική και πρέπει να έχουν όλα όσα χρειάζονται για να υλοποιήσουν το έργο. Το EIC δεν θα κρατήσει τους δικαιούχους στα χέρια, αν και θα στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης εάν ταιριάζει με τρέχουσες πολιτικές ατζέντες όπως η Πράσινη Συμφωνία, η ανακούφιση από τον COVID-19 ή παρόμοιες τάσεις. Το να έχετε μια ιδέα και να απευθυνθείτε σε έναν σύμβουλο με ένα μισοδιαμορφωμένο επιχειρηματικό σχέδιο πιθανότατα θα είναι ανεπαρκές και θα αγνοηθεί από τους περισσότερους επιλεκτικούς συγγραφείς. 3. Η Εταιρεία δεν έχει Ιστότοπο ή Κοινωνική Παρουσία Είναι κατανοητό ότι πολλές εταιρείες βρίσκονται σε stealth mode, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα DeepTech στον τομέα της βιοτεχνολογίας ή των φαρμακευτικών προϊόντων, όπου μεγάλοι ανταγωνιστές ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε Ε&Α και θα μπορούσαν να αντιγράψουν μια τεχνολογία γρήγορα – κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή δεν. Ωστόσο, ακόμα κι αν μια εταιρεία δεν ενδιαφέρεται να μάρκετινγκ ή να δημοσιοποιήσει την τεχνολογία της, κάθε εταιρεία που έχει επαρκή χρηματοδότηση εκκίνησης και τον βαθμό έλξης που απαιτείται για να πετύχει στο EIC Accelerator θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν ιστότοπο και μια σελίδα LinkedIn. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά η καθόλου παρουσία σημαίνει συχνά ότι οι ιδρυτές βλέπουν αυτό το έργο ως δευτερεύουσα επιχείρηση ή ότι δεν επενδύουν στην επιτυχία του. Μια επιπλέον εξαίρεση σε αυτό είναι μια νεοσυσταθείσα εταιρεία που είναι απόσπαση του Πανεπιστημίου ή θυγατρική άλλης εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος αιτών μπορεί συνήθως να παρέχει έναν σύνδεσμο ιστότοπου για τη μητρική εταιρεία, ενώ, στην πρώτη περίπτωση, θα μπορούσε να είναι πολύ πρώιμο στάδιο για το EIC Accelerator, αλλά μπορεί να είναι επιλέξιμο για το EIC Pathfinder. 4. Βασισμένο σε έρευνα που δεν είναι δική τους (πανεπιστημιακό μη spin-off) Αυτό που μπορεί συχνά να συναντήσει κανείς είναι μια εταιρεία που βασίζει την τεχνολογία της σε πανεπιστημιακή έρευνα που δεν είναι δική τους αλλά δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά. Αυτό, από μόνο του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιλέξιμο για το EIC Accelerator, αλλά… Διαβάστε περισσότερα

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el