Παρουσιάζοντας τις Έξι Μετασχηματιστικές Προκλήσεις του EIC Accelerator 2024

Ο επιταχυντής European Innovation Council (EIC) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου, οδηγώντας την καινοτομία σε διάφορους τομείς. Στην τελευταία του προσπάθεια, το EIC έχει αποκαλύψει έξι προκλήσεις, καθεμία από τις οποίες στοχεύει σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης και έρευνας. Αυτές οι προκλήσεις δεν στοχεύουν απλώς στην υπέρβαση των ορίων της τεχνολογίας αλλά και στην αντιμετώπιση ορισμένων… Διαβάστε περισσότερα

ChatEIC Επεξηγεί το Πρόγραμμα Εργασίας EIC Accelerator 2024

Πρόγραμμα εργασίας European Innovation Council (EIC) 2024 Αυτό το περιεκτικό έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τη στρατηγική προσέγγιση του EIC, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις υπηρεσίες υποστήριξης για πρωτοποριακές καινοτομίες και τεχνολογίες σε διάφορους τομείς. Εισαγωγή και Επισκόπηση (Σελίδες 5-6): Ξεκινήστε με τις ενότητες εισαγωγής και επισκόπησης για να αποκτήσετε μια θεμελιώδη κατανόηση των στόχων του EIC, των βασικών δεικτών απόδοσης και ενός… Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ μιας εταιρείας που δεν πρέπει να υποβάλει αίτηση για το EIC Accelerator (SME Instrument)

Το EIC Accelerator blended financing (πρώην SME Instrument Φάση 2, επιχορήγηση και μετοχικό κεφάλαιο) είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό αλλά και εξαιρετικά δημοφιλές πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων και μετοχικού κεφαλαίου από το European Innovation Council (EIC). Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ αλλά και σε συνδεδεμένες χώρες όπως το Ισραήλ ή η Νορβηγία ενδιαφέρονται… Διαβάστε περισσότερα

Rasph - EIC Accelerator Consulting
el